CBHC / RCAHMW > Newyddion > Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Hydref 2018

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Hydref 2018

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC). Gellir gweld yr eitemau archifol a’r llyfrau llyfrgell ac erthyglau o gylchgronau yn ein hystafell ddarllen gyhoeddus. Gellir gweld y deunydd archifol ar Coflein hefyd yn www.coflein.gov.uk. Gellir dod o hyd i bob cyhoeddiad yn ein Catalog Llyfrgell ar-lein.

Rydym ar agor i’r cyhoedd ar yr adegau canlynol:
Dydd Llun – Dydd Gwener 09.30 – 16.00,
Dydd Mercher 10.30 – 16.30.
Fe’ch cynghorir i wneud apwyntiad.

 

Archifau

Teils carreg o ffynhonnell leol a ffurfiai ran o’r to ar Fila Rufeinig Abermagwr Cyfeirnod DS2010_582_008 C.862941 NPRN: 405315

Teils carreg o ffynhonnell leol a ffurfiai ran o’r to ar Fila Rufeinig Abermagwr
Cyfeirnod DS2010_582_008 C.862941 NPRN: 405315

 

Archif Cloddiad Fila Rufeinig Abermagwr

 • Archif cyhoeddiad yn ymwneud ag erthygl a gyhoeddwyd yn Archaeologia Cambrensis 167 (2018) 143-219, The Romano-British villa at Abermagwr, Ceredigion: excavations 2010-2015, gan Jeffrey L. Davies a Toby Driver; 2010-2018: Cyfeirnod ARVE/04

 

Adroddiadau/Gwerthusiadau Archaeolegol (nid gan yr Ymddiriedolaethau Archaeolegol)

 • Deunydd archifol yn ymwneud â maenordy Elisabethaidd a ddymchwelwyd: Tŷ Mawr, Llangasty Tal-y-llyn, Powys. Mae’n cynnwys yr adroddiad cloddio terfynol, lluniadau arolwg maes, canlyniadau ymchwil hanesyddol a detholiad o ffotograffau; 1995-2000: Cyfeirnod AENT40_29

 

Archifau Prosiect Archaeoleg Cymru

 • Tri adroddiad a gynhyrchwyd yn ystod gwaith archaeolegol yn Shoals Hook Farm, 2014-2015. Rhif y Prosiect 2287, 2014-2015: Cyfeirnod AWP_293_01

 

Casgliad C.J. Spurgeon

 • Setiau niferus o fynegeion cardiau wedi’u llunio gan Jack Spurgeon, 1916-2007: Cyfeirnod CJS01
 • Nodiadau ymchwil, copïau drafft, detholiadau o wahanol ffynonellau, copïau o ddarluniau’n ymwneud â nifer o safleoedd wedi’u cyfeirnodi fel LM1-20 (Later Masonry Castles/Cestyll Gwaith Maen Diweddarach) fel y’u cyhoeddwyd yn y Glamorgan Inventory, Cyfrol III, Rhan 1b – ‘Later Castles from 1217 to the Present’. Cyhoeddwyd gyntaf yn 2000: Cyfeirnod CJS02/01
 • Nodiadau ymchwil, copïau drafft, rhanfapiau o wahanol ffynonellau, copïau o ddarluniau a gohebiaeth yn ymwneud â nifer o safleoedd wedi’u cyfeirnodi fel TH1-4 (Tower Houses/Tai Tŵr) fel y’u cyhoeddwyd yn y Glamorgan Inventory, Cyfrol III, Rhan 1b – ‘Later Castles from 1217 to the Present’. Cyhoeddwyd gyntaf yn 2000: Cyfeirnod CJS02/02
 • Nodiadau ymchwil, copïau drafft, rhanfapiau o wahanol ffynonellau, copïau o ddarluniau a gohebiaeth yn ymwneud â nifer o safleoedd wedi’u cyfeirnodi fel SH1-4 (Strong Houses/Tai Cadarn) fel y’u cyhoeddwyd yn y Glamorgan Inventory, Cyfrol III, Rhan 1b – ‘Later Castles from 1217 to the Present’. Cyhoeddwyd gyntaf yn 2000: Cyfeirnod CJS02/03
 • Nodiadau ymchwil, copïau drafft, rhanfapiau o wahanol ffynonellau, copïau o ddarluniau a gohebiaeth yn ymwneud â nifer o safleoedd wedi’u cyfeirnodi fel PC1-12 (Possible Castles or Strong Houses/Cestyll neu Dai Cadarn Posibl) fel y’u cyhoeddwyd yn y Glamorgan Inventory, Cyfrol III, Rhan 1b – ‘Later Castles from 1217 to the Present’. Cyhoeddwyd gyntaf yn 2000: Cyfeirnod CJS02/04
 • Nodiadau ymchwil, copïau drafft, rhanfapiau o wahanol ffynonellau, copïau o ddarluniau a gohebiaeth yn ymwneud â nifer o safleoedd wedi’u cyfeirnodi fel MI1-3 (Miscellaneous Sites/Safleoedd Amrywiol) fel y’u cyhoeddwyd yn y Glamorgan Inventory, Cyfrol III, Rhan 1b – ‘Later Castles from 1217 to the Present’. Cyhoeddwyd gyntaf yn 2000: Cyfeirnod CJS02/05

