CBHC / RCAHMW > Newyddion > Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Gorffennaf 2019
Penmaenmelyn Mine, with sheep, 2019

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Gorffennaf 2019

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC). Gellir gweld yr eitemau archifol a’r llyfrau llyfrgell ac erthyglau o gylchgronau yn ein hystafell ddarllen gyhoeddus. Gellir gweld y deunydd archifol ar Coflein hefyd yn coflein.gov.uk. Gellir dod o hyd i bob cyhoeddiad yn ein Catalog Llyfrgell ar-lein.

Rydym ar agor i’r cyhoedd ar yr adegau canlynol:
Dydd Llun – Dydd Gwener 09.30 – 16.00,
Dydd Mercher 10.30 – 16.30.
Fe’ch cynghorir i wneud apwyntiad.

Archifau

Coed Wellingtonia mawr yn fframio mynedfa dde-ddwyreiniol Capel y Bedyddwyr Caersalem, Llaneirwg, 2008
Coed Wellingtonia mawr yn fframio mynedfa dde-ddwyreiniol Capel y Bedyddwyr Caersalem, Llaneirwg, 2008
DS2008_343_007 C.529898 NPRN: 12918

Archifau Prosiect Archaeoleg Cymru

 • Archif prosiect yn ymwneud â gwaith archaeolegol yn Five Mile Lane, Y Barri, 2014: Cyfeirnod AWP_303

Archif y Prosiect CHERISH

 • Gwaith cofnodi’r Prosiect CHERISH mewn perthynas â Chaer Arfordirol Dinas Dinlle, 2019: Cyfeirnod CH2019_183

Y Casgliad Cofnodi Brys

 • Cofnod ffotograffig a chynlluniau arolwg o’r ysgubor a’r bwthyn ar fferm Pant-y-Castell, Maesybont, Llanelli, 2017-2019, NPRN 424458: Cyfeirnod ERC2019_009

Archif Prosiectau Engineering Archaeological Services Ltd

 • Arolwg ffotograffig, adroddiad ar adeilad sy’n sefyll, a metadata archif ddigidol yn ymwneud ag Y Sospan, Llys Owain, Dolgellau, 2019: Cyfeirnod ESPA04
Afon Hiraethlyn o Bont y Rhaeadr, Gardd Bodnant, Betws-yn-Rhos, 2005
Afon Hiraethlyn o Bont y Rhaeadr, Gardd Bodnant, Betws-yn-Rhos, 2005
DS2005_025_036 C.521332 NPRN: 266310

Casgliad Cyngor Sir y Fflint

 • Arolwg ffotograffig lliw o ‘brick infill shed’ yn Sefydliad Penarlâg, Glynne Way, Penarlâg, 1998: Cyfeirnod FCCC/04/11

Casgliad H. Collin Bowen: Cyfeirnod HCBC

Papurau ymchwil a gynhyrchwyd gan H. Collin Bowen, yn ymwneud yn bennaf â’r goedwig suddedig yn Wiseman’s Bridge, Amroth
Dyddiadau a gwmpesir: 1946-1968

Archif Prosiectau Headland Archaeology

 • Cofnodion archif prosiect yn ymwneud â gwerthusiad archaeolegol yn Ysgol Bro Hyddgen, Machynlleth, 2018: Cyfeirnod HAP029
 • Cofnodion archif prosiect yn ymwneud â gwerthusiad archaeolegol o dir yn Cae Prior, Aberhonddu, 2018: Cyfeirnod HAP030

Ffotograffiaeth Ddigidol yr Ymchwilwyr

Arolygon ffotograffig yn ymwneud â:

Casgliad Nancy Edwards

Papurau ymchwil a drafftiau’n ymwneud â chynhyrchu ‘A Corpus of Early Medieval Inscribed Stones and Stone Sculptures in Wales Vol II (SW Wales)’, 1998-2018: safleoedd a henebion yn

Awyrluniau Digidol Arosgo CBHC

Traethodau Ymchwil Anghyhoeddedig

 • Copi digidol o draethawd ymchwil israddedig gan Martin L. Davies, dan y teitl The Form and Architecture of Nineteenth Century Industrial Settlements in Rural Wales, 1979: Cyfeirnod UD10_07
Coed Little Treffgarne: lloc a chaerau Hazelgrove yng nghanol y coed, 2006
Coed Little Treffgarne: lloc a chaerau Hazelgrove yng nghanol y coed, 2006
AP_2006_0009 C.857472 NPRN: 15534

Llyfrau

Mae ein holl lyfrau a chylchgronau wedi’u cofnodi yng Nghatalog Llyfrgell y Comisiwn Brenhinol a gellir eu gweld yn ein Llyfrgell ac Ystafell Ymchwil.

