CBHC / RCAHMW > Newyddion > Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Mawrth 2020
RCAHMW colour oblique aerial photograph of Allt Goch Crannog, Rhayader, 13-10-1992, Ref. DI2013_0735 NPRN 261838

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Mawrth 2020

Archifau

O ganlyniad i’r haint Coronafeirws a symud ein cofnodion i blatfform digidol newydd, nid ydym ar hyn o bryd yn gallu rhannu ein rhestr o ddeunydd archifol newydd ei gatalogio. Sgroliwch i lawr i weld ychwanegiadau diweddar at ein Llyfrgell.

Copi o fap darluniadol cynnar o Ynys Enlli, Cyfeirnod DI2009_0743, C.436366 NPRN 402783
Copi o fap darluniadol cynnar o Ynys Enlli, Cyfeirnod DI2009_0743, C.436366 NPRN 402783


Llyfrau

Mae ein holl lyfrau a chylchgronau wedi’u cofnodi yng Nghatalog Llyfrgell y Comisiwn Brenhinol a gellir eu gweld yn ein Llyfrgell ac Ystafell Ymchwil.

 • Blake, Brian (gol.) 1965. Industrial Archaeology: A Guide to the Technological Revolution of Britain. London: British Broadcasting Corporation.
 • Cadw. 1994. Strategic Framework for Funding Archaeological Work in Wales. Cardiff: Cadw.
 • Cadw. 2002. What Is Scheduling? Cardiff: Cadw.
 • Cunliffe, Barry. 1972. Cradle of England: An Introduction through Archaeology to the Early History of England and a Brief Guide to Selected Sites in the South. London: British Broadcasting Corporation.
 • Galinsky, Gunther; Jürgen Leistner; Gernot Scheuermann. 2001. Kavernenkraftwerk Drei-Brüder-Schacht: Geschichte und Überlegungen zur Rekonstruktion. Freiberg: Saxonia, Standortentwicklungs – und -verwaltungsgesellschaft mbH.
 • Gooch, Geoffrey D. 1991. Teknikimporten från Storbritannien 1825-1850 en studie av Göta kanals och Motala verkstads betydelse som förindustriella teknikimportörer: en rapport från forskningsprojektet Göta kanal. Linköping: Univ. Hekker, R.C. 1991. Historische boerderijtypen = Historical types of farms. Arnhem: Stichting Historisch Boerderij-onderzoek. Langberg, Harald. 1968. Skorstenspiber = Chimneys. København, Foreningen til Gamle Bygningers Bevaring; (Arkitekten).
 • Lee, Charles E. 1962. The Welsh Highland Railway. Dawlish: Welsh Highland Railway Society; David & Charles.
 • Lock, Katy ac Ellis, Hugh. 2020. New towns: the rise, fall and rebirth. London: RIBA Publishing.
 • Marshall, Des. 2018. Exploring Snowdonia’s slate heritage: 26 great walks. London: Yale University Press.
 • Møller, Elna. 1960. Tømrede klokkehuse. København: Arkitektens forlag.
 • Stoklund, Bjarne. 1969. Bondegard og byggeskik : før 1850. København: Dansk historisk faellesforening.
Awyrlun arosgo lliw CBHC o Grannog Allt Goch, Rhaeadr Gwy, 13/10/1992, Cyfeirnod DI2013_0735 NPRN 261838
Awyrlun arosgo lliw CBHC o Grannog Allt Goch, Rhaeadr Gwy, 13/10/1992, Cyfeirnod DI2013_0735 NPRN 261838


Cyfnodolion

 • AJ Specification Chwefror (2020).
 • Ancient Monuments Society Newsletter Gwanwyn (2020).
 • Ancient Monuments Society Transactions Cyfrol 64 (2020).
 • Architects’ Journal Cyfrol 247 (Rhan 04, 27/02/2020).
 • Architects’ Journal Cyfrol 247 (Rhan 05, 12/03/2020).
 • Carmarthenshire Antiquary Cyfrol 55 (2019).
 • Current Archaeology Cyfrol 361 (Ebrill 2020).
 • Eavesdropper Cyfrol 61 (Gwanwyn 2020).
 • Newyddion CHERISH News, Cyfrol 5 (Ionawr 2020).
 • Railway and Canal Historical Society Bulletin Cyfrol 484 (Mawrth 2020).
 • Railway and Canal Historical Society Journal Cyfrol 40 (Rhan 1, Rhif 237, Mawrth 2020).
 • The Victorian Rhif 63 (Mawrth 2020).
 • Tools & Trades History Society Newsletter Cyfrol 145 (Gwanwyn 2020).
 • Welsh Railways Research Circle Newsletter Cyfrol 162 (Gwanwyn 2020).
Awyrlun arosgo lliw CBHC o Ynys Gwylan, 03/05/2017, Cyfeirnod CH2019_179_001 C.658899 NPRN 544002
Awyrlun arosgo lliw CBHC o Ynys Gwylan, 03/05/2017, Cyfeirnod CH2019_179_001 C.658899 NPRN 544002


