CBHC / RCAHMW > Newyddion > Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Rhagfyr 2018

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Rhagfyr 2018

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC). Gellir gweld yr eitemau archifol a’r llyfrau llyfrgell ac erthyglau o gylchgronau yn ein hystafell ddarllen gyhoeddus. Gellir gweld y deunydd archifol ar Coflein hefyd yn www.coflein.gov.uk. Gellir dod o hyd i bob cyhoeddiad yn ein Catalog Llyfrgell ar-lein.

Rydym ar agor i’r cyhoedd ar yr adegau canlynol:
Dydd Llun – Dydd Gwener 09.30 – 16.00,
Dydd Mercher 10.30 – 16.30.
Fe’ch cynghorir i wneud apwyntiad.

 

Archifau

Neuadd y Dref, Portmeirion, 2007 Cyfeirnod DS2007_449_002 C.528846 NPRN: 407060

Neuadd y Dref, Portmeirion, 2007 Cyfeirnod DS2007_449_002 C.528846 NPRN: 407060

 

Casgliad Ffeiliau Cofrestredig Cadw: Cyfeirnod CAM
Casgliad o ffeiliau cofrestredig yn y gyfres CAM, wedi’u trosglwyddo o Cadw.
Dyddiadau a gwmpesir: 1978-1998

Casgliad H.J. Thomas: Cyfeirnod HJT/2
Blwch o ddeunydd amrywiol yn deillio o waith Howard Thomas: mae’n cynnwys nodiadau, lluniadau, a detholiadau wedi’u copïo.
Dyddiadau a gwmpesir: c.1976-1991

Casgliad Awyrluniau Fertigol yr Arolwg Ordnans
Casgliad printiau mawr yr Arolwg Ordnans yn cynnwys helaethiadau du a gwyn (tua 20″) wedi’u tynnu o roliau ffilm 9″. Wedi’u ffeilio yn nhrefn yr wyddor yn ôl y dref, cymuned neu nodwedd dan sylw.
Dyddiadau a gwmpesir: c.1965-1996

Casgliad Awyrluniau Digidol Arosgo Lliw CBHC: Cyfeirnodau AP2018_802 – AP2018_918
Awyrluniau arosgo lliw yn ymwneud ag amryfal safleoedd yng Nghymru.
Dyddiadau a gwmpesir: 2015

Casgliad Stanley R. Jones: Cyfeirnod SRJC/02
Ffotograffau du a gwyn, o nifer o ffynonellau, yn ymwneud â safleoedd yng Nghanolbarth Cymru.
Dyddiadau a gwmpesir: 1950

 

Awyrlun arosgo CBHC o Neuadd y Ddinas Caerdydd, Ffair Aeaf Caerdydd, a’r Llawr Sglefrio Dros Dro, 2008 Cyfeirnod AP_2008_3459 C.903768 NPRN: 168

Awyrlun arosgo CBHC o Neuadd y Ddinas Caerdydd, Ffair Aeaf Caerdydd, a’r Llawr Sglefrio Dros Dro, 2008 Cyfeirnod AP_2008_3459 C.903768 NPRN: 168

 

Llyfrau

 • Mae ein holl lyfrau a chylchgronau wedi’u cofnodi yng Nghatalog Llyfrgell y Comisiwn Brenhinol a gellir eu gweld yn ein Llyfrgell ac Ystafell Ymchwil.
 • Kent Archaeological Society. Dim dyddiad. Notes for recorders. Maidstone[?]: Kent Archaeological Society.
 • Vernacular Buildings Study Group, North Yorkshire and Cleveland. 1985. Houses in Cawood and Wistow. [?]: North Yorkshire and Cleveland Vernacular Buildings Study Group.
 • Wade-Martins, Peter. 1969. North Elmham park excavations 1969: preliminary report. [?]: Norfolk Research Committee and Deserted Medieval Village Research Group.

