CBHC / RCAHMW > Newyddion > Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Ebrill 2019
Techniquest; Gwesty Dewi Sant; Parc Hamadryad a’r Warchodfa Natur Morlynnoedd a Gwyptiroedd, Bae Caerdydd, 2015

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Ebrill 2019

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC). Gellir gweld yr eitemau archifol a’r llyfrau llyfrgell ac erthyglau o gylchgronau yn ein hystafell ddarllen gyhoeddus. Gellir gweld y deunydd archifol ar Coflein hefyd yn coflein.gov.uk. Gellir dod o hyd i bob cyhoeddiad yn ein Catalog Llyfrgell ar-lein.

Rydym ar agor i’r cyhoedd ar yr adegau canlynol:
Dydd Llun – Dydd Gwener 09.30 – 16.00,
Dydd Mercher 10.30 – 16.30.
Fe’ch cynghorir i wneud apwyntiad.

Archifau

Techniquest; Gwesty Dewi Sant; Parc Hamadryad a’r Warchodfa Natur Morlynnoedd a Gwyptiroedd, Bae Caerdydd, 2015
Techniquest; Gwesty Dewi Sant; Parc Hamadryad a’r Warchodfa Natur Morlynnoedd a Gwyptiroedd, Bae Caerdydd, 2015.
Cyfeirnod AP_2015_2279 C.644513 NPRN: 422080

Gwybodaeth Ychwanegol

Ffotograffau a dogfennau’n ymwneud ag Ysgol Epworth, Y Rhyl, a roddwyd gan Mary Wild: Cyfeirnod NPRN 415588

Adroddiadau/Gwerthusiadau Archaeolegol (nid gan yr Ymddiriedolaethau Archaeolegol)

Adroddiadau’n ymwneud â:

  • Gwaith cloddio ar y safle Brythonig-Rufeinig yn Whitewall Brake, Ardal Hyfforddi Caer-went, Ystad Hyfforddiant Amddiffyn Cymru, 2012-2017: Cyfeirnod AENT42_16

Archifau Prosiect Archaeoleg Cymru

Archifau prosiect yn ymwneud â:

Adroddiadau Archaeolegol Castlering

Adroddiadau’n ymwneud â:

Archif y Prosiect CHERISH

Arolygon rhagchwilio o’r awyr man cychwyn, yr ymgymerwyd â hwy yn ystod 2017 fel rhan o’r Prosiect CHERISH, yn ymwneud â:

Archifau Prosiect Ymddiriedolaeth Archaeolegol Clwyd-Powys

Archifau prosiect yn ymwneud â:

Y Casgliad Cofnodi Brys

Arolygon ffotograffig a chynlluniau adeiladu’n ymwneud â:

  • Pencerrig Pellaf, Ffordd Uchaf, Harlech, 2017-2019: NPRN 424200
  • Beudy yn Nhreowen, Llanwarw, 2018-2019: NPRN 43380
Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cors Caron, Ystrad Meurig - Tregaron
Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cors Caron, Ystrad Meurig – Tregaron.
Cyfeirnod DI2013_0200 C.821044 NPRN: 268116

Y Casgliad Rhoddion Digidol Cyffredinol

Deunydd digidol, sef:

  • Copïau o dudalennau o albwm teuluol a etifeddwyd gan David Redhead: yn cynnwys un ddelwedd o Blas Uchaf a phedair delwedd o Chwareli Llechi’r New Cambrian, dyddiedig 1908-1911: Cyfeirnod DD2019_005
  • Ffotograffau’n dangos nodweddion o Eglwys Sant Luc, Pontnewynydd, a drosglwyddwyd i Eglwys Ioan Fedyddiwr yn Trowbridge ar ôl i Eglwys Sant Luc gael ei dymchwel: Cyfeirnod DD2019_006
  • Ffotograffau’n dangos marciau ar Bont Rhyd-y-Goleu: cafodd y lluniau eu tynnu pan adnewyddwyd y bont yn 2019: Cyfeirnod DD2019_007

