CBHC / RCAHMW > Newyddion > Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Mehefin 2022
Diver working on survey of the Bronze Bell wreck, Tal-y-Bont. Undertaken by MSDS Marine on behalf of RCAHMW, through the EU Funded CHERISH Project.

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Mehefin 2022

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC). Gellir gweld yr eitemau archifol a’r llyfrau llyfrgell ac erthyglau o gylchgronau yn ein hystafell ddarllen gyhoeddus. Gellir gweld y deunydd archifol ar Coflein hefyd yn coflein.gov.uk. Gellir dod o hyd i bob cyhoeddiad yn ein Catalog Llyfrgell ar-lein.

Rydym ar agor i’r cyhoedd ar yr adegau canlynol:
Rydym ni ar agor ar Ddydd Llun, Dydd Mawrth a Dydd Iau rhwng 9:30 a 16:00, ac ar Ddydd Mercher rhwng 10:30 a 16:30.
Fe’ch cynghorir i wneud apwyntiad.

Archif

Mae eitemau archif wedi’u hychwanegu i’r casgliadau canlynol yn ystod y mis diwethaf:

Copïau caled yw llawer o’r eitemau hyn, sy’n cynnwys cynlluniau ar raddfa fawr, ffotograffau ac adroddiadau, ac maent ar gael i’w gweld yn ein hystafell chwilio yn Aberystwyth. Mae eitemau eraill yn rhai digidol y gellir eu gweld ar ein catalog ar-lein Coflein.

Dyma rai o’r eitemau sydd wedi’u catalogio erbyn hyn ac sydd ar gael ar Coflein:

Plymiwr yn gweithio ar yr arolwg o longddrylliad y Bronze Bell, Tal-y-bont. Cyflawnwyd gan MSDS Marine ar ran y Comisiwn Brenhinol, trwy brosiect CHERISH a ariennir gan yr UE.
Plymiwr yn gweithio ar yr arolwg o longddrylliad y Bronze Bell, Tal-y-bont. Cyflawnwyd gan MSDS Marine ar ran y Comisiwn Brenhinol, trwy brosiect CHERISH a ariennir gan yr UE.
Delwedd wedi’i digido o Elusendy Vane, Machynlleth, a gopïwyd o gerdyn post cynnar sydd heb ddyddiad. Mae’n dangos y tu allan a’r Gofeb i Ardalyddes Weddw Londonderry ac fe’i rhoddwyd ar fenthyg gan Thomas Lloyd.
Delwedd wedi’i digido o Elusendy Vane, Machynlleth, a gopïwyd o gerdyn post cynnar sydd heb ddyddiad. Mae’n dangos y tu allan a’r Gofeb i Ardalyddes Weddw Londonderry ac fe’i rhoddwyd ar fenthyg gan Thomas Lloyd.
Golwg o du allan adeiladau ar y Stryd Fawr, Pontmorlais, Merthyr Tudful. Cynhyrchwyd gan Geoff Ward o’r Comisiwn Brenhinol.
Golwg o du allan adeiladau ar y Stryd Fawr, Pontmorlais, Merthyr Tudful. Cynhyrchwyd gan Geoff Ward o’r Comisiwn Brenhinol.
Ffotograff lliw digidol sy’n dangos tu mewn Eglwys Gatholig Sant Benedict, Ynysowen o’r Casgliad Eglwysi Catholig yng Nghymru.
Ffotograff lliw digidol sy’n dangos tu mewn Eglwys Gatholig Sant Benedict, Ynysowen o’r Casgliad Eglwysi Catholig yng Nghymru.
Ffotograff sy’n dangos golygfa i’r gogledd o ddyfrbont afon Taf o lan ddwyreiniol afon Taf. Cynhyrchwyd gan Kelvin Merriott ym mis Mai 2021.
Ffotograff sy’n dangos golygfa i’r gogledd o ddyfrbont afon Taf o lan ddwyreiniol afon Taf. Cynhyrchwyd gan Kelvin Merriott ym mis Mai 2021.

Llyfrau

Mae ein llyfrau a’n cyfnodolion i gyd wedi’u cofnodi ar Gatalog Llyfrgell y Comisiwn Brenhinol ac mae modd eu gweld yn ein Llyfrgell a’n Hystafell Chwilio.