Gwahanlithiau o Lyfrgell y Grŵp Pensaernïaeth Werinol

 • Aaken, Frederick H.A. 1986. The rehousing of rural labourers in Ireland under the Labourers (Ireland) Acts, 1883-1919, gwahanlith o Journal of Historical Geography, Cyfrol 12, Rhif 3. (?): Journal of Historical Geography.
 • Alcock, N.W. 1990. The Catesbys in Coventry: A medieval estate and its archives, gwahanlith o Midland History, Cyfrol 15, tt. 1-36.  Leeds: Midland History.
 • Beaton, Elizabeth. 1975. Clay building in the Lower Spey valley: notes on a North Eastern vernacular building material, gwahanlith o Moravian Field Club paper no.5, 1975. [?]: Moravian Field Club and Banffshire Coast Conservation Society.
 • Barley, Maurice W. 1988. Nottinghamshire Medieval Manor Houses, gwahanlith o Nottingham Medieval Studies, Cyfrol 32, tt. 165-175. Cambridge: Nottingham Medieval Studies.
 • Brunskill, R.W. 1976. Vernacular Architecture of the Northern Pennines: A Preliminary View, gwahanlith o Northern History, Cyfrol 11, Rhif 1. (?): Northern History.
 • Fletcher, J.M. 1961/2. Cruck Cottage in Church Lane, Harwell, gwahanlith o Oxoniensia, Cyfrolau XXVI a XXVII. (?): Oxoniensia.
 • Foot, N.D.J., Litton, C.D. a Simpson, W.G. 1986. The high roofs of the east end of Lincoln Cathedral, gwahanlith o The British Archaeological Association conference transactions for the year 1982 : VIII. Medieval art and architecture at Lincoln Cathedral, tt. 47-74. [?]: The British Archaeological Association.
 • Gailey, Alan. 1981. Traditional houses at Riasc, gwahanlith o Journal of the Kerry Archaeological and Historical Society, Rhif 14. Tralee: Kerry Archaeological and Historical Society.
 • Gailey, Alan. 1960-62. The Peasant Houses of the South-west Highlands of Scotland: Distribution, Parallels and Evolution, gwahanlith o Gwerin: A Half-Yearly Journal of Folk Life. Cyfrol 3, Rhif 5, tt. 227-242. Denbigh: Gee and Son.
 • Horn, Walter. 1963. The Great Tithe Barn of Cholsey, Berkshire, gwahanlith o Journal of the Society of Architectural Historians, Cyfrol XXII, Rhif 1, tt. 13-23. (?) Society of Architectural Historians.
 • Johnson, Matthew H. 1993. Rethinking the Great Rebuilding, gwahanlith o Oxford Journal of Archaeology, Cyfrol 12, Rhif 1, tt. 117-125. Oxford: Blackwell.
 • Machin, R. 1977. The Great Rebuilding: A Reassessment, gwahanlith o Past & Present, Cyfrol 77, Rhif 1, tt. 33-56. Oxford: The Past and Present Society.
 • Martins, Susanna Wade (golygydd). 1991.  Old farm buildings in a new countryside: redundancy, conversion and conservation in the 1990s, gwahanlith (Papurau Cynhadledd) o’r Proceedings of a one-day Conference held on November 29th, 1990 at the RICS Westminster Centre, 12, Great George Street, Parliament Square, London, tt. 1-48. Reading: Historic Farm Buildings Group.
 • McCann, John. 1980. A gauge for the alignment of medieval roofs, gwahanlith o B.A.R. International Series 129, tt. 357-365. Oxford: B.A.R.
 • Moran, Madge. 1987. Catherton cottage, Hopton Wafers, gwahanlith o Transactions of the Shropshire Archaeological Society, Cyfrol LXV, tt. 45-49. Shrewsbury: Shropshire Archaeological Society.
 • Moran, Madge. 1985. The old shop, Somerwood, gwahanlith o Transactions of the Shropshire Archaeological Society, Cyfrol LXIV, tt. 69-75. Shrewsbury: Shropshire Archaeological Society.
 • Moran, Madge. 1987. Cleeton Court, Cleeton St. Mary, gwahanlith o Transactions of the Shropshire Archaeological Society, Cyfrol LXV, tt. 41-44. Shrewsbury: Shropshire Archaeological Society.
 • Moran, Madge. 1993. Two early timber-framed hall-houses in Shropshire, gwahanlith o Shropshire History and Archaeology: Transactions of the Shropshire Archaeological and Historical Society, Cyfrol LXVIII, tt. 72-92. Shrewsbury: Shropshire Archaeological Society.
 • Moran, Madge. 1995. High Grosvenor, Claverley, Shropshire, gwahanlith o Transactions of the Shropshire Archaeological and Historical Society, Cyfrol LXX, tt. 202-208. Shrewsbury: Shropshire Archaeological Society.
 • Moran, Madge. 1997. Great Oxenbold, Monkhopton, Shropshire, SO 5594920, gwahanlith o Transactions of the Shropshire Archaeological and Historical Society, Cyfrol LXXII, tt. 9-25. Shrewsbury: Shropshire Archaeological Society.
 • Moran, Madge. 1999. Shootrough Farm, Cardington, Shropshire, gwahanlith o Transactions of the Shropshire Archaeological and Historical Society, Cyfrol LXXIV, tt. 43-50. Shrewsbury: Shropshire Archaeological Society.
 • Munby, Julian a Fletcher, John. 1983. Carpentry in the cathedral and close at Winchester, gwahanlith o The British Archaeological Association conference transactions for the year 1983: VI. Medieval art and architecture at Winchester, tt. 101-111. [?]: The British Archaeological Association.
 • Noble, R. Ross. 1983-4. Turf-Walled Houses of the Central Highlands: An Experiment in Reconstruction, gwahanlith o Folk Life, Cyfrol 22, Rhifyn 1, tt. 68-83.  Cardiff: Society for Folk Life Studies.
 • Oriel Record. 1941? Tackley’s inn, erthygl yn Oriel Record, tt. 139-155. Oxford: Oriel College.
 • Pantin, W.A. 1946-7. Gloucester College, gwahanlith o Oxoniensia, Cyfrolau XI a XII, tt. 65-74. (?): Oxoniensia.
 • Pearson, Sarah. 1995. The Medieval Houses of the Marsh: the Missing Evidence, gwahanlith o Romney Marsh: The Debatable Ground, Monograff Rhif 41, tt. 92-98. Oxford: Oxford University Committee for Archaeology.
 • Raglan, Lord. 1956. The cruck truss, Erthygl yn MAN, Cyfrol LVI, tt. 101-103. London: The Royal Anthropological Institute.
 • Seaborne, M.V.J. 1963 a 1971. Small stone houses in Northamptonshire, Dau wahanlith o Northamptonshire Past and Present. Northampton: Northamptonshire Records Office.
 • Seaborne, M.V.J. 1964 a 1965. Cob cottages in Northamptonshire, Dau wahanlith o Northamptonshire Past and Present. Northampton: Northamptonshire Records Office.
 • Stell, Geoffrey a Baillie, Michael. 1993. The great hall and roof of Darnaway Castle, Moray, pennod o Moray: Province and People. Edinburgh: The Scottish Society for Northern Studies.
 • Zimmermann, W. Haio. 1999. Favourable Conditions for Cattle Farming, one Reason for the Anglo-Saxon Migration over the North Sea? About the Byre’s Evolution in the Area South and East of the North Sea and England, gwahanlith o In Discussion with the Past: Archaeological studies presented to W.A. van Es. (?): Foundation for Promoting Archaeology.

