CBHC / RCAHMW > Newyddion > Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Medi 2021 – Ionawr 2022
Twmbarlwm Motte, Risca, NPRN 307848, Archive number AP_2014_5020

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Medi 2021 – Ionawr 2022

Mwnt Cwm Camlais, Powys, NPRN 305059, Rhif Archif 6461969
Mwnt Cwm Camlais, Powys, NPRN 305059, Rhif Archif 6461969

Archifau

O ganlyniad i’r haint Coronafeirws a symud ein cofnodion i blatfform digidol newydd, nid ydym ar hyn o bryd yn gallu rhannu ein rhestr o ddeunydd archifol newydd ei gatalogio gyda chi. Sgroliwch i lawr i weld ychwanegiadau diweddar at ein Llyfrgell.

Llyfrau

Mae ein holl lyfrau a chylchgronau wedi’u cofnodi yng Nghatalog Llyfrgell y Comisiwn Brenhinol a gellir eu gweld yn ein Llyfrgell ac Ystafell Ymchwil.

 • Jones, D. C., Schlenter, B. S., White, E. M. 2016. The elect Methodists. Cardiff: University of Wales Press.
 • Mayou, Richard. 2021. Aber Afon Dyfi: Hanes Darluniadol. Machynlleth: Ymddiriedolaeth y Tabernacl Machynlleth.
 • Munns, John (Gol.). 2017. Decorated revisited: English architectural style in context, 1250-1400. Turnhout, Belgium: Brepols.
 • Suggett, R., Parkinson, A., Rutherfoord, J. 2021. Templau peintiedig: murluniau a chroglenni yn eglwysi Cymru, 1200-1800 = Painted temples: wallpaintings and rood-screens in Welsh churches, 1200-1800. Aberystwyth: Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru.
 • Turner, Philippa a Hawkes, Jane (Golygyddion). 2020. The rood in medieval Britain and Ireland, c.800-c.1500. Woodbridge: The Boydell Press.
 • White, Erin M. 2020. The Welsh Methodist Society: The Early Societies in South-west Wales 1737-1750. Cardiff: University of Wales Press.
Mwnt Twmbarlwm, Rhisga, NPRN 307848, Rhif Archif AP_2014_5020
Mwnt Twmbarlwm, Rhisga, NPRN 307848, Rhif Archif AP_2014_5020

Cyfnodolion

 • AJ Specification Cyfrolau Medi i Ragfyr (2021).
 • Antiquaries Journal Cyfrol 99 (2019).
 • Architects’ Journal Cyfrol 248 (Rhan 8, 26/08/2021 i Ran 12, 16/12/2021).
 • Archive: The quarterly journal for British industrial and transport history Cyfrol 111 (Medi 2021).
 • British Archaeology Cyfrol 181 (Tachwedd/Rhagfyr 2021).
 • C20: the magazine of the Twentieth Century Society Cyfrol 1 (2021).
 • Casemate Cyfrol 122 (Medi 2021).
 • Chapels Society Newsletter Cyfrol 78 (Medi 2021).
 • Council for British Archaeology (Wales/Cymru) Newsletter Cyfrolau 59-62 (Gwanwyn 2020 – Hydref 2021).
 • Current Archaeology Cyfrolau 371-374, 377-378 (Chwefror 2021 – Medi 2021).
 • Current World Archaeology Cyfrolau 105, 106 a 108 (Chwefror/Mawrth; Ebrill/Mai ac Awst/Medi 2021).
 • Cymdeithas Melinau Cymru / Welsh Mills Society Newsletter Cyfrol 145 (Hydref 2021).
 • Cymdeithas Mwyngloddiau Cymru / Welsh Mines Society Newsletter Cyfrol 85 (Hydref 2021).
 • Eavesdropper: the newsletter of the Suffolk Historic Buildings Group Cyfrol 63 (Haf 2021).
 • Essex Historic Buildings Group Newsletter Cyfrolau 6, 7 ac 8 (Medi, Hydref a Thachwedd 2021).
 • Gower Journal Cyfrol 72 (2021).
 • Gower Society Newsletter Cyfrol Hydref (2021).
 • Journal of Community Archaeology & Heritage Cyfrol 8 (Rhif 3, Awst 2021).
 • Past: the newsletter of the Prehistoric Society Cyfrolau 98 a 99 (Haf a Hydref 2021).
 • Railway and Canal Historical Society Bulletin Cyfrol 493 (2021).
 • Vernacular Architecture Journal Cyfrol 50 (2019).
 • Vernacular Architecture Group Newsletter Cyfrol 81 (Medi 2021).
 • Vernacular Building: Scottish Vernacular Buildings Working Group Cyfrol 44 (2021).
 • Welsh Railways Research Circle Newsletter Cyfrol 167 (Hydref 2021).
Castell Penarlâg, Sir y Fflint, NPRN 95095, Rhif Archif 6191545
Castell Penarlâg, Sir y Fflint, NPRN 95095, Rhif Archif 6191545

Cylchgronau: Ymwybyddiaeth Gyfredol

 • Archive: The quarterly journal for British industrial and transport history Cyfrol 111 (Medi 2021) t. 53-64 The Development of Port Penrhyn: Part 1: 1879-1963, Dan Quine.
 • British Archaeology Cyfrol 181 (Tachwedd/Rhagfyr 2021) t. 62-63. Yn Celebrating the 30th Festival of Archaeology fe gyfeirir at flog SaraJayne Clements o Ymddiriedolaeth Archaeolegol Morgannwg-Gwent (cyn-aelod o staff CBHC), ‘Life as an Enabled/Disabled Archaeologist’, a gyrhaeddodd fwy na 5 miliwn o bobl.
 • Vernacular Architecture Group Newsletter Cyfrol 81 (Medi 2021), t. 28-30. Yn BARD: A new mapping update, fe drafodir lansiad y rhyngwyneb mapio ar BARD, y gronfa ddata dendrocronoleg.

Mae ystafell ymchwil y Comisiwn Brenhinol ar agor i’r cyhoedd bob Dydd Iau drwy apwyntiad. Rydym yn parhau i ateb ymholiadau o bell a chynigiwn wasanaeth sganio llawn. Gweler ein gwefan, www.cbhc.gov.uk, neu cysylltwch â ni i gael mwy o fanylion: chc.cymru@cbhc.gov.uk, Ffôn: 01970 621200.
Edrychwn ymlaen at glywed gennych.

Castell Caerdydd, NPRN 33, Rhif Archif 6156216
Castell Caerdydd, NPRN 33, Rhif Archif 6156216

Cysylltwch â ni

Os oes gennych unrhyw sylwadau neu ymholiadau, mae croeso i chi gysylltu â ni:

Gwasanaeth Llyfrgell ac Ymholiadau CHCC
Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru
Ffordd Penglais
Aberystwyth
Ceredigion SY23 3BU

Ffôn: +44 (0)1970 621200
E-bost: chc.cymru@cbhc.gov.uk
Gwefan: cbhc.gov.uk

Croesewir gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg | Correspondence welcomed in Welsh and English

31/01/2022

Subscribe
Notify of
guest

Security code *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

MYNNWCH Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM DREFTADAETH CYMRU

Ymunwch â’r rhestr e-bostio i dderbyn diweddariadau rheolaidd. Mae’n rhad ac am ddim!

Tweets

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x