CBHC / RCAHMW > Newyddion > Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Medi 2018

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Medi 2018

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC). Gellir gweld yr eitemau archifol a’r llyfrau llyfrgell ac erthyglau o gylchgronau yn ein hystafell ddarllen gyhoeddus. Gellir gweld y deunydd archifol ar Coflein hefyd yn www.coflein.gov.uk. Gellir dod o hyd i bob cyhoeddiad yn ein Catalog Llyfrgell ar-lein.

Rydym ar agor i’r cyhoedd ar yr adegau canlynol:
Dydd Llun – Dydd Gwener 09.30 – 16.00,
Dydd Mercher 10.30 – 16.30.
Fe’ch cynghorir i wneud apwyntiad.

 

Archifau

Archifdy Sir Benfro [gynt], 1941. DI2009_0215 C.487855 NPRN 32107

Archifdy Sir Benfro [gynt], 1941. DI2009_0215 C.487855 NPRN 32107

Archif Cyhoeddiadau Adeiladau Cymru, Morgannwg a Gwent: Cyfeirnod BWGG
Casgliad o ohebiaeth, drafftiau, erthyglau papur newydd, detholiadau o ‘The Builder’ a’r ‘Architects Journal’, deunydd cyhoeddedig arall, llyfrynnau a phamffledi, wedi’u casglu neu eu creu wrth gynhyrchu’r cyhoeddiad Buildings of Wales Glamorgan.
Dyddiadau a gwmpesir: 1995

Negatifau 35mm Cadw o Henebion Cofrestredig: Cyfeirnod CSAM
Casgliad mawr o negatifau’n ymwneud ag arolygon ffotograffau lliw o henebion cofrestredig ar hyd a lled Cymru.
Dyddiadau a gwmpesir: 1996-2008

Ffotograffiaeth Ddigidol yr Ymchwilwyr: Cyfeirnodau DS2018_470 – DS2018_488
Arolygon ffotograffig yn ymwneud â gwaith ymchwilwyr y Comisiwn, gan gynnwys o fewn cylch gwaith y Prosiect CHERISH.
Dyddiadau a gwmpesir: 2007-2018

 

Oriel y Parc – Canolfan Ymwelwyr Tyddewi. DI2006_1770 C.422811 NPRN 403985

Oriel y Parc – Canolfan Ymwelwyr Tyddewi. DI2006_1770 C.422811 NPRN 403985

 

Casgliad Awyrluniau Fertigol yr Arolwg Ordnans: Cyfeirnod O.S.
Casgliad printiau mawr yr Arolwg Ordnans: yn cynnwys helaethiadau du a gwyn (tua 20″) wedi’u tynnu o roliau ffilm 9″. Wedi’u ffeilio yn nhrefn yr wyddor yn ôl tref, cymuned neu nodwedd.
Dyddiadau a gwmpesir: 1963-1997

Awyrluniau Digidol Arosgo Lliw CBHC: Cyfeirnodau AP2018_309 – AP2018_530
Awyrluniau arosgo yn ymwneud â gwahanol safleoedd yng Nghymru.
Dyddiadau a gwmpesir: 2015

Casgliad Richard Barrett: Cyfeirnod RB
Casgliad mawr o ffotograffau digidol o gapeli.
Dyddiadau a gwmpesir: 2018

 

Eglwys Gadeiriol Tyddewi. DI2006_1689 C.422587 NPRN 306

Eglwys Gadeiriol Tyddewi. DI2006_1689 C.422587 NPRN 306

 

Llyfrau

Mae ein holl lyfrau a chylchgronau wedi’u cofnodi yng Nghatalog Llyfrgell y Comisiwn Brenhinol a gellir eu gweld yn ein Llyfrgell ac Ystafell Ymchwil.

