CBHC / RCAHMW > Newyddion > Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Ebrill 2022
Esgair Llewelyn, a late medieval cruck-framed hall-house. Photographed in June 2020. 2022-03-02_2277

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Ebrill 2022

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC). Gellir gweld yr eitemau archifol a’r llyfrau llyfrgell ac erthyglau o gylchgronau yn ein hystafell ddarllen gyhoeddus. Gellir gweld y deunydd archifol ar Coflein hefyd yn coflein.gov.uk. Gellir dod o hyd i bob cyhoeddiad yn ein Catalog Llyfrgell ar-lein.

Rydym ar agor i’r cyhoedd ar yr adegau canlynol:
Rydym ni ar agor ar Ddydd Llun, Dydd Mawrth a Dydd Iau rhwng 9:30 a 16:00, ac ar Ddydd Mercher rhwng 10:30 a 16:30.
Fe’ch cynghorir i wneud apwyntiad.

Archif

Mae eitemau archif wedi’u hychwanegu i’r casgliadau canlynol yn ystod y mis diwethaf:

Copïau caled yw llawer o’r eitemau hyn, sy’n cynnwys cynlluniau ar raddfa fawr, ffotograffau ac adroddiadau, ac maent ar gael i’w gweld yn ein hystafell chwilio yn Aberystwyth. Mae eitemau eraill yn rhai digidol y gellir eu gweld ar ein catalog ar-lein Coflein. Mae’r eitemau a lanlwythwyd yn ddiweddar i’w gweld yma.

Dyma rai uchafbwyntiau sydd wedi’u catalogio erbyn hyn ac sydd ar gael ar Coflein:

Esgair Llewelyn, tŷ neuadd â ffrâm nenfforch o ddiwedd y cyfnod canoloesol. Tynnwyd y llun ym mis Mehefin 2020. 2022-03-02_2277
Esgair Llewelyn, tŷ neuadd â ffrâm nenfforch o ddiwedd y cyfnod canoloesol. Tynnwyd y llun ym mis Mehefin 2020. 2022-03-02_2277
Y gynulleidfa a’r delynores ar Sul y Maer yng Nghapel Bedyddwyr Cymraeg Salem Newydd, Glynrhedynog yn 1985, un o gasgliad o ffotograffau digidol. Rhoddwyd gan Dr Peter Brookes.
Y gynulleidfa a’r delynores ar Sul y Maer yng Nghapel Bedyddwyr Cymraeg Salem Newydd, Glynrhedynog yn 1985, un o gasgliad o ffotograffau digidol. Rhoddwyd gan Dr Peter Brookes.
Ffotograffau sy’n dangos cerflun o Dr Elaine Morgan y tu allan i Dŷ Calon Lân, Stryd Rhydychen, Aberpennar adeg dadorchuddio’r cerflun ar 18 Mawrth 2022.
Ffotograffau sy’n dangos cerflun o Dr Elaine Morgan y tu allan i Dŷ Calon Lân, Stryd Rhydychen, Aberpennar adeg dadorchuddio’r cerflun ar 18 Mawrth 2022.
Dau lun o Arolwg Ffotograffig o Ysgol Uwchradd Argoed, Mynydd Isa. Cymeradwywyd dymchwel yr adeilad yn 2021 ar ôl ymgyrch aflwyddiannus i restru’r ysgol yn ‘enghraifft wych eithriadol o adeilad addysgol a adeiladwyd yn yr arddull Briwtalaidd yn ystod ail hanner yr ugeinfed ganrif gan bensaer pwysig o’r cyfnod’.
Dau lun o Arolwg Ffotograffig o Ysgol Uwchradd Argoed, Mynydd Isa. Cymeradwywyd dymchwel yr adeilad yn 2021 ar ôl ymgyrch aflwyddiannus i restru’r ysgol yn ‘enghraifft wych eithriadol o adeilad addysgol a adeiladwyd yn yr arddull Briwtalaidd yn ystod ail hanner yr ugeinfed ganrif gan bensaer pwysig o’r cyfnod’.
Ffotograff sy’n dangos gwrthgloddiau mewnol gyda ffigwr yn y llun i ddynodi graddfa. O arolwg ffotograffig o gaer bentir Castell Bach. Cynhaliwyd gan Hannah Genders Boyd yn rhan o’r gwaith monitro cyflwr a gyflawnwyd gan brosiect CHERISH 13/01/2022.
Ffotograff sy’n dangos gwrthgloddiau mewnol gyda ffigwr yn y llun i ddynodi graddfa. O arolwg ffotograffig o gaer bentir Castell Bach. Cynhaliwyd gan Hannah Genders Boyd yn rhan o’r gwaith monitro cyflwr a gyflawnwyd gan brosiect CHERISH 13/01/2022.