 

Casgliad C.N. Johns

 • Cynllun lliw ar bapur dargopïo yn ymwneud â Chastell Coch, Tongwynlais; a’r arweinlyfr cysylltiedig, cyhoeddwyd gan y Weinyddiaeth Adeiladau Cyhoeddus a Gweithfeydd ym 1954: Cyfeirnod CNJ07/07

 

Y Neuadd Wledda yng Nghastell Coch, 1991 Cyfeirnod DI2005_0669 C.414493 NPRN: 93112

Y Neuadd Wledda yng Nghastell Coch, 1991
Cyfeirnod DI2005_0669 C.414493 NPRN: 93112

 

Negatifau 35mm Cadw o Henebion Cofrestredig

 • Arolygon ffotograffiaeth liw o henebion yng Nghymru a wnaed gan William Jones, 1997: Cyfeirnod CSAM/WJ
 • Arolygon ffotograffiaeth liw o henebion yng Nghymru a wnaed gan W. G. Owen, 1998-2000: Cyfeirnod CSAM/WGO
 • Arolygon ffotograffiaeth liw o henebion yng Nghymru, wedi’u labelu’n “General”, 1987-1997: Cyfeirnod CSAM/GEN
 • Taflenni log yn gysylltiedig â’r negatifau 35mm a gynhyrchwyd gan Cadw: Cyfeirnod CSAM/LOG

 

Archif Prosiectau Cotswold Archaeology

 • Archif prosiect yn ymwneud â chloddio yn Domgay Lane, Four Crosses, Powys. Mae’n cynnwys taflenni cofnod cyd-destun, sleidiau lliw, printiau cyffwrdd, lluniadau maes, taflenni arolwg, ac adroddiadau; 2005: Cyfeirnod CA9073

 

Y Casgliad Cofnodi Brys

 • Arolwg ffotograffig, gydag allwedd lleoliadau a hanes cryno o Treforest Textile Printers, 2018: Cyfeirnod ERC2018_011
 • Arolwg ffotograffig a lluniadau mesuredig yn ymwneud ag adeiladau modurdy yn Fron, Llangefni, 2018: Cyfeirnod ERC2018_012
 • Arolwg ffotograffig a lluniadau mesuredig yn ymwneud â Chapel Bethany, Tywyn, 2018: Cyfeirnod ERC2018_013

 

Casgliad Cyngor Sir y Fflint: Cyfeirnod FCCC

Casgliad o luniadau mesuredig wedi’u rhoi gan Adran Gadwraeth Cyngor Sir y Fflint, cyn symud i swyddfeydd newydd.