 • Amgueddfa Werin Cymru. 2005. Y Ffrynt Cartref: cofio’r Rhyfel : 1945-2005 = Homefront: remembering the war: 1945-2005. Caerdydd: Amgueddfa Werin Cymru.
 • Baker, Nigel a Hughes, Pat a Morriss, Richard. 2018. The houses of Hereford 1200 – 1700. Oxford: Oxbow Books.
 • Barraclough, K.C. 1989 (adargraffiad) Sheffield steel. Sheffield: Sheffield City Museums.
 • Benjamin, Jonatan. 2001. Submerged prehistory. Oxford: Oxbow Books.
 • Birley, Robin. 2009. Vindolanda: a Roman frontier fort on Hadrian’s wall. Stroud: Amberley.
 • Breeze, David J. 2011. The frontiers of Imperial Rome. Barnsley: Pen & Sword Books Ltd.
 • Brooks, Richard. 2005. Cassell’s battlefields of Britain and Ireland. London: Weidenfield & Nicolson.
 • Brown, G.I. 1988. The big bang: a history of explosives. Stroud: Alan Sutton.
 • Bucknall, Rixon. 1970. Our railway history. London: Allen and Unwin.
 • Byers, Anthony. 1988. The willing servants: a history of electricity in the home. London: Electricity Council.
 • Chambers, J.D. a Mingay, G.E. 1975. The agricultural revolution, 1750 – 1880. London: B.T. Batsford Ltd.
 • Christie, Neil a Herold, Hajnalka [golygyddion]. 2016.  Fortified settlements in early medieval Europe: defended communities of the 8th-10th centuries. Oxford: Oxbow Books.
 • Cranstone, D. 1997. Derwencote steel furnace: an industrial monument in County Durham. Lancaster: Lancaster University Archaeological Unit.
 • Cunliffe, Barry W. 1998. Fishbourne Roman Palace. Stroud: Tempus.
 • Davies, Max. 1952. How things are made: iron and steel. London: The Educational Supply Association Ltd.
 • Davison, Brian. 1997. Picturing the past:  through the eyes of reconstruction artists. London: English Heritage.
 • Demidowicz, George. 2015. St Michael’s Coventry: the rise and fall of the old cathedral. Coventry: Coventry Cathedral in association with Scala Arts & Heritage Publishers Ltd.
 • Electrical Development Association. 1956. Electricity on the farm. London: British Electrical Development Association.
 • Ellis, Hamilton. 1976. Pictorial encyclopedia of railways. London: Hamlyn.
 • Estall, R.C. a Buchanan, R.O. 1972. Industrial Activity and Economic Geography: A study of the forces behind the geographical location of productive activity in manufacturing industry. London: Hutchinson & Co.
 • Falconer, Keith. 1980. Guide to England’s industrial heritage. B.T. London: Batsford Ltd.
 • Forrest, H.E. 1911. The old houses of Shrewsbury: their history and associations (adargraffiad). Milton Keynes: Bibliolife.
 • Ginn, Victoria. 2014. Exploring prehistoric identity in Europe: our construct or theirs? Oxford: Oxbow Books.
 • Harrington, Peter. 2004. English civil war archaeology. London: Batsford.
 • Hodge, John. 2016. Railways and Industry in the Western Valley: Newport to Aberbeeg. Barnsley: Pen & Sword Books Ltd.
 • Jamieson, Elaine. 2015. The historic landscape of the Mendip Hills. Swindon: Historic England.
 • Jones, Carleton. 2007. Temples of stone: exploring the megalithic tombs of Ireland. Cork: Collins Press.
 • Keppie, L.J.F. 2012. The antiquarian rediscovery of the Antonine Wall. Edinburgh: Society of Antiquaries of Scotland.
 • Leach, S. a Whitworth, A. 2011. Saving the wall: the conservation of Hadrian’s wall 1746-1987. Stroud: Amberley.
 • Leary, Jim [golygydd]. 2013, Silbury Hill: the largest prehistoric mound in Europe. Swindon: English Heritage.
 • Lloyd-Williams, Richard a Martin Underwood. 1998[?]. The architectural antiquities and village churches of Denbighshire (facsimile). Mold: Denbighshire County Council.