Archifau Prosiect Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd

Archifau prosiect yn ymwneud â:

Archif Prosiectau Headland Archaeology

Archifau prosiect yn ymwneud â:

Ffotograffiaeth Ddigidol yr Ymchwilwyr

Arolwg ffotograffig yr ymchwilwyr ar ran y Prosiect CHERISH yn ymwneud â:

Awyrluniau Digidol Arosgo Lliw CBHC

Awyrluniau digidol lliw yn ymwneud â:

Parc Gwledig Loggerheads, 2009
Parc Gwledig Loggerheads, 2009.
Cyfeirnod AP_2009_2820 C.872662 NPRN: 409941

Cyfnodolion

Antiquaries Journal Cyfrol 97 (2017).

Architects Journal Cyfrol246 (Rhan 06, 28 Mawrth 2019 a Rhan 07, 11 Ebrill 2019).

Architects Journal Specification Mawrth (2019).

ASCHB Cyfrol 41 (2019).

British Archaeology Cyfrol 166 (Mai/Mehefin 2019).

Brycheiniog Cyfrol 50 (2019).

Capel Newsletter Cyfrol 74 (Gwanwyn 2019).

Cartographic Journal Cyfrol 55 (Rhifyn 4, Tachwedd 2018).

Essex Historic Buildings Group Newsletter Cyfrol 3 (Mawrth 2019).

Gower Society Newsletter Gwanwyn (2019).

Morgannwg, Cyfrol 62 (2018).

Panel for Historical Engineering Works Newsletter Rhifyn 160 (Mawrth 2019).

Pen Cambria: the magazine of Mid-Wales Cyfrol 40 (Gwanwyn 2019).

Railway and Canal Historical Society Bulletin Cyfrol 479 (Mai 2019).

Transactions of the Honourable Society of Cymmrodorion Cyfrol 24 (2018).

VASSA Journal Cyfrol 34 (Tachwedd 2018).

Cymdeithas Melinau Cymru Newsletter Welsh Mills Society / Cyfrol 135 (Ebrill 2019).

Welsh Railways Research Circle Cyfrol 158 (Gwanwyn, 2019).

Welsh Stone Forum Newsletter Rhifyn 16 (Mawrth 2019).

Cylchgronau: Ymwybyddiaeth Gyfredol

Antiquaries Journal Cyfrol 97 (2017) t.1-26, ‘Early Neolithic enclosures in Wales: a review of the evidence in light of recent discoveries at Caerau, Cardiff’, Oliver Davis a Niall Sharples.

British Archaeology Cyfrol 166 (Mai/Mehefin 2019) t.13 llythyr, ‘Cardiff Blues’, am symud 80 o gerrig gleision o Breseli i Gôr y Cewri. T.59 ‘CBA Network – WOOLOLOGY!?’ 18/19 Mai 2019 – bydd CBA Cymru ar y cyd â CPAT yn ystyried y cysylltiadau rhwng defnyddio gwlân, magu defaid ac archaeoleg.

Panel for Historical Engineering Works Newsletter Rhifyn 160 (Mawrth 2019) t.6, cyflwyno plac yn coffáu gwaith y peiriannydd a’r meistr haearn William Menelaus ym Mhenderyn, Aberdâr.

Cysylltwch â ni

Os oes gennych unrhyw sylwadau neu ymholiadau, mae croeso i chi gysylltu â ni:

Gwasanaeth Llyfrgell ac Ymholiadau CHCC
Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru
Ffordd Penglais
Aberystwyth
Ceredigion SY23 3BU

Ffôn: +44 (0)1970 621200
Ffacs: +44 (0)1970 627701
E-bost: chc.cymru@cbhc.gov.uk
Gwefan: cbhc.gov.uk

Croesewir gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg | Correspondence welcomed in Welsh and English

07/05/2019

Subscribe
Notify of
guest

Security code *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

MYNNWCH Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM DREFTADAETH CYMRU

Ymunwch â’r rhestr e-bostio i dderbyn diweddariadau rheolaidd. Mae’n rhad ac am ddim!

Tweets

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x