Cyfnodolion

 • Ancient Monuments Society / The Friends of Friendless Churches Newsletter Rhan 3 (Hydref 2018).
 • Architects Journal Cyfrol 245 (Rhan 22, 22/11/2018).
 • Architects Journal Cyfrol 245 (Rhan 23, 06/12/2018).
 • Architects Journal Cyfrol 245 (Rhan 24, 13/12/2018).
 • AJ Specification Tachwedd (2018).
 • AJ Specification Rhagfyr (2018).
 • British Archaeology Cyfrol 164 (Ionawr/Chwefror 2019).
 • Current Archaeology Cyfrol 346 (Ionawr 2019).
 • Current World Archaeology Cyfrol 92 (Rhagfyr 2018/Ionawr 2019).
 • Cymru a’r Môr/Maritime Wales Cyfrol 039 (2018).
 • Industrial Archaeology Review Cyfrol 40 (Rhifyn 2, Tachwedd 2018).
 • Maplines Cyfrol 33 (Rhan 3, Gaeaf 2018).
 • Sheetlines Cyfrol 113 (Rhagfyr 2018).
 • Society for the Protection of Ancient Buildings Magazine Gaeaf (2018).
 • Studia Celtica Cyfrol 052 (2018).
 • Talyllyn News Rhifyn 260 (Rhagfyr 2018).
 • Tools and Trades History Society Newsletter Cyfrol 141 (Gŵyl Fihangel 2018).
 • Welsh History Review Cyfrol 29 (Rhan 2, Rhagfyr 2018).
 • Welsh Mines Society Newsletter Cyfrol 079 (Hydref 2018).
 • Welsh Railways Research Circle Newsletter Cyfrol 157 (Gaeaf 2018).
 • Welsh Railways Archive Cyfrol 6 (Rhifyn 8, Tachwedd 2018).

 

Cylchgronau: Ymwybyddiaeth Gyfredol

 • Current Archaeology Cyfrol 346 (Ionawr 2019) t. 64 Sherds: The Halls of the Welsh Princes, Christopher Catling.
 • Society for the Protection of Ancient Buildings Magazine Winter (2018) t. 30 Casework: Ferryman’s Cottage, Menai Bridge and Bodafon, Frankwell Street, Newtown.

 

Delweddau wedi’u pwytho o Ffotograffiaeth Gigapicsel, Y Prosiect Teithwyr Ewropeaidd i Gymru: Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth Cyfeirnod ETW_AG_13 C.647277 NPRN: 23293

Delweddau wedi’u pwytho o Ffotograffiaeth Gigapicsel, Y Prosiect Teithwyr Ewropeaidd i Gymru: Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth Cyfeirnod ETW_AG_13 C.647277 NPRN: 23293

 

Cysylltwch â ni

Os oes gennych unrhyw sylwadau neu ymholiadau, mae croeso i chi gysylltu â ni:

Gwasanaeth Llyfrgell ac Ymholiadau CHCC
Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru
Ffordd Penglais
Aberystwyth
Ceredigion SY23 3BU

Ffôn: +44 (0)1970 621200
Ffacs: +44 (0)1970 627701
E-bost: chc.cymru@cbhc.gov.uk
Gwefan: cbhc.gov.uk

Croesewir gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg | Correspondence welcomed in Welsh and English

01/01/2019

Subscribe
Notify of
guest

Security code *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

MYNNWCH Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM DREFTADAETH CYMRU

Ymunwch â’r rhestr e-bostio i dderbyn diweddariadau rheolaidd. Mae’n rhad ac am ddim!

Tweets

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x