CBHC / RCAHMW > Newyddion > Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Mawrth 2018

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Mawrth 2018

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC). Gellir gweld yr eitemau archifol a’r llyfrau llyfrgell ac erthyglau o gylchgronau yn ein hystafell ddarllen gyhoeddus. Gellir gweld y deunydd archifol ar Coflein hefyd yn www.coflein.gov.uk. Gellir dod o hyd i bob cyhoeddiad yn ein Catalog Llyfrgell ar-lein.

Rydym ar agor i’r cyhoedd ar yr adegau canlynol:
Dydd Llun – Dydd Gwener 09.30 – 16.00,
Dydd Mercher 10.30 – 16.30.
Fe’ch cynghorir i wneud apwyntiad.

 

Archif

Llong hwylio, Regata Aberdaugleddyf, Glanfa’r Dwyrain, South Hook Point, 2008

Llong hwylio, Regata Aberdaugleddyf, Glanfa’r Dwyrain, South Hook Point, 2008 AP_2008_1412 C.901643 NPRN: 34312

 

Archaeological Perspectives Analysis Consultancy (A.P.A.C. Ltd)

Cofnodion digidol yn ymwneud ag ymchwiliadau archaeolegol yn:

Archif y Prosiect CHERISH
Arolwg rhagchwilio o’r awyr man cychwyn yn ymwneud â Black Point Rath, 2017: Cyfeirnod CH2018_004

Llongddrylliad yr Albion, Traeth Albion, 2017

Llongddrylliad yr Albion, Traeth Albion, 2017 CH2018_002_001 C.632417 NPRN: 272842

 

Casgliad E.W. Lovegrove: Cyfeirnod EWL
Ffotograffau du a gwyn, a negatifau, yn ymwneud ag Eglwys Gadeiriol Tyddewi
Dyddiadau a gympesir: dim dyddiadau

Archifau Prosiect Gwasanaethau Cofnodi Treftadaeth Cymru

 • Adroddiad a ffeiliau digidol yn ymwneud â Casey’s Roofing Centre (Landore Cinema gynt), Glandŵr, Abertawe, 2017: Cyfeirnod HRS003

Ffotograffiaeth Ddigidol yr Ymchwilwyr
Ffotograffau o:
Abaty Glyn-y-groes, 2017:  Cyfeirnod DS2018_010
Llynnau Mymbyr, 2003-2017: Cyfeirnod DS2018_011

Casgliad Sleidiau Dr Mark Redknap: Cyfeirnod DMR
Sleidiau’n dangos llongddrylliad y City of Ottawa
Dyddiadau a gwmpesir: 1987-2018

Llongddrylliad y City of Ottawa, 1987

Llongddrylliad y City of Ottawa, 1987 DI2018_004_034 C.632664 NPRN: 442

 

Llyfrau

 • Brooks, John. 1971. Castles of Wales. Jarrold and Sons: Norwich.
 • Casserley, H.C. 1972. Railways since 1939. David and Charles: Newton Abbot.
 • Corris Railway Society. 1988.  A return to Corris: the continuing story of the Corris Railway.  Avon Anglia in conjunction with the Corris Railway Society: Weston-super-Mare.
 • Gifford, Colin T. and Gamble Horace. 1976. Steam railways in industry.  B.T. Batsford: London.
 • Hole, K. [et al.] 1975. Rail 150: the Stockton & Darlington Railway and what followed. Eyre Methuen: London.
 • Household, Humphrey. 1989. Narrow gauge railways: England and the fifteen inch. Sutton: Gloucester.
 • Mann, F.A.W. 1972. Railway bridge construction: some recent developments. Hutchinson: London.
 • Marshall, John. 1978. A biographical dictionary of railway engineers. David and Charles: Newton Abbot.
 • Munns, R.T.  1986. Milk churns to merry-go-round: a century of train operation. David and Charles: Newton Abbot.
 • Panell, J.P.M. 1977. Man the builder: an illustrated history of engineering. Thames and Hudson:  London.
 • Sawford, Eric. 1991. The last days of industrial steam. Alan Sutton: Gloucester.
 • Taylor, A.J. 1969. Castell Caernarfon: Caernarvon Castle. H.M.S.O.: Cardiff.
 • Tucker, Norman. 1951? Gwydir castle. [Gwydir Castle]: [Llanrwst].
 • Young. Simon and Houlbrook, Ceri, [Golygyddion]. 2018. Magical folk: British and Irish fairies: 500 AD to the present. Gibson Square: London.

