CBHC / RCAHMW > Newyddion > Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Hydref 2019
Y Sospan, Llys Owain, Dolgellau, plastered gable above the fireplace, 2019 Ref. EASPA04_005_54 C.664050 NPRN: 28738

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Hydref 2019

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC). Gellir gweld yr eitemau archifol a’r llyfrau llyfrgell ac erthyglau o gylchgronau yn ein hystafell ddarllen gyhoeddus. Gellir gweld y deunydd archifol ar Coflein hefyd yn coflein.gov.uk. Gellir dod o hyd i bob cyhoeddiad yn ein Catalog Llyfrgell ar-lein.

Rydym ar agor i’r cyhoedd ar yr adegau canlynol:
Dydd Llun – Dydd Gwener 09.30 – 16.00,
Dydd Mercher 10.30 – 16.30.
Fe’ch cynghorir i wneud apwyntiad.

Archifau

Mwynglawdd Plwm Pen yr Allt, yn dangos un o’r lefelau ac olion y dramffordd, 1997 Cyfeirnod WMPT28_006   C.588562   NPRN: 33790
Mwynglawdd Plwm Pen yr Allt, yn dangos un o’r lefelau ac olion y dramffordd, 1997 Cyfeirnod WMPT28_006 C.588562 NPRN: 33790 Hawlfraint: Ymddiriedolaeth Cadwraeth Mwynfeydd Cymru

Prosiectau Archaeoleg Aeon: Cyfeirnod AAP
Adroddiadau prosiect yn ymwneud ag amryfal weithgareddau archaeolegol yng Nghymru
Dyddiadau a gwmpesir: 2013-2019

Archifau Prosiect Archaeoleg Cymru / Archaeology Wales

Archifau prosiect yn ymwneud â:

Casgliad Arthur Chater: Cyfeirnod ACC
Copïau digidol o negatifau’n ymwneud â safleoedd yn Sir Aberteifi
Dyddiadau a gwmpesir: 1963-1964

Casgliad Cadw o Negatifau Lliw 35mm o Adeiladau Rhestredig: Cyfeirnod CLBN
Negatifau lliw yn dangos adeiladau ym Mlaenau Gwent, Caerffili, Sir Gâr, Ceredigion a Morgannwg, wedi’u tynnu gan Cadw yn ystod ei raglen o ail-arolygu adeiladau rhestredig
Dyddiadau a gwmpesir: 1980-2010

Archif y Prosiect CHERISH

 • Data o arolwg laser-sganio o’r awyr (LiDAR) yn ymwneud ag Ynysoedd y Moelrhoniaid, Ynys Seiriol, Ynys Enlli, Ynys Tudwal, Gwales ac Ynys Dewi: Cyfeirnod CHR_04

Casgliad Sleidiau David Smith: Cyfeirnod DSSC
Sleidiau lliw yn dangos adeiladau gwerinol yng ngogledd-orllewin Cymru
Dyddiadau a gwmpesir: 1978-1985

Y Casgliad Cofnodi Brys

Arolygon ffotograffiaeth ddigidol, a deunydd cysylltiedig, yn ymwneud â:

Archif Prosiectau Engineering Archaeological Services Ltd

 • Arolwg ffotograffig, lluniadau, adroddiad adeilad sy’n sefyll, a metadata archifol digidol yn ymwneud â Rhiwgoch, Bronaber, Trawsfynydd. Mehefin 2019: Cyfeirnod EASPA05
Y Sospan, Llys Owain, Dolgellau: y talcennig uwchben y lle tân yn dangos cythraul mewn coeden, 2019 Cyfeirnod EASPA04_005_58   C.664054   NPRN: 28738
Y Sospan, Llys Owain, Dolgellau: y talcennig uwchben y lle tân yn dangos cythraul mewn coeden, 2019 Cyfeirnod EASPA04_005_58 C.664054 NPRN: 28738 Hawlfraint: Engineering Archaeological Services
Y Sospan, Llys Owain, Dolgellau, talcennig plastr uwchben y lle tân, 2019 Cyfeirnod EASPA04_005_54   C.664050   NPRN: 28738
Y Sospan, Llys Owain, Dolgellau, talcennig plastr uwchben y lle tân, 2019 Cyfeirnod EASPA04_005_54 C.664050 NPRN: 28738 Hawlfraint: Engineering Archaeological Services

