CBHC / RCAHMW > Newyddion > Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Gorffennaf-Awst 2021
Clustog Ben-glin, Capel Hyssington, Rhif Archif 6532265, NPRN 11296

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Gorffennaf-Awst 2021

Croglen, Big Pit gan y Mad Mountain Stitchers, ysbrydolwyd gan ddelweddau o archifau’r Comisiwn Brenhinol
Croglen, Big Pit gan y Mad Mountain Stitchers, ysbrydolwyd gan ddelweddau o archifau’r Comisiwn Brenhinol
Gwaelod y Pwll a Bwa’r Afon, Rhif Archif Big Pit 6500242, NPRN 91590, Casgliad John Cornwell
Gwaelod y Pwll a Bwa’r Afon, Rhif Archif Big Pit 6500242, NPRN 91590, Casgliad John Cornwell

Archif

O ganlyniad i’r haint Coronafeirws a symud ein cofnodion i blatfform digidol newydd, nid ydym ar hyn o bryd yn gallu rhannu ein rhestr o ddeunydd archifol newydd ei gatalogio gyda chi. Sgroliwch i lawr i weld ychwanegiadau diweddar at ein Llyfrgell.

Model Pensaer o Eglwys Sant Ciwg, Llan-giwg, Rhif Archif 6397093, NPRN 96095
Model Pensaer o Eglwys Sant Ciwg, Llan-giwg, Rhif Archif 6397093, NPRN 96095

Llyfrau

Mae ein holl lyfrau a chylchgronau wedi’u cofnodi yng Nghatalog Llyfrgell y Comisiwn Brenhinol a gellir eu gweld yn ein Llyfrgell ac Ystafell Ymchwil.

 • Blair, J.; Rippon S. a Smart, C. 2020. Planning in the early medieval landscape. Liverpool: Liverpool University Press.
 • Blaxland, Sam. 2020. Swansea University: Campus and Community in a Post-war World: 1945-2020. Cardiff: University of Wales Press.
 • Croll, Andy. 2020. Barry Island: the making of a seaside playground, c.1790-c.1965. Cardiff: University of Wales Press.
 • Davis, Paul. 2021. Towers of defiance: the castles and fortifications of the princes of Wales. Talybont: Y Lolfa.
 • Evans, Chris a Miskell, Louise. 2020. Swansea copper: a global history. Baltimore: John Hopkins University Press.
 • Fox, Harold. 2001. The evolution of the fishing village: landscape and society along the south Devon coast, 1086-1550. Oxford: Leopard’s Head Press.
 • Griffiths, Ralph. 2021. Free and public: Andrew Carnegie and the libraries of Wales. Cardiff: University of Wales Press.
 • Jones, Matthew. 2020. Transforming towns: designing for smaller communities. London: RIBA Publishing.
 • Kenyon, John. 2020. Llandaff Cathedral. London: Scala Arts & Heritage Publishers Ltd.
 • Llywodraeth Cymru. 2020. Cymu’n cofio 1914-1918 / Wales remembers 1914-1918. Caerdydd: Llywodraeth Cymru.
 • Rogers, David. 2020. The Roman villa of Llantwit Major. Gwynedd: Llygad Gwalch Cyf.
 • Tomos, Elin. 2020. ‘Y mae y lle yn iach’: Chwarel Dinorwig 1875-1900. Llanrwst: Gwasg Carreg Gwalch.
Clustog Ben-glin, Capel Hyssington, Rhif Archif 6532265, NPRN 11296
Clustog Ben-glin, Capel Hyssington, Rhif Archif 6532265, NPRN 11296

