CBHC / RCAHMW > Newyddion > Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Hydref 2022
Empire Picture House, Caernarfon

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Hydref 2022

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC). Gellir gweld yr eitemau archifol a’r llyfrau llyfrgell ac erthyglau o gylchgronau yn ein hystafell ddarllen gyhoeddus. Gellir gweld y deunydd archifol ar Coflein hefyd yn coflein.gov.uk. Gellir dod o hyd i bob cyhoeddiad yn ein Catalog Llyfrgell ar-lein.

Rydym ar agor i’r cyhoedd ar yr adegau canlynol:
Rydym ni ar agor ar Ddydd Llun, Dydd Mawrth a Dydd Iau rhwng 9:30 a 16:00, ac ar Ddydd Mercher rhwng 10:30 a 16:30.
Fe’ch cynghorir i wneud apwyntiad.

Archif

Mae eitemau archif wedi’u hychwanegu i’r casgliadau canlynol yn ystod y mis diwethaf:

Copïau caled yw llawer o’r eitemau hyn, sy’n cynnwys cynlluniau ar raddfa fawr, ffotograffau ac adroddiadau, ac maent ar gael i’w gweld yn ein hystafell chwilio yn Aberystwyth. Mae eitemau eraill yn rhai digidol y gellir eu gweld ar ein catalog ar-lein Coflein.

Dyma rai o’r eitemau sydd wedi’u catalogio erbyn hyn ac sydd ar gael ar Coflein:

Sinema’r Empire, Caernarfon
Sinema’r Empire, Caernarfon

Ffotograff lliw digidol sy’n dangos Sinema’r Empire, Caernarfon, o’r de-orllewin, a dynnwyd ar 7 Mai 2019. Cyf.: DS2022_058_003.

Odynau Calch Craiglas
Odynau Calch Craiglas

Ffotograff lliw digidol yn dangos Odyn Galch 4 Craiglas, yn rhan o arolwg o Odynau Calch Craiglas a gynhaliwyd ym mis Medi 2022. Mae’r grŵp o bedwar o odynau calch sydd wedi goroesi’n dda i’w weld yn agos i’r draethlin rhwng Llan-non a Llanrhystud yng Ngheredigion. Cyf.: DS2022_193_019.

Ngholeg Technegol Sir Gaernarfon
Ngholeg Technegol Sir Gaernarfon

Ffotograff lliw digidol yn dangos manylion murlun o lechi yng Ngholeg Technegol Sir Gaernarfon, a dynnwyd ar 7 Mai 2019 cyn bod yr adeilad yn cael ei ddymchwel yn ddiweddarach y flwyddyn honno. Cyf.: DS2022_055_008.

Guto Nyth Brân yn Aberpennar
Guto Nyth Brân yn Aberpennar

Ffotograff lliw digidol yn dangos cerflun o Guto Nyth Brân yn Aberpennar, a dynnwyd ar 18 Mawrth 2022. Cyf.: DS2022_145_037.

Carnedd Gron Barclodiad y Gawres
Carnedd Gron Barclodiad y Gawres

Copi digidol o luniad heneb dan warcheidiaeth Cadw ar gyfer Carnedd Gron Barclodiad y Gawres. Cynllun gwaith cloddio, 1954. Cyfeirnod Cadw: 771//14C. Graddfa 1:120.

Llyfrau

Mae ein llyfrau a’n cyfnodolion i gyd wedi’u cofnodi ar Gatalog Llyfrgell y Comisiwn Brenhinol ac mae modd eu gweld yn ein Llyfrgell a’n Hystafell Chwilio.

 • Humphreys, Melvin. 2022. Plas Newydd and the Manor of Talerddig. Welshpool: Welshpool Printing Company.

Cyfnodolion

 • Antiquity Cyfrol 96 (Rhif 389, Hydref 2022).
 • Architects’ Journal Cyfrol 249 (Rhan 10, Hydref 2022).
 • Architects’ Journal: Specification (Hydref 2022).
 • British Archaeology Cyfrol 187 (Tachwedd/Rhagfyr 2022).
 • Current Archaeology Cyfrol 392 (Tachwedd 2022).
 • Current World Archaeology Cyfrol 115 (Hydref/Tachwedd 2022).
 • Essex Historic Buildings Group Newsletter Cyfrol 07 (Hydref 2022).
 • Journal of the Merioneth Historical and Record Society Cyfrol 19 (Rhan 1, 2022).
 • Regional Furniture Society Newsletter Cyfrol 77 (Hydref 2022).
 • S.O.S.: The Newsletter of the Friends of the Newport Ship Cyfrol 30 (Hydref 2022).
 • Tudor Places Cyfrol 1 (2022).

Cylchgronau: gwasanaeth ymwybyddiaeth gyfredol

 • Antiquity Cyfrol 96 (Rhif 389, Hydref 2022) t.1179-1199 New integrated molecular approaches for investigating lake settlements in north-western Europe, Anthony Brown et al.

Cysylltwch â ni

Os oes gennych unrhyw sylwadau neu ymholiadau, mae croeso i chi gysylltu â ni:

Gwasanaeth Llyfrgell ac Ymholiadau CHCC
Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru
Ffordd Penglais
Aberystwyth
Ceredigion SY23 3BU

Ffôn: +44 (0)1970 621200
E-bost: chc.cymru@cbhc.gov.uk
Gwefan: cbhc.gov.uk

Croesewir gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg | Correspondence welcomed in Welsh and English

03/12/2022

Subscribe
Notify of
guest

Security code *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

MYNNWCH Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM DREFTADAETH CYMRU

Ymunwch â’r rhestr e-bostio i dderbyn diweddariadau rheolaidd. Mae’n rhad ac am ddim!

Tweets

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x