Y Prosiect Teithwyr Ewropeaidd i Gymru

 • Data laser-sganio (ffeiliau .pod a .pts) yn ymwneud ag Abaty Tyndyrn, o arolwg yr ymgymerwyd ag ef fel rhan o’r Prosiect Teithwyr Ewropeaidd i Gymru, 2017: Cyfeirnod ETW_TIN

Casgliad Cyngor Sir y Fflint

 • Ffotograffau a negatifau lliw yn ymwneud ag adeiladau yn Sir y Fflint yn bennaf, 1994-1998: Cyfeirnod FCCC/04

Casgliad Gwaith Powdr Gwn Castell-nedd: Cyfeirnod GNGWC
Deunydd a gasglwyd neu a gynhyrchwyd gan Elizabeth Tough yn y 1980au fel rhan o waith archaeolegol yng Ngwaith Powdr Gwn Castell-nedd a Mwynglawdd Silica Dinas. Mae’n cynnwys cofnodion archaeolegol, lluniadau, gwybodaeth hanesyddol, adysgrifau o gyfweliadau, mapiau, negatifau, printiau a ffotograffau.
Dyddiadau a gwmpesir: 1985-1988

Archifau Prosiect Heritage Recording Services Wales

 • Adroddiad wedi’i rwymo a ffeiliau digidol yn ymwneud ag ymchwiliad, gwaith cofnodi a briff gwylio archaeolegol yng Nghastell Coch, Tongwynlais, Mehefin 2019: Cyfeirnod HRS006

Casgliad Awyrluniau Fertigol yr Arolwg Ordans (Printiau Mawr)
Casgliad printiau mawr yr Arolwg Ordnans, yn cynnwys helaethiadau du a gwyn (tuag 20″) wedi’u cymryd o roliau ffilm 9″. Wedi’u ffeilio yn nhrefn yr wyddor yn ôl tref, cymuned neu nodwedd.
Dyddiadau a gwmpesir: 1963-1997

Casgliad Paul R. Davis: Cyfeirnod PRD_02
Ffotograffau lliw yn ymwneud ag amrywiol safleoedd yng Nghymru: ychwanegiadau at y casgliad
Dyddiadau a gwmpesir: 2007-2019

Awyrluniau Digidol Arosgo Lliw CBHC

Awyrluniau, wedi’u tynnu yn ystod sychder 2018, yn ymwneud â:

Archifau Prosiect Wessex Archaeology
Archifau prosiect yn ymwneud â:

Lloc Amddiffynnol Llys Arthur, sy’n enwog am chwedlau am ysbrydion, coblynnod a thylwyth teg, 2009 Cyfeirnod AP_2009_3673   C.869367   NPRN: 303688
Lloc Amddiffynnol Llys Arthur, sy’n enwog am chwedlau am ysbrydion, coblynnod a thylwyth teg, 2009 Cyfeirnod AP_2009_3673 C.869367 NPRN: 303688 Hawlfraint: Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru

Llyfrau

Mae ein holl lyfrau a chylchgronau wedi’u cofnodi yng Nghatalog Llyfrgell y Comisiwn Brenhinol a gellir eu gweld yn ein Llyfrgell ac Ystafell Ymchwil.

 • Addoldai Cymru / Welsh Religious Buildings Trust. 2018. Anghydffurfiaeth Gymreig: Bywyd capel y gorffennol mewn lluniau / Welsh Nonconformity: Historic chapel life in pictures. Pen-y-bont ar Ogwr / Bridgend: Addoldai Cymru / Welsh Religious Buildings Trust.
 • Addoldai Cymru / Welsh Religious Buildings Trust a Chomisiwn Brenhinol Henebion Cymru / Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales. 2019. Llwybrffydd Bedyddwyr Cymru / A Welsh Baptist Trail. Pen-y-bont ar Ogwr / Bridgend: Addoldai Cymru / Welsh Religious Buildings Trust.
 • Dating Old Welsh Houses: Denbighshire Branch. 2019. Cynwyd Scrapbook Three. Discovering Old Welsh Houses Group.
 • Evans, Dinah. 2019. A new, even better, Abertawe: Rebuilding Swansea 1941-1961. Swansea: West Glamorgan Archive Service.
 • Jenkins, Geraint. 2019. Cardiganshire County History: Volume 2. Medieval and Early Modern Cardiganshire. Cardiff: University of Wales Press.
 • Redknap, Mark, Rees, Sian ac Aberg, Alan (golygyddion). 2019. Cymru a’r môr: 10,000 o flynyddoedd o hanes y Môr. Talybont: Y Lolfa.
 • Redknap, Mark, Rees, Sian ac Aberg, Alan (golygyddion). 2019. Wales and the sea: 10,000 years of Welsh maritime history. Talybont: Y Lolfa.

