CBHC / RCAHMW > Newyddion > Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Gorffennaf 2017
Royal Welsh Showground, 1998 NPRN: 268049 GTJ22554 C.60362

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Gorffennaf 2017

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC). Gellir gweld yr eitemau archifol a’r llyfrau llyfrgell ac erthyglau o gylchgronau yn ein hystafell ddarllen gyhoeddus. Gellir gweld y deunydd archifol ar Coflein hefyd yn www.coflein.gov.uk. Gellir dod o hyd i bob cyhoeddiad yn ein Catalog Llyfrgell ar-lein.

Rydym ar agor i’r cyhoedd ar yr adegau canlynol:
Dydd Llun – Dydd Gwener 09.30 – 16.00,
Dydd Mercher 10.30 – 16.30.
Fe’ch cynghorir i wneud apwyntiad.

 

Archif 

Albwm David John Saer: Cyfeirnod DJSA
Delweddau digidol o olygon o Aberystwyth a’r Cylch, wedi’u copïo o albwm ffotograffau a grëwyd gan David John Saer o Aberystwyth. Mae’r albwm yn cael ei ddefnyddio fel rhan o waith ymchwil Grŵp Hanes a Threftadaeth Penparcau.
Dyddiadau a gwmpesir: c.1910

Archif David Sinnett: Cyfeirnod DSA
Cofnodion ymchwil (mewn ffeiliau wedi’u trefnu yn ôl safle) yn ymwneud â hen safleoedd milwrol yng Nghymru, yn cynnwys cofnodion a chynlluniau hanesyddol gwreiddiol, wedi’u casglu a’u trefnu gan David Sinnett.
Dyddiadau a gwmpesir: 1956-1996

Adroddiadau Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed: Cyfeirnod DAT
Copïau digidol o adroddiadau, wedi’u paratoi ar gyfer Cadw, yn ymwneud ag amryfal safleoedd yng Nghymru: DAT24_04-DAT24_19
Dyddiadau a gwmpesir: 2013-2017

Archif Prosiectau Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed: Cyfeirnod DATP
Archifau prosiect yn ymwneud â:

 • Arolwg o Safleoedd Amddiffynedig Bach o’r Oesoedd Canol, 2009: DATP097
 • Gwaith Cofnodi Adeilad a Briff Gwylio yn fferm Rhosson, 2009: DATP098

Archif Prosiectau Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd: Cyfeirnod GATP
Archifau prosiect yn ymwneud â:

 • Yr Hen Felin, Dyserth, 2015: GATP025
 • Pencadlys Zip World, Bethesda, 2016: GATP026
 • Tir yn Pentywyn Road a Marl Lane, Deganwy, 2017: GATP027
 • Morglawdd Caergybi, 2016-2017: GATP027
 • DCWW Pen y Ball, Adnewyddu Prif Bibell Ddŵr Treffynnon, 2016-2017: GATP029
 • Cynllun Microhydro Mynydd Llandygái, 2016: GATP030
 • Piblinell Gwaith Trin Dŵr Dolbenmaen a Gwaith Trin Dŵr Cwmystradllyn, 2013: GATP031
 • Hen Gastell, Llanwnda, 2013: GATP032

Casgliad Cardiau Post y Cofnod Adeiladau Cenedlaethol: Cyfeirnod NBRP
Cardiau post du a gwyn yn ymwneud ag eglwysi yn Sir Ddinbych a Sir y Fflint: NBRP/208-231
Dyddiadau a gwmpesir: [dim dyddiad]

Ffeiliau Safle y Cofnod Henebion Cenedlaethol
Deunydd yn ymwneud â:

 • Castell Aberystwyth, 1975-1978: NPRN 86
 • Bedwlwyn, 1965-1972: NPRN 18006 a 37464
 • Bryn Copa, 1992: Sgwâr Grid SN809751
 • Mwyngloddiau Plwm Cwmystwyth, 1992-1993: NPRN 115
 • Fferm Fforchaman, 1972: NPRN 18645
 • Tŷ Llwyfan yn Ferndale, c.1974: NPRN 15307
 • Rhondda-fach, 1972: NPRN 19846
 • Fferm Tyntyla, c.1985: NPRN 20212

Casgliad Sleidiau Stephen Hughes: Cyfeirnod SHS
Sleidiau lliw yn ymwneud ag amryfal fwyngloddiau yng Nghymru.
Dyddiadau a gwmpesir: 1974-2002

 

Safle Eisteddfodau 1997 a 2009 yn y Bala NPRN: 409613 AP_2009_3029 C.865955

Safle Eisteddfodau 1997 a 2009 yn y Bala NPRN: 409613 AP_2009_3029 C.865955

Llyfrau

Boyd, James. I.C.  1976? Talyllyn Railway. St. Ives [Hunts.]: Photo Precision Ltd.