 • Ymddiriedolaethau Archaeolegol Clwyd-Powys, Dyfed, Morgannwg-Gwent a Gwynedd. 2016. Ymddiried mewn Archaeoleg: 40 mlynedd o Ymddiriedolaethau Archaeoleg Cymru / Archaeology in Trust : 40 years of the Welsh Archaeological Trusts, Llandeilo: Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed.

Gwahanlithiau o Lyfrgell y Grŵp Pensaernïaeth Werinol

 • Bans, Jean-Christian. 1979. A Propos de Quelques Exemplaires Inedits D’Architecture en Pierre Seche du Centre-Ouest, gwahanlith o L’Architecture Rurale, T. 3, tt. 68-74. Paris: Centre d’études et de recherches sur l’architecture rurale.
 • Baumgarten, Karl. 1969. Späte Hallenhäuser in Norwestmecklenburg, gwahanlith o Lĕtopis, reihe C, nr. 11/12, tt. 12-18. W Budyšinje: Ludowe Nakład.
 • Bonney, Helen. 1964. ‘Balle’s Place’, Salisbury, gwahanlith o The Wiltshire Archaeological and Natural History Magazine, Cyfrol 59, tt. 155-167. Devizes: Wiltshire Archaeological and Natural History Society.
 • Carson, Carey; Barka, Norman F.; Kelso, William M.; Wheeler Stone, Garry; Upton, Dell. 1981. Impermanent Architecture in the Southern American Colonies, o wahanlith o Winterthur Portfolio, Cyfrol 16, Rhifynnau 2/3 (Haf/Hydref), tt. 135-196. Chicago: Henry Francis du Pont Winterthur Museum.
 • Chapman, N.B.; Slocombe, P.M. 1982. A Domestic Cruck Building at Potterne, gwahanlith o The Wiltshire Archaeological and Natural History Magazine, Cyfrol 76, tt. 105-108. Devizes: Wiltshire Archaeological and Natural History Society.
 • Farrar, D.M.; Pacey, A.J. 1974. Houses in Botswana, rhan o Africa Fieldwork & Technology, adroddiad 4, tt. 1-11. Adroddiad ymchwil anghyhoeddedig.
 • Field, F.N. 1984. A Mud Cottage from Withern with Stain (In Part), erthygl o lyfr A Prospect of Lincolnshire, t. 92. Newland: F.N. Field ac A.J. White.
 • Foster, A.M. 1986. Bee Boles in Wiltshire, gwahanlith o The Wiltshire Archaeological and Natural History Magazine, Cyfrol 80, tt. 176-183. Devizes: Wiltshire Archaeological and Natural History Society.
 • Grundy, Joan E. 2006. Herefordshire farmsteads in their agrarian context, gwahanlith o Transactions of the Woolhope Naturalists’ Field Club, cyfrol 54, tt. 71-100. Hereford: Woolhope Naturalists’ Field Club.
 • Harvey, B&R; Slocombe, P.M. 1987. The Early History and Architecture of Bewley Court, Lacock, gwahanlith o The Wiltshire Archaeological and Natural History Magazine, Cyfrol 81, tt. 1-7. Devizes: Wiltshire Archaeological and Natural History Society.
 • Hinz, Hermann. 1987. Adolygiad o Uwe Albrecht, Von der Burg zum Schloß. Französische Schloßbaukunst im Spätmittelalter, gwahanlith o Zeitschrift für Archäologie des mittelalters, Jahrgang 14/15, tt. 254-255. Köln: Rheinland Verlag GmbH.
 • James, Duncan. 2008. Chapel Farm, Deerfold, Herefordshire a re-appraisal: part 1, gwahanlith o Transactions of the Woolhope Naturalists’ Field Club, Cyfrol 57, tt. 73-98. Hereford: Woolhope Naturalists’ Field Club.
 • James, Duncan. 2009. Chapel Farm, Deerfold, Herefordshire: a re-appraisal: part 2, gwahanlith o Transactions of the Woolhope Naturalists’ Field Club, Cyfrol 57, tt. 65-88. Hereford: Woolhope Naturalists’ Field Club.
 • Meirion-Jones, Gwyn I. 1982. Mynegai Cyflawn ar gyfer The Vernacular Architecture of Brittany: an essay in historical geography. Edinburgh: Donald.
 • Moore, N.J. 1981. Westcourt, Burbage, gwahanlith o The Wiltshire Archaeological and Natural History Magazine, Cyfrol 76, tt. 109-114. Devizes: Wiltshire Archaeological and Natural History Society.
 • Pexton, Frank; McCann, John. 2006. An early 18th-century dovecote at Burghill, gwahanlith o Transactions of the Woolhope Naturalists’ Field Club, Cyfrol 54, tt. 15-24. Hereford: Woolhope Naturalists’ Field Club.
 • Samuels, J.R. 1984. The Evidence and Interpretation of Teal Cottage, Sparrow Lane, Long Bennington, erthygl o’r llyfr A Prospect of Lincolnshire, tt. 91-92. Newland: F.N. Field ac A.J. White.
 • Slocombe, P.M. 1983. The George and Dragon Inn, Potterne, gwahanlith o The Wiltshire Archaeological and Natural History Magazine, Cyfrol 77, tt. 87-92. Devizes: Wiltshire Archaeological and Natural History Society.
 • Slocombe, P.M. 1986. Two Medieval Roofs in West Wiltshire, gwahanlith o The Wiltshire Archaeological and Natural History Magazine, Cyfrol 80, tt. 170-175. Devizes: Wiltshire Archaeological and Natural History Society.
 • Williams, E.H.D.; Gilson, R.G. 1981. Birdcombe Court, Wraxall, ST 479718, gwahanlith o Berkshire Archaeology Research Group Review, rhif 2. Berkshire Archaeology Research Group.
Maes Awyr Hwlffordd, Llwyn Helyg/Withybush, a gwartheg, 2006
Maes Awyr Hwlffordd, Llwyn Helyg/Withybush, a gwartheg, 2006
AP_2006_3922 C.859446 NPRN: 309963