Llyfrau

Mae ein llyfrau a’n cyfnodolion i gyd wedi’u cofnodi ar Gatalog Llyfrgell y Comisiwn Brenhinol ac mae modd eu gweld yn ein Llyfrgell a’n Hystafell Chwilio.

 • Austin, Ronald L. 2019. (Off-print). Further aspects relating to the history of yachting in Swansea Bay. Exeter: Maritime South West, Cyfrol 32.
 • Burt, Roger, Waite, Peter a Burnley Ray. [1986]. The mines of Cardiganshire: metalliferous and associated minerals, 1845-1913. University of Exeter in association with the Northern Mine Research Society.
 • Chartered Institute for Archaeologists. 2021. Professional archaeology: a guide for clients. Tisbury: Cathedral Communications.
 • Cole, Ted. 2021. The Warrington Chest. Bath: The Tools and Trades History Society.
 • Dudek, Mark. 2000. Architecture of schools: the new learning environments. Oxford: Architectural Press.
 • Elder Dempster & Company. 1921. The Elder Dempster fleet in the war: 1914-1918. Liverpool: Elder Dempster & Company.
 • Francis, Absalom. 1987. (Reprint). History of the Cardiganshire mines: from the earliest ages, and authenticated history to A.D. 1874 with their present position and prospect. Sheffield: Mining Facsimilies.
 • Guy, Ben et al (Goln) 2020. The chronicles of medieval Wales and the March: new contexts, studies and texts. Turnhout: Brepols.
 • Hassall, Mark. 2017. Roman Britain: the frontier province: collected papers. Warminster: Hobnob Press.
 • Joel, Janet. 2021. Nanteos: life on a Welsh country estate. Llanrwst: Gwasg Carreg Gwalch.
 • Marshall, Alistair. 2021. Orientation of prehistoric monuments in Britain: a reassessment. Oxford: Archaeopress Archaeology.
 • Russell, Tony. 2020. The Great Gardens of Wales. [Wales]: Destination UK Limited.
 • Stevens, Ralph. 2018. Protestant Pluralism: The reception of the Toleration Act, 1689-1720. Woodridge: The Boydell Press.

Cyfnodolion

 • Antiquaries Journal Cyfrol 100 (2020).
 • Architects’ Journal Cyfrol 249 (Rhifyn 3, 24 Mawrth 2022).
 • AJ Specification Cyfrol Mawrth (2022).
 • Architectural Review Cyfrolau 233 – 235 (Rhifynnau 1393, 2013 – 1404, 2014).
 • Architecture: RIBA buildings of the year Cyfrol 11 (2011).
 • Community Archaeology & Heritage Journal Cyfrol 9 (Rhif 1, Chwefror 2022).
 • Essex Historic Buildings Group Newsletter Cyfrol 3 (Mawrth 2022).
 • London Gardener Cyfrol 25 (2021).
 • Llafur Cyfrol 13 (Rhif 1, 2021).
 • Monmouthshire antiquary: proceedings of the Monmouthshire Antiquarian Society Cyfrol 36 (2021).
 • Sheetlines Cyfrol 123 (Ebrill 2022).

Cysylltwch â ni

Os oes gennych unrhyw sylwadau neu ymholiadau, mae croeso i chi gysylltu â ni:

Gwasanaeth Llyfrgell ac Ymholiadau CHCC
Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru
Ffordd Penglais
Aberystwyth
Ceredigion SY23 3BU

Ffôn: +44 (0)1970 621200
E-bost: chc.cymru@cbhc.gov.uk
Gwefan: cbhc.gov.uk

Croesewir gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg | Correspondence welcomed in Welsh and English

17/05/2022

Subscribe
Notify of
guest

Security code *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

MYNNWCH Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM DREFTADAETH CYMRU

Ymunwch â’r rhestr e-bostio i dderbyn diweddariadau rheolaidd. Mae’n rhad ac am ddim!

Tweets

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x