 • Mathias, Hefin. 1996. Wales and Britain in the medieval world c1000 – c1500. London: Hodder & Stoughton.
 • Momber, G. [et al.].2011. Mesolithic occupation at Bouldnor Cliff and the submerged prehistoric landscapes of the Solent. York: Council for British Archaeology.
 • Morgan, Rosslyn. 2015. Caersalem newydd: Heb ei anghofio/not forgotten. Cymmer: Hunan-gyhoeddedig.
 • Morgan,Victoria [et al]. 2003. A Welsh countryside revisited a new social study of Llanfihangel yng Ngwynfa. Welshpool & Llanfihangel yng Ngwynfa: The Powysland Club; Llanfihangel Social History Group.
 • Museum of Welsh Life. 2005. Y Ffrynt Cartref: cofio’r Rhyfel : 1945-2005 = Homefront: remembering the war: 1945-2005. Caerdydd: Amgueddfa Werin Cymru.
 • Nabarro, Gerald, Syr. 1971. Severn valley steam. London: Routledge & Kegan Paul.
 • Norris, John. 2004. Welsh castles at war. Stroud: Tempus Publishing.
 • O’Brien, Charles. 2017. Houses: an architectural guide. London: Yale University Press (Pevsner).
 • Parsons, David. 2013. The Anglo-Saxon church of All Saints, Brixworth, Northamptonshire: survey, excavation and analysis, 1972-2010. Oxford: Oxbow Books.
 • Pearce, Adrian [Editor]. 1995. Mining in Shropshire. Shrewsbury: Shropshire Books.
 • Pierce, D. [et al]. 2018. Who’s who of Welsh international rugby players. Bath: Charlcombe Books.
 • Pollard, Tony ac Oliver, Neil. 2002. Two men in a trench: battlefield archaeology – the key to unlocking the past. London: Michael Joseph.
 • Pollard, Tony ac Oliver, Neil. 2003. Two men in a trench: uncovering the secrets of British battlefields. London: Michael Joseph.
 • Porter, Stephen. 1994. Destruction in the English civil War. Stroud: Alan Sutton.
 • Rippon, Stephen. 2012. Making sense of an historic landscape. Oxford: Oxford University Press.
 • Russell Miles. 2010. UnRoman Britain: exposing the great myth of Britannia. Stroud: History Press.
 • Smyth, Jessica. 2014. Settlement in the Irish Neolithic: new discoveries at the edge of Europe. Oxford: Oxbow Books.
 • Trigger, Bruce G. 1989. A history of archaeological thought. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Trinder, Barrie. 1991. The Darbys of Coalbrookdale. Chichester: Phillimore & Co. Ltd. in association with Ironbridge Gorge Museum Trust.
 • Watts,Martin. 2013. Prehistoric, Romano-British and Medieval occupation in the Frome Valley, Gloucestershire. Cirencester: Cotswold Archaeology.
 • Welfare, Adam. 2011. Great crowns of stone: the recumbent stone circles of Scotland. Edinburgh: Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Scotland.
 • Westcott, G.F. 1958. The British Railway Locomotive 1803 – 1853. London: H.M.S.O.
 • White, Roger & Hodder, Mike [golygyddion]. 2018. Clash of cultures? the Romano-British period in the West Midlands. Oxford: Oxbow Books.
 • Wildig, J.  ac ADAS. 2001. Mynydd y Ffynnon: Ffynhonnell gweledigaeth newydd ar gyfer ucheldir Cymru / the source of a new vision for the Welsh uplands: Adroddiad terfynol / Final report?: ADAS.
 • Williams, Mike. 2013. Textile mills of South West England. Swindon: English Heritage.
 • Wood, Peter A. 1976. Industrial Britain: The West Midlands, with contributions on the Potteries coal and power by A. Moyes. Newton Abbot: David and Charles.
 • Yorke, F.R.S. 1948. The modern house in England. London: The Architectural Press.
 • Gwahanlithiau o Lyfrgell y Grŵp Pensaernïaeth Werinol
