CBHC / RCAHMW > Newyddion > Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Medi 2017

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Medi 2017

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC). Gellir gweld yr eitemau archifol a’r llyfrau llyfrgell ac erthyglau o gylchgronau yn ein hystafell ddarllen gyhoeddus. Gellir gweld y deunydd archifol ar Coflein hefyd yn www.coflein.gov.uk. Gellir dod o hyd i bob cyhoeddiad yn ein Catalog Llyfrgell ar-lein.

Rydym ar agor i’r cyhoedd ar yr adegau canlynol:
Dydd Llun – Dydd Gwener 09.30 – 16.00,
Dydd Mercher 10.30 – 16.30.
Fe’ch cynghorir i wneud apwyntiad.

 

Gerddi Aberglasne, 2000. NPRN: 266159 Cyfeirnod DI2013_0055 C.801190

Gerddi Aberglasne, 2000. NPRN: 266159 Cyfeirnod DI2013_0055 C.801190

 

Archifau

Archifau Arolygon Gwasanaethau Archaeolegol Bryste a’r Rhanbarth: Cyfeirnod BRAS009
Archif prosiect yn ymwneud â chloddio archaeolegol yn Ysgol Trefynwy, Glendower Street, Trefynwy, Gwent. Mae’n cynnwys adroddiad drafft a thrychluniau mesuredig.
Dyddiadau a gwmpesir: 1998

 

Y Casgliad Cofnodi ar Frys
Cofnodion ffotograffig, wedi’u cynhyrchu fel amod caniatâd cynllunio, yn ymwneud â

Archif Prosiectau Headland Archaeology
Archifau prosiect yn ymwneud â:

Archifau Prosiect Gwasanaethau Cofnodi Treftadaeth Cymru: Cyfeirnod HRS001
Adroddiad copi caled a ffeiliau digidol yn ymwneud ag ymchwilio i a chofnodi adeilad sy’n sefyll, ynghyd â briff gwylio: Gelli Gron, Manafon, Sir Drefaldwyn.
Dyddiadau a gwmpesir: 2016-2017

Lluniadau Parc Margam: Cyfeirnod MPD
Cynlluniau o’r bedwaredd ganrif ar bymtheg, wedi’u rhoi gan Hugh Bevan Evans.
Dyddiadau a gwmpesir: c.1830-1893

Archifau Prosiect Oxford Archaeology: Cyfeirnod OAP
Archifau prosiect archaeolegol yn ymwneud â:

 • Twmwlws Crowback, Castellmartin, 2005: Cyfeirnod OAP002
 • Caer Pentir Linney, Castellmartin, 2005: Cyfeirnod OAP001

Casgliad Peter Henley: Cyfeirnod PHC/12
Ffotograffau du a gwyn (gydag allwedd) yn dangos adeiladau yn ac yng nghyffiniau Bridge Street, Caerdydd – safle Canolfan Dewi Sant erbyn heddiw.\
Dyddiadau a gwmpesir: 1974

Archif Arolwg Digidol CBHC o Fferm Anghyfannedd Gorswen: Cyfeirnod DSC2017_GDF
Archif digidol yn deillio o arolwg CBHC o Fferm Anghyfannedd Gorswen, Llanarthne.
Dyddiadau a gwmpesir: 2012

Archifau Prosiect Wessex Archaeology: Cyfeirnod WAP
Archifau prosiect yn ymwneud â:

 • 2 Lawrence Crescent, Caer-went, 2000: Cyfeirnod WAP/07
 • Afan Landscapes, Safle’r Ganolfan Arddio, Water Lane, Margam, 1996: Cyfeirnod WAP/04
 • Gwesty’r Castle, Stryd y Castell, Caerphilly, 1992: Cyfeirnod WAP/02
 • Canolfan Siopa Stryd y Castell, Caerffili, 1993: Cyfeirnod WAP/03
 • Tir ym Margam, 2004: Cyfeirnod WAP/09
 • Fferm Mount Pleasant, Stormy Down, Pen-y-bont ar Ogwr, 1998: Cyfeirnod WAP/05
 • Llain 6, Ystad Fasnachu Iwerydd, Y Barri, 2006: Cyfeirnod WAP/11
 • Fferm Wynt Rhyd-y-groes, Môn, 2015: Cyfeirnod WAP/12
 • Maes Golff Drenewydd Gelli-farch, Gwent, 2004: Cyfeirnod WAP/10
 • Adeilad Andrews, Caerdydd, 2002: Cyfeirnod WAP/08
 • The Lower House, Llandudwg, 1999: Cyfeirnod WAP/06
 • Gwesty’r Towers, Llantrisant Road, Pen y Coed Cae, Pontypridd, 1994: Cyfeirnod WAP/01

 

Gardd Bodnant, golygfa o Deras y Rhosod. NPRN: 266310 DS2005_025_007 C.521276

Gardd Bodnant, golygfa o Deras y Rhosod. NPRN: 266310 DS2005_025_007 C.521276

 

Llyfrau

Cole, Emily. 2015. The urban and suburban public house in inter-war England, 1918-1939. Portsmouth: Historic England.

