CBHC / RCAHMW > Newyddion > Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Mai 2019
Spectators at the Aberystwyth stage of the Milk Race

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Mai 2019

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC). Gellir gweld yr eitemau archifol a’r llyfrau llyfrgell ac erthyglau o gylchgronau yn ein hystafell ddarllen gyhoeddus. Gellir gweld y deunydd archifol ar Coflein hefyd yn coflein.gov.uk. Gellir dod o hyd i bob cyhoeddiad yn ein Catalog Llyfrgell ar-lein.

Rydym ar agor i’r cyhoedd ar yr adegau canlynol:
Dydd Llun – Dydd Gwener 09.30 – 16.00,
Dydd Mercher 10.30 – 16.30.
Fe’ch cynghorir i wneud apwyntiad.

Archifau

Y machlud yn Harbwr Aberystwyth
Y machlud yn Harbwr Aberystwyth [d.d.] PHC/08/03/03 C.624003 NPRN: 33035

Gwybodaeth Ychwanegol

  • Rhaglen anodedig ar gyfer y Mabolgampau Blynyddol yn Ysgol Baratoi Epworth, Y Rhyl, 12 Mehefin 1943: C.660941
  • Llyfryn â darluniau yn dwyn y teitl The Epworthian Magazine. Summer & Autumn Terms 1939: C.660942

Casgliad Cadw o Negatifau Lliw 35mm o Adeiladau Rhestredig: Cyfeirnod CLBN
Cyfres o negatifau 35mm a dynnwyd gan Cadw yn ystod
arolygon newydd o adeiladau rhestredig
Dyddiadau a gwmpesir: 1980 a 2010.

Casgliad Henebion mewn Gofal Cadw: Cyfeirnodau CMC/PA/568 – CMC/PA/813
Ffotograffau a negatifau du a gwyn yn ymwneud â gwahanol safleoedd yng Nghymru: ychwanegiadau at y casgliad
Dyddiadau a gwmpesir: 1920-1951

Archif y Prosiect CHERISH
Data o Arolygon Geoffisegol yn ymwneud â:

Archifau Prosiect Ymddiriedolaeth Archaeolegol Clwyd-Powys
Archifau prosiect yn ymwneud â:

Casgliad Darganfod Tai Hanesyddol Eryri: Ref: DHHS
Casgliad o luniadau, wedi’u cynhyrchu gan Charles Green, fel rhan o’r cyhoeddiad Darganfod Tai Hanesyddol Eryri
Dyddiadau a gwmpesir: 2014

Ffotograffiaeth Ddigidol yr Ymchwilwyr: Cyfeirnodau DS2019_023 – DS2019_037
Arolygon ffotograffig lliw digidol yn ymwneud ag amryfal safleoedd yng Nghymru: ychwanegiadau at y casgliad
Dyddiadau a gwmpesir: 2014-2019

Casgliad Paul R. Davis: Cyfeirnodau PRD02_2170 – PRD02_2598
Awyrluniau lliw digidol yn ymwneud ag amryfal safleoedd yng Nghymru: ychwanegiadau at y casgliad
Dyddiadau a gwmpesir: 2019

Casgliad Peter Henley: Cyfeirnod PHC_10_02
Copïau digidol o negatifau du a gwyn yn dangos cymal Aberystwyth o’r Ras Laeth: ychwanegiadau at y casgliad
Dyddiadau a gwmpesir: [ dim dyddiad]

Rhai o’r bobl fu’n gwylio cymal Aberystwyth o’r Ras Laeth
Rhai o’r bobl fu’n gwylio cymal Aberystwyth o’r Ras Laeth [d.d.] PHC_10_02_05 C.660957 NPRN: 33035

Awyrluniau Digidol Arosgo Lliw CBHC: Cyfeirnodau AP2019_498 – AP2019_560
Awyrluniau arosgo lliw digidol yn ymwneud ag amryfal safleoedd yng Nghymru, 2013: ychwanegiadau at y casgliad
Dyddiadau a gwmpesir: 2013

Casgliad Cyhoeddiad Bythynnod Cymru CBHC: Cyfeirnod COW
Lluniadau mesuredig a delweddau a gynhyrchwyd mewn perthynas â’r cyhoeddiad Y Bwthyn Cymreig gan Eurwyn Wiliam
Dyddiadau a gwmpesir: 2006-2010

The Tower, Bryncoed, 1942
The Tower, Bryncoed, 1942 DI2013_2313 C.481226 NPRN: 36266

Casgliad Prosiect Dendrocronoleg CBHC: Cyfeirnod DCP2019_001
Adroddiad rhif 2012/27 Labordy Dendrocronoleg Rhydychen yn ymwneud â dyddio coed The Tower, Nercwys, Yr Wyddgrug, Clwyd: ychwanegiad at y casgliad
Dyddiadau a gwmpesir: 2012

Harbwr Porthmadog, 2013
Harbwr Porthmadog, 2013 DS2014_476_001 C.596416 NPRN: 306317

Llyfrau

Blatchford, Robert [Golygydd]. 2003. The Family and Local History Handbook: The Comprehensive Guide. York: Genealogical Services Directory.

