CBHC / RCAHMW > Newyddion > Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Mawrth 2022
Hawarden Post Office with post box and telephone box photographed in March 2022. One of a group of photographs showing sites in Hawarden, photographed and don

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Mawrth 2022

Archifau

Ychwanegwyd eitemau archifol at y casgliadau canlynol yn ystod y mis diwethaf:

Eitemau copi caled yw llawer o’r rhain. Maent hwy’n cynnwys cynlluniau graddfa fawr, ffotograffau ac adroddiadau a gellir eu gweld yn ein hystafell ymchwil yn Aberystwyth. Eitemau digidol yw eraill, a gellir eu gweld drwy fynd i’n catalog ar-lein Coflein. Gellir gweld deunydd a uwchlwythwyd yn ddiweddar yma.

Rhai ychwanegiadau pwysig sydd newydd eu catalogio ac ar gael ar Coflein:

Cyfarpar GNSS. O arolwg ffotograffig o Castell Bach gan Dr Toby Driver, at bwrpas monitro’r safle, 27/03/2019.

CH2022_003_001 – Archif Prosiectau CHERISH – Cyfarpar GNSS. O arolwg ffotograffig o Castell Bach gan Dr Toby Driver, at bwrpas monitro’r safle, 27/03/2019.
Swyddfa Bost Penarlâg gyda blwch llythyrau a chaban ffôn, Mawrth 2022. Un o nifer o ffotograffau o leoedd ym Mhenarlâg a roddwyd gan Keith Evans (a dynnodd y lluniau).

DD2022_003_042 – Y Casgliad Rhoddion Digidol Cyffredinol – Swyddfa Bost Penarlâg gyda blwch llythyrau a chaban ffôn, Mawrth 2022. Un o nifer o ffotograffau o leoedd ym Mhenarlâg a roddwyd gan Keith Evans (a dynnodd y lluniau).
Tŷ Darlledu Abertawe, 32 Alexandra Road - samplau o ffabrigau ar gyfer stiwdio 2 a chynllun y ciwbiclau. Diddyddiad.

BBC03_015 – Y Casgliad Cynlluniau Adeiladu – Tŷ Darlledu Abertawe, 32 Alexandra Road – samplau o ffabrigau ar gyfer stiwdio 2 a chynllun y ciwbiclau. Diddyddiad.
Tŷ Darlledu Caerdydd, Llandaf - ffotograff o’r bont gyswllt rhwng y blociau, wedi’i dynnu ym 1967 gan Hylton Warner & Co.

BBC01_062 – Y Casgliadau Cynlluniau Adeiladu – Tŷ Darlledu Caerdydd, Llandaf – ffotograff o’r bont gyswllt rhwng y blociau, wedi’i dynnu ym 1967 gan Hylton Warner & Co.
Ffotograffau lliw yn dangos ffrwydron môr o’r Ail Ryfel Byd, Caerfai, Sir Benfro.

DS2022_002_002 – Ffotograffiaeth Ddigidol yr Ymchwilwyr – Ffotograffau lliw yn dangos ffrwydron môr o’r Ail Ryfel Byd, Caerfai, Sir Benfro.
Ffotograff lliw o du mewn festri Capel Bethania, Aberangell, Gwynedd lle cynhelid gwasanaethau wedi i’r gynulleidfa fynd yn llai - rhan o arolwg ffotograffig a gynhyrchwyd gan Adrian John Hexter fel amod caniatâd cynllunio.

ERC2022_002_026 – Y Casgliad Cofnodi Brys – Ffotograff lliw o du mewn festri Capel Bethania, Aberangell, Gwynedd lle cynhelid gwasanaethau wedi i’r gynulleidfa fynd yn llai – rhan o arolwg ffotograffig a gynhyrchwyd gan Adrian John Hexter fel amod caniatâd cynllunio.

Llyfrau

Mae ein holl lyfrau a chylchgronau wedi’u cofnodi yng Nghatalog Llyfrgell y Comisiwn Brenhinol a gellir eu gweld yn ein Llyfrgell ac Ystafell Ymchwil.