Cole, Steve. 2016. Photographing historic buildings with a digital camera. Swindon: Historic England.

Comeau, Rhiannon. 2016. Feeding the body and claiming the spirit(s): early Christian landscapes in West Wales [from Making Christian landscapes in Atlantic Europe: conversion and consolidation in the early Middle Ages, edited by Tomás Ó Carragáin and Sam Turner. Cork, Ireland: Cork University Press.

Creighton, O. H. & Wright, D.W. 2016. The anarchy: war and status in 12th-century landscapes of conflict. Liverpool: Liverpool University Press.

Cyngor Cefn Gwlad Cymru / Countryside Council for Wales.  c1993. Trothwy 21 / Threshold 21: Darparu yn awr ar gyfer rheoli cefn gwlad Cymru yn y ganrif nesaf / Preparing now for the management of the Welsh Countryside in the next century. Bangor: Cyngor Cefn Gwlad Cymru / Countryside Council for Wales.

Davies, Martin. 2017. Ancient causeways uncovered: evidence for a coastal Roman road through Ceredigion and over Preseli. Cardigan: Martin Davies.

Dept. of the Environment. 1994. Planning policy guidance: Planning and the historic environment. London: H.M.S.O.

Dept. for Culture, Media and Sport. 2003. Protecting our historic environment: Making the system work better. London: DCMS.

Drury, Michael. 2016 (revised edition). Wandering architects: in pursuit of an Arts and Crafts ideal. Stamford: Shaun Tyas.

Elliot, D.A. 1974. Fire and steel construction: protection of structural steelwork. Croydon: Constrado.

English Heritage. 2002. With alidade and tape: graphical and plane table survey of archaeological earthworks. Swindon: English Heritage.

English Heritage. 2004. Review of the National Monuments Record: unlocking heritage information. Part 1:  conclusions and recommendations. London: English Heritage.

English Heritage. 2004. Review of the National Monuments Record: unlocking heritage information. Part 2:  full report. London: English Heritage.

Farrall, R. 1967. Transport for power: development of special transport for power station and transmission construction. London: Central Generating Board.

Fortress Study Group. 1992. Final report on the Holderness pilot study. London: FSGDG.

Franklin, Geraint. 2012. England’s schools 1962-88: a thematic study. Swindon: English Heritage.

Harwood, Elain. 2012(reprint).  England’s schools: history, architecture and adaptation. Swindon: English Heritage.

Lees, Stephen. 2015. The construction process in architecture. New York: SPEL.

Maddox, W.C. 1959. A history of Radnorshire Constabulary. Llandindod Wells: Radnorshire Society.

McCormack, K. & Jenkins, M. 2016. Britain’s declining secondary railways through the 1960s. Barnsley, South Yorkshire: Pen & Sword Transport.

Miller, Mervyn. 2015 (reprint).  English garden cities: an introduction. Swindon: English Heritage.

Ministry of Defence. 1987. Defence and the environment. London: M.O.D.

Moreland, B.M. 1976. Henry VIII and the development of coastal defence. London: H.M.S.O.

Morgan, Gerald. 2017. In pursuit of Saint David: patron saint of Wales. Talybont, Ceredigion: Y Lolfa.

Owen, Hywel Wyn & Gruffydd, Ken Lloyd. 2017. Place-names of Flintshire. Cardiff: University of Wales Press.

Rahtz, P.A. 1974. Rescue archaeology. Harmondsworth: Penguin.

Ratkai, Stephanie. 2015. Wigmore Castle, North Herefordshire: excavations 1996 and 1998. London: The Society for Medieval Archaeology.

Satchell, Julie; Ransley, Jesse & Whitewright, Julian. (2016) Analysing Maritime Archaeological Archives: Collections, Access and Management. Oxford: BAR Publishing.

Schofield, P.R. [ed.]. 2015. Seals and their context in the Middle Ages. Oxford: Oxbow Books.

Smith, David. 2016. Stations of coastal command: then and now. Hobbs Cross, Essex:  Battle of Britain International.

Thomas, G.C.G. 1997. The Charters of the Abbey of Ystrad Marchell. Aberystwyth: National Library of Wales.

UNESCO, 2005. Operational guidelines for the implementation of the world heritage convention. Paris: UNESCO.

Wales, National Assembly. 2000. Cymru gynaliadwy: mesur y gwahaniaeth / A sustainable Wales: measuring the difference: ymgynghori ar ddangosyddion / consultation indicators. Caerdydd / Cardiff: Cynulliad Cenedlaethol Cymru / National assembly for Wales.

