CBHC / RCAHMW > Newyddion > Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Ebrill 2021
Hebron Calvinistic Methodist Chapel, Gwaen Cwm Brwynog, NPRN 6888, CD2003-255-304, Arch 6308613

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Ebrill 2021

Moryd Afonydd Cleddau, AP_2004_0845, Arch 6191900
Moryd Afonydd Cleddau, AP_2004_0845, Arch 6191900

Archifau

O ganlyniad i’r haint Coronafeirws a symud ein cofnodion i blatfform digidol newydd, nid ydym ar hyn o bryd yn gallu rhannu ein rhestr o ddeunydd archifol newydd ei gatalogio gyda chi. Sgroliwch i lawr i weld ychwanegiadau diweddar at ein Llyfrgell.

Llyfrau

 • Mae ein holl lyfrau a chylchgronau wedi’u cofnodi yng Nghatalog Llyfrgell y Comisiwn Brenhinol a gellir eu gweld yn ein Llyfrgell ac Ystafell Ymchwil.
 • Allan, J. a Murray, A. 2020. British Railways The First 25 Years Cyf. 10: Mid-Wales and the Cambrian Coast including the Central Wales Line and the Vale of Rheidol and Welshpool & Llanfair narrow gauge lines. Lydney: Lightmoor Press.
 • Bland, Roger et al. 2020. Iron Age & Roman coin hoards in Britain. Oxford: Oxbow.
 • Comeau, Rhiannon. 2020. Land, people and power in early medieval Wales: the cantref of Cemais in comparative perspective. BAR British Series 659. Oxford: BAR Publishing.
 • Davies, John et al. 2016. Castles and the Anglo-Norman World. Oxford: Oxbow.
 • Dowd, Marion. 2021. The archaeology of caves in Ireland. Oxford: Oxbow.
 • Endres, Gunter a Hobster, Graham. 2017. Power & Protection: Castles and fortified manor houses of Medieval Britain, Volume 4 – Wales. [Ni nodir y man cyhoeddi]: Endres and Hobster.
 • Gwyn, David. 2019. Lost Swansea. Stroud: Amberley.
 • Hillerdal, Charlotta ac Ilves, Kristin. 2020. Re-imagining periphery: Archaeology and text in Northern Europe from Iron Age to Viking and Early Medieval periods. Oxford: Oxbow.
 • Hooper, Alan a Punter, John (Golygyddion). 2007. Capital Cardiff 1975-2020: Regeneration, competitiveness and the urban environment. Cardiff: University of Wales Press.
 • Jackson, Robin. 2012. Ariconium Herefordshire: A Iron Age settlement and Romano-British ‘small town’. Oxford: Oxbow.
 • Jenkins, J. G. 2009. Getting yesterday right: Interpreting the heritage of Wales. Stroud: Amberley.
 • Jones, Andy M. 2017. Preserved in peat: An extraordinary Bronze Age burial on Whitehorse Hill, Dartmoor, and its wider context. Oxford: Oxbow.
 • King, Peter. 2020. A Gazetteer of the British Iron Industry, 1490-1815, Cyfrolau I a II. BAR British Series 652. Oxford: BAR.
 • Morris, James. 2010. A landscape of Wales. Stockport: Dewi Lewis Publishing.
 • Rendall, P. D. 2020. Severn Tunnel Junction. Ramsbury: The Crowood Press.
 • Russell, Tony. 2015. The finest gardens in Wales. Stroud: Amberley.
 • Willmot, Hugh. 2020. The dissolution of the monasteries in England and Wales. Sheffield: Equinox Publishing Ltd.
 • Hebron, Capel y Methodistiaid Calfinaidd, Gwaun Cwm Brwynog, NPRN 6888, CD2003-255-304, Arch 6308613.
Hebron, Capel y Methodistiaid Calfinaidd, Gwaun Cwm Brwynog, NPRN 6888, CD2003-255-304, Arch 6308613
Hebron, Capel y Methodistiaid Calfinaidd, Gwaun Cwm Brwynog, NPRN 6888, CD2003-255-304, Arch 6308613