Cyfnodolion

 • AJ Specification – walls, ceilings and partitions Mehefin (2019).
 • Archaeology Ireland Cyfrol 32 (Rhif 3: 125, 2018 hyd Gyfrol 33, Rhif 2: 128, 2019).
 • Architect’s Journal Cyfrol 246 (Rhan 11, 20 Mehefin a Rhan 12, 27 Mehefin 2019).
 • Cartographic Journal Cyfrol 056 (Rhif 2, Mai 2019).
 • Current Archaeology Cyfrol 353 (Awst 2019).
 • Essex Historic Buildings Group Newsletter, Rhif 5 (Gorffennaf 2019).
 • The Georgian Cyfrol 1 (Haf 2019).
 • Medieval Settlement Research Cyfrol 33 (2018).
 • Newsletter – Society for Post-Medieval Archaeology Cyfrol 084 (Gwanwyn 2019).
 • Post-Medieval Archaeology Cyfrol 52 (Rhannau 2 a 3, 2018).
 • Railway and Canal Historical Society Bulletin Cyfrol 480 (Gorffennaf 2019).
 • Railway and Canal Historical Society Journal Cyfrol 039 (Rhan 8: 235, Gorffennaf 2019).
 • Regional Furniture Society Newsletter Cyfrol 70 (Gwanwyn 2019).
 • Talyllyn News Cyfrol 262 (Mehefin 2019).
 • The Victorian Cyfrol 61 (Gorffennaf 2019).
 • Welsh Mills Society Newsletter Rhif 136 (Gorffennaf 2019).

Cylchgronau: Ymwybyddiaeth Gyfredol

 • Current Archaeology Cyfrol 353 (Awst 2019) t. 64-5 Sherds – Treftadaeth Ddi-sylw – ymweliad â’r ‘cavern’ yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru.
 • Railway and Canal Historical Society Journal Cyfrol 039 (Rhan 8: 235, Gorffennaf 2019) t. 463-475 Camlesi yn Sir Benfro, Martin Connop Price. T. 476-486 Lluniad newydd o locomotif o’r 1820au, Michael Lewis – edrych ar gasgliad Abaty Nedd yng Ngwasanaeth Archifau Gorllewin Morgannwg.
 • Post-Medieval Archaeology Cyfrol 52 (Rhan 3, 2018) t. 403 Gwaith maes ôl-ganoloesol – fferm Bolgoed-Uchaf, Pontardulais.
Mwynglawdd Penmaenmelyn, a defaid, 2019
Mwynglawdd Penmaenmelyn, a defaid, 2019
CH2019_182_001 C.662997 NPRN: 34020

Cysylltwch â ni

Os oes gennych unrhyw sylwadau neu ymholiadau, mae croeso i chi gysylltu â ni:

Gwasanaeth Llyfrgell ac Ymholiadau CHCC
Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru
Ffordd Penglais
Aberystwyth
Ceredigion SY23 3BU

Ffôn: +44 (0)1970 621200
Ffacs: +44 (0)1970 627701
E-bost: chc.cymru@cbhc.gov.uk
Gwefan: cbhc.gov.uk

Croesewir gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg | Correspondence welcomed in Welsh and English

29/07/2019

Subscribe
Notify of
guest

Security code *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

MYNNWCH Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM DREFTADAETH CYMRU

Ymunwch â’r rhestr e-bostio i dderbyn diweddariadau rheolaidd. Mae’n rhad ac am ddim!

Tweets

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x