 • Austin, D., Parry, G. ac Aldous-Hughes, C. 2021. Eglwys y Santes Fair, Ystrad Fflur = Saint Mary’s Church, Strata Florida. Llandysul: Ymddiriedolaeth Ystrad Fflur / Strata Florida Trust.
 • Bowen, Lloyd. 2020. John Poyer: the civil wars of Pembrokeshire and the British revolutions. Cardiff: University of Wales Press.
 • Burnett, Paula. 2021. Pleasure and peril in Snowdonia: Barmouth and the 1894 boating tragedy. Llanrwst: Gwasg Carreg Gwalch.
 • Calder, Barnabus. 2021. Architecture: from prehistory to climate emergency. London: Pelican.
 • Cunliffe, Barry. 2017. On the ocean: the Mediterranean and the Atlantic from prehistory to AD 1500. Oxford: Oxford University Press.
 • Fairlamb, Neil. 2021. Wales and the Incorporated Church Building Society 1818-1982. Tilford, Surrey: All Saints Vicarage (Hunan-gyhoeddwyd).
 • Grass, Tim. 2021. Brethren and their buildings. Glasgow: Brethren Archivists & Historians Network.
 • Gray, Fred. 2020. The architecture of seaside piers. Ramsbury: The Crowood Press.
 • Hanus, C., Laconte, P., Sickinger, R. a Smith. P. 2021. Industrial and engineering heritage in Europe : 50 winners of the European Heritage Awards/Europa Nostra Awards. Krems Edition Donau-Universität Krem. 
 • Jackson, I., Pepper, S. a Richmond, P. 2019. Herbert Rowse. Swindon: Historic England.
 • Kenney, J., Lynch, F. a Davidson, A. 2021. A Welsh landscape through time: Excavations at Parc Cybi, Holy Island, Anglesey. Oxford: Oxbow Books.
 • Pearson, Lynn. 2020. England’s Co-operative Movement: an architectural history. Swindon: Historic England.
 • Rathouse, Will. 2021. Contested heritage: relations between contemporary Pagan groups and the archaeological and heritage professions in Britain in the early 21st century, Cyfres BAR, Cyfrol 661. Oxford: BAR Publishing.
 • Shopland, Norena. 2017. Forbidden Lives: LGBT stories from Wales. Bridgend: Seren.
 • Shopland, Norena. 2021. A history of women in men’s clothes: from cross-dressing to empowerment. Barnsley: Pen & Sword.
 • Skidmore, Chris. 2021. Quakers and their meeting houses. Swindon: Historic England.
 • Webley, L., Adams, S. a Brück, J. 2020. The social context of technology: Non-ferrous metalworking in later prehistoric Britain and Ireland. Oxford: Oxbow Books.

Cyfnodolion

 • Antiquity: A Review of World Archaeology Cyfrol 95, Rhifau 379 i 384 (2021).
 • Architects’ Journal Cyfrol 249 (Rhan 01, 27/01/2022).
 • Architects’ Journal Cyfrol 249 (Rhan 02, 24/02/2022).
 • Architects’ Journal Specification Cyfrol Chwefror (2022).
 • Archive: the quarterly journal for British industrial and transport history Cyfrol 112 (Rhagfyr 2021).
 • Archive: the quarterly journal for British industrial and transport history Cyfrol 113 (Mawrth 2022).
 • Britannia: A Journal of Romano-British & Kindred Studies Cyfrol 52 (2021).
 • Carmarthenshire Antiquary Cyfrol 57 (2021).
 • Domestic Buildings Research Group: Surrey News Cyfrol 150 (Ionawr 2022).
 • Eavesdropper: The Newsletter of the Suffolk Historic Buildings Group Cyfrol 64 (Gwanwyn 2022).
 • Heritage now: the magazine of historic buildings and places Cyfrol 01 (Hydref 2021) a Chyfrol 01 (Gwanwyn 2022).
 • Historic Churches: The Conservation and Repair of Ecclesiastical Buildings Cyfrol 28 (2021).
 • Institute of Historic Building Conservation Yearbook (2021).
 • Landscapes Cyfrol 22 (Rhif 1, Gorffennaf 2021).
 • Maplines Cyfrol y Gaeaf (2021).
 • Railway and Canal Historical Society Bulletin Cyfrol 496 (Mawrth 2022).
 • Railway and Canal Historical Society Journal Cyfrol 243 (Mawrth 2022).
 • S.O.S.: News from the Newport Ship Cyfrol 29 (Hydref 2021).
 • The Georgian Cyfrol 2 (Hydref 2021).
 • Vernacular Architecture Group Newsletter Cyfrol 82 (Mawrth 2022).
 • The Victorian Cyfrolau 68 a 69 (Tachwedd 2021 a Mawrth 2022).
 • Welsh Mills Society Newsletter / Newyddlen Cymdeithas Melinau Cymru Cyfrol 146 (Ionawr 2022).
 • Welsh Mines Society Newsletter / Newyddlen Cymdeithas Mwyngloddiau Cymru Cyfrol 86 (Gwanwyn 2022).

