CBHC / RCAHMW > Newyddion > Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Rhagfyr 2019
Holly Cottage, Marford, 1952 C.60098 Cyfeirnod rcn02789 NPRN: 35927

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Rhagfyr 2019

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC). Gellir gweld yr eitemau archifol a’r llyfrau llyfrgell ac erthyglau o gylchgronau yn ein hystafell ddarllen gyhoeddus. Gellir gweld y deunydd archifol ar Coflein hefyd yn coflein.gov.uk. Gellir dod o hyd i bob cyhoeddiad yn ein Catalog Llyfrgell ar-lein.

Rydym ar agor i’r cyhoedd ar yr adegau canlynol:
Dydd Llun – Dydd Gwener 09.30 – 16.00,
Dydd Mercher 10.30 – 16.30.
Fe’ch cynghorir i wneud apwyntiad.

Archifau

Holly Cottage, Marford, 1952 C.60098   Cyfeirnod rcn02789   NPRN: 35927
Holly Cottage, Marford, 1952 C.60098 Cyfeirnod rcn02789 NPRN: 35927

Archifau Prosiect Archaeoleg Cymru / Archaeology Wales

 • Adroddiad Asesu Desg-Seiliedig Archaeolegol yn ymwneud ag Ystrad Barwig, Rhondda Cynon Taf, 2018: Cyfeirnod AWP_264_05

Archif Cloddiad Burry Holms

 • Cerdyn post du a gwyn yn dangos safle cloddiad Burry Holms ac aelodau’r tîm cloddio, 1967: Cyfeirnod BHEA03/22

Casgliad Cadw o Negatifau Lliw 35mm o Adeiladau Rhestredig: Cyfeirnod CLBN

 • Negatifau lliw’n ymwneud ag amryfal Adeiladau Rhestredig yng Nghymru: ychwanegiadau at y casgliad
  Dyddiadau a gwmpesir: 1980-2010

Ffotograffau Cadw o Adeiladau Rhestredig a Ailarolygwyd: Cyfeirnod CLBP

 • Ffotograffau lliw a dynnwyd fel rhan o Raglen Ailarolygu Adeiladau Rhestredig Cadw
  Dyddiadau a gwmpesir: 1980-2002

Archifau Prosiect Ymddiriedolaeth Archaeolegol Clwyd-Powys

Archifau prosiect yn ymwneud â:

Adroddiadau Ymddiriedolaeth Archaeolegol Clwyd-Powys

Adroddiadau’n ymwneud â:

Y Casgliad Cofnodi Brys

 • Cofnod Treftadaeth yn cynnwys adroddiad, arolwg ffotograffiaeth ddigidol a chofnod fideo o Fragdy Brains yn Crawshay Street, Caerdydd, 2018: Cyfeirnod ERC2019_015 NPRN 302788
Ivy Cottage, Gresffordd, 1952 C.60099   Cyfeirnod rcn02787   NPRN: 35946
Ivy Cottage, Gresffordd, 1952 C.60099 Cyfeirnod rcn02787 NPRN: 35946

Llyfrau

Mae ein holl lyfrau a chylchgronau wedi’u cofnodi yng Nghatalog Llyfrgell y Comisiwn Brenhinol a gellir eu gweld yn ein Llyfrgell ac Ystafell Ymchwil.