 • [?]. 1966. Die Parzellierung Deutchlands, gwahanlith o Bauwelt Cyfrol 57, tt. 21 – 32. Berlin: Bauverlag BV.
 • Aalen, F.H. 1970. The house types of Gola Island, Co.Donegal, gwahanlith o Folk Life Cyfrol 8, tt. 1 – 15. Cardiff: Society for Folk Life Studies.
 • Andrews, Francis B. 1925. The medieval builder and his methods, gwahanlith o Transactions of the Birmingham Archaeological Society Cyfrol 48, tt. 1 – 99. Birmingham: Birmingham Archaeological Society.
 • Baumgarten, Karl. 1983. Das englische und das deutsche Hallenhaus, gwahanlith o Ethnologia Europaea Cyfrol XIII, 2, tt.189 – 202. Göttingen: Ethnologia Europaea.
 • Blaylock, S.R. 1990. Exeter Guildhall, gwahanlith o Proceedings of the Devon Archaeological Society Rhif 48, tt.123 – 178. Exeter: Devon Archaeological Society.
 • Brown, S.W. 1988. Excavations and building recording at Buckfast Abbey, Devon, gwahanlith o Proceedings of the Devon Archaeological Society Rhif 46, tt. 13 – 89. Exeter: Devon Archaeological Society.
 • Brown, Stewart a Laithwaite, Michael. 1993. Northwood Farm, Christow: an abandoned farm on the eastern fringe of Dartmoor, gwahanlith o Proceedings of Devon Archaeological Society Rhif 51, tt. 161 – 184. Exeter: Devon Archaeological Society.
 • Charles, F.W.B. 1974. The timber-framed buildings of Coventry: 169 Spon Street, gwahanlith o Transactions of the Birmingham and Warwickshire Archaeological Society Cyfrol 86, tt. 113 – 131. Oxford. Birmingham and Warwickshire Archaeological Society.
 • Charles, F.W.B. 1978-79. Timber-framed houses in Spon Street, Coventry, gwahanlith o Transactions of the Birmingham and Warwickshire Archaeological Society Cyfrol 89, tt. 92 – 122. Birmingham: Birmingham and Warwickshire Archaeological Society.
 • Charles, F.W.B. 1982. The construction of buildings with irregularly-spaced posts. Pennod o’r llyfr Structural Reconstruction. Approaches to the interpretation of the excavated remains of buildings, golygwyd gan P.J.Drury,  tt. 101 – 112. Oxford: BAR British Series.
 • Chatwin, Philip B. a Harcourt, Edgar G. 1946. The Bishop Vesey houses and other old buildings in Sutton Coldfield, gwahanlith o Transactions of the Birmingham Archaeological Society Cyfrol LXIV, tt. 1 – 19. Oxford. Birmingham Archaeological Society.
 • Cherry, Bridget. 1988. The Devon country house in the late seventeenth and early eighteenth centuries, gwahanlith o Proceedings of the Devon Archaeological Society Rhif 46, tt. 91 – 135. Exeter: Devon Archaeological Society.
 • Child, P. a Laithwaite, M. 1975. Little Rull: a late medieval farmhouse near Cullompton, gwahanlith o Proceedings of the Devon Archaeological Society Rhif 33, tt. 303 – 310. Exeter: Devon Archaeological Society.
 • Colman, Sylvia a West, Stanley E. 1975.  Edgar’s Farm, Stowmarket: a reappraisal, gwahanlith o East Anglian Archaeology Report Rhif 1, tt. 39 – 45. Ipswich: Suffolk County Planning Department.
 • Crook, John. 1982. The Pilgrim’s Hall, Winchester, gwahanlith o Proceedings of the Hampshire Field Club and Archaeological Society Cyfrol 38, tt. 85 – 101. Winchester: Hampshire Field Club and Archaeological Society.
 • Cross, Ralph C. 1959. Grain drying kilns, gwahanlith o Archaeology Group Bulletin Cyfrol 4, Rhif 9, tt. 43 – 47. Bradford: City of Bradford Libraries, Art Galleries and Museums Committee.
 • Cudworth, C.L. 1937.  Dutch influence in East Anglian architecture, gwahanlith o Proceedings of the Cambridge Antiquarian Society Cyfrol XXXVII, tt. 24 – 42. Cambridge: Cambridge Antiquarian Society.
