CBHC / RCAHMW > Newyddion > Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Mai 2022
Digital photograph showing inscriptions on the end paper of a family bible printed in 1727 and associated with Bryngwenallt Hall, Abergele. One of 9 digital items associated with the hall donated by Gillian Swan in 2017.

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Mai 2022

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC). Gellir gweld yr eitemau archifol a’r llyfrau llyfrgell ac erthyglau o gylchgronau yn ein hystafell ddarllen gyhoeddus. Gellir gweld y deunydd archifol ar Coflein hefyd yn coflein.gov.uk. Gellir dod o hyd i bob cyhoeddiad yn ein Catalog Llyfrgell ar-lein.

Rydym ar agor i’r cyhoedd ar yr adegau canlynol:
Rydym ni ar agor ar Ddydd Llun, Dydd Mawrth a Dydd Iau rhwng 9:30 a 16:00, ac ar Ddydd Mercher rhwng 10:30 a 16:30.
Fe’ch cynghorir i wneud apwyntiad.

Archif

Mae eitemau archif wedi’u hychwanegu i’r casgliadau canlynol yn ystod y mis diwethaf:

Copïau caled yw llawer o’r eitemau hyn, sy’n cynnwys cynlluniau ar raddfa fawr, ffotograffau ac adroddiadau, ac maent ar gael i’w gweld yn ein hystafell chwilio yn Aberystwyth. Mae eitemau eraill yn rhai digidol y gellir eu gweld ar ein catalog ar-lein Coflein.

Dyma rai o’r eitemau sydd wedi’u catalogio erbyn hyn ac sydd ar gael ar Coflein:

Ffotograff lliw digidol sy’n dangos y groto yn Eglwys Gatholig Sant Thomas, Abercynon ac sy’n rhan o gasgliad o ffotograffau sy’n dangos eglwysi Catholig yng Nghymru. Tynnwyd gan The Architectural History Practice yn 2018.
Ffotograff lliw digidol sy’n dangos y groto yn Eglwys Gatholig Sant Thomas, Abercynon ac sy’n rhan o gasgliad o ffotograffau sy’n dangos eglwysi Catholig yng Nghymru. Tynnwyd gan The Architectural History Practice yn 2018.
Ffotograff lliw digidol sy’n dangos Lluest Pen-rhiw. Un o grŵp o ffotograffau digidol sy’n dangos safleoedd yng Nghymru, a dynnwyd gan Paul R Davis yn ystod 2021.
Ffotograff lliw digidol sy’n dangos Lluest Pen-rhiw. Un o grŵp o ffotograffau digidol sy’n dangos safleoedd yng Nghymru, a dynnwyd gan Paul R Davis yn ystod 2021.
Ffotograff digidol sy’n dangos arysgrifau ar y papur ar ddiwedd Beibl teuluol a argraffwyd yn 1727 ac sy’n gysylltiedig â Neuadd Bryngwenallt, Abergele. Mae’n un o 9 o eitemau digidol sy’n gysylltiedig â’r neuadd, a roddwyd gan Gillian Swan yn 2017.
Ffotograff digidol sy’n dangos arysgrifau ar y papur ar ddiwedd Beibl teuluol a argraffwyd yn 1727 ac sy’n gysylltiedig â Neuadd Bryngwenallt, Abergele. Mae’n un o 9 o eitemau digidol sy’n gysylltiedig â’r neuadd, a roddwyd gan Gillian Swan yn 2017.
Ffotograff digidol sy’n dangos camlas Tennant Aberdulais a hen blatfform Ely ar reilffordd Cwm Nedd, dyddiedig 1982. Mae’n un o grŵp o ffotograffau sy’n dangos golygfeydd o lofeydd, gweithiau tun, traphontydd a rheilffyrdd yn y de, a dynnwyd rhwng 1980 a 1986 gan Vernon David Emmanuel, ac a roddwyd gan ei fab Graham Tudor Emmanuel.
Ffotograff digidol sy’n dangos camlas Tennant Aberdulais a hen blatfform Ely ar reilffordd Cwm Nedd, dyddiedig 1982. Mae’n un o grŵp o ffotograffau sy’n dangos golygfeydd o lofeydd, gweithiau tun, traphontydd a rheilffyrdd yn y de, a dynnwyd rhwng 1980 a 1986 gan Vernon David Emmanuel, ac a roddwyd gan ei fab Graham Tudor Emmanuel.
Darlun digidol sy’n dangos cynllun llawr Gwesty’r Bull, Dinbych, wrth raddfa. Cynhyrchwyd gan David Percival yn 2004, yn rhan o’i waith gyda CBHC.
Darlun digidol sy’n dangos cynllun llawr Gwesty’r Bull, Dinbych, wrth raddfa. Cynhyrchwyd gan David Percival yn 2004, yn rhan o’i waith gyda CBHC.

