CBHC / RCAHMW > Newyddion > Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Ebrill 2018

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Ebrill 2018

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC). Gellir gweld yr eitemau archifol a’r llyfrau llyfrgell ac erthyglau o gylchgronau yn ein hystafell ddarllen gyhoeddus. Gellir gweld y deunydd archifol ar Coflein hefyd yn www.coflein.gov.uk. Gellir dod o hyd i bob cyhoeddiad yn ein Catalog Llyfrgell ar-lein.

Rydym ar agor i’r cyhoedd ar yr adegau canlynol:
Dydd Llun – Dydd Gwener 09.30 – 16.00,
Dydd Mercher 10.30 – 16.30.
Fe’ch cynghorir i wneud apwyntiad.

Archif 

Lluniad ailgreu o Fila Rufeinig Abermagwr NPRN: 405315 DI2011_0038c C.549520

Lluniad ailgreu o Fila Rufeinig Abermagwr NPRN: 405315 DI2011_0038c C.549520

 

Archif Cloddiad Fila Rufeinig Abermagwr: Cyfeirnod ARVE/03
Lluniadau gwreiddiol o grochenwaith a darganfyddiadau eraill o Abermagwr; tynnwyd gan Ian Dennis, comisiynwyd gan CBHC
Dyddiadau a gwmpesir: 2010-2015

Archifau Prosiect ADAS: Cyfeirnod ADAS_01-04
Archifau prosiect yn ymwneud â Cathedral View, Gabalfa Road, Gabalfa, Caerdydd (Cyfeirnod ADAS CVG17)
Dyddiadau a gwmpesir: 2017

Archifau Prosiect Archaeoleg Cymru
Archifau prosiect yn ymwneud â:

Y Casgliad Cofnodi Brys

Deunydd a roddwyd ar adnau gyda CHCC fel amod caniatâd cynllunio, yn ymwneud â:

 

Lluniad ailgreu o Abaty Tyndyrn NPRN: 359 DI2009_0406 C.434834

Lluniad ailgreu o Abaty Tyndyrn NPRN: 359 DI2009_0406 C.434834

 

Y Prosiect Teithwyr Ewropeaidd yng Nghymru: Cyfeirnod ETW
Cofnodion yn deillio o’r Prosiect Teithwyr Ewropeaidd: cyd-fenter rhwng CBHC, Prifysgol Bangor a’r Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd i greu adnodd digidol yn seiliedig ar ddisgrifiadau teithwyr o Ewrop a fu’n ymweld â Chymru yn ystod y 18fed a’r 19eg ganrif
Dyddiadau a gwmpesir: 2013-2018

Casgliad o Gloddiadau ar Microfiche: Cyfeirnod EMC
Set o gopïau microfiche o gofnodion cloddio ar gyfer nifer o safleoedd yng Nghymru, o sawl ffynhonnell, a drosglwyddwyd i CHCC gan Historic England
Dyddiadau a gwmpesir: 1991-2010

Y Casgliad Rhoddion Digidol Cyffredinol: Cyfeirnod DD2018_005
Cyfres o luniau a chynllun safle o domen sbwriel mawr o gregyn yn Kingswood Pill, Doc Penfro, wedi’u tynnu gan David James
Dyddiadau a gwmpesir: 2018

Casgliad Geoff Ward: Cyfeirnod GAW/02
Adroddiadau ysgrifenedig yn ymwneud ag amryfal adeiladau, wedi’u cynhyrchu gan Geoff Ward, CBHC
Dyddiadau a gwmpesir: 1980-2015

Adroddiadau Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd: Cyfeirnod GAT10_08
Adroddiadau’n dwyn y teitl ‘Archaeological Excavation in Advance of the Extension of the Dolbenmaen Water Treatment Works and Dolbenmaen to Cwmystradllyn Water Pipeline’; Rhifau Prosiect G2231 a  G2293, Rhif Adroddiad 1371
Dyddiadau a gwmpesir: 2017

Ffotograffiaeth Ddigidol yr Ymchwilwyr
Delweddau digidol wedi’u tynnu gan y Prosiect CHERISH, 2017, yn ymwneud â:

Delweddau digidol yn ymwneud â:

 

Ffeiliau Safle y CHC
Deunydd yn ymwneud â:

