CBHC / RCAHMW > Newyddion > Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Mai 2017

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Mai 2017

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC). Gellir gweld yr eitemau archifol a’r llyfrau llyfrgell ac erthyglau o gylchgronau yn ein hystafell ddarllen gyhoeddus. Gellir gweld y deunydd archifol ar Coflein hefyd yn www.coflein.gov.uk. Gellir dod o hyd i bob cyhoeddiad yn ein Catalog Llyfrgell ar-lein

Rydym ar agor i’r cyhoedd ar yr adegau canlynol:
Dydd Llun – Dydd Gwener 09.30 – 16.00,
Dydd Mercher 10.30 – 16.30.
Fe’ch cynghorir i wneud apwyntiad.

 

Archifau

Pwll nofio yn Lido Troedyrhiw NPRN: 528483 Cyfeirnod: EGL2012_244 C.887523

Pwll nofio yn Lido Troedyrhiw NPRN: 528483 Cyfeirnod: EGL2012_244 C.887523

 

Archifau Prosiect Archaeoleg Cymru

Archifau prosiect yn ymwneud â:

 

Archif Prosiectau Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed

Archifau prosiect yn ymwneud â:

 

Y Casgliad Gwybodaeth Gyffredinol

  • Cyfrol wedi’i rhwymo, heb ei chyhoeddi, o lyfrgell y Grŵp Pensaernïaeth Werinol, yn dwyn y teitl ‘The Hebridean House and its place in the life of the people’; gan Dr Jur. Werner Kissling: Cyfeirnod: GC3/001

 

Archif Prosiectau Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd

Ffotograffiaeth Ddigidol yr Ymchwilwyr

Delweddau digidol CBHC yn ymwneud â:

 

Archif Piblinell Nwy Llanwrin i Ddolgellau: Cyfeirnod: LDGP

Archif archaeolegol yn deillio o’r briff gwylio yr ymgymerwyd ag ef gan Oxford Archaeology cyn ac yn ystod y gwaith o adnewyddu’r Biblinell Nwy o Lanwrin i Ddolgellau
Dyddiadau a gwmpesir: 2012

 

Y Casgliad Negatifau

Negatifau nitrad du a gwyn yn ymwneud â:

 

Casgliad Philip Griffiths: Cyfeirnod: PGCC

Printiau ffotograffig yn ymwneud â chapeli, ym Mhowys gan mwyaf, wedi’u tynnu rhwng 1994 a 2004

http://www.coflein.gov.uk/cy/archive/6185817/details/500

Pwll nofio yn Lido Troedyrhiw NPRN: 528483 Cyfeirnod: EGL2012_244 C.887523

Pwll nofio yn Lido Troedyrhiw NPRN: 528483 Cyfeirnod: EGL2012_244 C.887523

 

Archif Resurgam Peter Holt: Cyfeirnod: PHR

Records relating to the Resurgam, produced or collated by Peter Holt in the course of his research and subsequent publication, ‘The Resurgam – a project for annoying the enemy’
Dyddiadau a gwmpesir: 1996-2017

 

Llyfrau

[?]. 1900? Topographical and historical guide to Corfe Castle in the island of Purbeck, Dorset. London: Ward, Lock & Co. Limited.

[?].1969. Rockingham Castle.  Bedford: London at Sidney Press.  

Avent, Richard. 1989. Criccieth Castle ; Pennarth Fawr medieval hall house ; St Cybi’s Well. Cardiff: Welsh Historic Monuments: Cadw.

Blair, C. H. Hunter. 1976. Norham Castle, Northumberland. London: Her Majesty’s Stationary Office.

Chester Corporation. 1960? Chester: official guide. [Chester]: Chester Corporation.

Clarke, David. 1966. Colchester Castle: a history , description and guide. Colchester: Colchester Corporation.

Cox, Peter W. and Hearne, Carrie M. 1991. Redeemed from the heath : the archaeology of the Wytch Farm oilfield, 1987-1990. Dorset: Dorsetshire Natural History and archaeological Society.

Craster, O.E. 1980. Cilgerran castle / Castell Cilgerran. Cardiff: Her Majesty’s Stationary Office.

Dyer, S.H. 1966. Hastings Castle. Hastings: Hastings Corporation.

Evans, Evan. 1894. History of Aberystwyth. Aberystwyth: Cambrian News.

Fetherston-Dilke, Michael. [2008?]. A short history of Maxstoke Castle and its owners. Coleshill: M.C. Featherston-Dilke.

Floud, Peter. 1970. Castell Coch, Glamorgan. London: Her Majesty’s Stationary Office.