 

Cyfnodolion

 • Ancient Monuments Society/The Friends of Friendless Churches Newsletter Part 1 (Gwanwyn 2018)
 • Ancient Monuments Society Transactions Volume 062 (2018)
 • Below! Journal of the Shropshire Caving and Mining Club 1/2018 (Gwanwyn 2018)
 • Cartographic Journal Vol. 054, no. 04 (Tachwedd 2017)
 • Ceredigion Vol. 18, No. 1 (2017)
 • Landscapes Vol. 018, No. 2 (Tachwedd 2017)
 • Medieval Settlement Research No. 32 (2017)
 • Tools and Trades History Society Newsletter, Vol. 139 (Hilary 2018)
 • Welsh Railways Research Circle Newsletter Vol. 154 (Gwanwyn 2018)
 • Ancient Monuments Society/The Friends of Friendless Churches Newsletter Part 1 (Gwanwyn 2018)
 • Ancient Monuments Society Transactions Volume 062 (2018)
 • Below! Journal of the Shropshire Caving and Mining Club 1/2018 (Gwanwyn 2018)
 • British Archaeology, No. 159 (Mawrth/Ebrill 2018)
 • Cartographic Journal Vol. 054, no. 04 (Tachwedd 2017)
 • Ceredigion Vol. 18, no. 1 (2017)
 • Current Archaeology, Issue. 337 (Ebrill 2018)
 • Landscapes Vol. 018, No. 2 (Tachwedd 2017)
 • Medieval Settlement Research No. 32 (2017)
 • Pembrokeshire Life, (Mawrth 2018)
 • Railway and Canal Historical Society Bulletin, No 472 (Mawrth/Ebrill 2018)
 • Railway and Canal Historical Society Journal, No.231 (Mawrth 2018)
 • The Carmarthenshire Antiquary, Vol. 53 (2017)
 • The Victorian No.57 (March 2018)
 • Tools and Trades History Society Newsletter, Vol. 139 (Hilary 2018)
 • Welsh Railways Research Circle Newsletter Vol. 154 (Gwanwyn 2018)

 

Cylchgronau: Ymwybyddiaeth Gyfredol

Ancient Monuments Society/The Friends of Friendless Churches Newsletter Part 1 (Gwanwyn 2018), t. 5: geo-gelcio ar Ynys Môn; t. 6 nodyn ar Dŷ’r Offeiriad, Castellmartin; t. 9-14: gwaith achos yn ymwneud ag Eglwys San Mihangel, Cil-y-cwm, Caerf.; Capel y Bedyddwyr, Hengoed; Eglwys Gatholig Our Lady of the Rosary, Penmaenmawr; dymchwel Gwesty Tudno Castle, Llandudno; Neuadd Tathan, Sain Tathan; t. 16: prynu ffiol o wneuthuriad William Burgess gan Amgueddfa Cymru; t. 18: prynu Plasty Gunter, Y Fenni gan Ymddiriedolaeth Siorsaidd Cymru; t. 20: Church Heritage Cymru, y gronfa ddata o adeiladau eglwysig a grëwyd gan yr Eglwys yng Nghymru; t. 22: nodyn ar Foderniaeth Giwbaidd yr Amlosgfa ym Margam; t. 26: Capel Ainon, Llanuwchllyn, sydd wedi’i gymryd drosodd gan Addoldai Cymru.

Below! Journal of the Shropshire Caving and Mining Club 1/2018 (Gwanwyn 2018), t. 3-7: adroddiadau ar deithiau SCMC gan gynnwys ymweliadau â mwyngloddiau Camdwrbach, Bryn-yr-afr a Henfwlch, Ogof, Llanymynech, Wemyss, Fron Goch, Cwmorthin, Cwmystwyth; t. 9: mwynglawdd silica Dinas; t. 11-13: mwyngloddiau ger Cronfa Ddŵr Nant y Moch; t. 14-15: crynodeb o waith tanddaear yng Nghwmystwyth; t. 24: nodyn ar y posibilrwydd o ailgychwyn cloddio am aur ym mwyngloddiau aur Clogau a Gwynfynydd.

Landscapes Vol. 018, No. 2 (Tachwedd 2017), t. 178-199: Mapping the Nation: Landscapes of Survey and the Material Cultures of the Early Ordnance Survey in Britain and Ireland, Keith D. Lilley.

Medieval Settlement Research No. 32 (2017), t. 27-34: Further research on a predictive model of early medieval settlement locations in South Wales: exploring the use of field-names as proxy data, Andy Seaman.

 

Cysylltwch â ni

Os oes gennych unrhyw sylwadau neu ymholiadau, mae croeso i chi gysylltu â ni:

Gwasanaeth Llyfrgell ac Ymholiadau CHCC
Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru
Ffordd Penglais
Aberystwyth
Ceredigion SY23 3BU

Ffôn: +44 (0)1970 621200
Ffacs: +44 (0)1970 627701
E-bost: chc.cymru@cbhc.gov.uk
Gwefan: cbhc.gov.uk

Croesewir gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg | Correspondence welcomed in Welsh and English

03/04/2018

Subscribe
Notify of
guest

Security code *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

MYNNWCH Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM DREFTADAETH CYMRU

Ymunwch â’r rhestr e-bostio i dderbyn diweddariadau rheolaidd. Mae’n rhad ac am ddim!

Tweets

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x