CBHC / RCAHMW > Newyddion > Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Ionawr 2018

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Ionawr 2018

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC). Gellir gweld yr eitemau archifol a’r llyfrau llyfrgell ac erthyglau o gylchgronau yn ein hystafell ddarllen gyhoeddus. Gellir gweld y deunydd archifol ar Coflein hefyd yn www.coflein.gov.uk. Gellir dod o hyd i bob cyhoeddiad yn ein Catalog Llyfrgell ar-lein.

Rydym ar agor i’r cyhoedd ar yr adegau canlynol:
Dydd Llun – Dydd Gwener 09.30 – 16.00,
Dydd Mercher 10.30 – 16.30.
Fe’ch cynghorir i wneud apwyntiad.

 

Archif

Gwybodaeth Ychwanegol
Deunydd newydd ei gatalogio’n ymwneud â:

 • Pen Camlas Aberdâr; Stablau a Chraen
 • Traphont ddŵr, yn cyflenwi Gwaith Haearn Pentrebach dros Church Street, Merthyr Tudful
 • Cwt Trwsiwr Cychod, Camlas Sir Forgannwg, Abercynon
 • Peiriant Pwyso Cychod, North Road
 • Peiriant Pwyso Cychod a Chlwydi’r Loc, Loc Crockherbtown, Rhif 50, Camlas Sir Forgannwg, Caerdydd
 • Adeilad Ochr y Gamlas; Eglwys Sant Gwynno, Camlas Sir Forgannwg, Abercynon
 • Pont Reilffordd Caerdydd dros Gamlas Sir Forgannwg, Tongwynlais
 • Pont Reilffordd Caerdydd dros Gamlas Sir Forgannwg, Glan-y-llyn
 • Craen, Pownd Môr, Camlas Sir Forgannwg, Caerdydd
 • Camlas Cyfarthfa, Merthyr Tudful
 • Depot House, Navigation Yard, Camlas Sir Forgannwg, Abercynon
 • Pont Ffordd Dyffryn dros Gamlas Gyflenwi Plymouth, Merthyr Tudful
 • Cored Fiddler’s Elbow, Afon Taf, Mynwent y Crynwyr
 • Camlas Sir Forgannwg
 • Swyddfeydd Camlas Sir Forgannwg, Navigation House, Abercynon
 • Loc Glandwor Villa, Rhif 28/29, Camlas Sir Forgannwg, Pontypridd
 • Pont y Great Western Railway dros Gamlas Sir Forgannwg
 • Loc Cyswllt, Rhif 16/17, Camlas Sir Forgannwg, Abercynon
 • Loc Uchaf, Rhif 14/15, Camlas Sir Forgannwg, Abercynon
 • Basn Merthyr, Camlas Sir Forgannwg
 • Loc Mynachdy, Rhif 48, Camlas Sir Forgannwg, Caerdydd
 • Pont Reilffordd dros Gamlas Sir Forgannwg ym Mhentre-Bach, Pontypridd
 • Pont Reilffordd Rhymni dros Gamlas Sir Forgannwg, Ffynnon Taf
 • Pont Ffordd dros Gamlas Sir Forgannwg, Old Rhydycar
 • Loc Môr, Rhif 52, Camlas Sir Forgannwg, Caerdydd
 • Prif Lein Dyffryn Taf a Dolen Llandaf Dyffryn Taf
 • Pont llwybr tynnu dros Ddoc Gwaith Haearn Garth, Ffynnon Taf
 • Pont llwybr tynnu, Camlas Sir Forgannwg, ar y gorlif i Waith Tunplat Melingriffith
 • Warws Williams, Glanfa Orllewinol y Gamlas, Caerdydd
 • Odyn Galch Ynys-y-gored, Camlas Sir Forgannwg, Aberfan
Tennant Canal, Neath, 1937

Camlas Tennant Castell-nedd, 1937
Cyf. SS2007/001/01 C.434323 NPRN: 91664

Prosiectau Archaeoleg Aeon
Cofnodion digidol yn ymwneud â:

 

Archaeological Perspectives Analysis Consultancy (A.P.A.C. Ltd).
Cofnodion digidol yn ymwneud â:

 

Y Casgliad Cofnodi Brys: Cyfeirnod ERC2018_001
Cofnod ffotograffig, gyda chynllun llawr, yn ymwneud â New Inn, Pwllmeurig. Cynhyrchwyd gan Total Design Ltd, a rhoddwyd ar adnau gyda CHCC fel amod caniatâd cynllunio.
Dyddiadau a gwmpesir: 2017

