CBHC / RCAHMW > Newyddion > Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Medi 2022

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Medi 2022

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC). Gellir gweld yr eitemau archifol a’r llyfrau llyfrgell ac erthyglau o gylchgronau yn ein hystafell ddarllen gyhoeddus. Gellir gweld y deunydd archifol ar Coflein hefyd yn coflein.gov.uk. Gellir dod o hyd i bob cyhoeddiad yn ein Catalog Llyfrgell ar-lein.

Rydym ar agor i’r cyhoedd ar yr adegau canlynol:
Rydym ni ar agor ar Ddydd Llun, Dydd Mawrth a Dydd Iau rhwng 9:30 a 16:00, ac ar Ddydd Mercher rhwng 10:30 a 16:30.
Fe’ch cynghorir i wneud apwyntiad.

Archif

Mae eitemau archif wedi’u hychwanegu i’r casgliadau canlynol yn ystod y mis diwethaf:

Copïau caled yw llawer o’r eitemau hyn, sy’n cynnwys cynlluniau ar raddfa fawr, ffotograffau ac adroddiadau, ac maent ar gael i’w gweld yn ein hystafell chwilio yn Aberystwyth. Mae eitemau eraill yn rhai digidol y gellir eu gweld ar ein catalog ar-lein Coflein.

Dyma rai o’r eitemau sydd wedi’u catalogio erbyn hyn ac sydd ar gael ar Coflein:

Ffotograff digidol lliw o du allan y Gospel Hall, Treorci, a dynnwyd ym mis Awst 2022. Cafodd y capel ei adeiladu yn yr 1930au gan ddefnyddio haearn rhychog ac mae wedi’i ddisgrifio fel ‘tabernacl tun’. Cafodd y llun ei dynnu a’i roi gan Alan Hughes.
Ffotograff digidol lliw o du allan y Gospel Hall, Treorci, a dynnwyd ym mis Awst 2022. Cafodd y capel ei adeiladu yn yr 1930au gan ddefnyddio haearn rhychog ac mae wedi’i ddisgrifio fel ‘tabernacl tun’. Cafodd y llun ei dynnu a’i roi gan Alan Hughes.
Ffotograff lliw sy’n dangos derwen wedi’i thocio Pencoed, Felindre, a dynnwyd ym mis Rhagfyr 2021 gan David Leighton. Derwen â bonyn byr a chorun aml-goes yw hi, ac mae mewn man ar y ffin rhwng cymunedau modern Llanilid a Llangrallo. Mae’r ffin rhwng demên arglwyddiaeth Ruthin ac arglwyddiaeth Coety i’r gorllewin yn cyd-daro hefyd yn y man hwn. Felly, gallai fod pwysigrwydd canoloesol i’r goeden, neu goeden flaenorol gerllaw.
Ffotograff lliw sy’n dangos derwen wedi’i thocio Pencoed, Felindre, a dynnwyd ym mis Rhagfyr 2021 gan David Leighton. Derwen â bonyn byr a chorun aml-goes yw hi, ac mae mewn man ar y ffin rhwng cymunedau modern Llanilid a Llangrallo. Mae’r ffin rhwng demên arglwyddiaeth Ruthin ac arglwyddiaeth Coety i’r gorllewin yn cyd-daro hefyd yn y man hwn. Felly, gallai fod pwysigrwydd canoloesol i’r goeden, neu goeden flaenorol gerllaw.
Ffotograff lliw digidol o Gofeb Carlo (Cofeb y Ci), Mynydd y Farteg, a dynnwyd yn 2022. Dyma’r arysgrif sydd arni: 'In memory of CARLO, a celebrated setter, the property of H M Kennard Esq, Crumlin Hall, accidently shot August 12th 1864'. Cafodd y ffotograff ei dynnu a’i roi gan Chris Johns.
Ffotograff lliw digidol o Gofeb Carlo (Cofeb y Ci), Mynydd y Farteg, a dynnwyd yn 2022. Dyma’r arysgrif sydd arni: ‘In memory of CARLO, a celebrated setter, the property of H M Kennard Esq, Crumlin Hall, accidently shot August 12th 1864’. Cafodd y ffotograff ei dynnu a’i roi gan Chris Johns.
Ffotograff digidol lliw o bont Pont-ar-Daf, cronfa Llwyn-onn, a dynnwyd ym mis Awst 2022 pan ddaeth i’r golwg yn ystod sychder. Mae’r bont wedi bod dan ddŵr ers i gronfa Llwyn-onn gael ei hadeiladu yn 1911, ond mae’n dod i’r golwg o bryd i’w gilydd yn ystod sychder. Cafodd y ffotograff ei dynnu a’i roi gan Alan Hughes.
Ffotograff digidol lliw o bont Pont-ar-Daf, cronfa Llwyn-onn, a dynnwyd ym mis Awst 2022 pan ddaeth i’r golwg yn ystod sychder. Mae’r bont wedi bod dan ddŵr ers i gronfa Llwyn-onn gael ei hadeiladu yn 1911, ond mae’n dod i’r golwg o bryd i’w gilydd yn ystod sychder. Cafodd y ffotograff ei dynnu a’i roi gan Alan Hughes.
Delwedd liw ddigidol yn dilyn arolwg Cerbyd Awyr Di-griw o Fryngaer Pen Dinas, a gynhaliwyd ym mis Medi 2020. Bydd y fryngaer yn ffocws prosiect cymunedol dwy flynedd a fydd yn dechrau’r flwyddyn nesaf. Gallwch gael gwybod mwy am y prosiect yma: https://cbhc.gov.uk/archwilio-pen-dinas-prifddinas-canolbarth-cymru-yn-yr-oes-haearn/
Delwedd liw ddigidol yn dilyn arolwg Cerbyd Awyr Di-griw o Fryngaer Pen Dinas, a gynhaliwyd ym mis Medi 2020. Bydd y fryngaer yn ffocws prosiect cymunedol dwy flynedd a fydd yn dechrau’r flwyddyn nesaf. Gallwch gael gwybod mwy am y prosiect yma: https://cbhc.gov.uk/archwilio-pen-dinas-prifddinas-canolbarth-cymru-yn-yr-oes-haearn/

