CBHC / RCAHMW > Newyddion > Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Gorffennaf 2018

Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Gorffennaf 2018

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC). Gellir gweld yr eitemau archifol a’r llyfrau llyfrgell ac erthyglau o gylchgronau yn ein hystafell ddarllen gyhoeddus. Gellir gweld y deunydd archifol ar Coflein hefyd yn www.coflein.gov.uk. Gellir dod o hyd i bob cyhoeddiad yn ein Catalog Llyfrgell ar-lein.

Rydym ar agor i’r cyhoedd ar yr adegau canlynol:
Dydd Llun – Dydd Gwener 09.30 – 16.00,
Dydd Mercher 10.30 – 16.30.
Fe’ch cynghorir i wneud apwyntiad.

Archifau

Ffotograff arosgo lliw CBHC o Fae Caerdydd yn edrych tuag at Gei’r Forforwyn, 2012 Cyfeirnod AP_2012_2101 C.916374 NPRN: 422952

 

Casgliad Gwasanaethau Archaeolegol a Threftadaeth ArchaeoDomus : Cyfeirnod ADAHS

Arolygon digidol o amryfal adeiladau a safleoedd yng Nghymru

Dyddiadau a gwmpesir: 2015-2018

 

Archaeological Perspectives Analysis Consultancy (A.P.A.C. Ltd)

Cofnodion digidol yn ymwneud ag ymchwiliadau archaeolegol yn:

 

Adroddiadau/Gwerthusiadau Archaeolegol (nid gan yr Ymddiriedolaethau Archaeolegol)

Archifau prosiect yn ymwneud â:

 

Archifau Arolwg Border Archaeology

Adroddiadau Archaeolegol yn ymwneud â:

 

Casgliad Sleidiau Cadw: Cyfeirnod CS

Casgliad o sleidiau a chofrestri perthynol a gynhyrchwyd  neu a gasglwyd gan Cadw/Y Swyddfa Gymreig dros nifer o flynyddoedd. Dengys y delweddau safleoedd ac adeiladau archaeolegol ar hyd a lled Cymru a rhai safleoedd yn Iwerddon hefyd.

Dyddiadau a gwmpesir: 1960-2010

 

Y Casgliad Cofnodi Brys

Deunydd a dderbyniwyd fel rhan o’r broses gynllunio, yn ymwneud â:

 

Y Prosiect Teithwyr Ewropeaidd yng Nghymru

Deunydd yn ymwneud â’r prosiect, yn cynnwys:

  • Ffilm fer sy’n canolbwyntio ar ymweliadau teithwyr o Ffrainc a’r Almaen â thref ddiwydiannol Merthyr Tudful ar ganol y bedwaredd ganrif ar bymtheg, a’u disgrifiadau hwy o’r dref, 2018: Cyfeirnod ETW_MT
  • Delweddau o Bont Grog Conwy, 2017: Cyfeirnod ETW_CSG
  • Delweddau o Bont y Borth, Porthaethwy, 2017: Cyfeirnod ETW_MBG
  • Delweddau o Felin Wynt Mynydd Parys, 2017: Cyfeirnod ETW_PMG
  • Delweddau o Castle Hill, Dinbych-y-pysgod, 2017: Cyfeirnod ETW_TG

Canolfan Mileniwm Cymru ac Adeilad y Pierhead, Caerdydd, 2006 Cyfeirnod DS2006_104_002 C.524373 NPRN: 403908

 

Ffotograffiaeth Ddigidol yr Ymchwilwyr

Arolygon ffotograffig yn ymwneud â:

 

Cofnodion Cloddio Paul Courtney: Cyfeirnod PCER

Cofnodion cloddio’n ymwneud â Thyndyrn a Brynbuga (a safleoedd eraill ), yn cynnwys nodiadau, lluniadau safle a sleidiau

Dyddiadau a gwmpesir: 1970au

 

Casgliad Paul R. Davis: PRD_02

Awyrluniau lliw yn ymwneud ag amryfal safleoedd yng Nghymru

Dyddiadau a gwmpesir: 2018

 