 • Daniels, R. 1988. Excavated rural medieval buildings of the Tees lowlands, gwahanlith o Durham Archaeological Journal Cyfrol 4, tt. 37 – 44. Durham: Architectural and Archaeological Society of Durham and Northumberland.
 • De Maestri, Sara, a Moreno, Diego. 1980. Contributo alla storia della costruzione a secco nella Liguria rurale, gwahanlith o Archeologia Medievale; cultura materiale insediamenti territorio, Cyfrol VII, tt. 319 – 341. Florence: All’Insegna del Giglio.
 • Dowrick, David J. 1973.  The structural conservation of ancient buildings, gwahanlith o British Association for the Advancement of Science. Darlith, tt. 1 – 3. London: British Association for the Advancement of Science.
 • Dunbar, J.G. 1965. Auchindrain: a mid-Argyll township, gwahanlith o Folk Life Cyfrol 3 Rhif 1, tt. 61 – 67. Cardiff: Society for Folk Life Studies.
 • Erskine, Mrs. A.M. a Portman, D. 1960. The history of an Exeter tenement (229 High Street), gwahanlith o Transactions of the Devonshire Association for the Advancement of Science, Literature and Art Cyfrol XCII, tt. 142 – 157. Torquay: Devonshire Association for the Advancement of Science, Literature and Art.
 • Essex County Council Historic Buildings and Design Section. 1996. Historic buildings notes and surveys, gwahanlith o Essex Archaeology and History Cyfrol 27, tt. 277 – 288. Colchester: Essex Archaeological Society.
 • Fletcher, J.M. 1961.  Harwell vicarage, gwahanlith o Berkshire Archaeological Journal Cyfrol 59, tt. 38 – 42. Reading: Berkshire Archaeological Society.
 • Fletcher, John M. 1965-66. Three medieval farmhouses in Harwell, gwahanlith o Berkshire Archaeological Journal Cyfrol 62, tt. 45 – 69. Reading: Berkshire Archaeological Society.
 • Gailey, Alan. 1976. Some developments and adaptations of traditional house types, chapter from book, Folk and Farm: essays in honour of A.T. Lucas, golygwyd gan Caoimhín Ó Danachair, tt. 54 – 71. Dublin: Royal Society of Antiquaries of Ireland.
 • Gailey, Alan. 1977. Vernacular dwellings of Clogher diocese, South Ulster, gwahanlith o Clogher Record Cyfrol IX, Rhif 2, tt. 187 – 231. Monaghan: Clogher Diocesan Historical Society.
 • Guibal, F., Jones, M.C.E.,  Meirion-Jones, G.I. a Pilcher, J.R. 1987.  Dendrochronologie de trois manoirs des Côtes-Du-Nord, gwahanlith o Les Dossiers du Ce.R.A.A. Cyfrol 15, tt. 63 – 70.
 • Hansford Worth, R. 1944.  The Dartmoor house, gwahanlith o Annual Reports and Transactions of the Plymouth Institution and Devon and Cornwall Natural History Society Cyfrol XVIII, tt. 34 – 47. [Plymouth?]: Devon and Cornwall Natural History Society.
 • Hinz, Hermann. 1987. Slawische burgwallinsel im Persanzig-See zum problem der sogenannten pfahlbauten aus den grabungen von F.W.Kasiski, gwahanlith o Baltische Studien NF Band 73, tt. 7 – 17. Germany:  Pommersche Geschichte und Altertumskunde.
 • Hodgkinson, H.R. a Chatwin, Philip B. 1943-44. An ancient barn at Chaddesley Corbett, Worcestershire, gwahanlith o Transactions of the Birmingham Archaeological Society Cyfrol LXV, tt. 105 – 109. Oxford: Birmingham Archaeological Society.
 • Hulland, C. 1980.  Devonshire farmhouses Part V: some medieval houses in North and Mid Devon, gwahanlith o Transactions of the Devonshire Association for the Advancement of Science, Literature and Art Cyfrol 112, tt. 127 – 170. Exeter: Devonshire Association for the Advancement of Science, Literature and Art.