 • Allen, Michael J. [Golygydd]. 2015. Molluscs in archaeology: methods, approaches and applications. Oxford: Oxbow Books.
 • Bahn, Paul G. 2007. Cave art: a guide to the decorated Ice Age caves of Europe. London: Frances Lincoln.
 • Baker, Henry. 1976. Anthropology for archaeologists: an introduction. London: John Baker.
 • Baker, Nigel, [et al.]. 2018.  Bristol: a worshipful town and famous city: an archaeological assessment. Oxford: Oxbow Books.
 • Barnard, Alan. 2011. Social anthropology and human origins. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Barton, K.J. 1975. Pottery in England from 3500BC – AD 1730. Newton Abbot: David and Charles.
 • Brodie, Allan. 2018. The seafront. Swindon: Historic England.
 • Carver, Martin. 2011. Making archaeology happen: design versus dogma. Walnut Creek [California]: Left Coast Press.
 • Ní Chatháin, Próinséas, Fitzpatrick, Siobhán a Clarke, Howard B. [Golygyddion]. 2012. Pathfinders to the past: the antiquarian road to Irish historical writing, 1640-1960. Dublin: Four Courts Press.
 • Clarke, David L. 1978. Analytical archaeology. London: Metheun.
 • Close-Brooks, Joanna. 1995. The Highlands. Edinburgh: H.M.S.O.
 • Cooper, Andrew [Golygydd]. 2011. Lough Swilly: a living landscape. Dublin: Four Courts Press.
 • Croom, Jane.2018. The English great house and its setting, c. 1100 – c. 1800: a necessary and a pleasant thing. Donington: Shaun Tyas.
 • Cunliffe, Barry a Gosden, Chris a Joyce, Rosemary A. [Golygyddion]. 2009. The Oxford handbook of archaeology. Oxford: Oxford University Press.
 • Dawson, Michael, James, Edward a Nevell, Michael [Golygyddion]. 2019. Heritage under pressure – threats and solutions: studies of agency and soft power in the historic landscape. Oxford: Oxbow Books.
 • Drewett, Peter. 2006. Field archaeology: an introduction. London: Routledge.
 • Eckardt, Hella. 2014. Objects & identities: Roman Britain and the North Western provinces. Oxford: Oxford University Press.
 • Everson, P.L. [et al.].1991. Change and continuity: rural settlement in North-West Lincolnshire. London: H.M.S.O.
 • Ferguson, Kitty. 2011. Pythagoras: his lives and the legacy of a rational universe. London: Icon Books Ltd.
 • Greene, Kevin. 2004. Archaeology: an introduction. London: Routledge.
 • Grudgings, Steve. 2018. The last years of coal mining in South Wales: a pictorial record. Volume 1. Monkton Farleigh: Folly Books.
 • Harris, Edward C. 1979. Principles of archaeological stratigraphy. London: Academic Press.
 • Henrywood, Dick. 2016. The transferware recorder. Number 3, Selected British views. Bow, Devon: Reynardine Publishing.
 • Hingley, Richard. 2012. Hadrian’s wall: a life. Oxford: Oxford University Press.
 • Hooper, Glenn. 2018. Heritage at the interface: interpretation and identity. Gainesville (U.S.A.): University Press of Florida.
 • John, Angela V. 2019. Rocking the boat: Welsh women who championed equality, 1840-1990. Cardigan: Parthian.
 • Jones, Rachael. 2018. Crime, courts and community in Mid-Victorian Wales: Montgomeryshire, people and places. Cardiff: University of Wales Press.
 • Langmaid, Nancy G. 1978. Prehistoric pottery. Aylesbury: Shire Publications.
 • Leeworthy, Daryl. 2019. A little gay history of Wales. Cardiff: University of Wales Press.
 • Limbrey, Susan. 1975. Soil science and archaeology. London: Academic Press.
 • Lord, Ioan. 2018. ‘Rich mountains of lead’: the metal mining industry of Cwm Rheidol and Ystumtuen. Aberystwyth: Vale of Rheidol Railway.
 • Nelson, Charles [Golygydd]. 2011. History & mystery: notes and queries from newsletters of The Society for the History of Natural History: The Society for the History of Natural history 1936 – 2011. London: The Society for the History of Natural History.
 • Orme, Bryony. 1981. Anthropology for archaeologists: an introduction. London: Duckworth.
 • Palliser, D.M. 1976. The Staffordshire landscape. London: Hodder and Stoughton.
 • Pollard, Joshua [Golygydd]. 2008. Prehistoric Britain. Oxford: Blackwell Publishing.
 • RCHME. 1992. Inventories of monuments and historic buildings in Europe: proceedings of a colloquium held in Oxford, England, in 1988. London: Royal Commission on the Historical Monuments of England.
 • Reinhard, Andrew. 2018. Archaeogaming: an introduction to archaeology in and of video games. New York: Berghahn.
 • Renfrew, Colin a Bahn, Paul [Golygyddion]. 2005. Archaeology: the key concepts. London: Routledge.
 • Ritchie, Graham a Harman, Mary. 1996. Argyll and the Western Isles. Edinburgh: H.M.S.O.
 • Shepherd, Ian. 1996. Aberdeen and North-East Scotland. Edinburgh: H.M.S.O.
 • Stevenson, Jack. 1995. Glasgow, Clydeside and Stirling. Edinburgh: H.M.S.O.
 • Van de Noort, Robert. 2012. North Sea archaeologies: a maritime biography, 10,000 BC to AD 1500. Oxford: Oxford University Press.
 • Wade-Martins, Peter. 2017. A life in Norfolk’s archaeology 1950 – 2016: archaeology in an arable landscape. Oxford: Archaeopress.
 • Wickham-Jones, Caroline. 2015. Between the wind and the water: World Heritage Orkney. Oxford: Windgather Press.

