CBHC / RCAHMW > Newyddion > Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Rhagfyr 2017

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Rhagfyr 2017

Bydd y Llyfrgell & Gwasanaeth Ymholiadau ar gau:
8 – 12 Ionawr 2018

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC). Gellir gweld yr eitemau archifol a’r llyfrau llyfrgell ac erthyglau o gylchgronau yn ein hystafell ddarllen gyhoeddus. Gellir gweld y deunydd archifol ar Coflein hefyd yn www.coflein.gov.uk. Gellir dod o hyd i bob cyhoeddiad yn ein Catalog Llyfrgell ar-lein.

Rydym ar agor i’r cyhoedd ar yr adegau canlynol:
Dydd Llun – Dydd Gwener 09.30 – 16.00,
Dydd Mercher 10.30 – 16.30.
Fe’ch cynghorir i wneud apwyntiad.

Archif

Rhydaman: 29 Tachwedd 2017

Rhydaman: 29 Tachwedd 2017

 

Lluniadau o Waith Trin Dŵr Bontgoch: Cyfeirnod BWTW
Lluniadau sgematig mesuredig a gynhyrchwyd gan Paterson Candy International Limited ar gyfer y gwaith trin dŵr newydd ym Mhontgoch, Ceredigion
Dyddiadau a gwmpesir:  1964-1966

Casgliad Awyrluniau Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed: Cyfeirnod DATAP
Set o negatifau ffotograffig o awyrluniau a gynhyrchwyd gan Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed; ynghyd â phrintiau cyffwrdd a chopïau wedi’u sganio gyda metadata perthnasol
Dyddiadau a gwmpesir: 1987-1995

Casgliad Eurwyn Wiliam: Cyfeirnod EWC
Nodiadau arolwg, lluniadau a ffotograffau’n ymwneud ag adeiladau ym Mrynbuga, wedi’u cynhyrchu gan Eurwyn Wiliam
Dyddiadau a gwmpesir: 1970-1971

 

Archif Prosiectau Headland Archaeology: Cyfeirnod HAP
Cofnodion archif yn ymwneud â phrosiectau yn:

Casgliad Capeli Islwyn Jones: Cyfeirnod IJ
Printiau du a gwyn yn ymwneud ag amryfal gapeli yng Nghymru
Dyddiadau a gwmpesir: 1994-1995

Casgliad John Sorrell: Cyfeirnod JSC
Awyrluniau o amrywiol safleoedd ac adeiladau yng Nghymru, tynnwyd gan John Sorrell
Dyddiadau a gwmpesir: 1995-2017

 

Ffeiliau Safle NMR
Printiau du a gwyn yn ymwneud â:

 • Camlas Sir Forgannwg: NPRN 34425
 • Wal gynnal ger Aberfan ar gyfer Camlas Sir Forgannwg, 1978: NPRN 91528
 • Pont Pont-y-dderwen dros Gamlas Sir Forgannwg: NPRN 34435
 • Manylyn, a golygfeydd o’r gogledd a’r de, o gyn draphont ddŵr, sef traphont ddŵr Cynon Star, 1947: NPRN 34428
 • Manylion y delltwaith haearn ar bont y llwybr tynnu ar y gorlif i gyflenwydd Gwaith Melingriffith, 1975: NPRN 34430

 

Menter Ucheldiroedd CBHC

 

Maes Golff Brynbuga: 29 Tachwedd 2017

Maes Golff Brynbuga: 29 Tachwedd 2017

Llyfrau

 • Body, Geoffrey. 1983. Railways of the Great Western. P. Stephens: Cambridge.
 • Gagg, John. 1996. Canals. Claremont: London.
 • Harvey, John. 2000. Miner-artists : the art of Welsh coal workers. Llyfrgell Genedlaethol Cymru: Aberystwyth.
 • Nock, O.S. 1982. Great Western in colour. Blandford Press: Poole[Eng.].
 • Nock, O.S. 1985. A history of the LMS: Vol 1. The first years, 1923- 1930. B.C.A.: London.
 • Nock, O.S. 1985. A history of the LMS: Vol 2. The record-breaking ‘Thirties, 1931-39. B.C.A.: London.
 • Nock, O.S. 1985. A history of the LMS: Vol 3. The war years and nationalisation, 1939 -48.  B.C.A.: London.
 • Prideaux, J.D.C.A. 1982.  The Welsh narrow gauge railway: a pictorial history.  David & Charles: Newton Abbot.
 • Semmens, Peter. 1986. A history of the Great Western railway: Vol.1 Consolidation, 1923-29. Book Club Associates: London.
 • Semmens, Peter. 1986. A history of the Great Western railway: Vol.1, The Thirties, 1930-39. Book Club Associates: London.
 • Semmens, Peter. 1986. A history of the Great Western railway: Vol.3, Wartime and the final years, 1939-48. Book Club Associates: London.
 • Simmons, Jack[ed.]. 1975. Rail 150: the Stockton & Darlington railway and what followed. Eyre Methuen: London.
 • Simmons, Jack. 1968. The railways of Britain: an historical introduction. Macmillan: London.
 • Whitehouse, P.B. 1969. Welsh narrow gauge album. Ian Allan: Shepperton.
 • Williams, Alfred. 1984. Life in a railway factory. Alan Sutton: Gloucester.

Cyfnodolion

 • Ancient Monuments Society Newsletter Part 3 (Autumn 2017)
 • Below – Journal of the Shrophire Caving and mining club No.2017.4 (Winter 2017)
 • Britannia – Journal of Romano-British Studies Vol.48 (2017)
 • Current British Archaeology No.158 (Jan/Feb 2018)
 • Current World Archaeology No.85 (Oct/Nov 2017)
 • Current World Archaeology No.86 (Dec/Jan 2017/8)
 • Sheetlines – The Journal of the Charles Close Society No.110 (Dec 2017)
 • The Society for the Protection of Ancient Buildings Magazine (Winter 2017)
 • The Welsh History Review Vol.28 No.4 (Dec 2017)
 • Welsh Mines Society Newsletter 77 (Autumn 2017)

 

Cysgodion cymylau dros Sir Fynwy: 29 Tachwedd 2017

Cysgodion cymylau dros Sir Fynwy: 29 Tachwedd 2017

Cysylltwch â ni

Os oes gennych unrhyw sylwadau neu ymholiadau, mae croeso i chi gysylltu â ni:

Gwasanaeth Llyfrgell ac Ymholiadau CHCC
Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru
Ffordd Penglais
Aberystwyth
Ceredigion SY23 3BU

Ffôn: +44 (0)1970 621200
Ffacs: +44 (0)1970 627701
E-bost: chc.cymru@cbhc.gov.uk
Gwefan: cbhc.gov.uk

Croesewir gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg | Correspondence welcomed in Welsh and English

11/01/2018

Subscribe
Notify of
guest

Security code *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

MYNNWCH Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM DREFTADAETH CYMRU

Ymunwch â’r rhestr e-bostio i dderbyn diweddariadau rheolaidd. Mae’n rhad ac am ddim!

Tweets

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x