Dyddiadau a gwmpesir: 1974-1982

 

Y Casgliad Rhoddion Digidol Cyffredinol

 • Ffotograffau digidol a chynllun lleoliad yn dangos graffiti ar gerrig yng Ngharn Llechart, wedi’u tynnu gan Dr Paul Graves-Brown, 2009 a 2018: Cyfeirnod DD2018_013

 

Archif Prosiectau Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd

 • Archif prosiect yn ymwneud â chloddio yn Hedd yr Ynys, 2014-2016: Cyfeirnod GATP054

 

Ffotograffiaeth Ddigidol yr Ymchwilwyr

 

Casgliad Paul R. Davis: Cyfeirnod PRD_02

Ychwanegiadau pellach at y casgliad o gofnodion digidol a gynhyrchwyd gan Paul Davis, yn ymwneud â nifer o safleoedd yng Nghymru

Dyddiadau a gwmpesir: 2007-2018

 

Awyrluniau Digidol Arosgo Lliw CBHC

 • Awyrluniau arosgo yn ymwneud ag amryfal safleoedd yng Nghymru a dynnwyd fel rhan o raglen rhagchwilio o’r awyr y Comisiwn Brenhinol, 2015: Cyfeirnod AP2018_531-609

 

Moryd Mawddach, 18 Hydref 2018 NPRN: 525705

Moryd Mawddach, 18 Hydref 2018
NPRN: 525705

 

Casgliad Richard Barrett: Cyfeirnod RB
Ffotograffau digidol o gapeli: wedi’u tynnu gan Richard Barrett fel rhan o brosiect i gofnodi llun o dalcen pob capel
Dyddiadau a gwmpesir: 2018

 

Llyfrau

Mae ein holl lyfrau a chylchgronau wedi’u cofnodi yng Nghatalog Llyfrgell y Comisiwn Brenhinol a gellir eu gweld yn ein Llyfrgell ac Ystafell Ymchwil.

 •  Jones, W.B. a Freeman, E.A. 1998. The history and antiquities of St David’s. Haverfordwest: Pembrokeshire County Council.