Casgliad o Awyrluniau Fertigol yr Arolwg Ordnans: Y Casgliad Printiau Mawr

Yn cynnwys helaethbrintiau du a gwyn (c.20″) wedi’u cymryd o roliau 9″. Wedi’u ffeilio yn nhrefn yr wyddor yn ôl tref, cymuned neu nodwedd

Dyddiadau a gwmpesir: 1963-1997

 

 

Awyrluniau Arosgo Digidol Lliw CBHC

Awyrluniau arosgo yn dangos:

 

Casgliad Cyhoeddiadau Camlas Maldwyn CBHC: Cyfeirnod AMC03

Deunydd, wedi’i gynhyrchu gan Gomisiwn Gwasanaethau’r Gweithlu ar y cyd â CBHC a Chyngor Dosbarth Sir Drefaldwyn, yn ymwneud â phrosiect i gofnodi gwahanol adeiladweithiau ar hyd Camlas Maldwyn

Dyddiadau a gwmpesir: 1970-1988

 

Casgliad Llinell Trawsyrru Trydan Abertawe i’r Fenni

Rhan o arolwg yn deillio o brosiect a gomisiynwyd gan y Bwrdd Glo Cenedlaethol, yr ymgymerwyd ag ef gan Fairey Surveys Ltd

Dyddiadau a gwmpesir: 1968

 

Casgliad Tucker: Cyfeirnod DGT

Casgliad o nodiadau, sleidiau, mapiau, lluniadau, gweithredoedd, papurau, erthyglau a thrawsgrifiadau, i gyd wedi’u casglu neu eu cynhyrchu gan D. G. Tucker, cyn Gomisiynydd Brenhinol, a’i wraig Mary. Mae’r cofnodion yn cynnwys deunydd yn ymwneud â Diwydiant Llechi Sir Benfro, Mwyngloddiau Sir Aberteifi, Melinau Afon Tefeidiad, Melinau Sir Faesyfed a Druid’s Inn, a blwch o ddeunydd amrywiol ar wahanol safleoedd a thopigau.

Dyddiadau a gwmpesir: 1970-1997

‘Dolffiniaid’ yn Nociau Caerdydd, 1973 Cyfeirnod DI2007_1356 C.417076 NPRN: 91412

Llyfrau

Ashton, Owen R. 1980 reprint. A short history of Builth Wells: from Medieval to Modern times. Wyeside Arts Centre: Builth Wells.

Evans, R.M. 1972. Children in the iron industry 1840 – 42. National Museum of Wales: Cardiff.

Evans, Tony. 1974. Tin workers. Tony Evans: Llanelli.

Llangollen Urban District Council. [1970?]. Lovely Llangollen: The scenic gem of North Wales: the official guide. Llangollen Urban District Council: Llangollen.

Keating, M. Honora. 1965. Plas-yn-Rhiw. Gwenlyn Evans: Caernarvon.

Miles, John; Thomas, Keri & Watkins, Tudor. 2017. The Swansea Vale Railway: a Midland railway outpost. Lightmoor Press: Lydney.

Postles, Dave. 2017. The north through its names: a phenomenology of Medieval and early-modern northern England. Oxbow Books: Oxford.

Purchon, W.S and Bartlett, C.J. 1932. A small town house of the Georgian period in Wales: no. 6, Working Street, Cardiff. Cardiff: National Museum of Wales.

Sampson, Aylwin. 1972. Llanbedr Pont Steffan = Lampeter. Cymdeithas Lyfrau Ceredigion: Aberystwyth.

Sampson, Aylwin. 1972. Aberteifi = Cardigan. Cymdeithas Lyfrau Ceredigion: Aberystwyth.

Seaborne, Malcolm. 1998. A guide to the stained glass in St. Asaph Cathedral. Dean and Chapter of St. Asaph Cathedral: St. Asaph.

Simpson, Anne Turner and Stevenson, Sylvia [Eds.]. 1980. Town houses and structures in Medieval Scotland: a seminar. University of Glasgow Dept. of Archaeology: Glasgow.

Thomas, W. Gerwyn. 1979. Welsh coal mines. National Museum of Wales: Cardiff.

White, Richard. 1987. Caerleon: Roman Fortress. Cadw: Welsh Historic Monuments: Cardiff.

