CBHC / RCAHMW > Newyddion > Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Medi 2019
Fonmon Castle Library, 1979 Ref. DI2006_1952 C.422949 NPRN: 300300

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Medi 2019

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC). Gellir gweld yr eitemau archifol a’r llyfrau llyfrgell ac erthyglau o gylchgronau yn ein hystafell ddarllen gyhoeddus. Gellir gweld y deunydd archifol ar Coflein hefyd yn coflein.gov.uk. Gellir dod o hyd i bob cyhoeddiad yn ein Catalog Llyfrgell ar-lein.

Rydym ar agor i’r cyhoedd ar yr adegau canlynol:
Dydd Llun – Dydd Gwener 09.30 – 16.00,
Dydd Mercher 10.30 – 16.30.
Fe’ch cynghorir i wneud apwyntiad.

Archifau

Llyfrgell Plas Trawsgoed, 1981 Cyfeirnod DI2011_0081   C.540807   NPRN: 35307
Llyfrgell Plas Trawsgoed, 1981 Cyfeirnod DI2011_0081 C.540807 NPRN: 35307

Archifau Prosiect Archaeoleg Cymru / Archaeology Wales
Archifau prosiect yn ymwneud â:

Archifau Arolwg Bristol and Region Archaeological Services
Archifau prosiect yn ymwneud â:

Casgliad Cadw o Negatifau Lliw 35mm o Adeiladau Rhestredig: Cyfeirnod CLBN
Negatifau lliw, wedi’u tynnu gan Cadw yn ystod ei raglen o ail-arolygu adeiladau rhestredig, yn ymwneud ag adeiladau yng nghymunedau Cymru.
Dyddiadau a gwmpesir: 1980-2010 

Y Casgliad Cofnodi Brys
Arolwg ffotograffiaeth ddigidol, a deunydd cysylltiedig, yn ymwneud â:

Casgliad Cyngor Sir y Fflint

 • Arolygon ffotograffiaeth liw yn ymwneud ag adeiladau amrywiol, yn Sir y Fflint gan mwyaf, 1998: Cyfeirnod FCCC/04/14

Y Casgliad Rhoddion Digidol Cyffredinol
Ffotograffau digidol yn ymwneud â:

Print Falcon Hildred o’r Llyfrgell ac Ystafell Ddarllen gynt, Blaenau Ffestiniog, 1978 Cyfeirnod FHA01/110/01   C.553287   NPRN: 416255
Print Falcon Hildred o’r Llyfrgell ac Ystafell Ddarllen gynt, Blaenau Ffestiniog, 1978 Cyfeirnod FHA01/110/01 C.553287 NPRN: 416255

Ffotograffiaeth Ddigidol yr Ymchwilwyr

Awyrluniau Digidol Arosgo Lliw CBHC
Awyrluniau, wedi’u tynnu yn ystod sychder 2018: Cyfeirnodau AP2019_937-AP2019_988

Archifau Prosiect Wessex Archaeology
Archifau prosiect yn ymwneud â:

Llyfrgell Prifysgol Bangor, 2007 Cyfeirnod DS2007_405_002   C.528821   NPRN: 23260
Llyfrgell Prifysgol Bangor, 2007 Cyfeirnod DS2007_405_002 C.528821 NPRN: 23260

Llyfrau

 • Mae ein holl lyfrau a chylchgronau wedi’u cofnodi yng Nghatalog Llyfrgell y Comisiwn Brenhinol a gellir eu gweld yn ein Llyfrgell ac Ystafell Ymchwil.
 • Adams, Philip a Davies, Martin. 2018. Re-shaping rail in south Wales: The railways of Briton Ferry and district – past, present and future. Ludlow: Philip Adams and Martin Davies.
 • Barnatt, John. 2019. The archaeology of underground mines and quarries in England. Swindon: Historic England.
 • Comeau, Rhiannon a Seaman, Andy. 2019. Living off the land: Agriculture in Wales c.400-1600 A.D. Oxford: Oxbow Books.
 • Coulis, Anthony. 2019. The slate industry. Stroud: Amberley.
 • Fisk, Stephen. 2018. Abandoned villages. Stroud: Amberley.
 • Grigg, Erik. 2018. Warfare, raiding and defence in early Medieval Britain. Ramsbury: The Crowood Press.
 • Guise, Richard a Webb, James. 2018. Characterising neighbourhoods: exploring local assets of community significance. Abingdon: Routledge.
 • Jones, Andrew Meirion a Diaz-Guardamino, Marta. 2019. Making a mark: image and process in Neolithic Britain and Ireland. Oxford: Oxbow Books.
 • Rollason, David. 2019. Princes of the Church: Bishops and their palaces. London: Routledge.
 • Winchester, Angus. 2016. Dry stone walls. Stroud: Amberley.

