CBHC / RCAHMW > Newyddion > Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Rhagfyr 2022
Photograph of Bosherston Windmill taken in 1986 by Adrian James

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Rhagfyr 2022

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC). Gellir gweld yr eitemau archifol a’r llyfrau llyfrgell ac erthyglau o gylchgronau yn ein hystafell ddarllen gyhoeddus. Gellir gweld y deunydd archifol ar Coflein hefyd yn coflein.gov.uk. Gellir dod o hyd i bob cyhoeddiad yn ein Catalog Llyfrgell ar-lein.

Rydym ar agor i’r cyhoedd ar yr adegau canlynol:
Rydym ni ar agor ar Ddydd Llun, Dydd Mawrth a Dydd Iau rhwng 9:30 a 16:00, ac ar Ddydd Mercher rhwng 10:30 a 16:30.
Fe’ch cynghorir i wneud apwyntiad.

Archif

Mae eitemau archif wedi’u hychwanegu i’r casgliadau canlynol yn ystod y mis diwethaf:

Copïau caled yw llawer o’r eitemau hyn, sy’n cynnwys cynlluniau ar raddfa fawr, ffotograffau ac adroddiadau, ac maent ar gael i’w gweld yn ein hystafell chwilio yn Aberystwyth. Mae eitemau eraill yn rhai digidol y gellir eu gweld ar ein catalog ar-lein Coflein.

Dyma rai o’r eitemau sydd wedi’u catalogio erbyn hyn ac sydd ar gael ar Coflein:

Lluniad heneb dan warcheidiaeth Cadw o Abaty Dinas Basing.

Lluniad heneb dan warcheidiaeth Cadw o Abaty Dinas Basing. Amgueddfa ac ati i gyfeiriad y de-ddwyrain. Cyfeirnod Cadw 216/13A. Graddfa 1:96. Un o nifer o luniadau henebion dan warcheidiaeth Cadw sy’n cael eu darparu’n ddigidol erbyn hyn. Gallwch gael gwybod mwy yn ein cofnod safle: https://coflein.gov.uk/cy/safle/35649

Ffotograff lliw sy’n dangos pont grawiau yn Llys Bradwen; tynnwyd yn 2021 gan Paul R Davis.

Ffotograff lliw sy’n dangos pont grawiau yn Llys Bradwen; tynnwyd yn 2021 gan Paul R Davis. Mae’r bont hon sy’n hynafol yr olwg wedi’i hadeiladu o slabiau gwastad mawr, ac arni y mae llwybr ac ôl llawer o draul arno dros Afon Arthog wrth ymyl Llys Bradwen. Gallwch gael gwybod mwy yn ein cofnod safle: https://coflein.gov.uk/cy/safle/545037

Golwg ar ongl letraws, yn edrych i gyfeiriad y gorllewin, o longddrylliad y tynfad VERNICOS ALEXIA.

Golwg ar ongl letraws, yn edrych i gyfeiriad y gorllewin, o longddrylliad y tynfad VERNICOS ALEXIA. Mae bloc yr injan ar y dde, ac mae gweddillion cragen y tynfad ar y chwith. Mae’r VERNICOS ALEXIA yn un o dri thynfad a oedd bron yn union yr un fath â’i gilydd, a ddrylliwyd yn Aber Llong i’r gorllewin o Solfach ym mis Hydref 1981 tra oeddent ar eu ffordd o Lerpwl i Wlad Groeg. Gallwch gael gwybod mwy yn ein cofnod safle: https://coflein.gov.uk/cy/safle/273260

Ffotograff du a gwyn sy’n dangos y bont reilffordd ar waelod Ffordd Penparcau, Aberystwyth. Cafodd y ffotograff ei dynnu gan Arthur Chater ar 28 Rhagfyr 1968 cyn i’r bont gael ei dymchwel yn 1969.

Ffotograff du a gwyn sy’n dangos y bont reilffordd ar waelod Ffordd Penparcau, Aberystwyth. Cafodd y ffotograff ei dynnu gan Arthur Chater ar 28 Rhagfyr 1968 cyn i’r bont gael ei dymchwel yn 1969. Roedd y bont reilffordd hon yn rhan o Reilffordd Manceinion ac Aberdaugleddau, a chafodd ei hadeiladu yn 1909 yn lle pont a oedd bron yn union yr un fath â hi. Gallwch gael gwybod mwy yn ein cofnod safle: https://coflein.gov.uk/cy/safle/701119

Ffotograff o Felin Wynt Bosherston, a dynnwyd yn 1986 gan Adrian James

Ffotograff o Felin Wynt Bosherston, a dynnwyd yn 1986 gan Adrian James a gyfrannodd nifer o ffotograffau o adfeilion tŵr y felin wynt, sydd i’r de o bentref Bosherston. Gallwch gael gwybod mwy yn ein cofnod safle: https://coflein.gov.uk/cy/safle/411044

Llyfrau

Mae ein llyfrau a’n cyfnodolion i gyd wedi’u cofnodi ar Gatalog Llyfrgell y Comisiwn Brenhinol ac mae modd eu gweld yn ein Llyfrgell a’n Hystafell Chwilio.