Cyfnodolion

 • Antiquity Cyfrol 93 (Rhif 371, Hydref 2019).
 • AJ Specification Hydref (2019).
 • Architects’ Journal Cyfrol 246 (Rhan 19, 10/10/2019 a Rhan 20, 24/10/2019).
 • British Archaeology Cyfrol 169 (Tachwedd/Rhagfyr 2019).
 • Capel Newsletter Cyfrol75 (Hydref 2019).
 • Community Archaeology & Heritage Cyfrol 6 (Rhif 4, Tachwedd 2019).
 • Current Archaeology Cyfrol 356 (Tachwedd 2019).
 • Essex Historic Buildings Group Newsletter Cyfrol 7 (Hydref 2019).
 • Gower Journal Cyfrol 70 (2019).
 • Cylchgrawn Cymdeithas Hanes a Chofnodion Sir Feirionnydd Cyfrol 18 (Rhan 2, 2019).
 • Pen Cambria: The magazine of Mid-Wales Rhif 42 (Gaeaf 2019).
 • Trafodion Cymdeithas Hanes Sir Ddinbych Cyfrol 67 (2019).
 • Welsh Railways Research Circle Newsletter Cyfrol 160 (Hydref 2019).

Cylchgronau: Ymwybyddiaeth Gyfredol

 • Antiquity Cyfrol 93 (Rhif 371, Hydref 2019), t.1178-1196 Boom and bust in Bronze Age Britain: major copper production from the Great Orme mine and European trade, c.1600-1400 BC, R. Alan Williams a Cecile Le Carlier de Veslud.
 • Architects Journal 1/10/2019, arddangosfa o’r prosiect ‘Tool/Toy’ gan y dylunydd pensaernïol o Gymru, Maegan Icke, a’r gemydd, Rachel Jones-Jones, yn yr Oslo Triennale.
 • Architects Journal Cyfrol 246 (Rhan 19, 10/10/2019), t.18-19 Tatiana Light, Ysgol Pensaernïaeth Cymru – enillydd y wobr AJ i israddedigion am ei phrosiect ar y Gelli. Gwobrau Diwydiant Adeiladau Prydain 2019, t.22 Enillydd y Prosiect Gwasanaeth Cyhoeddus y Flwyddyn – ‘North Wales Sludge Strategy’; t.34 Enillydd Prosiect Bach y Flwyddyn – ‘Greener Grangetown’.
 • British Archaeology Cyfrol 169 (Tachwedd/Rhagfyr 2019), t.59, WOOLOLOGY!? Ffair Aeaf y Sioe Frenhinol 25-26/11/2019 – Bydd CBA Cymru, ar y cyd ag Ymddiriedolaeth Archaeolegol Clwyd-Powys, yn archwilio’r cysylltiadau rhwng defnyddio gwlân, magu defaid ac archaeoleg.
 • Current Archaeology Cyfrol 356 (Tachwedd 2019), t.11 Datgelu cyfrinachau claddedig bryngaer arfordirol Dinas Dinlle. T.13 Dod o hyd i longddrylliad ar Draeth Pensarn, Abergele, ar ôl tywydd garw.

Cysylltwch â ni

Os oes gennych unrhyw sylwadau neu ymholiadau, mae croeso i chi gysylltu â ni:

Gwasanaeth Llyfrgell ac Ymholiadau CHCC
Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru
Ffordd Penglais
Aberystwyth
Ceredigion SY23 3BU

Ffôn: +44 (0)1970 621200
Ffacs: +44 (0)1970 627701
E-bost: chc.cymru@cbhc.gov.uk
Gwefan: cbhc.gov.uk

Croesewir gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg | Correspondence welcomed in Welsh and English

04/11/2019

Subscribe
Notify of
guest

Security code *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

MYNNWCH Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM DREFTADAETH CYMRU

Ymunwch â’r rhestr e-bostio i dderbyn diweddariadau rheolaidd. Mae’n rhad ac am ddim!

Tweets

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x