Green, Barbara. 1970. Norwich Castle: A fortress for nine centuries. Norwich: Jarrold & Sons.

Hague, Douglas B. 1959. Penrhyn Castle. Caernarvonshire Historical Society (reprint from Transactions 1959).

Harbottle, Barbara. 1988. The castle of Newcastle upon Tyne. Newcastle upon Tyne: Society of Antiquaries of Newcastle upon Tyne.

Higham, R.A. 1977. Excavations at Okehampton Castle, Devon; Part 1: the motte and keep. Devon: Devon Archaeological Society Proceedings.

Higham, R.A. and Allan, J.P. 1980. Excavations at Okehampton Castle, Devon; Part II: the bailey. A preliminary report. Devon: Devon Archaeological Society Proceedings.

Higham, R.A. and Allan, J.P. and Blaylock, S.R. 1982. Excavations at Okehampton Castle, Devon; Part 2: the bailey. Devon: Devon Archaeological Society Proceedings.

Hilling, John B. 1992. Cilgerran Castle, St. Dogmaels Abbey, Pentre Ifan burial chamber, Carreg Coetan Arthur burial chamber. Cardiff: Cadw: Welsh Historic Monuments.

Hogg, A.H.A. [?]. Sweyn’s camp, Swanscombe. Kent: Kent Archaeological Society.

Holland, Harry. 1973. Farnham Castle: a short history and guide. Farnham: Centre for International Briefing.

Howse, W.H. 1951. Old-time Rhayader. Llandrindod Wells: C.C. Hughes, Radnorshire Society.

Howse, W. H. 1961. The Official Guide to Knighton, Radnorshire: The Town on the Dyke. London and Cheltenham: ED. J. Burrow & Co. Ltd.

Jackson, George. 1979. The story of Bolton Castle: an introduction to the Wensleydale fortress of the Scropes. Clapham, Yorkshire: Dalesman.

Jones, T.L. 1978. Launceston Castle, Cornwall. London: Department of the Environment Ancient Monuments and Historic Buildings.

King, D.J. Cathcart. 1981. Castles in England and Wales: their varied character and purposes. Zutphen: De Walberg Pers.

Knight, J.K. 1980. Grosmont Castle / Castell Y Grysmwnt, Gwent. Cardiff: Her Majesty’s Stationary Office.

Lambrick, George and Robinson, Mark. 1979. Iron Age and Roman riverside settlements at Farmoor, Oxfordshire. Oxford: Oxfordshire Archaeological Unit and Council for British Archaeology.

Lewis, J. M. 1965. Carreg Cennen Castle, Carmarthenshire. London: Her Majesty’s Stationary Office.

Loftie, W.J. 1929. Authorised guide to the Tower of London. London: H.M.S.O.

Ministry of Public Building and Works. 1969. The Tower of London. London: H.M.S.O.

Ministry of Works. 1946 [reprinted 1955]. Ewloe Castle, Flintshire. London: Her Majesty’s Stationary Office.

Ministry of Works 1947. The Tower of London. London: H.M.S.O.

Ministry of Works 1961. The Tower of London. London: H.M.S.O.

Musgrave, E.I. [?]. Chirk Castle: an illustrated survey of the historic home of the Myddelton family. Derby: Pilgrim Press Ltd.

Newman, R. 1988. Comeston medieval village. Swansea: Glamorgan-Gwent Archaeological Trust.

Peers, Charles Reed, Sir. 1948. Carisbrooke Castle, Isle of Wight. London: Her Majesty’s Stationary Office.

Peers, Charles Reed, Sir. 1980. Helmsley Castle. London: Her Majesty’s Stationary Office.

Peers, Charles Reed, Sir. 1933. Porchester Castle, Hampshire. London: Her Majesty’s Stationary Office.

Peers, Charles Reed, Sir. 1977. Richmond Castle. London: Her Majesty’s Stationary Office.

Peter,F. [?]. Berkley Castle: an illustrated survey of the Gloucestershire home of the Berkley family. Derby: English Life Publications Ltd.

Radford, Courtenay Arthur Ralegh. 1952. Kidwelly Castle, Carmarthenshire. London: Her Majesty’s Stationary Office.

Radford, Courtenay Arthur Ralegh. 1958. Goodrich Castle, Herefordshire. London: Her Majesty’s Stationary Office.

Radford, Courtenay Arthur Ralegh. 1958. Grosmont Castle, Monmouthshire. London: Her Majesty’s Stationary Office.

Radford, Courtenay Arthur Ralegh. 1966. Tretower Court, Breconshire. London: Her Majesty’s Stationary Office.