Blatchford, Robert [Golygydd]. 2001. The Family and Local History Handbook: The Comprehensive Guide. York: Genealogical Services Directory.

Charlton, S., Harwood, E. a Price, C. [Golygyddion]. 2019. 100 churches 100 years. London: Batdford.

Ellis, T. I. 1957. Crwydro Maldwyn. Llandybïe: Llyfrau’r Dryw.

Hammond, N.G.L. a Scullard, H.H. [Golygyddion]. 1973. The Oxford classical dictionary. Oxford: Clarendon Press.

Jones, R. Tudur. 1982. Camau ar Daith Dwy Ganrif. Bangor: Eglwys Annibynnol Bangor.

Johnson, James. 1994. Place names of England and Wales. London: Bracken Books.

National Trust. 2000. Powis Castle: Powys. London: National Trust.

Whitford-Roberts, Edward. 1963. The Emlyn Williams Country. Penarth: Penarth Times.

Williams, E. Llwyd. 1958. Crwydro Sir Benfro: y rhan Gyntaf. Llandybïe: Llyfrau’r Dryw.

Gwahanlithiau o Lyfrgell y Grŵp Pensaernïaeth Werinol

Harvey, Nigel. 1985. Historic Farm Buildings Study: Sources of Information. Adran ddrafft, 17 t. London: Council for British Archaeology: Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, ADAS.

Hinz, Hermann. 1988. Wangerin: aus der Frühgeschichte einer hinterpommerschen Kleinstadt, gwahanlith o Jahrgang, Cyfrol XXVI, Heft 3, tt.8-13. Essen: Ruhr-Verlag.

Obereiner, Jean-Luc. 1981. À Propos des Entrées de Champs mégalithiques du causse de Gramat. Gwahanlith o Quercy-Recherche, Comité numéro 38/39, 17 t.  Cahors: Comité.

Cyfnodolion

AJ Specification Ebrill (2019).

Architects’ Journal Cyfrol 246 (Rhan 8, 25/04/2019 a Rhan 9 16/05/2019).

Community Archaeology and Heritage Cyfrol 6 (Rhif 2, Mai 2019).

Current Archaeology Cyfrol 351 (Mehefin 2019).

Essex Historic Buildings Group Newsletter Cyfrol 4 (Mai 2019).

Etifeddiaeth y Cymry/Heritage in Wales Cyfrol 68 (Haf 2019).

Maplines Cyfrol 34 (Rhan 1, Gwanwyn 2019).

Prosiect Llongau-U 1914-18: Yn Coffáu’r Rhyfel ar y Môr / U-Boat Project: Commemorating the War at Sea, Newyddlen / Newsletter Cyfrol 6 (Gwanwyn 2019).

Welsh History Review Cyfrol 29 (Rhif 3, Mehefin 2019).Welsh Mines Society Newsletter Cyfrol 80 (Gwanwyn 2019).

Cylchgronau: Ymwybyddiaeth Gyfredol

Architects’ Journal Cyfrol 246 (Rhan 8, 25/04/2019), tt.16-30, Building Study: An oasis of Douglas fir-lined solace – am Ganolfan Maggie, Caerdydd. T.68 Cyfarthfa Plan, Merthyr Tydfil – am ailwampio’r castell a’r cyffiniau.

Architects’ Journal Cyfrol 246 (Rhan 9 16/05/2019), t.77, Cyhoeddi cystadleuaeth ar gyfer pensaer i gynllunio canolfan ymwelwyr ym Mhenfro sy’n adrodd hanes Harri Tudur. Cyhoeddi cystadleuaeth gan Gyngor Merthyr Tudful ar gyfer tîm i gynllunio’r gwaith o adnewyddu adeilad rhestredig Gradd II yr YMCA. Mae RSPB Cymru yn recriwtio tîm i gynllunio canolfan ymwelwyr yn costio £1.2 filiwn ger Llyn Efyrnwy, Powys.

Cysylltwch â ni

Os oes gennych unrhyw sylwadau neu ymholiadau, mae croeso i chi gysylltu â ni:

Gwasanaeth Llyfrgell ac Ymholiadau CHCC
Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru
Ffordd Penglais
Aberystwyth
Ceredigion SY23 3BU

Ffôn: +44 (0)1970 621200
Ffacs: +44 (0)1970 627701
E-bost: chc.cymru@cbhc.gov.uk
Gwefan: cbhc.gov.uk

Croesewir gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg | Correspondence welcomed in Welsh and English

11/06/2019

Subscribe
Notify of
guest

Security code *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

MYNNWCH Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM DREFTADAETH CYMRU

Ymunwch â’r rhestr e-bostio i dderbyn diweddariadau rheolaidd. Mae’n rhad ac am ddim!

Tweets

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x