Llyfrau

Mae ein llyfrau a’n cyfnodolion i gyd wedi’u cofnodi ar Gatalog Llyfrgell y Comisiwn Brenhinol ac mae modd eu gweld yn ein Llyfrgell a’n Hystafell Chwilio.

  • Morgan, Richard. 2022. Place-names of Carmarthenshire. Cardiff: Welsh Academic Press.

Cyfnodolion

  • Architects’ Journal Cyfrol 249(Rhan 09, 22/09/2022).
  • Architects’ Journal Specification Cyfrol Medi (2022).
  • Buildings & Landscapes: The Journal of the Vernacular Architecture Forum Cyfrol 29 (Gwanwyn 2022).
  • Casemate Cyfrol 125 (Medi 2022).
  • Current Archaeology Cyfrol 390 (Medi 2022).
  • Current World Archaeology Cyfrol 114 (Awst/Medi 2022).
  • Proceedings of the Cambridge Antiquarian Society Cyfrolau 109-111 (2020-2022).
  • Railway and Canal Historical Society Bulletin Cyfrol 499 (Medi 2022).
  • Talyllyn News Cyfrol 275 (Medi 2022).

Cysylltwch â ni

Os oes gennych unrhyw sylwadau neu ymholiadau, mae croeso i chi gysylltu â ni:

Gwasanaeth Llyfrgell ac Ymholiadau CHCC
Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru
Ffordd Penglais
Aberystwyth
Ceredigion SY23 3BU

Ffôn: +44 (0)1970 621200
E-bost: chc.cymru@cbhc.gov.uk
Gwefan: cbhc.gov.uk

Croesewir gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg | Correspondence welcomed in Welsh and English

14/10/2022

Subscribe
Notify of
guest

Security code *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

MYNNWCH Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM DREFTADAETH CYMRU

Ymunwch â’r rhestr e-bostio i dderbyn diweddariadau rheolaidd. Mae’n rhad ac am ddim!

Tweets

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x