Cyfnodolion

 • Ancient Monuments Society / The Friends of Friendless Churches Newsletter Rhan 1 (Gwanwyn 2021).
 • Ancient Monuments Society Transactions Cyfrol 65 (2021).
 • AJ Specification Mawrth (2021).
 • Architects’ Journal Cyfrol 248 (Rhifyn 3, 25/03/2021).
 • Archive: the quarterly journal for British Industrial and Transport History Cyfrol 109 (Mawrth 2021).
 • British Archaeology Cyfrol 178 (Mai/Mehefin 2021).
 • Brycheiniog Cyfrol 52 (2021).
 • Building Conservation Directory Cyfrol 28 (2021).
 • Cartographic Journal Cyfrol 57 (Rhif 3, Awst 2020).
 • Ceredigion Cyfrol 18 (Rhif 4, 2020).
 • CHERISH: Newyddlen / Newsletter Cyfrol 6 (Awst 2020).
 • Community Archaeology & Heritage Journal Cyfrol 8 (Rhif 1, Chwefror 2021).
 • Cymdeithas Melinau Cymru / Welsh Mills Society Newsletter Cyfrol 143 (Ebrill 2021).
 • Domestic Buildings Research Group: Surrey Newsletter Cyfrol 147 (Ionawr 2021).
 • Essex Historic Buildings Group Newsletter Cyfrol 4 (Ebrill 2021).
 • Landscapes Cyfrol 20 (Rhif 2, Rhagfyr 2019).
 • Maplines Gwanwyn (2021).
 • Monmouthshire Antiquary: Proceedings of the Monmouthshire Antiquarian Society Cyfrol 35 (2019-2020).
 • Past: the newsletter of the Prehistoric Society Cyfrol 96 (Hydref 2020).
 • Railway & Canal Historical Society Bulletin Cyfrol 490 (Mawrth 2021).
 • Railway & Canal Historical Society Journal Cyfrol 40 (Rhan 4, Rhif 240, Mawrth 2021).
 • Sheetlines Cyfrol 120 (Ebrill 2021).
 • Tools & Trades History Society Newsletter Cyfrol 148 (Gwanwyn 2021).
 • Vernacular Architecture Group Journal Cyfrol 49 (2018).
 • Vernacular Architecture Group Newsletter Cyfrolau 79 ac 80 (Awst 2020 ac Ebrill 2021).
 • Victorian Cyfrol 66 (Mawrth 2021).Welsh Railways Research Circle Newsletter Cyfrol 165 (Gwanwyn 2021).
Lluest Abercaethon, NPRN 30781, DI2005_1070, Arch 6169162
Lluest Abercaethon, NPRN 30781, DI2005_1070, Arch 6169162