White, Richard. 1988. St. Davids. Cadw: Welsh Historic Monuments: Cardiff.

William, Eurwyn. 1973. Adeiladau fferm traddodiadol yng Nghymru. Amgueddfa Genedlaethol Cymru, Caerdydd.

Young, Norman R. [Ed.] 1971. What you will see in the Vale of Rheidol: Britain’s first railway nature trail. West Wales Naturalist’s Trust Limited: Aberystwyth.

 

Cyfnodolion

Archaeology in Wales Volume 56 (2017).

Cartographic Journal Volume 55 No. 2 (Mai 2018).

 Current Archaeology Issue 341 (Awst 2018).

 The Georgian: Magazine of the Georgian Group Issue 1 (2018).

The Georgian Group Journal Volume 26 (2018).

Journal of the Railway and Canal Historical Society No. 232, Volume 39, Part 5 (Gorffennaf 2018).

 Llafur: Journal of Welsh People’s History Volume 12, No. 2 (2017).

Maplines Volume 32, Issue 1 (Gwanwyn 2018).

Past: the Newsletter of the Prehistoric Society Volume 89 (Haf 2018).

Railway and Canal Historical Society Bulletin No. 474 (Gorffennaf 2018).

Tools and Trades History Society Newsletter Volume 140 (Trinity 2018).

Touchstone: the magazine for architecture in Wales Volumes 01-09, 16-18.

Trafodion Cymdeithas Hanes Sir Ddinbych / Denbighshire Historical Society Transactions Cyfrol 66 (2018).

The Victorian Volume 58 (Gorffennaf 2018).

Victorian Society: News (Gorffennol 2018).

Cymdeithas Melinau Cymru / Welsh Mills Society Newsletter, Number 132 (Gorffennaf 2018).

Welsh Railways Archive, Journal of the Welsh Railways Research Circle Volume 6, No. 7 (Mai 2018).

Welsh Railways Research Circle Newsletter No. 155 (Haf 2018).

 

Cylchgronau: Ymwybyddiaeth Gyfredol

The Georgian: Magazine of the Georgian Group Iss. 1 (2018) tt.12-25 Gwaith achos: Capel y Babell, Cwmfelin-fach; The Guildhall, Caerfyrddin; Neuadd Fawr, Cil-y-cwm; Gwesty Plas Hafod, Gwernymynydd; Plas Tŷ Coch, Caernarfon; Glynllifon, Llandwrog; Tŷ Caerwent, Caer-went; Gwentlands, Cas-gwent; 25 St James’ Square, Trefynwy; Ysgubor Ddyrnu, Llanddewi Felffre; Fferm Alleston, Penfro; y Bull’s Head Inn gynt, Aberhonddu; Peace Cottage, Evancoyd; Tŷ Ystrad, Trefyclo. tt.38-42, ‘Naval architecture in the eighteenth century’, Charlotte Ward.

Journal of the Railway and Canal Historical Society No. 232, Volume 39, Part 5 (Gorffennaf 2018), tt.293-305 erthygl gan Stephen Rowson, ‘Low Water Pier 1870-c1890: an overlooked railway station at Cardiff’.

Victorian Society: News (Gorffennaf 2018), t.3 mynegi pryder bod Barics Amddiffynnol Doc Penfro ar werth.

Morglawdd Bae Caerdydd, 1998 Cyfeirnod GTJ28568 C.61208 NPRN: 305755

Cysylltwch â ni

Os oes gennych unrhyw sylwadau neu ymholiadau, mae croeso i chi gysylltu â ni:

Gwasanaeth Llyfrgell ac Ymholiadau CHCC
Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru
Ffordd Penglais
Aberystwyth
Ceredigion SY23 3BU

Ffôn: +44 (0)1970 621200
Ffacs: +44 (0)1970 627701
E-bost: chc.cymru@cbhc.gov.uk
Gwefan: cbhc.gov.uk

Croesewir gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg | Correspondence welcomed in Welsh and English

31/07/2018

Subscribe
Notify of
guest

Security code *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

MYNNWCH Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM DREFTADAETH CYMRU

Ymunwch â’r rhestr e-bostio i dderbyn diweddariadau rheolaidd. Mae’n rhad ac am ddim!

Tweets

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x