Llyfrau

Mae ein llyfrau a’n cyfnodolion i gyd wedi’u cofnodi ar Gatalog Llyfrgell y Comisiwn Brenhinol ac mae modd eu gweld yn ein Llyfrgell a’n Hystafell Chwilio.

 • Crawford, James. 2015. An inventory for the nation. Edinburgh: Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Scotland.
 • Eastham, Anne. 2021. Man and bird in the Palaeolithic of Western Europe. Oxford: Archaeopress.
 • Jenkins, David. 2002. A refuge in peace and war: the National Library of Wales to 1952. Aberystwyth: Llyfrgell Genedlaethol Cymru.
 • Wilkinson, Philip. 2018. Irreplaceable: a history of England in 100 places. Swindon: Historic England.

Cyfnodolion

 • Archaeology Ireland Cyfrolau 34; 35 a 36 (Rhif 3, Rhifyn 133; Rhif 3, Rhifyn 137; Rhif 4, Rhifyn 138 a Rhif 1, Rhifyn 139).
 • Archaeology Ireland Heritage Guide Cyfrolau 90; 94; 95 a 96 (Medi 2020; Medi 2021; Rhagfyr 2021 a Mawrth 2022).
 • Architects’ Journal Cyfrol 249 (Rhifyn 4, 21 Ebrill 2022).
 • AJ Specification Cyfrol Ebrill (2022).
 • Brycheiniog Cyfrol 53 (2022).
 • The Building Conservation Directory Cyfrol 29 (2022).
 • Ceredigion: Journal of the Ceredigion Historical Society Cyfrol 19 (Rhif 1 2021).
 • Council for British Archaeology Wales/Cymru Newsletter Cyfrol 3 (Gwanwyn 2022).
 • Current Archaeology Rhifyn 385 (Ebrill 2022).
 • Essex Historic Buildings Group Newsletter Cyfrol 4 (Ebrill 2022).
 • The Gower Society Newsletter (Gwanwyn 2022).
 • Journal of Community Archaeology and Heritage Cyfrol 8 (Rhif 4 Tachwedd 2021).
 • Journal of Historic Buildings and Places Cyfrol 01 (2022).
 • Landscapes Cyfrolau 21 a 22 (Rhif 2 Rhagfyr 2020 a Rhif 2 Rhagfyr 2021).
 • Maplines Cyfrol Gwanwyn (2022).
 • Medieval Settlement Research: The Journal of the Medieval Settlement Research Group Cyfrol 36 (2021).
 • The Montgomeryshire Collections Cyfrol 110 (2022).
 • Morgannwg: The Journal of Glamorgan History Cyfrol 65 (2021).
 • Past: The Newsletter of the Prehistoric Society Cyfrol 100 (Gwanwyn 2022).
 • Post-Medieval Archaeology Cyfrol 55 (Rhannau 2 a 3 2021).
 • The Railway Magazine Cyfrol 164-165 (Rhifau 1402 i 1425, 2018-2019).
 • Trafodion Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion Cyfrol 27 (2021).
 • Welsh Railways Research Circle Newsletter Cyfrol 169 (Gwanwyn 2022).

Cylchgronau: gwasanaeth ymwybyddiaeth gyfredol

 • Medieval Settlement Research: The Journal of the Medieval Settlement Research Group Cyfrol 36 (2021) tt. 61-67 Crop processing and early Medieval settlement: the evidence for Bayvil, Pembrokeshire, Rhiannon Comeau.
 • Past: The Newsletter of the Prehistoric Society Cyfrol 100 (Gwanwyn 2022) tt. 14-15 Examining Neolithic mortuary treatment in caves: Ogof Colomendy, North Wales, Eirini Konstantinidi.

Cysylltwch â ni

Os oes gennych unrhyw sylwadau neu ymholiadau, mae croeso i chi gysylltu â ni:

Gwasanaeth Llyfrgell ac Ymholiadau CHCC
Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru
Ffordd Penglais
Aberystwyth
Ceredigion SY23 3BU

Ffôn: +44 (0)1970 621200
E-bost: chc.cymru@cbhc.gov.uk
Gwefan: cbhc.gov.uk

Croesewir gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg | Correspondence welcomed in Welsh and English

27/06/2022

Subscribe
Notify of
guest

Security code *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

MYNNWCH Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM DREFTADAETH CYMRU

Ymunwch â’r rhestr e-bostio i dderbyn diweddariadau rheolaidd. Mae’n rhad ac am ddim!

Tweets

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x