CBHC / RCAHMW > Newyddion > Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Ebrill-Gorffennaf 2020
View of coastal landscape along cliff line towards Wormshead, 1997

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Ebrill-Gorffennaf 2020

Archifau

O ganlyniad i’r haint Coronafeirws a symud ein cofnodion i blatfform digidol newydd, nid ydym ar hyn o bryd yn gallu rhannu ein rhestr o ddeunydd archifol newydd ei gatalogio gyda chi. Sgroliwch i lawr i weld ychwanegiadau diweddar at ein Llyfrgell.

Porth y Rhaw, Llwybr Arfordir Sir Benfro, yn edrych tua’r de-orllewin, 2005
Porth y Rhaw, Llwybr Arfordir Sir Benfro, yn edrych tua’r de-orllewin, 2005
C841391    Cyfeirnod AP_2005_1723

Llyfrau

Mae ein holl lyfrau a chylchgronau wedi’u cofnodi yng Nghatalog Llyfrgell y Comisiwn Brenhinol a gellir eu gweld yn ein Llyfrgell ac Ystafell Ymchwil.

 • Fincham, Kenneth a Tyacke, Nicholas. 2010. Altars restored: the changing face of English religious worship, 1547-c.1700. Oxford: Oxford University Press.
 • Forrest, Craig. 2019. Maritime legacies and the law: effective legal governance of WWI wrecks. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
 • Hoggard, Brian. 2019. Magical house protection: the archaeology of counter-witchcraft. Oxford: Berghahn Books.
 • Hurlock, Kathryn. 2018. Medieval Welsh pilgrimage, c.1100-1500. New York: Palgrave Macmillan.
 • Lodwick, B.M. 2020. Cefn Celfi. Neath: B.M. Lodwick.
 • Minnis, John. 2016. Signal boxes. England: Historic England.
 • Padfield, Tim. 2019. Copyright for archivists and record managers. London: Facet Publishing.
 • Potter, Harry. 2019. Shades of the prison house: a history of incarceration in the British Isles. Woodbridge: The Boydell Press.
 • Pusill, Emma a Wilkinson, Janet. 2019. The Lido Guide. London: Heb ei rwymo.
 • Townsin, Alan (gol.). 1954. Buses and trams. London: Ian Allan.
 • Williams, Robert Thomas. 1908 (Adargraffiad). Enwau lleoedd yn Môn a’u tarddiad : yn cynwys oddeutu 800 o enwau lleoedd, hen a diweddar gyda’u hanesion perthynasol. USA: Kessinger Publishing.
Y dirwedd arfordirol ar hyd y clogwyni i gyfeiriad Pen Pyrod, 1997
Y dirwedd arfordirol ar hyd y clogwyni i gyfeiriad Pen Pyrod, 1997
C430152    Cyfeirnod DI2008_0221    NPRN300251

Cyfnodolion

 • AJ The Architects Journal Cyfrol 247 (Rhifynnau 06, 26/03/20; 07, 09/04/20; 08, 23/04/20 a 09, 21/05/20).
 • AJ Specification Mawrth, Ebrill a Mai (2020).
 • Anglesey Antiquarian Society and Field Club Transactions / Trafodion Cymdeithas Hynafiaethwyr a Naturiaethwyr Môn 2018.
 • Archaeoleg yng Nghymru / Archaeology in Wales Cyfrol 57-58 (2017-18).
 • British Archaeology Cyfrol 172 (Mai/Mehefin 2020); Cyfrol 173 (Gorffennaf/Awst 2020).
 • Casemate Cyfrol 118 (Mai 2020).
 • Chapels Society Newsletter Cyfrol 74 (Mai 2020).
 • Community Archaeology & Heritage Cyfrol 7 (Rhif 2, Mai 2020).
 • Essex Historic Buildings Group Newsletter Cyfrol 4 (Mai 2020).
 • Friends’ Magazine and Newsletter / Cylchgrawn a Chylchlythyr y Cyfeillion – Friends National Museum Wales / Cyfeillion Amgueddfa Cymru (Ebrill 2020).
 • Gower Society / Cyfeillion Gŵyr : Newsletter Gwanwyn (2020).
 • Industrial Archaeology Review Cyfrol 42 (Rhif 1, Mai 2020).
 • Maplines Gwanwyn (2020).
 • Montgomeryshire Collections / Casgliadau Maldwyn Cyfrol 108 (2020).
 • Railway and Canal Historical Society Bulletin Rhif 485 (Mai 2020).
 • Sheetlines Rhif 117 (Ebrill 2020).
 • Welsh History Review / Cylchgrawn Hanes Cymru Cyfrol 30 (Rhif 1, Mehefin 2020).
 • Welsh Mines Society / Cymdeithas Mwyngloddiau Cymru : Newsletter Cyfrol 82 (Gwanwyn 2020).
 • Welsh Railways Archive Cyfrol 7 (Rhif 1, Mai 2020).
 • Welsh Railways Archive Special Edition Mai (2020).
Lloc amddiffynnol Thurba Camp, i’r de o Rosili, 2015
Lloc amddiffynnol Thurba Camp, i’r de o Rosili, 2015
Cyfeirnod 652919    NPRN 301337

Cylchgronau: Ymwybyddiaeth Gyfredol

 • Architects’ Journal – E-News (02/04/2020) Graham Brooks, arloeswr moderniaeth Gymreig a ysbrydolwyd gan Ddenmarc, yn marw’n 92 oed.
 • AJ The Architects Journal Cyfrol 247 (Rhifyn 09, 21/05/20) t.4 Penseiri Martin Edwards yn ennill gwobr Prosiectau Bach yr AJ ar gyfer ôl-ffitio ac estyn tŷ o’r 19eg ganrif yn Eryri.
Golygfa eang o arfordir Gogledd Cymru, 1953
Golygfa eang o arfordir Gogledd Cymru, 1953
C889194    Cyfeirnod WAW049730

Yn unol ag arweiniad y Llywodraeth a pholisi Llyfrgell Genedlaethol Cymru, rydym wedi penderfynu cau ein hystafell ymchwil gyhoeddus am y tro. Sut bynnag, mae ein cleientiaid yn bwysig i ni a bydd ein Tîm Ymholiadau yn parhau i ateb ymholiadau a dderbyniant drwy e-bost a thros y ffôn hyd eithaf eu gallu, drwy ddefnyddio’r adnoddau digidol sydd ar gael i ni.

Er nad ydym wedi llwyddo i ateb y ymholiadau a oedd yn gofyn am gyrchu’r archifau papur yn ystod y pedwar mis diwethaf, rydym yn gobeithio ailafael yn y gwaith hwn yn y dyfodol agos. Yn y cyfamser, fe wnawn ein gorau glas i’ch helpu gyda’ch ymchwil.

Christopher Catling
Ysgrifennydd CBHC

Cysylltwch â ni

Os oes gennych unrhyw sylwadau neu ymholiadau, mae croeso i chi gysylltu â ni:

Gwasanaeth Llyfrgell ac Ymholiadau CHCC
Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru
Ffordd Penglais
Aberystwyth
Ceredigion SY23 3BU

Ffôn: +44 (0)1970 621200
Ffacs: +44 (0)1970 627701
E-bost: chc.cymru@cbhc.gov.uk
Gwefan: cbhc.gov.uk

Croesewir gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg | Correspondence welcomed in Welsh and English

10/08/2020

Subscribe
Notify of
guest

Security code *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

MYNNWCH Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM DREFTADAETH CYMRU

Ymunwch â’r rhestr e-bostio i dderbyn diweddariadau rheolaidd. Mae’n rhad ac am ddim!

Tweets

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x