Chavarria Arnau, Alexandra. 2015. Detecting and understanding historic landscapes. Mantova: SAP, Società archeologica s.r.l.

Crummy, Philip. 1975. Not only a matter of time : a survey outlining the archaeology of the Colchester District and methods of counteracting the erosion of its archaeological remains. [Colchester]: Colchester Excavation Committee.

Curtis, Richard. 2007. Damp: causes and solutions. Edinburgh: Historic Scotland.

David, Penny. 2001. Gardd fotaneg genedlaethol Cymru / National botanic garden of Wales: Souvenir guide, 2001. Carmarthen(?): National Botanic Garden of Wales.

Evans, Richard Meurig. 1972. Children in the mines, 1840-42. Cardiff: National Museum of Wales, Museum Schools Service.

Geoinformation Historic. 2003. Photographic reconnaissance and photographic intelligence, 1939-1944.

Fulbourne: Geoinformation Group.

Green, Liz. 2014. Tŷ Mawr Wybrnant, Conwy : a souvenir guide. Rotherham: National Trust.

Jacques, David. 2017. Gardens of court and country: English design, 1630-1730. New Haven: Published for the Paul Mellon Centre for Studies in British Art by Yale University Press.

Keen, Richard G. 1982. Coalface. Cardiff: National Museum of Wales.

Knight, J.K. 2016. Blaenavon: from iron town to world heritage site. Woonton Almeley, Herefordshire: Logaston Press.

Jenkins, J.Geraint. 1984. Cockles and mussels: aspects of shellfish-gathering in Wales. Cardiff: National Museum of Wales.

Richards, Alun John. 1991. A gazetteer of the Welsh slate industry. Llanrwst: Gwasg Carreg Gwalch.

Richards, John. 2005. Cardiff: a maritime history. Stroud: Tempus Publishing.

Skidmore, Ian. 1992. Anglesey & Lleyn shipwrecks. Swansea: Christopher Davies.

 

Cyfnodolion

Addoldai Cymru – Newyddlen Ymddiriedolaeth Addoldai Cymru (Gwanwyn 2017)

The Building Conservation Directory – Special Report on Historical Churches No. 24 (2017)

Current Archaeology Issue.329 (Awst 2017)

Essex Historic Buildings Group Newsletter No.5 (Gorffennaf 2017)

Industrial Archaeology Review Vol.39 No.1 (Mai 2017)

Journal of the Railway & Canal Historical Society Vol. 39 Part 2 No. 229 (Gorffennaf 2017)

Journal of the Railway & Canal Historical Society Index to Volume 38

Mausolus – The Journal of Mausolea & Monuments Trust. The Summer Bulletin (Haf 2017)

Pembrokeshire Life (Gorffennaf 2017)

Tools and Trades History Society Newsletter Vol . 137 (Trinity 2017)

Welsh Mills Society Newsletter No. 128 (Gorffennaf 2017)

Welsh Railways Research Circle Newsletter No. 151 (Haf 2017)

 

Cylchgronau: gwasanaeth ymwybyddiaeth gyfredol

Current Archaeology Issue.329 (Awst 2017) P.62 Festival of Archaeology

Current Archaeology Issue. 329 (Awst 2017) P.66 Rhydymwyn Valley History Society

Pembrokeshire Life (Gorffennaf 2017)  P.13 Two Centuries of worship at Ebenezer

Pembrokeshire Life (Gorffennaf)  P.22 The wreck of the Ragna

 

Cysylltwch â ni

Os oes gennych unrhyw sylwadau neu ymholiadau, mae croeso i chi gysylltu â ni:
Gwasanaeth Llyfrgell ac Ymholiadau CHCC
Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru
Ffordd Penglais
Aberystwyth
Ceredigion SY23 3BU

Ffôn: +44 (0)1970 621200
Ffacs: +44 (0)1970 627701
E-bost: chc.cymru@cbhc.gov.uk
Gwefan: cbhc.gov.uk

Croesewir gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg | Correspondence welcomed in Welsh and English

28/07/2017

Subscribe
Notify of
guest

Security code *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

MYNNWCH Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM DREFTADAETH CYMRU

Ymunwch â’r rhestr e-bostio i dderbyn diweddariadau rheolaidd. Mae’n rhad ac am ddim!

Tweets

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x