Gwahanlithiau o Lyfrgell y Grŵp Pensaernïaeth Werinol

 • Atkinson, Frank. 1959. Water-shot stonework: a building technique, gwahanlith o Transactions of Lancashire and Cheshire Antiquarian Society Cyfrol LXIX, tt. 141- 143. Manchester: Lancashire and Cheshire Antiquarian Society.
 • Borne, Patricia a Dixon, Philip. 1978. Halton castle reconsidered, gwahanlith o Archaeologica Aeliana Cyfrol VI, Pumed Gyfres, tt. 131-139. Newcastle upon Tyne: Archaeologica Aeliana.
 • Catacuzino, S. 1990. Understanding timber framed buildings: papers given at a conference organised by the international council on monuments and sites. London: Icomos.
 • Fletcher. J.L. 1962. Middle farm Harwell, gwahanlith o Harlequin, Gwanwyn 1962. Oxford[?]: Harlequin.
 • Gaillard-Bans, Patricia. 1976. Maison longue et famille étendue Bretagne, gwahanlith o Études rurales Cyfrol 62, tt. 73-87. Paris: Études rurales.
 • Gibson, A., Partridge, C. a Day, I. 1983. Investigation of a 13th Century building at no. 2 West Street, Ware, gwahanlith, tt. 126- 143. Hertford: Hertfordshire Archaeology.
 • Giles, C. 1994. Recording historic farm buildings: proceedings of a one day conference held on 15 January 1994 at The King’s Manor, exhibition square, York.  York: The Historic Farm Buildings Group.
 • Goodburn, Damian. 1991. A Roman timber framed building tradition, gwahanlith o Archaeological Journal, Cyfrol 148, tt. 182 – 204. London: Archaeological Journal.
 • Grundy, Joan. 1976. Outline of development of stone barns in East Lancashire, [Hunangyhoeddedig, gwahanlith?]
 • King, M. a Stevens, W. 1979. Saints, scholars, and heroes: studies in medieval culture in honour of Charles W. Jones, Volume Two: Carolingian studies. Collegeville, Minnesota: Hill Monastic Manuscript Library, Saint John’s Abbey and University.
 • Lewis, Elizabeth. 1985. Excavations in Bishops Waltham 1967-78, gwahanlith o Proceedings of the Hampshire Field Club and Archaeological Society, Cyfrol 41, tt. 81-126. Southampton [?]: Hampshire Field Club and Archaeological Society.
 • Lewis, Elizabeth. 1991. Three Hampshire Wealden houses, gwahanlith o Proceedings of the Hampshire Field Club and Archaeological Society, Cyfrol 46, tt. 113-130. Southampton [?]: Hampshire Field Club and Archaeological Society.
 • McCann, John. 1996. The influence of rodents on the design and construction of farm buildings in Britain, to the mid-nineteenth century, gwahanlith o The Journal of the Historic Farm Buildings Group Cyfrol 10, tt. 1-28. Cardiff: The Historic Farm Buildings Group.
 • McDowall, R.W., Smith, J.T. a Stell, C.F. 1966. Westminster Abbey: the timber roofs of the collegiate church of St. Peter at Westminster, gwahanlith o Archaeologica Cyfrol 100, tt. 135-174. Oxford: Printed by Vivian Ridler for the Society of Antiquaries of London.
 • Meirion-Jones, Gwyn I. 1979. The Wakes Selborne: a short architectural guide.  Selborne: The Oats Memorial Library and Museum and the Gilbert White Museum.
 • Moodey, Gordon. 1973. The restoration of Hertford castle gatehouse, gwahanlith o Hertfordshire Archaeology Cyfrol 3, tt. 100-109. St. Albans: Hertfordshire Archaeology.
 • Moodey, Gordon. 1973. Hertford: fifteenth-century timbers from Parliament square, gwahanlith o Hertfordshire Archaeology Cyfrol 3, tt. 138-142. St. Albans: Hertfordshire Archaeology.
 • Moodey, Gordon. 1973. Hertford: A metropolitan slip-ware chamber pot, gwahanlith o Hertfordshire Archaeology Cyfrol 3, tt. 142-143. St. Albans: Hertfordshire Archaeology.
 • Moodey, Gordon. 1973. Canons maltings, Ware, gwahanlith o Hertfordshire Archaeology Cyfrol 3, tt. 143-148. St. Albans: Hertfordshire Archaeology.
 • Morris, Bernard. 1966. Old farmhouses and cottages in Gower, gwahanlith o Gower Cyfrol 17. Swansea: The Gower Society.
 • Morris, Bernard. 1974. Oxwich castle, gwahanlith o Gower Cyfrol 25. Swansea: The Gower Society.
 • Portsmouth, O.S. 1970. The cross keys inn St. Mary Street, Swansea, gwahanlith o Gower Cyfrol 20. Swansea: The Gower Society.
 • Reynolds, J., Burrell, C. a Bignall, D. 1967. Durngate mill, Winchester, gwahanlith o The Proceedings of the Hampshire Field Club and Archaeological Society Cyfrol 24, tt. 103-112. Southampton [?]: Hampshire Field Club and Archaeological Society.
 • Ruth Gibson; D W H Miles; Henley Archaeological & Historical Group; Oxford Dendrochronology Laboratory (Oxford, England). 2010. Building report on the Old Bell, 20 Bell Street, Henley-on-Thames, dendro-dated to 1325. [Henley on Thames]: Henley on Thames Archaeological & Historical Group.
 • Singleton, William A. 1955. Traditional domestic architecture in Lancashire and Cheshire, gwahanlith o The
 • Transactions of the Lancashire and Cheshire Antiquarian Society, Cyfrol LXV, tt. 33-47. Manchester:
 • Transactions of the Lancashire and Cheshire Antiquarian Society.
 • Stell, G. ac Omand, D. 1976. The Caithness croft. [Elgin, Scotland?]: Laidhay Preservation Trust.
 • Walker, James. [?]. Lock house, Sawbridgeworth, gwahanlith o Hertfordshire Archaeology. St. Albans: Hertfordshire Archaeology.
 • Walton, James. 1975. The English stone-slater’s craft, gwahanlith o Folk Life Cyfrol 13, tt. 38-53. Cardiff[?]: Folk Life.
 • Walton, James. 1996. Old Yorkshire stone crafts, gwahanlith o Folk Life Cyfrol 35, tt. 78-90. Cardiff[?]: Folk Life.
 • Zimmermann, W. Haio. 1998. Why was cattle-stalling introduced in prehistory? The significance of byre and stable and of outwintering, papur o’r gynhadledd ‘Settlement and Landscape’ yn Århus, Denmarc, Mai 4-7, 1998. Aarhus: Jutland Archaeological Society.