 

Y Casgliad Rhoddion Digidol Cyffredinol: Cyfeirnod DD2018_001
Ffotograffau lliw yn ymwneud â Dôl-llys
Dyddiadau a gwmpesir: 2017

 

Casgliad Camlas Sir Forgannwg
Casgliad o ddeunydd, yn cynnwys nodiadau, llungopïau o ddeunydd gwreiddiol, adysgrifau a gohebiaeth, wedi’u hysgrifennu / eu rhoi wrth ei gilydd gan Charles Hadfield; ynghyd â thablau a thrawsgrifiadau perthnasol

View from the southeast, Glamorganshire Canal tow path bridge, Melingriffith

Golwg o’r de-ddwyrain, pont llwybr tynnu ar Gamlas Sir Forgannwg, Melingriffith
DS2014_484_003 C.596873 NPRN: 34425

 

Ffotograffiaeth Ddigidol yr Ymchwilwyr
Arolygon ffotograffig o:

 

Manylion Gwerthu Jackson-Stops: Cyfeirnod JSS
Casgliad o Fanylion Gwerthu yn ymwneud yn bennaf ag eiddo a werthwyd gan Jackson Stops. Maent hwy’n cofnodi adeiladau unigol, ystadau bach a rhannau pellennig ystadau mwy a werthwyd.
Dyddiadau a gwmpesir: 1935-1965

 

Ffeiliau Safle’r CHC
Deunydd newydd ei gatalogio yn ymwneud â:

 • Anchor Patent Fuel Works, Gabalfa
 • Custom House, Glanfa Ddwyreiniol y Gamlas, Caerdydd
 • Depot House, Navigation Yard, Camlas Sir Forgannwg, Abercynon
 • Camlas Gyswllt, Doc Dwyreiniol Bute, Caerdydd
 • Basn Merthyr, Camlas Sir Forgannwg
 • Pont-y-glyn
 • Fferi Lo Afon Taf, Glan-bad
 • Warysau Royal Stuart, ar bownd y loc môr, Camlas Sir Forgannwg, Caerdydd
 • Pownd Môr, Camlas Sir Forgannwg, Caerdydd
 • Loc Ffynnon Taf, Rhif 38, Tŷ Loc a Stablau, Camlas Sir Forgannwg
 • Y Sgwâr, Tongwynlais
 • Pont llwybr tynnu dros Ddoc Gwaith Haearn Garth, Ffynnon Taf, Camlas Sir Forgannwg
 • Pont llwybr tynnu dros Gamlas Sir Forgannwg, ger Gwaith Tunplat Melingriffith

 

Casgliad Peter M. Reid: Cyfeirnod PMR
Casgliad o fanylion gwerthu, nodiadau, allbrintiau, llyfrynnau a deunydd amrywiol yn ymwneud â phlastai yng Nghymru
Dyddiadau a gwmpesir: 1965-1990

 