Cyfnodolion

 • Ancient Monuments Society / Friends of Friendless Churches Newsletter Rhan 2 (Haf 2021).
 • Archaeoleg yng Nghymru / Archaeology in Wales Cyfrol 59 (2019).
 • Architects’ Journal Cyfrol 248 (Rhan 7, 22/07/2021).
 • AJ Specification Cyfrolau Mehefin a Gorffennaf (2021).
 • British Archaeology Cyfrol 180 (Medi/Hydref 2021).
 • Buildings & Landscapes Cyfrol 28 (Rhif 1, Gwanwyn 2021).
 • Cartographic Journal Cyfrol 57 (Rhif 4, Tachwedd 2020).
 • Current Archaeology Cyfrolau 375 a 376 (Mehefin 2021).
 • Current World Archaeology Cyfrol 107 (Mehefin/Gorffennaf 2021).
 • Cylchgrawn Hanes Cymru / Welsh History Review Cyfrol 30 (Rhif 3, Mehefin 2021).
 • Cymdeithas Melinau Cymru / Welsh Mills Society Newsletter Cyfrol 144 (Gorffennaf 2021).
 • Domestic Buildings Research Group Newsletter Cyfrol 148 (Mehefin 2021).
 • Etifeddiaeth y Cymru / Heritage in Wales Cyfrol 72 (Haf 2021).
 • Landscapes Cyfrol 21 (Rhif 1, Gorffennaf 2020).
Model coesau matsys o Gapel Undodaidd Brondeifi, Rhif Archif 6335511, NPRN 7271
Model coesau matsys o Gapel Undodaidd Brondeifi, Rhif Archif 6335511, NPRN 7271
 • Llafur Cyfrol 12 (Rhif 4 2019/21).
 • Maplines Haf (2021).
 • Railway and Canal Historical Society Bulletin Cyfrol 492 (Gorffennaf 2021).
 • Railway and Canal Historical Society Journal Cyfrol 241 (Gorffennaf 2021).
 • Sheetlines Cyfrol 121 (Awst 2021).
 • The Victorian Cyfrol 67 (Gorffennaf 2021).
 • Tijdschrift van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Rhan 3 (2021).
 • Tools & Trades History Society Newsletter Cyfrol 149 (Haf 2021).
 • Touchstone 2021.
 • Welsh Historic Gardens Trust Bulletin Cyfrol 80 (Haf 2021).
 • Welsh Railways Archive Cyfrol 7 (Rhif 3, Mai 2021).
 • Welsh Railways Research Circle Newsletter Cyfrol 166 (Haf 2021).
Model o Grochendy Nantgarw, Ffynnon Taf, Rhif Archif 6440554, NPRN 40801
Model o Grochendy Nantgarw, Ffynnon Taf, Rhif Archif 6440554, NPRN 40801

Cylchgronau: gwasanaeth ymwybyddiaeth gyfredol

Ancient Monuments Society / Friends of Friendless Churches Newsletter Part 2 (Summer 2021) p.7 Casework: Ancient Monuments Society / Friends of Friendless Churches Newsletter Rhan 2 (Haf 2021) t.7 Gwaith achos: cymeradwyo adnewyddu Llyfrgell Gladstone, Penarlâg; cymeradwyo dymchwel Ysbyty Aberaeron, Ceredigion; mae cais cynllunio yn ymwneud â’r Dociau Brenhinol, Doc Penfro wedi cael ei alw i mewn gan Weinidogion Cymru; cyflwynir cynlluniau diwygiedig ar gyfer estyniad arfaethedig i du blaen Cae Efa Lwyd Fawr, Pen-y-groes, Caernarfon; t.11 cyflwynwyd gwrthwynebiadau i’r bwriad i ddymchwel Capel Presbyteraidd Golftyn, Cei Connah, Sir y Fflint; t.12 ceisiadau i newid defnydd Capel Sant Thomas a Becket, The Rath, Aberdaugleddau a Chapel Nant, Nanhoron, Gwynedd o eglwysig i ddomestig; t.16 cau Eglwys Sant Iago, Llangiwa, Sir Fynwy; t.18 hanes byr Eglwys Sant Beuno, Penmorfa, Gwynedd a’r gwragedd a oedd yn gysylltiedig â hi.