Ward, S.V. 2016. The peaceful path: building garden cities and new towns. Hatfield: Hertfordshire Publications, an imprint of University of Hertfordshire Press.

Williams, Donald. 2011. Hanes crefydd foreol yng Nghwm Gwendraeth. Llanelli: Donald Williams.

 

Cyfnodolion

Archaeologia Cambrensis Volume 166 (2017)

The Chapels Society Newsletter No. 066 (Medi 2017)

Current Archaeology No. 331 (Hydref 2017)

Essex Historic Buildings Group No. 06 (Medi 2017)

The Georgian Issue 01 (Haf 2017)

The Georgian Group Journal Volume 025 (2017)

The Gower Society Newsletter (Hydref 2017)

The International Journal of the History of Engineering and Technology Volume 87, No. 1 (2017)

Maplines: the Magazine of the British Cartographic Society (Haf 2017)

Pembrokeshire Life (Medi 2017)

Railway and Canal Historical Society Bulletin No. 469 (Medi-Hydref 2017)

S.O.S.: the newsletter of the friends of the Newport Ship (Volume 001, 2002 to Volume1 025, 2017)

The Society for the Protection of Ancient Buildings Magazine (Hydref 2017)

Talyllyn News No. 254 (Mehefin 2017) & No. 255 (Medi 2017)

Vernacular Building, Scottish Vernacular Buildings Group Volume 040 (2016-2017)

Welsh Mills Society Newsletter No. 129 (Hydref 2017)

Welsh Railways Research Circle Newsletter No. 152 (Hydref 2017)

Yorkshire Buildings: The Journal of the Yorkshire Vernacular Buildings Study Group No. 044 (2016)

 

Cylchgronau: Ymwybyddiaeth Gyfredol

The Chapels Society Newsletter 066 (Medi 2017), T.14, Marwolaeth mewn capel, erthygl yn amlinellu peryglon gadael i gapeli wag ddadfeilio, gan ddefnyddio Capel y Bedyddwyr, Splott Road, Caerdydd yn enghraifft. Dymchwelodd y capel wrth iddo gael ei fwrw i lawr ym mis Gorffennaf, gan ladd un gweithiwr a dal dau arall dan y rwbel.

Current Archaeology No. 331 (Hydref 2017), T.66, proffil o Grŵp Diogelu Cludiant Caerdydd.

The Georgian Group Journal Volume 25 (2017), T.12-22 Gwaith achos ar nifer o wahanol adeiladau yng Nghymru, gan gynnwys Plas Tŷ Coch, Caernarfon; Gwesty’r Kings Head, Trefynwy a Phlas Gwyn, Penrhyn-coch.

The International Journal of the History of Engineering and Technology Volume 87, No. 1 (2017), T. 136. Adolygiad gan Stephen Hughes o Llechi Cymru – Archaeoleg a Hanes /Welsh Slate: Archaeology and History of an Industry, David Gwyn.

The Society for the Protection of Ancient Buildings Magazine (Autumn 2017).  T.16 – Grŵp y Gororau – Yn cynnig ymweliadau a theithiau yn Swydd Amwythig, Swydd Henffordd a Phowys; yn sôn am The Rodd, fferm o’r 17eg ganrif yn Llanandras, Powys.  T.30 a T.32 Gwaith achos – Eglwys Sant Cadog yn Nhrefddyn, Pont-y-pŵl a Fferm Cwm, Ffestiniog, Gwynedd.  T.51-55 Plas Llancaiach Fawr, tŷ Cymreig o’r 16eg ganrif yn y wlad rhwng Merthyr Tudful a Chaerffili; cartref i nifer o ddarganfyddiadau lledrithiol a’r ‘nawfed tŷ enwocaf yn y DU am ei ysbrydion’.

Vernacular Building, Scottish Vernacular Buildings Group Volume 40 (2016-2017), T.123, Ysgrif Goffa i’r Dr Ronald W. Brunskill.

 

Cysylltwch â ni

Os oes gennych unrhyw sylwadau neu ymholiadau, mae croeso i chi gysylltu â ni:
Gwasanaeth Llyfrgell ac Ymholiadau CHCC
Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru
Ffordd Penglais
Aberystwyth
Ceredigion SY23 3BU

Ffôn: +44 (0)1970 621200
Ffacs: +44 (0)1970 627701
E-bost: chc.cymru@cbhc.gov.uk
Gwefan: cbhc.gov.uk

Croesewir gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg | Correspondence welcomed in Welsh and English

 

03/10/2017

Subscribe
Notify of
guest

Security code *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

MYNNWCH Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM DREFTADAETH CYMRU

Ymunwch â’r rhestr e-bostio i dderbyn diweddariadau rheolaidd. Mae’n rhad ac am ddim!

Tweets

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x