CBHC / RCAHMW > Newyddion > Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Mehefin 2017
Rheilffordd Eryri, Gorsaf Beddgelert: injan cyn-SAR Dosbarth NGG 16 Beyer-Peacock Garratt rhif 138 yn cymryd dŵr NPRN: 409177 Cyf. DS2014_480_001 C.596424

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Mehefin 2017

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC). Gellir gweld yr eitemau archifol a’r llyfrau llyfrgell ac erthyglau o gylchgronau yn ein hystafell ddarllen gyhoeddus. Gellir gweld y deunydd archifol ar Coflein hefyd yn www.coflein.gov.uk. Gellir dod o hyd i bob cyhoeddiad yn ein Catalog Llyfrgell ar-lein.

Rydym ar agor i’r cyhoedd ar yr adegau canlynol:
Dydd Llun – Dydd Gwener 09.30 – 16.00,
Dydd Mercher 10.30 – 16.30.
Fe’ch cynghorir i wneud apwyntiad.

 

Archifau

Glamorganshire Canal Collection: Cyf. GCC
Casgliad o gynlluniau, lluniadau, mapiau, ffotograffau du a gwyn, nodiadau, a brasluniau cynllunio yn ymwneud â Chamlas Sir Forgannwg (heb eu cyhoeddi)
Dyddiadau a gwmpesir: [dim dyddiad]

Investigators’ Digital Photography: Cyf. DS2017
Arolygon ffotograffig yn ymwneud â:

  • Y treill-long ‘Helping Hand’, Pwll Black Mixen, 2012 – 2016: NPRN 406636
  • Chwarel Morglawdd Caergybi, 2016: NPRN 310333
  • Yr Hen Odyn Galch, Tramffordd Morglawdd Caergybi, 2016: NPRN 525373
  • Cofeb i griw’r awyren Consolidated B-24J Liberator 42-51232, 2016: NPRN 422105
  • Tŷ Porth-y-Felin / Government House, Caergybi, 2016: NPRN 15840

National Buildings Record Postcard Collection: Cyf. NBRP
Cardiau post yn ymwneud ag amryfal adeiladau yng Nghymru, wedi’u trosglwyddo o’r Cofnod Adeiladau Cenedlaethol
Dyddiadau a gwmpesir: [dim dyddiad]

Newport Castle Survey Collection: Cyf. NPCC
Deunydd yn ymwneud ag arolwg CBHC o Gastell Trefdraeth, Sir Benfro, a’i gyhoeddiad ar y castell
Dyddiadau a gwmpesir: c.1989 – 1991

Paul R. Davis Collection: Cyf. PRD_02_0710-0731
Ffotograffau lliw yn ymwneud ag adeiladau yng Nghymru
Dyddiadau a gwmpesir: 2017

RCAHMW Uplands Initiative Eastern Snowdonia (North) Survey Archive: Cyf. ES2004_511-516
Deunydd yn ymwneud â Dwyrain Eryri
Dyddiadau a gwmpesir: 2004 –

Tredomen Colliery Drawings Collection: Cyf. TCDC/05-12
Lluniadau technegol yn ymwneud â’r lofa a’r gwaith peirianneg
Dyddiadau a gwmpesir: 1975 – 1978

 

today 21.tif

today 21.tif

 

Llyfrau

Baker, C.F. 1979. Soil erosion survey of the moel famau country park. Mold: Clwyd County Council / N.C.A.E.

Baker, John. 1981. Nuclear power- a matter of confidence. London: Central electricity Generating board.

Benson, Ann. 2017. Troy house: a Tudor estate across time. Cardiff: University of Wales Press.

Bond, James. [?]. Hartlebury Castle: historical notes. Worcester(?): Worcestershire County Museum.

Charlton, Pat. 1977. Llantrithyd: a ringwork in South Glamorgan. Cardiff: Cardiff Archaeological Society.

Crane, Nicholas. 2016. The making of the British landscape: from the Ice Age to the present. London: Weidenfield & Nicolson.

Department of the Environment [and the] Welsh Office. 1972. Environmental design in four general improvement areas. London: H.M.S.O.

Duchas (The Heritage Service). 1998. Heritage sites of Ireland: parks, monuments, gardens and inland waterways 1998. [Dublin]: Duchas.

Gruffydd, Eirlys. 2007. A review of nonconformity in Flintshire: a lecture delivered at the National Eisteddford 2007. [?]: Capel: the Chapels Heritage Society.

Hislop, Malcolm. 2016. Castle builders:  approaches to castle design and construction in the Middle Ages. Barnsley: Pen & Sword.

Jacobs, C.A. 1979. Moel Famau country park management plan. 1, Environmental resource analysis. Mold: Clwyd County Council.

Jones, C.D.R. and Clwyd County Council. 1976. Dee Valley recreation survey:  with special reference to the Llangollen Canal. Mold: Clwyd County Council.

Koch, J.T. and Cunnliffe, B. 2016. Celtic from the West 3: Atlantic Europe in the Metal Ages: questions of shared language. Oxford: Oxbow Books Ltd.

Koch, J.T. and Cunnliffe, B. 2017. Celtic from the West 2: Rethinking the Bronze Age and the arrival of Indo-European in Atlantic Europe. Oxford: Oxbow Books Ltd.

Lloyd, D.M and E.M. 1953. A book of Wales. London: Collins.