 • Beeson, Wendy a Malcolm. 2020. No ‘run of the mill’ experience: the story of Felin Newydd ‘the mill at Crugybar’. Weymouth: Wendy a Malcolm Beeson.
 • Carver, Martin. Formative Britain: an archaeology of Britain, Fifth to Eleventh century AD. Oxford: Routledge.
 • Fleming, Robin. 2021. The material fall of Roman Britain 300-525 CE. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
 • Gower Society. 2019. A pocket guide to Gower. Swansea: The Gower Society.
 • Harwood, Elain. 2021. Mid-century Britain: modern architecture 1938-1963. London: Batsford Ltd.
 • Johnson, David. 2021. Brickmaking: history and heritage. Stroud: Amberley Publishing.
 • Lewis, Barry et al. 2022. A history of Christianity in Wales. Cardiff: University of Wales Press.
 • Lock, Gary a Ralston, Ian. 2022. Atlas of the hillforts of Britain and Ireland. Edinburgh: Edinburgh University Press.
 • Lord, Peter. 2020. Looking out: Welsh painting, social class and international context. Cardigan: Parthian.

Cyfnodolion

 • Archaeoleg yng Nghymru/Archaeology in Wales Cyfrol 60 (2020).
 • Architects’ Journal Cyfrol 249 (Rhifyn 5, 19 Mai 2022).
 • AJ Specification Cyfrol Mai (2022).
 • Archive: the quarterly journal for British Industrial and Transport History Cyfrol 114 (Mehefin 2022).
 • Casemate Rhif 124 (Mai 2022).
 • Chapels Society Newsletter Rhif 80 (Mai 2022).
 • Community Archaeology & Heritage Journal Cyfrol 9, Rhif 2 (Mai 2022).
 • Current Archaeology Cyfrolau 386-388 (Mai – Gorffennaf 2022).
 • Current World Archaeology Cyfrol 113 (Mehefin/Gorffennaf 2022).
 • Essex Historic Buildings Group Newsletter Rhif 5 (Mehefin 2022).
 • Etifeddiaeth y Cymry Rhifyn 74 (Haf 2022).
 • Heritage in Wales Issue 74 (Summer 2022).
 • Institute of Historic Building Conservation Yearbook (2022).
 • Jahresschrift für mitteldeutsche Vorgeschichte Cyfrolau 95-97 (2016, 2017, 2019).
 • The Railway & Canal Historical Society Bulletin Rhif 497 (Mai 2022).
 • Welsh Historic Gardens Trust Bulletin Rhifyn 81 (Haf 2022).

Cylchgronau: gwasanaeth ymwybyddiaeth gyfredol

 • Archive: the quarterly journal for British Industrial and Transport History Cyfrol 114 (Mehefin 2022), t. 54-64 The mysteries of Cae Abaty, Part 2: Remains & Machinery, Dan Quine.
 • Current Archaeology Cyfrol 387 (Mehefin 2022), t.11, Traces of medieval and modern life unearthed in Haverfordwest, Dyfed Archaeological Trust.; t.63, Sherds: Threat to pioneering school, Chris Catling.
 • Current Archaeology Cyfrol 388 (Gorffennaf 2022), t.9, News in brief: Linking Ireland and Wales, excavations at Llanllyr, near Talsarn; t.18-19, Farming Wales: Esgair Llewelyn, Powys, H. Blair; t.34-42, What are hillforts? Investigating one of the most misunderstood monuments in Britain and Ireland, Chris Catling.

Cysylltwch â ni

Os oes gennych unrhyw sylwadau neu ymholiadau, mae croeso i chi gysylltu â ni:

Gwasanaeth Llyfrgell ac Ymholiadau CHCC
Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru
Ffordd Penglais
Aberystwyth
Ceredigion SY23 3BU

Ffôn: +44 (0)1970 621200
E-bost: chc.cymru@cbhc.gov.uk
Gwefan: cbhc.gov.uk

Croesewir gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg | Correspondence welcomed in Welsh and English

27/07/2022

Subscribe
Notify of
guest

Security code *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

MYNNWCH Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM DREFTADAETH CYMRU

Ymunwch â’r rhestr e-bostio i dderbyn diweddariadau rheolaidd. Mae’n rhad ac am ddim!

Tweets

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x