Llun llonydd o’r model 3D Studio Max rendredig yn dangos y cwt injan a’r injan yn ei lle, o arolwg gan CBHC o Waith Copr Hafod a Morfa, Abertawe, Rhif Archif. 6212585, NPRN 33710
Llun llonydd o’r model 3D Studio Max rendredig yn dangos y cwt injan a’r injan yn ei lle, o arolwg gan CBHC o Waith Copr Hafod a Morfa, Abertawe, Rhif Archif. 6212585, NPRN 33710
 • Architects’ Journal Cyfrol 248 (Rhan 7, 22/07/2021), t.44 Adolygiad o sioeau diwedd blwyddyn y myfyrwyr yn Ysgol Bensaernïaeth Cymru, Caerdydd; t.46 Ysgol yr Amgylchedd i Raddedigion, Y Ganolfan Technoleg Amgen a Choleg Celf Abertawe/Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.
 • British Archaeology Cyfrol 180 (Medi/Hydref 2021), p.62 Casefiles: 57. Island House, Laugharne, Carmarthen, Cyllene Griffiths.
 • Cartographic Journal Cyfrol 57 (Rhif 4, Tachwedd 2020), t.299 Adolygiad o Carto-Cymru: Symposium Mapiau Cymru/The Wales Map Symposium.
 • Current Archaeology Cyfrol 375 (Mehefin 2021), t.10 ‘Unprecedented prehistoric finds on Skokholm Island’; t.14-15 ‘Excavating the CA archive’ Joe Flatman – Morgannwg a Gwent.
 • Maplines Summer (2021), t.29 Carto Cymru – the Wales Map Symposium 2021: Surveying the Streets, Review, Huw Thomas.
 • Sheetlines Cyfrol 121 (Awst 2021), t.40-49 From Ruabon to Rangoon: The 61 Indian Reproduction Group 1E, Ian Jacobs.
 • The Victorian Cyfrol 67 (Gorffennaf 2021), t.28-29 Kinmel Hall, Conwy.
David Broadbent, gwirfoddolwr gyda’r Comisiwn Brenhinol, yn modelu cwfl gwddf Pontcysyllte wedi’i ddylunio gan Ania Skarzynska
David Broadbent, gwirfoddolwr gyda’r Comisiwn Brenhinol, yn modelu cwfl gwddf Pontcysyllte wedi’i ddylunio gan Ania Skarzynska

Oherwydd y sefyllfa bresennol mewn perthynas â’r Coronafeirws, mae ystafell ymchwil Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru ar agor i’r cyhoedd ar sail gyfyngedig a thrwy apwyntiad yn unig. Rydym hefyd yn parhau i ateb ymholiadau o bell a chynigiwn wasanaeth sganio llawn. Gweler ein gwefan, www.cbhc.gov.uk, neu cysylltwch â ni i gael mwy o fanylion: chc.cymru@cbhc.gov.uk, Ffôn: 01970 621200.
Edrychwn ymlaen at glywed gennych.

Cysylltwch â ni

Os oes gennych unrhyw sylwadau neu ymholiadau, mae croeso i chi gysylltu â ni:

Gwasanaeth Llyfrgell ac Ymholiadau CHCC
Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru
Ffordd Penglais
Aberystwyth
Ceredigion SY23 3BU

Ffôn: +44 (0)1970 621200
Ffacs: +44 (0)1970 627701
E-bost: chc.cymru@cbhc.gov.uk
Gwefan: cbhc.gov.uk

Croesewir gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg | Correspondence welcomed in Welsh and English

07/09/2021

Subscribe
Notify of
guest

Security code *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

MYNNWCH Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM DREFTADAETH CYMRU

Ymunwch â’r rhestr e-bostio i dderbyn diweddariadau rheolaidd. Mae’n rhad ac am ddim!

Tweets

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x