 • Hutton, Kenneth. 1976. The distribution of wheelhouses in the British Isles, gwahanlith o The Agricultural History Review Cyfrol 24, Rhan 1, tt. 30 – 35. Oxford: British Agricultural Society.
 • lland, Charles. 1984. Devonshire farmhouses Part VI: more medieval houses in North and Mid Devon, gwahanlith o Transactions of the Association for the Advancement of Science, Literature and Art Cyfrol 116, tt. 29 – 61. Exeter: Devonshire Association for the Advancement of Science, Literature and Art.
 • Janse, H. a Devliegher, L. 1962.  Middeleeuwse bekappingen in het vroegere graafschap Vlaanderen, gwahanlith o Bulletin de la Commission Royale des Monuments Cyfrol 13, tt. 301 – 378. Brussels: Commission Royale des Monuments.
 • Janse. H. 1989. Houten kappen in Nederland, 1000-1940. Pennod o’r llyfr Bouwtechniek in Nederland 2, tt. 389 – 391. Delft:  Rijksdienst voor de Monumentenzorg.
 • Jansen, Virginia. 2008.  Trading places: counting houses and the Hanseatic “steelyard” in King’s Lynn. Pennod o’r llyfr King’s Lynn and the Fens. Medieval art, architecture and archaeology, golygwyd gan John McNeill, tt. 66 – 81. Leeds: British Archaeological Association.
 • Jones, S.R. a Smith, J.T. 1958. Manor farm, Wasperton: an early fourteenth century timber-framed house, gwahanlith o Transactions of the Birmingham Archaeological Society Cyfrol 76, tt. 19 – 28. Oxford: Birmingham Archaeological Society.
 • Laithwaite, Michael. 1971.  Middle Moor, Sowton: a re-assessment, gwahanlith o Transactions of the Devonshire Association for the Advancement of Science, Literature and Art, tt. 77 – 83. [Devon?]: Devonshire Association for the Advancement of Science, Literature and Art.
 • Laithwaite, Michael. 1971. Two medieval houses in Ashburton, gwahanlith o Proceedings of the Devon Archaeological Society Rhif 29, tt. 181 – 194. Exeter: Devon Archaeological Society.
 • Laithwaite, Michael, Blaylock, S.R. a Westcott, K.A. 1989. The Bishop’s palace at Bishopsteignton, gwahanlith o Proceedings of the Devon Archaeological Society Rhif 47, tt. 53 – 69. Exeter: Devon Archaeological Society.
 • Lucas, A.T. 1967. Some traditional Irish methods of cloth finishing, gwahanlith o British Association for the Advancement of Science. Anerchiad y Llywydd, tt. 1 – 9. London: British Association for the Advancement of Science.
 • Mason, R.T. 1957. Small ancient buildings, gwahanlith o Journal of the Association of Rural District Surveyors Rhif 29, tt. 11 – 15.
 • Miller, D.B. 1977. An abandoned crofting community in Latheron, gwahanlith o Caithness Field Club Bulletin Cyfrol 2, Rhif 1, tt. 20 – 27. Thurso: Caithness Field Club.
 • Parkin, John. 1981. A unique aisled cottage at Petham. Pennod o’r llyfr Collectanea Historica: Essays in memory of Stuart Rigold, golygwyd gan Alec Detsicas, tt. 225 -230. Maidstone Kent Archaeological Society.
 • Pattison, Paul. 1992. Oldstone: a mansion and its gardens in South Devon: a survey by the Royal Commission on the Historical Monuments of England, gwahanlith o Proceedings of Devon Archaeological Society Rhif 50, tt. 125 – 136. Exeter: Devon Archaeological Society.
 • Phillips, W.S. 1965.  Brook House Farm, Chigwell, a 17th century Essex farmhouse, gwahanlith o Transactions of the Essex Archaeological Society Cyfrol 1, Rhan 4, trydedd gyfres, tt. 221 – 238. Ipswich: Essex Archaeological Society.
 • Powell, F.C. 1990. The garden walls of Gonville Hall, gwahanlith o The Caian. Annual record of Gonville and Caius College, tt. 74 – 79. Cambridge: Gonville and Caius College.