Cylchgronau: Ymwybyddiaeth Gyfredol

 • Ancient Monuments Society Newsletter Gwanwyn (2020) t.8 Casework: the Inn Between, Usk, Monmouthshire; t.9 St Mary, Butetown, Cardiff; t.9-10 St Garmon, Castle Caereinion; t.10 Capel y Mynach, Devil’s Bridge; t.11 St Elidan, Llanelidan, Clwyd; Capel Graig, Machynlleth, Powys; t.11-12 St Cadoc, Penrhos, Monmouthshire.
 • Friends of Friendless Churches, Director’s Report t.15 apêl i achub St Philip’s, Caerdeon, Gwynedd LBI.
 • Tales from Friend’s Churches t.16 St Beuno, Penmorfa, Gwynedd; t.16-17 St Jerome, Llangwm Uchaf, Monmouthshire; t.17 St Mary’s, Llanfair Kilgeddin, Monmouthshire; St Cadoc, Llangattock-Vibon-Avel, Monmouthshire; t.17-18 St Brothen, Llanfrothen, Gwynedd.
 • Grantiau a roddwyd gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol – t.25 adfer Marchnad Caerdydd; Y Fflint – prosiect gwella; t.26 Capel y Mynach, Pontarfynach – prosiect cymunedol; St Michael, Llanfihangel-y-Creuddyn, Ceredigion; Eglwys Nevern, Sir Fynwy. T.30 erthygl ar y prosiect ‘Experiencing Sacred Wales’. P37 Mae’r tabl o adeiladau yng Nghymru a Lloegr sydd wedi’u dyddio drwy ddendrocronoleg wedi’i ddiweddaru yn www.vag.org.uk/dendro-tables.
 • Current Archaeology Cyfrol 361 (Ebrill 2020) t.8-9 Enwebiad Treftadaeth Byd ar gyfer Tirwedd Llechi Cymru. T.11 Darganfyddiadau Rhufeinig yn Llan-wern.
 • Tools & Trades History Society Newsletter Cyfrol 145 (Gwanwyn 2020), t.6-12 Iron and steel making in South Wales (adargraffwyd gyda pheth golygu o The English Illustrated Magazine, 1884-5).
Awyrlun arosgo lliw CBHC o Ynys Bŷr, 24/07/2012, Cyfeirnod AP_2012_3286, C.917487 NPRN 401669
Awyrlun arosgo lliw CBHC o Ynys Bŷr, 24/07/2012, Cyfeirnod AP_2012_3286, C.917487 NPRN 401669


Cau oherwydd Coronafeirws

Yn unol ag arweiniad y Llywodraeth a pholisi Llyfrgell Genedlaethol Cymru, rydym wedi penderfynu cau ein hystafell ymchwil gyhoeddus am y tro. Sut bynnag, mae ein cleientiaid yn bwysig i ni a bydd ein Tîm Ymholiadau yn parhau i ateb ymholiadau a dderbyniant drwy e-bost a thros y ffôn hyd eithaf eu gallu. Ar hyn o bryd ni allwn gyrchu ein harchifau papur ac felly mae’n bosibl na fyddwn yn gallu ateb pob ymholiad. Serch hynny fe wnawn ein gorau glas drwy ddefnyddio’r adnoddau digidol sydd ar gael i ni. Bydd llawer o bobl yn gweithio o’u cartrefi yn ystod yr wythnosau nesaf, a sylweddolwn y bydd hyn yn gyfle delfrydol i ddal i fyny â gwaith neu ymgymryd ag ymchwil ac fe wnawn bopeth posibl i’ch helpu gyda hyn.

Christopher Catling
Ysgrifennydd CBHC


Cysylltwch â ni

Os oes gennych unrhyw sylwadau neu ymholiadau, mae croeso i chi gysylltu â ni:

Gwasanaeth Llyfrgell ac Ymholiadau CHCC
Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru
Ffordd Penglais
Aberystwyth
Ceredigion SY23 3BU

Ffôn: +44 (0)1970 621200
Ffacs: +44 (0)1970 627701
E-bost: chc.cymru@cbhc.gov.uk
Gwefan: cbhc.gov.uk

Croesewir gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg | Correspondence welcomed in Welsh and English

31/03/2020

Subscribe
Notify of
guest

Security code *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

MYNNWCH Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM DREFTADAETH CYMRU

Ymunwch â’r rhestr e-bostio i dderbyn diweddariadau rheolaidd. Mae’n rhad ac am ddim!

Tweets

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x