Radford, Courtenay Arthur Ralegh. Reprint 1971. Ogmore Castle, Glamorgan. London: Her Majesty’s Stationary Office.

Radford, Courtenay Arthur Ralegh. 1980. Ogmore Castle: Mid Glamorgan = Castell Ogwr. Edinburgh: Her Majesty’s Stationary Office.

Renn, Derek F. 1989. Caerphilly Castle. Cardiff: Welsh Historic Monuments: Cadw.

Richards, C. Windsor. 1961. Guide to the Parish Church of S. S. Mary & David, Kilpeck. Buckingham: printed for Kilpeck Parochial Church Council.

Ridgway, M.H. and King, D.J. Cathcart. 1959. Beeston Castle, Cheshire. Chester: Chester Archaeological Society.

Rigold, S.E. 1956. Nunney Castle, Somerset. London: Her Majesty’s Stationary Office.

Rigold, S.E. 1977. Porchester Castle, Hampshire. London: Her Majesty’s Stationary Office.

Robinson, K.A. [et al.]. 2009. Habitat mapping for conservation and management of the southern Irish sea (HABMAP) Part 1: Seabed surveys and Part 2: Modelling and mapping. Cardiff: National Museum of Wales.

Saunders, A.D. 1978. Barnard Castle. London: Her Majesty’s Stationary Office.

Savage, Richard. 1988. Village, fortress, shrine: Crickley Hill, Gloucestershire, 3500BC – Ad 500. Gloucestershire: Crickley Hill Archaeological Trust.

Shoesmith and Etheridge. [?].Historical Hastings and surrounding district. Hastings: Shoesmith and Etheridge Ltd.

Taylor, A.J. 1950. Raglan Castle, Gwent / Castell Rhaglan. London: Her Majesty’s Stationary Office.

Tilney, Chrystal. 1960. A history of the parishes of St. Andrew Major and Michaelston-Le-Pit. Penarth: Penarth Times.

Tilney, Chrystal. 1964. A history of the parish of Penarth with Lavernock. Penarth: Penarth Times.

Thompson, M.W.  1961. Farnham Castle keep, Surrey. London: Her Majesty’s Stationary Office.

Wilson-North, W.R. and Dunn, C.J.  1990. ‘The rings’, Loddiswell: a new survey by the Royal Commission on the Historical Monuments of England. Devon: Devon Archaeological Society Proceedings.

 

Cyfnodolion

C20 – The Magazine of the Twentieth Century Society no. 1/2017

Cartographic Journal vol. 54 no. 2 (May 2017)

Current Archaeology no. 327 (June 2017)

Essex Historic Buildings Group Newsletter no. 4 (May 2017)

Monmouthshire Antiquary vol. 33 (2017)

Pembrokeshire Life (May 2017)

Planet vol. 226 (Summer 2017)

Welsh Mines Society Newsletter no. 76 (Spring 2017)

 

Cylchgronau: Ymwybyddiaeth Gyfredol

Current Archaeology no. 327, p. 32: ‘Past preserves: Excavating Crosse & Blackwell’

gan Christopher Catling, CBHC, ar gloddiadau Archaeoleg Amgueddfa Llundain ar safle adeilad gwreiddiol y cwmni; t. 62: ‘Sherds’, colofn reolaidd Christopher Catling, y mis hwn ar arferion claddu (ai pwrpas selio crugiau oedd cadw’r byw allan neu’r meirw i mewn?), y gred mewn atgyfodedigion yn Nwyrain Ewrop, fampirod, sleidiau, ac, yn olaf, teyrnged i Geoff Wainwright a fu farw’n ddiweddar

Monmouthshire Antiquary vol. 33, p. 95:

Adolygiad, gan Mark Lewis, o Archaeoleg Ucheldir Gwent/The Archaeology of Upland Gwent gan Frank Olding (cyhoeddwyd gan CBHC)

 

Cysylltwch â ni

Os oes gennych unrhyw sylwadau neu ymholiadau, mae croeso i chi gysylltu â ni:
Gwasanaeth Llyfrgell ac Ymholiadau CHCC
Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru
Ffordd Penglais
Aberystwyth
Ceredigion SY23 3BU

Ffôn: +44 (0)1970 621200
Ffacs: +44 (0)1970 627701
E-bost: chc.cymru@cbhc.gov.uk
Gwefan: cbhc.gov.uk

Croesewir gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg | Correspondence welcomed in Welsh and English

05/06/2017

Subscribe
Notify of
guest

Security code *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

MYNNWCH Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM DREFTADAETH CYMRU

Ymunwch â’r rhestr e-bostio i dderbyn diweddariadau rheolaidd. Mae’n rhad ac am ddim!

Tweets

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x