 • Roberts, D.L. 1973. Recording vernacular building in a wide field, gwahanlith o Bulletin of Local History – East Midland Region Cyfrol VIII, tt. 19 – 47. Nottingham: Department of Adult Education, Nottingham University.
 • Roberts, Martin, Laxton, Robert, Howard, Robert a Litton, Clifford. 1999.  The buildings of the religious estates in medieval Durham. A tree-ring dating project, an gwahanlith o Durham Archaeological Journal Cyfrol 14 – 15, tt. 141 – 160. Durham: Architectural and Archaeological Society of Durham and Northumberland.
 • Smith, J.T. a Yates, E.M. 1968. On the dating of English houses from external evidence, gwahanlith o Field Studies Cyfrol 2, Rhif 5, tt. 537 – 577. Shrewsbury: Field Studies Council.
 • Smith, Terence Paul. 1972.  A Demolished timber-framed building at Luton, gwahanlith o Bedfordshire Archaeological Journal Cyfrol 7, tt. 73 – 77. Bedford: Bedfordshire Archaeological Council.
 • Spokes, P.S. a Jope, E.M. 1959.  The “Priory”, Marcham, Berkshire, gwahanlith o Berkshire Archaeological Journal Cyfrol LVII, tt. 1 – 12. Reading: Berkshire Archaeological Society.
 • Spokes, P.S. 1960. Some notes on the domestic architecture of Abingdon, Berkshire, gwahanlith o Berkshire Archaeological Journal Cyfrol 58, tt. 1 – 19. Reading: Berkshire Archaeological Society.
 • Steer, Francis W. 1958. The Vicars’ Hall, Chichester and its undercroft, The Chichester Papers Rhif 12, tt. 1 – 7. Chichester: Chichester City Council.
 • Steer, Francis W. 1961. A selection of Chichester doorways, The Chichester Papers Rhif 18, tt. 1 – 10. Chichester: Chichester City Council.
 • Stell, Geoffrey. 1972.  Two cruck-framed buildings in Dumfriesshire, gwahanlith o Transactions of the Dumfriesshire and Galloway Natural History and Antiquarian Society Cyfrol XLIX, tt. 39 – 48. Dumfries: Dumfriesshire and Galloway Natural History and Antiquarian Society.
 • Stell, Geoffrey. 1982.  Castles and towers in south-western Scotland, some recent surveys, gwahanlith o Transactions of the Dumfriesshire and Galloway Natural History and Antiquarian Society Cyfrol LVII, tt. 65 – 77. Dumfries: Dumfriesshire and Galloway Natural History and Antiquarian Society.
 • Walton, James. 1959.  Rajput folk-building in Malwa, Central India, gwahanlith o Ethnos Cyfrol 24, n3-4, tt. 109 – 120. Stockholm: The Ethnographical Museum of Sweden.
 • Watkin, Brenda. 1994. The buildings of Littley Park, gwahanlith o Essex Archaeology and History Cyfrol 25, tt. 125 – 133. Colchester: Essex Archaeological Society.
 • Watkin, Elphin. 1993. The spire of All Saints’ church, Maldon, gwahanlith o Essex Archaeology and History Cyfrol 24, tt. 136 – 149. Colchester: Essex Archaeological Society.
 • Westcott, K.A. 1992. The spire and roofs of Hatherleigh church: investigations following the storm damage of 1990, gwahanlith o Proceedings of the Devon Archaeological Society Rhif 50, tt. 61 – 89. Exeter: Devon Archaeological Society.
 • Wiliam, Eurwyn. 1973.  Farm buildings in the Vale of Clwyd, gwahanlith o Folk Life Cyfrol 11, tt. 34 – 59. Cardiff: Society for Folk Life Studies.
 • Williams, E.H.D. 1974. Poltimore farmhouse, Farway, gwahanlith o Transactions of the Devonshire Association for the Advancement of Science, Literature and Art Cyfrol 106, tt. 215 – 229. [Devon?] Devonshire Association for the Advancement of Science, Literature and Art.
 • Winder, Thomas. 1896. Half-timber buildings in Hallamshire, gwahanlith o The Builders’ Journal. An Architectural Review, tt. 24 – 26, 40 – 42. London.