 • Safle Gwaith Tunplat Bryn a nodweddion cysylltiedig, Camlas Abertawe, 1977-1980: NPRN 40444
 • Loc Pont Clydach, Camlas Abertawe, 1974-1975: NPRN 34496
 • Gefail Clydach, 1974: NPRN 404750
 • Tramffordd Glofa Graigola, 1976-1980: NPRN 406361
 • Tramffordd Glofa Gwauncaegurwen, 1976-1979: NPRN 34376
 • Loc Rhif 8, Trebanos Lower, Camlas Abertawe, 1976-1978: NPRN 34497
 • Camlas Abertawe, Doc Sych Godre’r-graig, 1968-1975: NPRN 34491
 • Camlas Abertawe, Doc Waun-y-Coed, 1976: NPRN 34490
 • Tai gweithwyr yng Nghlydach Upper Forge, 1979: NPRN 688
 • Glofa Gwaith Haearn Ynyscedwyn, Camlas Gangen a Doc, 1975-1980: NPRN 406367
 • Tramffordd Glofeydd Gwaith Haearn Ynyscedwyn a Chwm-Nant-Llwyd, 1975: NPRN 34376
 • Glofa Gwaith Haearn Ynyscedwyn, Pont Tramffordd, 1976: NPRN 34897
 • Pont Ynys-Meudwy-Ganol, Camlas Abertawe, 1976: NPRN 34508
 • Gwaith Brics a Therra Cotta Ynysmeudwy, 1979: NPRN 40806
 • Loc Isaf Ynysmeudwy, Rhif 12, Camlas Abertawe, 1975-1978: NPRN 34499
 • Loc Uchaf Ynysmeudwy, Rhif 13, Camlas Abertawe, 1978: NPRN 34500
 • Ynysmeudwy Uchaf, pont gerrig dros Gamlas Abertawe, 1968-1978: NPRN 34516 

 

Casgliad Naomi Hughes: Cyfeirnod NHC
Casgliad o ffotograffau du a gwyn o nifer o eglwysi yng Nghymru, wedi’u tynnu gan Naomi Hughes
Dyddiadau a gwmpesir: c.1995

Casgliad Paul R. Davis: Cyfeirnod PRD_02_1165_1221
Delweddau digidol yn ymwneud ag amryfal safleoedd yng Nghymru
Dyddiadau a gwmpesir: 2018

Casgliad yr Athro G. D. Barri Jones: Cyfeirnod GDBJ14
Deunydd archifol yn ymwneud ag ymchwil i Fwynglodddiau Plwm, Copr ac Aur Rhufeinig a datblygiad mwyngloddio yng Nghymru ynghyd â pheth deunydd cymharol o’r tu allan i Gymru
Dyddiadau a gwmpesir: 1968-1978

Casgliad Rachael Jones: Cyfeirnod RJC
Dogfennau teitl a phapurau cyffelyb yn ymwneud â nifer o adeiladau yn Sir Drefaldwyn, yn wreiddiol yn eiddo i deulu Rachael Jones
Dyddiadau a gwmpesir: 1858-1997

Casgliad Nodweddu Trefol, Cais Treftadaeth Byd y Diwydiant Llechi: Cyfeirnod SWH
Dogfennau nodweddu trefol wedi’u cynhyrchu gan Richard Hayman yn rhan o’r cais am enwebiad Treftadaeth Byd
Dyddiadau a gwmpesir: 2017

 

Chwarel Lechi Maenofferen NPRN: 400427 FHA12/03/07 C.624758

Chwarel Lechi Maenofferen NPRN: 400427 FHA12/03/07 C.624758

 

Casgliad Ysgol Pensaernïaeth Cymru: Cyfeirnod WSA/M1/17-21
Lluniadau mesuredig yn ymwneud â Chapel Peniel, Tremadog, wedi’u cynhyrchu gan Gareth Lewis, myfyriwr yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru
Dyddiadau a gwmpesir: 1966

 

Llyfrau

Allen, Valerie & Evans, Ruth, 2016. Roadworks: Medieval Britain, Medieval roads, Manchester: Manchester University Press.

Barrett, J.H. & Orton, D.C. eds, 2016. Cod and herring: The archaeology and history of Medieval sea fishing, Oxford: Oxbow.

Brough, Gideon, 2017, The rise and fall of Owain Glyndwr: England, France and the Welsh rebellion in the Late Middle Ages, London: I.B. Tauris.