Gwahanlithiau o Lyfrgell y Grŵp Pensaernïaeth Werinol

 • National Geographic Magazine. 1962. Journey to Outer Mongolia [for construction of ‘ger’], llungopi o’r National Geographic, Cyfrol 121, Rhifyn 3 Mawrth, tt. 300-301, 312-313, 324-325, 342-343. [Washington]: National Geographic Society.

 

Cyfnodolion

 • Ancient Monuments Society / The Friends of Friendless Churches Newsletter Rhan 3 (Hydref 2019).
 • Architects Journal (Rhagfyr 2019).
 • Casemate Cyfrol 115 (Mai 2019).
 • Casemate Cyfrol 116 (Medi 2019).
 • Council for British Archaeology Wales/Cymru Newsletter Cyfrol 58 (Hydref 2019).
 • Current World Archaeology Cyfrol 98 (Rhagfyr/Ionawr 2019).
 • Essex Historic Buildings Group Newsletter Rhif 8 (Tachwedd 2019).
 • Etifeddiaeth y Cymry Cyfrol 069 (Gaeaf, 2019).
 • Georgian Group Journal Cyfrol XXVII (2019).
 • Georgian Group Newsletter (2019).
 • Heritage in Wales Cyfrol 069 (Gaeaf, 2019).
 • Institution of Civil Engineers, Panel for Historical Engineering Works, Newsletter Rhif 162 (2019).
 • Sheetlines: The Journal of the Charles Close Society Rhif 116 (Rhagfyr 2019).
 • Studia Celtica Cyfrol 53 (2019).
 • Talyllyn News Cyfrol 264 (Rhagfyr 2019).
 • Welsh History Review / Cylchgrawn Hanes Cymru (2019).
 • Welsh Railways Archive: The Journal of the Welsh Railways Research Circle Cyfrol VI Rhif 10 (Tachwedd 2019).
 • Welsh Railways Research Circle Newsletter Rhif 161 (Gaeaf 2019).

 

Cylchgronau: Ymwybyddiaeth Gyfredol

 • Ancient Monuments Society / The Friends of Friendless Churches Newsletter Rhan 3 (Hydref 2019) t.7 cynnig i godi estyniad ar gefn Panton Hall, Bagillt. P.8 cynnig i adeiladu anheddiad newydd y tu cefn i ran o furiau tref Penfro. T.11 cynnig i droi Tabernacle, Capel yr Annibynwyr, yn fosg a chanolfan Islamaidd. T.21 ‘An afternoon in Ynyscynhaearn’ gan Suzanne Millard. T.22 Y sgrin yn Eglwys Sant Anno, Llananno. T.23-24 Sant Cadog, Llangatwg Feibion Afel a Sant Beuno, Penmorfa, a, ‘The place names of the Friends’ churches in Wales and beyond’.
Holly Bush Cottage, Betws Bledrws, 1968 C.674039   Cyfeirnod acc050864   NPRN: 419791
Holly Bush Cottage, Betws Bledrws, 1968 C.674039 Cyfeirnod acc050864 NPRN: 419791

Cysylltwch â ni

Os oes gennych unrhyw sylwadau neu ymholiadau, mae croeso i chi gysylltu â ni:

Gwasanaeth Llyfrgell ac Ymholiadau CHCC
Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru
Ffordd Penglais
Aberystwyth
Ceredigion SY23 3BU

Ffôn: +44 (0)1970 621200
Ffacs: +44 (0)1970 627701
E-bost: chc.cymru@cbhc.gov.uk
Gwefan: cbhc.gov.uk

Croesewir gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg | Correspondence welcomed in Welsh and English

09/01/2020

Subscribe
Notify of
guest

Security code *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

MYNNWCH Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM DREFTADAETH CYMRU

Ymunwch â’r rhestr e-bostio i dderbyn diweddariadau rheolaidd. Mae’n rhad ac am ddim!

Tweets

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x