 • Bevan, Gareth et al (goln). 2021. Ar Drywydd Enwau Lleoedd. Tal-y-bont: Y Lolfa.
 • Bradley, Richard. 2022. Maritime Archaeology on Dry Land: special sites along the coasts of Britain and Ireland from the first farmers to the Atlantic Bronze Age. Oxford: Oxbow.
 • Fielding, Susan. 2022. Cwmbrân New Town: an urban characterisation study. Aberystwyth: Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru.
 • Stephenson, David. 2021. Patronage and power in the medieval Welsh March: one family’s story. Cardiff: University of Wales Press.
 • Williams, Thomas. 2022. Lost Realms: Histories of Britain from the Romans to the Vikings. London: William Collins.

Cyfnodolion

 • Antiquaries Journal Cyfrol 102 (2022).
 • Antiquity Cyfrol 96 (Rhif 390, Rhagfyr 2022).
 • Archive: The Quarterly Journal for British Industrial and Transport History Cyfrol 116 (Rhagfyr 2022).
 • Britannia Cyfrol 53 (2022).
 • British Archaeology Cyfrol 188 (Ionawr/Chwefror 2023).
 • Denbighshire Historical Society Transactions Cyfrol 70 (2022).
 • Essex Historic Buildings Group Newsletter Cyfrol 008 (Rhagfyr 2022).
 • Georgian Cyfrol 2 (2022).
 • Heritage Now: The Magazine of Historic Buildings and Places Cyfrol 03 (Tymor yr hydref 2022).
 • Industrial Archaeology Review: Journal of the Association for Industrial Archaeology Cyfrol 44, Rhan 02 (Tachwedd 2022).
 • The Welsh Railways Archive: Journal of the Welsh Railways Research Circle Cyfrol 07, Rhan 06 (Tachwedd 2022).
 • Welsh Railways Research Circle Newsletter Cyfrol 171 (Tymor yr hydref 2022).

Cylchgronau: gwasanaeth ymwybyddiaeth gyfredol

 • Antiquaries Journal Cyfrol 102 (2022), t.206-227, Love, Allegiance and Wealth in Fifteenth-Century Wales: The Raglan Ring and its Context, Mark Redknap; t.228-251, The Writing Behind the Wall: Text and Image in Late Medieval Church Decoration, Madeleine Gray.
 • Antiquity Cyfrol 96 (Rhif 390, Rhagfyr 2022), t.1515-1529, Mythical rings? Waun Mawn and Stonehenge Stage 1, Timothy Darvill; t.1530-1537, How Waun Mawn stone circle was designed and built, and when the Bluestones arrived at Stonehenge: a response to Darvill, Mike Parker Pearson et al.
 • Britannia Cyfrol 53 (2022), t.227-267, The Forum-Basilica at Caerwent (Venta Silurum): A history of the Roman Silures, Peter Guest.
 • British Archaeology Cyfrol 188 (Ionawr/Chwefror 2023), t.23, Elizabeth Walker on Kendrick’s Cave, Great Orme’s Head; t.49, Saving metal heritage for future generations through new guidance for safer treatment, storage & display, Cardiff University; t.65, Dig It! Winners find pot handles & a sheep’s face: Erddig Hall.
 • Georgian Cyfrol 2 (2022), t.25, Casework: Jezreel Chapel, Goginan; Glyncelyn House, Llanfilo, Powys.
 • Heritage Now: The Magazine of Historic Buildings and Places Cyfrol 03 (Tymor yr hydref 2022), t.7 Casework review: Pwll-y-Cochan House, Colwyn Bay; t.8 Croesawdy, Newtown, Powys; t.11 Capel Mawr, Menai Bridge, Anglesey; Bethel, Gronant, Flintshire; Capel Bethel, Frondeg, Aberaeron

Cysylltwch â ni

Os oes gennych unrhyw sylwadau neu ymholiadau, mae croeso i chi gysylltu â ni:

Gwasanaeth Llyfrgell ac Ymholiadau CHCC
Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru
Ffordd Penglais
Aberystwyth
Ceredigion SY23 3BU

Ffôn: +44 (0)1970 621200
E-bost: chc.cymru@cbhc.gov.uk
Gwefan: cbhc.gov.uk

Croesewir gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg | Correspondence welcomed in Welsh and English

17/01/2023

Subscribe
Notify of
guest

Security code *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

MYNNWCH Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM DREFTADAETH CYMRU

Ymunwch â’r rhestr e-bostio i dderbyn diweddariadau rheolaidd. Mae’n rhad ac am ddim!

Tweets

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x