CBHC / RCAHMW > Newyddion > Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Mai 2018

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Mai 2018

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC). Gellir gweld yr eitemau archifol a’r llyfrau llyfrgell ac erthyglau o gylchgronau yn ein hystafell ddarllen gyhoeddus. Gellir gweld y deunydd archifol ar Coflein hefyd yn www.coflein.gov.uk. Gellir dod o hyd i bob cyhoeddiad yn ein Catalog Llyfrgell ar-lein.

Rydym ar agor i’r cyhoedd ar yr adegau canlynol:
Dydd Llun – Dydd Gwener 09.30 – 16.00,
Dydd Mercher 10.30 – 16.30.
Fe’ch cynghorir i wneud apwyntiad.

Archifau

Eglwys Sant Deiniol a’r Hen Reithordy (Archifau Sir y Fflint bellach), Penarlâg, 2010. NPRN: 310514 C.906798 AP_2010_2101

Eglwys Sant Deiniol a’r Hen Reithordy (Archifau Sir y Fflint bellach), Penarlâg, 2010. NPRN: 310514 C.906798 AP_2010_2101

 

Ffotograffau Nodweddu Trefol Bethesda: Cyfeirnod BUCP
Arolwg ffotograffig o ardal drefol Bethesda: comisiynwyd gan Gyngor Sir Gwynedd; tynnwyd y lluniau gan Richard Hayman
Dyddiadau a gwmpesir: 2017

 

Archif Prosiectau Headland Archaeology

Cofnodion archifol yn ymweud â

Diwydiannau Cymru: Cyfeirnod IOW
Deunydd a gasglwyd ar gyfer adroddiad yn asesu’r cofnodion peirianegol a phensaernïol am ddiwydiannau Cymru; cynhyrchwyd gan Salvatore Garfi ar ran CBHC
Dyddiadau a gwmpesir: c.1992-1993

Ffotograffiaeth Ddigidol yr Ymchwilwyr: Cyfeirnod DS2018_165-339
Ffotograffau digidol yn ymwneud ag amryfal safleoedd yng Nghymru: deunydd newydd
Dyddiadau a gwmpesir: 2015-2018

Gardd Coleg Dewi Sant, Llyfrgell ac Archifau Roderic Bowen, a Chastell Pont Steffan, Llanbedr Pont Steffan yn 2015. NPRN: 408669 C.637485 DS2018_278_002

Gardd Coleg Dewi Sant, Llyfrgell ac Archifau Roderic Bowen, a Chastell Pont Steffan, Llanbedr Pont Steffan yn 2015. NPRN: 408669 C.637485 DS2018_278_002

 

Casgliad Capeli Islwyn Jones
Ffotograffau du a gwyn yn ymwneud â chapeli ac adeiladau crefyddol yng Nghymru
Dyddiadau a gwmpesir: 1994-2000

Casgliad Naomi Hughes: Cyfeirnod NHC
Casgliad o ffotograffau du a gwyn yn ymwneud ag eglwysi yng Nghymru
Dyddiadau a gwmpesir: 1995-1996

Casgliad Mervyn Pritchard: Cyfeirnod MP
Ffotograffau a lluniadau a deunydd amrywiol yn ymwneud â safleoedd yng Nghymru, wedi’u cynhyrchu neu eu casglu gan Mervyn Pritchard, CBHC
Dyddiadau a gwmpesir: c.1918-1922

Casgliad CBHC o Ffotograffau o Gapeli
Ffotograffau du a gwyn yn ymwneud â chapeli anghydffurfiol yng Nghymru: deunydd newydd
Dyddiadau a gwmpesir: 1996-1997

 

Llyfrau

Llyfrgell Sant Deiniol ~ Llyfrgell Gladstone, Penarlâg, 1984. NPRN: 23465 C.470249 DI2010_0497

Llyfrgell Sant Deiniol ~ Llyfrgell Gladstone, Penarlâg, 1984. NPRN: 23465 C.470249 DI2010_0497

 

Briggs, Asa. 1979. Iron Bridge to Crystal Palace: impact and images of the industrial revolution. Thames and Hudson [ar ran yr] Ironbridge Gorge Museum Trust: London.