Gwahanlithiau o Lyfrgell y Grŵp Pensaernïaeth Werinol

 • Aalen, F.H.A. 1967. Furnishings of Traditional Houses in the Wicklow Hills, gwahanlith o Ulster Folklife, Cyfrol 13, tt. 61-68. Holywood: Ulster Folk and Transport Museum.
 • Alcock, Nathaniel W. 1978. Vernacular Architecture: Historical Evidence and Historical Problems, gwahanlith o The Proceedings of the 1975 Winterthur Conference, Norton (U.S.A.), tt. 109-120. Charlottesville: University Press.
 • Baumgarten, Karl. Bericht über die Teilnahme an zwei Hausforgchertagungen in England (Report on Two Vernacular Group Meetings Attended in England in 1976 and 1977), draff gan yr awdur, t.19.
 • Crawford, W.H.; Gailey, Alan. 1981. Ulster and Industrial Archaeology gwahanlith o Ulster Folklife, Cyfrol 27, tt. 81-87. Holywood: Ulster Folk and Transport Museum.
 • Drinkwater, Norman. 1949. The Old Market Hall, Hereford, gwahanlith o The Woolhope Naturalists Field Club Papers, tt. 1-13. Woolhope Naturalists Field Club.
 • Fletcher, J.M. 1970. Radiocarbon Dating of Medieval, Timber-Framed Cruck Cottages, gwahanlith bennod o UCLA Center for Medieval and Renaissance Studies Contributions: IV: Scientific Methods in Medieval Archaeology, gol. gan Rainer Berger, tt. 141-157. Berkeley: University of California Press.
 • Gailey, Alan. 1976. The Housing of the Rural Poor in Nineteenth-Century Ulster, gwahanlith o Ulster Folklife, Cyfrol 22, tt. 34-58. Holywood: Ulster Folk and Transport Museum.
 • Gailey, Alan. 1984. Introduction and Spread of the Horse-Powered Threshing Machine to Ulster’s Farms in the Nineteenth Century: Some Aspects, gwahanlith o Ulster Folklife, Cyfrol 30, tt. 37-54. Holywood: Ulster Folk and Transport Museum.
 • McCourt, Desmond; Evans, E. Estyn. 1968. A Late Seventeenth-Century Farmhouse at Shantallow, near Londonderry, gwahanlith o Ulster Folklife, Cyfrol 14, tt. 14-23. Holywood: Ulster Folk and Transport Museum.
 • Meirion-Jones, Gwyn I. 1979. The Bed-outshot in Brittany, gwahanlith o Ulster Folklife, Cyfrol 25, tt. 29-53. Holywood: Ulster Folk and Transport Museum.
 • Nattrass, Mary. 1958. Witch Posts and Early Dwellings in Cleveland, gwahanlith o The Yorkshire Archaeological Journal, Cyfrol 39, tt. 136-146. Wakefield: West Yorkshire Printing Co. Limited.
 • Ó Danachair, Caoimhín. 1956. Three Types of Houses, gwahanlith o Ulster Folklife, Cyfrol 2, tt. 22-26. Holywood: Ulster Folk and Transport Museum.
 • Ó Danachair, Caoimhín. 1968. A Timber-framed House near Slane, County Meath, gwahanlith o Ulster Folklife, Cyfrol 14, tt. 24-27. Holywood: Ulster Folk and Transport Museum.
 • Pacey, A.J. 1966. Ornamental Porches of Mid-Seventeenth Century Halifax, gwahanlith o The Yorkshire Archaeological Journal, Cyfrol 41, tt. 455-464. Wakefield: West Yorkshire Printing Co. Limited.
 • Pexton, Frank a McCann, John. 2010. A Columbarium at Overbury Church, gwahanlith o Transactions of the Worcestershire Archaeological Society, Cyfrol 22, tt. 97-104. Worcester: Worcestershire Archaeological Society.
 • Robinson, Philip. 1979. Vernacular Housing in Ulster in the Seventeenth Century, gwahanlith o Ulster Folklife, Cyfrol 25, tt. 1-28. Holywood: Ulster Folk and Transport Museum.
 • Robinson, Philip. 1982. A Water-Mill Built in 1615 by The Drapers’ Company at Moneymore, County Londonderry, gwahanlith o Ulster Folklife, Cyfrol 28, tt. 49-55. Holywood: Ulster Folk and Transport Museum.
 • Smith, J.T. 1970. The Reliability of Typological Dating of Medieval Roofs, gwahanlith bennod o UCLA Center for Medieval and Renaissance Studies Contributions: IV: Scientific Methods in Medieval Archaeology, gol. gan Rainer Berger, tt. 239-269. Berkeley: University of California Press.
 • Whinney, Richard. 1982. “all that capital messuage called Wickham Place”: A brief account of the excavation and research on the manor house at Wickham, Hampshire, 1975-1980, Winchester Archaeology Office Report Number One, tt. 2-28. Winchester: City of Winchester.
 • Wood, Charles B. 1965. A Survey and Bibliography of Writings on English and American Architectural Books Published before 1895, o Winterthur Portfolio II, tt. 127-137. Wilmington: Winterthur Museum.

