CBHC / RCAHMW > Newyddion > Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Mai-Mehefin 2021
View of Rhyl showing the new pavillion and bandstand complex. Image Ref: WPW002012, Arc. 6370221

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Mai-Mehefin 2021

Archif

O ganlyniad i’r haint Coronafeirws a symud ein cofnodion i blatfform digidol newydd, nid ydym ar hyn o bryd yn gallu rhannu ein rhestr o ddeunydd archifol newydd ei gatalogio gyda chi. Sgroliwch i lawr i weld ychwanegiadau diweddar at ein Llyfrgell.

Ffotograff o’r Rhyl yn dangos y pafiliwn a bandstand newydd. Cyfeirnod y Ddelwedd: WPW002012, Arc. 6370221
Ffotograff o’r Rhyl yn dangos y pafiliwn a bandstand newydd. Cyfeirnod y Ddelwedd: WPW002012, Arc. 6370221

Llyfrau

Mae ein holl lyfrau a chylchgronau wedi’u cofnodi yng Nghatalog Llyfrgell y Comisiwn Brenhinol a gellir eu gweld yn ein Llyfrgell ac Ystafell Ymchwil.

 • Panel Ieuenctid Haneswyr Ceredigion. 2021. Hanes tŷ ar y mynydd / The story of a house on a hill. Aberystwyth: Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru.
 • Darvill, Timothy et al. 2020. Timeline, the archaeology of the south Wales gas pipeline: excavations between Milford Haven, Pembrokeshire and Tirley, Gloucestershire. Cirencester: Cotswold Archaeology.
 • Gruffydd Jones, Maureen. 2020. Our Family History: Vol. I: Wales and Lancashire, Vol. II: Aberystwyth and Trefeglwys, and Vol. III: Cardiganshire: Aberystwyth and Llangeitho. Chichester: Gruffydd Jones.
 • Hume, Philip. 2021. Welsh Marcher Lordships: Vol. I, Central & North. Eardisley: Logaston.
 • Malim, Tim a Nash, George (Golygyddion). 2020. Old Oswestry Hillfort and its Landscape: Ancient Past, Uncertain Future. Oxford: Archaeopress.
 • Reynolds, Paul. 2019. Swansea and Gower Coalfield 1301-1968. Peterborough: Paul Reynolds.
Awyrlun o Eglwys y Groes Sanctaidd, Mwnt, NPRN 301815, Cyfeirnod y Ddelwedd: DI2005_0131, Arc 6162080
Awyrlun o Eglwys y Groes Sanctaidd, Mwnt, NPRN 301815, Cyfeirnod y Ddelwedd: DI2005_0131, Arc 6162080

Cyfnodolion

 • AJ Specification Cyfrolau ar gyfer Ebrill, Mai a Mehefin (2021).
 • Architects’ Journal Cyfrolau 248 (Rhifynnau 4, 22/04/2021, 5, 20/05/2021 a 6, 17/06/2021).
 • Archive: Journal for British Industrial and Transport History Cyfrol 110 (Mehefin 2021).
 • Association for Studies in the Conservation of Historic Buildings Transactions Cyfrol 43 (2021).
 • British Archaeology Cyfrol 179 (Gorffennaf/Awst 2021).
 • Brycheiniog Cyfrol 51 (2020).
 • Carmarthenshire Antiquary Cyfrol 56 (2020).
 • Casemate Cyfrol 121 (Mai 2021).
 • Chapel Society Newsletter Cyfrol 77 (Mai 2021).
 • Community Archaeology & Heritage Journal Cyfrol 8 (Rhif 2, Mai 2021).
 • Gower Society Newsletter / Newyddlen Cyfeillion Gŵyr Gwanwyn (2021).
 • Montgomeryshire Collections / Casgliadau Maldwyn Cyfrol 109 (2021).
 • Morgannwg: Journal of Glamorgan History Cyfrol 64 (2020).
 • Past: the Newsletter of the Prehistoric Society Cyfrol 97 (Gwanwyn 2021).
 • Railway and Canal Historical Society Bulletin Cyfrol 491 (Mai 2021).
 • Regional Furniture Society Journal Cyfrol 34 (2020).
 • Regional Furniture Society Newsletter Cyfrol 73 (Hydref 2020).
 • The Georgian Magazine Cyfrol 01 (Gwanwyn 2021).
 • The Georgian Group Journal Cyfrol 29 (2021).
 • Tijdschrift van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Cyfrol 02 (2021). 
 • Transactions of the Honourable Society of Cymmrodorion / Trafodion Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion Cyfrol 26 (2020).
 • Welsh Mines Society Newsletter / Newyddlen Cymdeithas Mwyngloddiau Cymru Cyfrol 84 (Gwanwyn 2021).
Tŷ a bythynnod Foxhole ar y traeth ger Llanbedrog, NPRN 26325, Cyfeirnod y Ddelwedd: AP_2015_2128, Arc. 6510227
Tŷ a bythynnod Foxhole ar y traeth ger Llanbedrog, NPRN 26325, Cyfeirnod y Ddelwedd: AP_2015_2128, Arc. 6510227