Buck, J. 1972. Discovering narrow gauge railways. Shire Publications: Aylesbury, [Eng.].

Burnsey, Peter ac Allen, Rosalyn. 2018. The restoration of no. 6 Church Row Defynnog, Powys 2013-2017 and Notes on Church Row. Cyhoeddwyd yn breifat.

Cossons, Neil. 1993. The BP book of industrial Archaeology. David & Charles: Newton Abbot.

Dibnah, Fred a Hall, David. 2003. Fred Dibnah’s age of steam. BBC Publications: London.

Hope-Simpson, Jacynth. 1978. The making of the machine age. William Heinemann Ltd.: London.

Jones, T. 1990 [adargraffiad]. Rhymney memories. National Library of Wales: Aberystwyth.

Martin, Colin. 2017. A Cromwellian warship wrecked off Duart Castle, Mull, Scotland, in 1653.  Edinburgh: Society of Antiquaries of Scotland.

Moore, D. 1981. Early views of towns in Wales and the border. National Library of Wales: Aberystwyth.

Oliver, R.C.B. 1987. The family history of Thomas Jones the artist of Pencerrig, Radnorshire. Sayce Brothers: Llandrindod Wells.

Overman, M. 1975. Man the bridge builder. Priory Press: London.

Perkins, D. 1974. Great little trains of Wales. Celtic Educational Services: [Swansea], Wales.

Rooksby, D.A. 1973. Narrow gauge railways of Wales. Jarrold and Sons Ltd.: Norwich.

Spence, J. 1975. Victorian & Edwardian railways from old photographs. B.T.Batsford Ltd.: London.

Wright, H.E. 1975. Welsh railways / Rheilffyrdd Cymru. James Pike Ltd.: St. Ives.

 

Cyfnodolion

Antiquity Vol. 92 (Ebrill 2018).

Current Archaeology Vol. 339 (Mehefin 2018).

Essex Historic Buildings Group Newsletter No. 4 (Mai 2018).

Melin, Journal of the Welsh Mills Society Vol. 33 (2017).

Planet: The Welsh Internationalist Vol. 230 (Haf 2018).

Railway and Canal Historical Society Bulletin No. 473 (Mai-Mehefin 2018).

Talyllyn News No. 257 (Mawrth 2018).

Vernacular Architecture Group Spring Conference 2018, Gogledd Cymru, Prifysgol Bangor, Campws Ffriddoedd.

Vernacular Architecture Society of South Africa: The historical context of the T-shaped house at Elandsberg in the Roggeveld 2017.

VASSA Journal: Vernacular Architecture Society of South Africa No. 33 (Tachwedd 2017).

Welsh Historic Gardens Trust Bulletin Iss. 75 (Gwanwyn 2018).

Welsh Stone Forum No. 15 (Mawrth 2018).

 

Cylchgronau: Ymwybyddiaeth Gyfredol

Current Archaeology Vol. 339 (Mehefin 2018). The latest from the past: Revealing the archaeology of Ramsey Island, y diweddaraf am y Prosiect CHERISH.

 

Cysylltwch â ni

Os oes gennych unrhyw sylwadau neu ymholiadau, mae croeso i chi gysylltu â ni:

Gwasanaeth Llyfrgell ac Ymholiadau CHCC
Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru
Ffordd Penglais
Aberystwyth
Ceredigion SY23 3BU

Ffôn: +44 (0)1970 621200
Ffacs: +44 (0)1970 627701
E-bost: chc.cymru@cbhc.gov.uk
Gwefan: cbhc.gov.uk

Croesewir gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg | Correspondence welcomed in Welsh and English

 

12/06/2018

Subscribe
Notify of
guest

Security code *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

MYNNWCH Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM DREFTADAETH CYMRU

Ymunwch â’r rhestr e-bostio i dderbyn diweddariadau rheolaidd. Mae’n rhad ac am ddim!

Tweets

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x