Macdonald, Colin. 1982. A visitor’s guide to North Wales and Snowdonia. Ashbourne: Moorland Publishing Co. Ltd.

Martin, Ian and Clwyd County Council. 1976. Mynydd Hiraethog: the recreational potential of an upland area. Mold: Clwyd County Council.

Ministry of Works. 1947. Pendennis Castle. London: H.M.S.O.

Ministry of Works. 1963. Bolsover Castle (Derbyshire). London: Ministry of Public Building and Works.

Morgans, J.I. and Noble, P.C. 2016. Our Holy Ground: the Welsh Christian experience. Talybont: Y Lolfa.

Owen, C.E.V. [196-?]. The Old Market Hall, Llanidloes, Montgomeryshire.  [?]: Montgomeryshire Council.

Radio Times. 2000. Time trails: pathways through the past. London: BBC Worldwide Ltd.

Renn, D.F. 1960. The Anglo-Norman keep. Oxford: Oxford University Press.

Salisbury Cathedral: order of service 1958. Salisbury Cathedral: the celebration of seven hundredth year. Salisbury: Maidments Publicity Ltd.

Severn Estuary Partnership. 2001. Strategy for the Severn Estuary / Strategaeth ar gyfer Môr Hafren : summary / crynodeb. Cardiff: Severn Estuary Partnership.

Simpson, W.D.  1979. Brough Castle (Cumbria). Edinburgh: H.M.S.O.

 

Cyfnodolion

Ancient Monuments Society Newsletter  Vol.  02/2017 (Haf)

Antiquity Vol.91, No. 357 (Mehefin 2017)

Below Vol. 2017, part 2 (Haf 2017)

British Archaeology Vol. 155 (Gorffennaf/Awst 2017)

Casemate Vol. 109 (Mai 2017)

The Chapels Society Newsletter Vol. 65 (Mai 2017)

Current Archaeology Vol. 328 (Gorffennaf 2017)

Current World Archaeology Vol.83 (Mehefin/Gorffennaf 2017)

Cylchgrawn Hanes Cymru/Welsh History Review Vol. 28, part 3 (Mehefin 2017)

Cylchlythyr / Newsletter. Grwp Dyddio Hen Dai Cymreig / Dating Old Welsh Houses Group Vol. 001 to 018 (2012-2016)

Pembrokeshire Life (Mehefin 2017)

The Society for the Protection of Ancient Buildings Annual Review 2016

The Society for the Protection of Ancient Buildings Magazine (Haf 2017)

The Victorian No.55 (Gorffennaf 2017)

Welsh Historic Gardens Trust Annual Report (2016)

Welsh Historic Gardens Trust Bulletin no. 73 (Gwanwyn 2017)

Welsh Mills Society Newsletter Vol. 102 and 103 (2011)

 

Cylchgronau: gwasanaeth ymwybyddiaeth gyfredol

 Ancient Monuments Society Newsletter vol. 02/2017: safleoedd yng Nghymru passim.

Below Vol. 2017-part 2 (Haf 2017) P.12 ‘Blaenau Ffestiniog Weekend: Wrysgan & Rhiwbach Slate Quarries, 11-13th November’, Alan Robinson.  P.23 ‘End of Welch Coal at Aberthaw’.  Nid yw gorsaf drydan Aberddawan yn defnyddio glo o Gymru bellach.

British Archaeology  Vol. 155 (Jul/Aug 2017) P.58 ‘Fieldwork – Meilllionydd Field School. 05.06.17-28.07.17, near Rhiw,Wales’. 8fed tymor o gloddiadau ar y lloc amddiffynnol crwn dwbl, gyda hyfforddiant llawn i fyfyrwyr a gwirfoddolwyr.

Current Archaeology vol.328 (July 2017) P.64 ‘Sherds’. Y gofrestr o enwau lleoedd Cymreig.

The Society for the Protection of Ancient Buildings Magazine (Summer 2017) P.33 ‘Porth Mawr Caernarfon’. Trafod un o’r mynedfeydd i Gastell Caernarfon.

The Victorian No.55 (July 2017), Summary Annual Report 2016, P.7. Ymgysylltu cymunedol: Gwrthwynebu cynlluniau i droi Cyfnewidfa Lo Caerdydd yn westy.

The Victorian No.55 (July 2017) P.21-22 ‘Wales and the Midlands’. Gwaith achos ar dri safle gwahanol – Eglwys y Drindod Sanctaidd, Tre’r-llai, Powys. Gwesty Cliffe-Norton, The Norton, Dinbych-y-pysgod, Sir Benfro. Gorsaf Reilffordd Heol Bute, Stryd Bute, Caerdydd.

 

Cysylltwch â ni

Os oes gennych unrhyw sylwadau neu ymholiadau, mae croeso i chi gysylltu â ni:
Gwasanaeth Llyfrgell ac Ymholiadau CHCC
Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru
Ffordd Penglais
Aberystwyth
Ceredigion SY23 3BU

Ffôn: +44 (0)1970 621200
Ffacs: +44 (0)1970 627701
E-bost: chc.cymru@cbhc.gov.uk
Gwefan: cbhc.gov.uk

Croesewir gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg | Correspondence welcomed in Welsh and English

30/06/2017

Subscribe
Notify of
guest

Security code *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

MYNNWCH Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM DREFTADAETH CYMRU

Ymunwch â’r rhestr e-bostio i dderbyn diweddariadau rheolaidd. Mae’n rhad ac am ddim!

Tweets

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x