Cylchgronau: Ymwybyddiaeth Gyfredo

 • The Georgian Cyfrol 2 (Hydref 2021) t.25 gwrthwynebiadau a gyflwynwyd i’r ceisiadau cynllunio canlynol: 1 & 2 New Promenade, Aberystwyth; The Talacre Arms, New Road, Treffynnon; Y Rates Building gynt, High Street, Aberdâr; Cae Efa Lwyd Fawr, Clynnog Road, Penygroes; Y Dociau Brenhinol, Doc Penfro.
 • Heritage now: the magazine of historic buildings and places Cyfrol 01 (HYdref 2021) t.8- 1 A future for Methodist chapels?, Peter Forsaith. T.18-23 Casework review: Castle Bridge, Trefforest, Pontypridd; Capel Siloa gynt, Green Street, Gadlys; Eglwys Sant Oudoceus, Llandogo; Eglwys y Bedyddwyr Mount Pleasant, The Kingsway, Abertawe.
 • Heritage now: the magazine of historic buildings and places Cyfrol 01 (Gwanwyn 2022) y.8-15 Casework review: Eglwys Sant Pedr, Llanbedr Dyffryn Clwyd, Sir Ddinbych; Eglwys yr Holl Saint, Llanelli, Sir Gaerfyrddin. T.20-23 Saving historic buildings in danger of being lost forever – the work of the Landmark Trust, Alastair Dick-Cleland: cyfeirir at Llandygwydd, Ceredigion, eiddo cyntaf yr ymddiriedolaeth.
 • The Victorian 69 (Mawrth 2022) t.15 The top ten endangered buildings 2021, Alfred Portman, Ysbyty’r Eglwys Newydd, Caerdydd.

Bydd y Llyfrgell ac Ystafell Ymchwil yn ailagor ar Ddydd Llun 4 Ebrill. Bydd ar agor ar Ddydd Llun, Dydd Mawrth a Dydd Iau, 9:30–16:00, ac ar Ddydd Mercher, 10:30–16:30. Nid oes angen gwneud apwyntiad. Croeso cynnes i bawb.

Cysylltwch â ni

Os oes gennych unrhyw sylwadau neu ymholiadau, mae croeso i chi gysylltu â ni:

Gwasanaeth Llyfrgell ac Ymholiadau CHCC
Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru
Ffordd Penglais
Aberystwyth
Ceredigion SY23 3BU

Ffôn: +44 (0)1970 621200
E-bost: chc.cymru@cbhc.gov.uk
Gwefan: cbhc.gov.uk

Croesewir gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg | Correspondence welcomed in Welsh and English

30/03/2022

Subscribe
Notify of
guest

Security code *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

MYNNWCH Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM DREFTADAETH CYMRU

Ymunwch â’r rhestr e-bostio i dderbyn diweddariadau rheolaidd. Mae’n rhad ac am ddim!

Tweets

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x