Llyfrau

 • Bennett, Tom. 2018. Ty Gwyn and the bronze bell wreck. Hunangyhoeddedig.
 • Biebrach, Rhianydd. 2017. Church monuments in South Wales, c. 1200-1547. The Boydell Press: Martlesham.
 • Carr, A.D. The gentry of North wales in the later Middle Ages. University of Wales Press: Cardiff.
 • Carradice, Phil and Breverton, Terry. 2007. Welsh sailors of the Second World War. Glyndŵr Publishing: Cowbridge.
 • Carradice, Phil and MacCallum, Roger. 2014. Pembroke Dock 1814-201 : a bicentennial look back. Amberley: Stroud.
 • David, Penny. 2017. Rooted in History: Celebrating Carmarthenshire’s Parks & Gardens. Fern Press: Lampeter.
 • Ellwood, David. Yarns from the ropeworks: a history and memoir. The Tools and Trades History  Society: United Kingdom.
 • St.Davids, J. Viscount. 1966. The Watney book of inland cruising. Queen Anne Press:  London.
 • Hadfield, Charles and Streat, Michael. Holiday cruising on inland waterways. David & Charles: Newton Abbot.
 • Hankinson, John. 1974. Canal cruising. Ward Lock: London.
 • Harvey, John. 1955. Old Buildings – Problem and Challenge. Reprinted from the Transactions of the Ancient Monuments Society, New Series, Vol.II, 1954, Pp.35-43. [London]: Ancient Monuments Society.
 • Hemmings, Andrew. 2017. Secret Newport. Amberley: Stroud.
 • Hewett, Cecil A.. 1978. Anglo-Saxon Carpentry ; Reprinted from Anglo-Saxon England 7. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Holt, Peter. 2017. The Resurgam submarine: ‘a project for annoying the enemy’. Archaeopress: Oxford.
 • Jermy, Roger.C. c1981. The Storeton tramway. AvonAnglia: Weston-super- Mare.
 • Langford, J. Ian. 1974. A towpath guide to the Staffordshire and Worcestershire Canal. Goose Publishing: Cambridge.
 • Lewis, DavidT,R. 2017. A History of The Edwinsford and Clovelly Communities. Carmartnenshire: David T.R. Lewis.
 • Manco, Jean. 2015. Blood of the Celts : the new ancestral story. Thames & Hudson: London.
 • Parkin, E. W. 1984. The Ancient Cinque Port of Sandwich. Allbrint o Archaeologia Cantiana. Volume C. Kent: Kent Archaeological Society.
 • Parkin, E. W. 1985. The Medieval Origins of Wye College. Reprinted from Archaeologia Cantiana. Volume CII. Kent: Kent Archaeological Society.
 • Parkin, E. W. 1986. Newington, Near Hythe: The Threatened Village. Historic Buildings affected by the Channel Tunnel. Allbrint o Archaeologia Cantiana. Volume CIII. Kent: Kent Archaeological Society.
 • Parkin, E. W. 1989. Barham: The Old Aisled House. Allbrint o Archaeologia Cantiana. Volume CVII. Kent: Kent Archaeological Society.
 • Powell, Edward. 2017. The History and Antiquities of the Parish of Llanfair Dyffryn Clwyd. [Wales?]: [republished by kind permission of the descendents of Edward Powell]
 • Smith,  Royston. 2017. Brithdir : Yesteryear in an upper Rhymney Valley community. Gelligaer Publishing: Newbridge.
 • Wakeling, Christopher. 2017. Chapels of England : buildings of Protestant nonconformity. English Heritage: Swindon.
 • Walton, James. 1974. Peter van Zyl’s Farm on the Oliphant’s River ; Allbrint o Africana Notes and News, March 1974, Vol. 21, No. 1, Tt.33-9. Johannesburg ; Africana Museum: Africana Society.

 

Cyfnodolion

 • Antiquity Vol. 91, No.360 (Rhagfyr 2017)
 • The Building Conservation Directory Vol.25 (2018)
 • Buildings & Landscapes Vol.21, No.2 (Hydref 2014)
 • Buildings & Landscapes Vol.24, No.1 (Gwanwyn 2017)
 • Buildings & Landscapes Vol 24, No.2 (Hydref 2017)
 • Current Archaeology No. 334 (Ionawr 2018)
 • Essex Historic Buildings Group Newsletter No.1 (Ionawr 2018)
 • The Georgian Issue 2 (Hydref 2017)
 • Mausolus  Winter Bulletin (2017/2018)
 • Railway and Canal Historical Society Bulletin No.471 (Ionawr-Chwefror 2018)
 • Studia Celtica Vol. 51 (2017)
 • Talyllyn News No. 256 (Rhagfyr 2017)
 • Welsh Historic Gardens Trust Bulletin Issue. 74 (Hydref 2017)
 • Welsh Mills Society Newsletter No.130 (Ionawr 2018)
 • The Welsh Railways Archive Vol.6, No.6 (Tachwedd 2017)
 • Welsh Railways Circle Newsletter No.153 (Gaeaf 2017)
Brecon and Abergavenny Canal

Camlas Brycheiniog a’r Fenni
Cyf. DRS220 C.416991 NPRN: 85124

Cysylltwch â ni

Os oes gennych unrhyw sylwadau neu ymholiadau, mae croeso i chi gysylltu â ni:

Gwasanaeth Llyfrgell ac Ymholiadau CHCC
Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru
Ffordd Penglais
Aberystwyth
Ceredigion SY23 3BU

Ffôn: +44 (0)1970 621200
Ffacs: +44 (0)1970 627701
E-bost: chc.cymru@cbhc.gov.uk
Gwefan: cbhc.gov.uk

Croesewir gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg | Correspondence welcomed in Welsh and English

02/02/2018

Subscribe
Notify of
guest

Security code *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

MYNNWCH Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM DREFTADAETH CYMRU

Ymunwch â’r rhestr e-bostio i dderbyn diweddariadau rheolaidd. Mae’n rhad ac am ddim!

Tweets

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x