Cylchgronau: Ymwybyddiaeth Gyfredol

 • Ancient Monuments Society / The Friends of Friendless Churches Newsletter Rhan 1 (Gwanwyn 2021), t.7-13 Casework: gwrthwynebiad wedi’i gyflwyno i agweddau ar waith adnewyddu arfaethedig yn Llyfrgell Gladstone, Penarlâg, Sir y Fflint; gwrthwynebiad wedi’i gyflwyno i ddymchwel Ysbyty Aberaeron, Ceredigion; gwrthwynebiad wedi’i gyflwyno mewn perthynas â Gwesty Tudno Castle yn Llandudno; pryderon wedi’u cyflwyno mewn perthynas ag Eglwys Seintiau Mael a Sulien, Corwen, Meirionnydd a’r ffaith nad oedd Datganiadau Arwyddocâd wedi’u cyflwyno fel rhan o’r cais cynllunio; ymholiad ynghylch y gwaith glanhau gormodol a thynnu’r cen ar y Groes Bregethu, Llan-gan, Morgannwg; Capel Bethel, Pont-rhyd-y-fen, Morgannwg – cefnogi cais i’w droi’n gaffi; gwrthwynebiad i gynlluniau i dynnu seddau a’r pulpud yng Nghapel y Bedyddwyr Mount Pleasant, Abertawe. T.17 a t.20 Adroddiad byr ar sut mae’r gwaith o ail-doi Eglwys Sant Brothen, Llanfrothen yn dod yn ei flaen. T.21-24 Mae’r Cyfeillion Eglwysi Di-gyfaill wedi cymryd cyfrifoldeb dros Eglwys y Santes Fair, Llangatwg Feibion Afel ac Eglwys Sant Anno, Llananno yr oedd Herbert Luck North wedi helpu i’w hatgyweirio. T.28 newyddion bod Eglwys Elfan Sant, Aberdâr wedi derbyn swm sylweddol o arian tuag at ei hadnewyddu’n rhannol fel Canolfan Treftadaeth Gymunedol – bydd yn cadw ei swyddogaeth grefyddol hefyd. T.32 Addoldai dan fygythiad – Sant Mihangel, Llanfihangel-yng-Ngwynfa, Sir Drefaldwyn. T.40 Amgueddfa Wrecsam i ddod yn ‘Amgueddfa Pêl-droed Cymru’ newydd.
 • Ancient Monuments Society Transactions Cyfrol 65 (2021), t.7-19 Dancing and Dicing with Death: literary evidence for some lost wall paintings in Wales, Madeleine Gray a David Hale.
 • British Archaeology Cyfrol 178 (Mai/Mehefin 2021). Mae llawer o’r rhifyn hwn yn ymwneud â Chymru.
 • Brycheiniog Cyfrol 52 (2021), t.23-57 Hay Castle and Haysland: the architectural personality of a Marcher Lordship, Richard Suggett.
 • Community Archaeology & Heritage Journal Cyfrol 8 (Rhif 1, Chwefror 2021), t.58-76 People, places and performance: reflections on community archaeology and heritage in north-east Wales, Paul Bedford a Penelope Foreman (CPAT).
 • Railway & Canal Historical Society Journal Cyfrol 40 (Rhan 4, Rhif 240, Mawrth 2021) t.239-248 Mr Gladstone, coal and Wrexham’s second railway, David Parry.
 • Vernacular Architecture Group Newsletter Cyfrol 80 (Ebrill 2021), t.29-33 A fireplace at Plas Menai, Llan Ffestiniog, Gwynedd, Avis Reynolds (y grŵp Darganfod Hen Dai Cymreig).
 • Victorian Cyfrol 66 (Mawrth 2021), t.21 Casework – rhoddir sylw i’r Palace Theatre, Abertawe.
Tŵr Paxton a’r tir o’i gwmpas, NPRN 32666, AP_2012_5047, Arch 6475441
Tŵr Paxton a’r tir o’i gwmpas, NPRN 32666, AP_2012_5047, Arch 6475441

Cysylltwch â ni

Os oes gennych unrhyw sylwadau neu ymholiadau, mae croeso i chi gysylltu â ni:

Gwasanaeth Llyfrgell ac Ymholiadau CHCC
Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru
Ffordd Penglais
Aberystwyth
Ceredigion SY23 3BU

Ffôn: +44 (0)1970 621200
Ffacs: +44 (0)1970 627701
E-bost: chc.cymru@cbhc.gov.uk
Gwefan: cbhc.gov.uk

Croesewir gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg | Correspondence welcomed in Welsh and English

30/04/2021

Subscribe
Notify of
guest

Security code *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

MYNNWCH Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM DREFTADAETH CYMRU

Ymunwch â’r rhestr e-bostio i dderbyn diweddariadau rheolaidd. Mae’n rhad ac am ddim!

Tweets

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x