 

Cyfnodolion

 • Architects Journal Cyfrol 245 (Rhifyn 19, Hydref 2018).
 • AJ Specification Medi (2018).
 • The Architects’ Journal Cyfrol 245 (Rhifyn 18, 27 Medi 2018).
 • British Archaeology Cyfrol 163 (Tachwedd/Rhagfyr 2018).
 • Council for British Archaeology Newsletter Cyfrol 44 (Hydref 2018-Ionawr 2019).
 • Current Archaeology Cyfrol 344 (Tachwedd 2018).
 • Newyddlen / Newsletter. Prosiect Llongau-U 1914-18: Yn Coffáu’r Rhyfel ar y Môr / U-Boat Project: Commemorating the War at Sea Cyfrol 5 (Hydref 2018).
 • Victorian Society News Hydref (2018).
 • Welsh Railways Research Circle Cyfrol 156 (Hydref, 2018).

 

Cylchgronau: Ymwybyddiaeth Gyfredol

 • British Archaeology Cyfrol 163 (Tachwedd/Rhagfyr 2018). T.7 ‘Stonehenge drew visitors from the very start’ – Mae tystiolaeth isotop yn cysylltu’r bobl â chludo cerrig gleision Cymru cyn 2500 CC. T.15 Mae ‘Sharp Focus’ yn trafod Ystrad Fflur, Cwm Mwyro a Hafod Eidos. T.16-25 ‘Taking the Ghosts of Summer: aerial archaeology in 2018’: erthygl ar ddarganfyddiadau newydd yr haf (gyda llun hyfryd o Toby). T.65 ‘GWR Revetment Wall, Swansea’: erthygl yn trafod ansawdd amrywiol datganiadau effaith ar dreftadaeth, a ddaeth yn orfodol ym mis Medi 2017.
 • Current Archaeology Cyfrol 344 (Tachwedd 2018). T.18-24 ‘Out of the ashes: Seeking the origins of the first people of Stonehenge’ – Mae tystiolaeth isotop yn awgrymu bod Saethyddion Boscombe yn hanu o Gymru, yr un fath â’r cerrig gleision.
 • Victorian Society News Hydref (2018). Cyngor Sir Dinbych yn cwblhau’r Gorchymyn Pryniant Gorfodol ar Ysbyty Meddwl Dinbych.

 

Cysylltwch â ni

Os oes gennych unrhyw sylwadau neu ymholiadau, mae croeso i chi gysylltu â ni:

Gwasanaeth Llyfrgell ac Ymholiadau CHCC
Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru
Ffordd Penglais
Aberystwyth
Ceredigion SY23 3BU

Ffôn: +44 (0)1970 621200
Ffacs: +44 (0)1970 627701
E-bost: chc.cymru@cbhc.gov.uk
Gwefan: cbhc.gov.uk

Croesewir gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg | Correspondence welcomed in Welsh and English

05/11/2018

Subscribe
Notify of
guest

Security code *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

MYNNWCH Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM DREFTADAETH CYMRU

Ymunwch â’r rhestr e-bostio i dderbyn diweddariadau rheolaidd. Mae’n rhad ac am ddim!

Tweets

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x