Cylchgronau: ymwybyddiaeth gyfredol

 • Casemate Cyfrol 121 (Ma1 2021), t. 31-44 The Defence of the Bristol Channel, John Cartwright.
 • British Archaeology Cyfrol 179 (Gorffennaf/Awst 2021), t.22-27 Conflict archaeology at Caernarfon Castle, Oliver Cook a Chris Wild; t.56 The chapel at the boundary, Mick Sharp.
 • The Georgian Magazine Cyfrol 01 (Gwanwyn 2021), t.25 Casework: 10 Water Street, Aberaeron; Cae Efa Lwyd Fawr, Clynnog Road, Penygroes; Drws Nesa, Llanfair Kilgedding; Royal Dockyard, Pembrokeshire a 54 Eastgate Street, Cowbridge.
 • The Georgian Group Journal Cyfrol 29 (2021), t.197-214 ‘Happy combination of judgment and good taste’: St. Winefride’s Church in Holywell, Wales, Stephen Withnell.
 • Past: the Newsletter of the Prehistoric Society Cyfrol 97 (Gwanwyn 2021) t.3-5 Form vs function: a use-wear and experimental analysis of microdenticulates in Mesolithic Wales, Victoria Alexander; t.12-13 Disarticulated human remains from Neolithic cave burials in south-west Britain, Eirini Konstantinidi.
Cronfa Ddŵr Craig Goch, Cynllun Dŵr Cwm Elan, NPRN 32521, Cyfeirnod y Ddelwedd: AP_2015_1520, Arc. 6506418
Cronfa Ddŵr Craig Goch, Cynllun Dŵr Cwm Elan, NPRN 32521, Cyfeirnod y Ddelwedd: AP_2015_1520, Arc. 6506418

Oherwydd y sefyllfa bresennol mewn perthynas â’r Coronafeirws, mae ystafell ymchwil Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru ar agor i’r cyhoedd ar sail gyfyngedig a thrwy apwyntiad yn unig. Rydym hefyd yn parhau i ateb ymholiadau o bell a chynigiwn wasanaeth sganio llawn. Gweler ein gwefan, www.cbhc.gov.uk, neu cysylltwch â ni i gael mwy o fanylion: chc.cymru@cbhc.gov.uk, Ffôn: 01970 621200.
Edrychwn ymlaen at glywed gennych.

Cysylltwch â ni

Os oes gennych unrhyw sylwadau neu ymholiadau, mae croeso i chi gysylltu â ni:

Gwasanaeth Llyfrgell ac Ymholiadau CHCC
Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru
Ffordd Penglais
Aberystwyth
Ceredigion SY23 3BU

Ffôn: +44 (0)1970 621200
Ffacs: +44 (0)1970 627701
E-bost: chc.cymru@cbhc.gov.uk
Gwefan: cbhc.gov.uk

Croesewir gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg | Correspondence welcomed in Welsh and English

02/07/2021

Subscribe
Notify of
guest

Security code *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

MYNNWCH Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM DREFTADAETH CYMRU

Ymunwch â’r rhestr e-bostio i dderbyn diweddariadau rheolaidd. Mae’n rhad ac am ddim!

Tweets

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x