Cyfnodolion

 • Antiquity Cyfrol 093 (Rhan 368, Ebrill 2019; Rhan 369, Mehefin 2019 a Rhan 370, Awst 2019).
 • Archaeologia Cambrensis Cyfrol 168 (2019).
 • Architects’ Journal Cyfrol 246 (Rhan18, 26/09/2019).
 • Architects’ Journal Specification Medi (2019).
 • Cartographic Journal Cyfrol56 (Rhif 3, Awst 2019).
 • Cartographiti Cyfrol96 (Hydref 2019).
 • Chapels Society Newsletter Cyfrol72 (Medi 2019).
 • Current Archaeology Cyfrol355 (Hydref 2019).
 • Current World Archaeology Cyfrol97 (Hydref/Tachwedd 2019).
 • Essex Historic Buildings Group Newsletter Rhif 6 (Medi 2019).
 • Gower Society Newsletter Hydref (2019).
 • Newyddlen Cymdeithas Melinau Cymru / Welsh Mills Society Newsletter Cyfrol137 (Hydref 2019).
 • Railway and Canal Historical Society Bulletin Cyfrol 481 (Medi 2019).
 • Talyllyn News Cyfrol263 (Medi 2019).
 • Touchstone (2019).

Cylchgronau: Ymwybyddiaeth Gyfredol

 • Current Archaeology Cyfrol 355 (Hydref 2019), t.8 darganfyddiadau newydd o gerbyd-gladdiad Sir Benfro. T.65 ‘Sherds’ – dyddio coed yw hynafol, gan gyfeirio at Ywen Llangernyw yn Eryri.
 • Ffilm newydd: Inside Ty Pawb, AJ Retrofit of the Year: enwyd canolfan gymuned Featherstone Young yn Wrecsam yn ‘AJ Retrofit of the Year’ ym mis Medi 2019.
Llyfrgell Castell Ffwl-y-mwn (Fonmon), 1979 Cyfeirnod DI2006_1952   C.422949   NPRN: 300300
Llyfrgell Castell Ffwl-y-mwn (Fonmon), 1979 Cyfeirnod DI2006_1952 C.422949 NPRN: 300300

Cysylltwch â ni

Os oes gennych unrhyw sylwadau neu ymholiadau, mae croeso i chi gysylltu â ni:

Gwasanaeth Llyfrgell ac Ymholiadau CHCC
Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru
Ffordd Penglais
Aberystwyth
Ceredigion SY23 3BU

Ffôn: +44 (0)1970 621200
Ffacs: +44 (0)1970 627701
E-bost: chc.cymru@cbhc.gov.uk
Gwefan: cbhc.gov.uk

Croesewir gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg | Correspondence welcomed in Welsh and English

08/10/2019

Subscribe
Notify of
guest

Security code *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

MYNNWCH Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM DREFTADAETH CYMRU

Ymunwch â’r rhestr e-bostio i dderbyn diweddariadau rheolaidd. Mae’n rhad ac am ddim!

Tweets

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x