 

Cyfnodolion

 • Antiquity Cyfrol 92 (Rhif 364, Awst 2018).
 • Archaeologia Cambrensis Cyfrol 167 (2018).
 • Capel Newsletter Cyfrol 73 (Hydref 2018).
 • Chapels Society Journal (All chapels great and small) Cyfrol 3 (2018).
 • Current Archaeology Cyfrol 343 (Hydref, 2018).
 • Gower Society Newsletter Hydref (2018).
 • Maplines Cyfrol 033 (Rhan 2, Haf, 2018).
 • Railway and Canal Historical Society Bulletin Rhif 475 (Medi, 2018).
 • Society for the Protection of Ancient Buildings Magazine Hydref (2018).
 • S.O.S. News from the Friends of the Newport Ship Cyfrol 26 (Medi, 2018).
 • Talyllyn News Rhif 259 (Medi, 2018).
 • Vernacular Building, Scottish Vernacular Buildings Working Group, Cyfrol 41 (2018).
 • Victorian Society News, Medi (2018).
 • Welsh History Review Cyfrol 29 (Mehefin, 2018).
 • Welsh Mills Society Newsletter Cyfrol 133 (Hydref, 2018).
 • Yorkshire Buildings: The journal of the Yorkshire Vernacular Buildings Study Group Cyfrol 45 (2017).

 

Cylchgronau: Ymwybyddiaeth Gyfredol

 • Architectural Journal News, 12 Medi 2018 – Mae’r Victorian Society yn enwi Gwaith Dur John Summers, Shotton (Gradd II, 1907, NPRN 300212) yn un o’r 10 adeilad sydd yn y cyflwr adfeiliedig gwaethaf.
 • Current Archaeology Cyfrol 343 (Hydref, 2018) t.9 A oedd y bobl a gladdwyd yng Nghôr y Cewri yn dod o Gymru?, t.12 Cerrig glas Côr y Cewri a dyblygu ymchwil, tt.54-57, mae ‘Hot off the Press: How this summer’s heatwave revealed a host of historic sites’ yn amlinellu’r llu o ddarganfyddiadau newydd a wnaed ar draws y DU.
 • Victorian Society News, Medi 2018 – Derbyniodd Dr Mark Baker y wobr ‘Points of Light’ gan y Prif Weinidog i gydnabod y gwaith y mae ef wedi’i wneud i helpu i ddiogelu Castell Gwrych ger Abergele, gan ysgogi newidiadau cadarnhaol yn y gymuned ac ysbrydoli pobl eraill.

 

Cysylltwch â ni

Os oes gennych unrhyw sylwadau neu ymholiadau, mae croeso i chi gysylltu â ni:

Gwasanaeth Llyfrgell ac Ymholiadau CHCC
Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru
Ffordd Penglais
Aberystwyth
Ceredigion SY23 3BU

Ffôn: +44 (0)1970 621200
Ffacs: +44 (0)1970 627701
E-bost: chc.cymru@cbhc.gov.uk
Gwefan: cbhc.gov.uk

Croesewir gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg | Correspondence welcomed in Welsh and English

12/10/2018

Subscribe
Notify of
guest

Security code *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

MYNNWCH Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM DREFTADAETH CYMRU

Ymunwch â’r rhestr e-bostio i dderbyn diweddariadau rheolaidd. Mae’n rhad ac am ddim!

Tweets

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x