Cummings, Vicki, 2017. The Neolithic of Britain and Ireland, Abingdon: Routledge.

Fair, Alistair, 2018. Modern playhouses: An architectural history of Britain’s new theatres, 1945-1985, Oxford: Oxford University Press.

Harden, Bettina, 2017. The most glorious prospect: Garden visiting in Wales 1639-1900, Llanelli: Graffeg.

Hunt, Roger & Boyd, Iain, 2017. New design for old buildings, Newcastle upon Tyne: RIBA.

Huws, Richard E., 2017. Enwau tai a ffermydd Bont-goch (Elerch), Ceredgion, Talybont, Y Lolfa.

Mynors, Charles, 2017. Listed buildings and other heritage assets, 5th ed. London: Sweet & Maxwell.

Pope, Robert ed., 2016. T&T companion to nonconformity, London: Bloomsbury Publishing.

Rabbitts, Paul, 2017. British bandstands, Stroud: Amberley.

Venning, Timothy, 2017. Kingmakers: How power in England was won and lost on the Welsh frontier, Stroud: Amberley.

Whyte, William, 2017. Unlocking the church: The lost secrets of Victorian sacred space, Oxford: Oxford University Press.

Woodward, Ann & Hill, J.D., 2017 (reprint). Prehistoric Britain: The ceramic basis, Oxford, Oxbow.

 

Cyfnodolion

Antiquity Volume 091, Number 358 (Awst 2017)

Antiquity Volume 091, Number 359 (Hydref 2017)

Antiquity Volume 092, Number 361 (Chwefror 2018)

The Archaeologist Issue 103 (Gaeaf 2018)

British Archaeology Volume 160 (Mai/Mehefin 2018)

Current Archaeology Issue 338 (Mai 2018)

Current World Archaeology Volume 8, No.4 (Ebrill/Mai 2018)

Cymru a’r Môr / Maritime Wales Cyfrol 38 (2017)

Essex Historic Buildings Group Newsletter No.3 (Mawrth 2018)

Focus Historic Environment Scotland (2018)

The Gower Society Newsletter (Gwanwyn 2018)

Heritage in Wales Volume 66 (Gwanwyn 2018)

Landscapes Volume 018, No. 1 (Mehefin 2017)

Morgannwg Volume 061 (2017)

Pembrokeshire Life (Ebrill 2018)

Pen Cambria No. 37 (Gwanwyn 2018)

Proceedings of the Cambridge Antiquarian Society Volume 106 (2017)

Sheetlines Number 111 (Ebrill 2018)

The Society for the Protection of Ancient Buildings magazine (Gwanwyn 2018)

Touchstone: Architecture in Wales (2017)

Welsh Mills Society Newsletter Number 131 (Ebrill 2018)

Welsh Mines Society Newsletter Volume 078 (Gwanwyn 2018)

 

Cylchgronau: gwasanaeth ymwybyddiaeth gyfredol

British Archaeology Volume 160 (Mai/Mehefn 2018): Disgrifiad o’r gwaith a darganfyddiadau yn y Vile, Rhosili t.52; prosiect tirwedd Bryn Celli Ddu t.58; gwybodaeth am y Gynhadledd Archaeoleg yng Nghymru 31/08/2018-02/09/2018, Llanbedr Pont Steffan t.59

The Society for the Protection of Ancient Buildings magazine (Gwanwyn 2018): Gwaith Achos, Caniatâd adeilad rhestredig ar gyfer Eglwys Whitson, Casnewydd t.41, Eglwys Sant Grwst a Chapel Gwydir, Llanrwst t.38

 

Cysylltwch â ni

Os oes gennych unrhyw sylwadau neu ymholiadau, mae croeso i chi gysylltu â ni:

Gwasanaeth Llyfrgell ac Ymholiadau CHCC
Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru
Ffordd Penglais
Aberystwyth
Ceredigion SY23 3BU

Ffôn: +44 (0)1970 621200
Ffacs: +44 (0)1970 627701
E-bost: chc.cymru@cbhc.gov.uk
Gwefan: cbhc.gov.uk

Croesewir gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg | Correspondence welcomed in Welsh and English

01/05/2018

Subscribe
Notify of
guest

Security code *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

MYNNWCH Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM DREFTADAETH CYMRU

Ymunwch â’r rhestr e-bostio i dderbyn diweddariadau rheolaidd. Mae’n rhad ac am ddim!

Tweets

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x