CBHC / RCAHMW > Newyddion > Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Tachwedd 2017

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Tachwedd 2017

Bydd y Llyfrgell & Gwasanaeth Ymholiadau ar gau:
8 Rhagfyr, 13.00 -16.00

25 Rhagfyr 2017 – 1 Ionawr 2018
8 – 12 Ionawr 2018

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra

 

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC). Gellir gweld yr eitemau archifol a’r llyfrau llyfrgell ac erthyglau o gylchgronau yn ein hystafell ddarllen gyhoeddus. Gellir gweld y deunydd archifol ar Coflein hefyd yn www.coflein.gov.uk. Gellir dod o hyd i bob cyhoeddiad yn ein Catalog Llyfrgell ar-lein.

Rydym ar agor i’r cyhoedd ar yr adegau canlynol:
Dydd Llun – Dydd Gwener 09.30 – 16.00,
Dydd Mercher 10.30 – 16.30.
Fe’ch cynghorir i wneud apwyntiad.

 

Archifau

Archaeological Perspectives Analysis Consultancy (A.P.A.C. Ltd): Cyfeirnod APAC
Cofnodion digidol yn ymwneud â gweithgareddau archaeolegol yn:

 • The Nook, Magwyr, 2016: Cyfeirnod APAC_003
 • 1 Cross Brook Cottages, Trefil, Tredegar, 2016: Cyfeirnod APAC_004
 • 21-23 Nevill Street, Y Fenni, 2016: Cyfeirnod APAC_005
 • 27 Kingsmark Lane, Cas-gwent, 2015: Cyfeirnod APAC_006
 • 34 Clawdd Du, Trefynwy, 2015: Cyfeirnod APAC_007
 • 43 Cross Street, Y Fenni, 2016: Cyfeirnod APAC_008
 • 43 Drybridge Street, Trefynwy, 2016: Cyfeirnod APAC_ 009
 • Eglwys Sant Ffwyst (Faith), Llan-ffwyst, 2015: Cyfeirnod APAC_010
 • Eglwys Gynulleidfaol Bethlehem, Broad Street, Blaenafon, 2016: Cyfeirnod APAC_011
 • Big Barn a Milking Parlour, Llanisien, 2015: Cyfeirnod APAC_012
 • The Laurels, West End, Gwndy, 2016: Cyfeirnod APAC_013
 • Fferm Ten Elms, Caerwent, 2016: Cyfeirnod APAC_014
 • Eglwys Sant Illtyd, Cefnpennar, Aberpennar, 2016-2017: Cyfeirnod APAC_015
 • St Alban’s, 92 St Mellons Rd, Marshfield, 2015-2016: Cyfeirnod APAC_016
 • Myrtle Cottage, Caerwent, 2015-2016: Cyfeirnod APAC_017
 • Toiledau Cyhoeddus, Tyndyrn, 2015: Cyfeirnod APAC_018
 • Fferm Llys Pentwyn Uchaf, Oakdale, Coed-duon, 2015: Cyfeirnod APAC_019
 • Fferm Hafodarthen, Sand Illtyd, 2016: Cyfeirnod APAC_020
 • Old Shop Cottage, Llanisien, 2015: Cyfeirnod APAC_021
 • Maes parcio’r Coach and Horses, Caer-went, 2015: Cyfeirnod APAC_022
 • Stabl y Coach and Horses, Caer-went, 2016: Cyfeirnod APAC_023

 

Mapiau Rhestru Cadw: Cyfeirnod CSM

 • Casgliad o ffolderi clawr caled yn cynnwys mapiau Cyfres y Siroedd 6″ Ail Argraffiad yr Arolwg Ordnans, wedi’u hanodi gan yr Arolygiaeth â darluniadau cyfreithiol gwreiddiol o ardaloedd rhestredig
  Dyddiadau a gwmpesir: 1906-2000

 

Archif Prosiectau Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd: Cyfeirnod GATP
Cofnodion archifol digidol yn ymwneud â phrosiectau archaeolegol yn:

 • Ffordd Llundain, Caergybi, 2017: Cyfeirnod GATP033
 • Gate Farm, Bodedern, 2017: Cyfeirnod GATP 034
 • Gwaith Trin Dŵr Llyn Conwy, 2011-2013: Cyfeirnod GATP 035
 • Adnewyddu Amddiffynfeydd Llifogydd y Friog, Y Friog, Gwynedd, 2017: Cyfeirnod GATP 036
 • Cynllun Lliniaru Llifogydd Arfaethedig, Biwmares, 2014: Cyfeirnod GATP 037
 • Safle Esgyryn, Cyffordd Llandudno, 2017: Cyfeirnod GATP 038
 • Pentraeth, Aber-soch, 2014: Cyfeirnod GATP 039
 • Tir oddi ar Narrow Lane, Cyffordd Llandudno, 2016: Cyfeirnod GATP 040
 • Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd Llanbedr, Llanbedr, Sir Ddinbych, 2017: Cyfeirnod GATP 041
 • Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd Dyserth, Dyserth, Sir Ddinbych, 2017: Cyfeirnod GATP 042
 • Tir i’r gogledd o Sychnant Pass Road, Conwy, 2017: Cyfeirnod GATP 043
 • Glan yr Afon, Llangernyw, 2017: Cyfeirnod GATP 044
 • Dolydd, Y Ffôr, 2017: Cyfeirnod GATP 045
 • Caergybi i Gronfa Ddŵr Cwm, c.2017: Cyfeirnod GATP 046
 • Arglawdd Morfa Friog, Y Friog, 2014: Cyfeirnod GATP 047
 • Stryd y Castell, Rhuddlan, 2016: Cyfeirnod GATP 048
 • Stryd y Farchnad, Caergybi, 2015: Cyfeirnod GATP 049
 • Mur y Dref, Conwy, 2015: Cyfeirnod GATP 050

 

Archifau Prosiect Gwasanaethau Cofnodi Treftadaeth Cymru: Cyfeirnod HRS002

 • Adroddiad a ffeiliau digidol yn ymwneud ag ymchwilio i a chofnodi adeilad sy’n sefyll, ynghyd â briff gwylio, a wnaed yn Y Plasty Tuduraidd, Abaty Nedd, Castell-nedd, Abertawe, Morgannwg
  Dyddiadau a gwmpesir: 2017
Tor Glas, Llwybr. NPRN: 24651 BBE2008_460 C.854491

Tor Glas, Llwybr.
NPRN: 24651 BBE2008_460 C.854491

 

Mentrau Ucheldiroedd CBHC
Data digidol yn ymwneud ag Arolygon Ucheldirol o:

 

Casgliad R.E. Kay: Cyfeirnod REK

 • Copïau digidol (fformat .tiff) o Lyfrau Nodiadau R.E. Kay Cyfresi 1 – 3, ac o ddeunydd amrywiol o fewn y llyfrau hyn
  Dyddiadau a gwmpesir: 1936-1990
Eglwys Discoed. NPRN: 419446 REK/04/08/99 DI2013_0830 C.577933

Eglwys Discoed.
NPRN: 419446 REK/04/08/99 DI2013_0830 C.577933

 

Llyfrau

 • Arnold, George M. 1894. Filborough Farmhouse, East Chalk, Gravesend. Reprinted from “Archaeologia Cantiana”.  Kent: Kent Archaeological Society.
 • Brakspear, Harold ; Rollason, A. A. [Dyddiad Cyhoeddi’n Anhysbys – 1930 efallai] Official Guide to Dudley Castle. Dudley: E. Blocksidge (Dudley) Ltd.
 • Cadw: Welsh Historic Monuments. 2000. St Quentin’s Castle, Llanblethian. Cardiff: Cadw: Welsh Historic Monuments.
 • English Life Publications. [Dyddiad Cyhoeddi’n Anhysbys.] Dunster Castle: An Illustrated Survey of the Historic Somerset House of the Luttrell Family. Derby: English Life Publications.
 • English Life Publications. c1977. Alnwick Castle: home of the Duke of Northumberland. Derby: English Life Publications.
 • Freeman, Winefride Alice, Lady. Arundel castle. [Arundel?]: [195-].
 • Hogg, A.H.A. 1932. Tonge Castle. London[?]: Archaeologica Cantiana.
 • Kent, J. P. C. 1968. Excavations at the Motte and Bailey Castle of South Mimms, Herts., 1960-1967. Lle Cyhoeddi’n Anhysbys, Barnet efallai: Cyhoeddwr Anhysbys, Barnet & District Local History Society efallai.
 • Leveson-Gower, Granville. 1895. Notes on Three Ancient Houses in the Parish of Cowden ; Reprinted from Archaeologia Cantiana. Kent: Kent Archaeological Society.
 • Lloyd, J.D.K. 1975. The robber’s grave in Montgomery churchyard. [Shrewsbury?]: Livesey Ltd.
 • Mason, R. T.; Wood, R. H. 1968. Winkhurst Farm, Bough Beech ; Reprinted from “Archaeologia Cantiana”, Vol. LXXXIII, 1968. Kent: Kent Archaeological Society.
 • Ocock, M. A. 1977. St. Cuthbert’s Cottage, Barming ; Reprinted from “Archaeologia Cantiana”, Vol. XCIII, 1977. Kent: Kent Archaeological Society.
 • O’Neil, B., H., St., J. 1961. Dartmouth Castle: Devonshire. [Lle Cyhoeddi’n Anhysbys]: Her Majesty’s Stationary Office.
 • Parkin, E. W. 1962. The Vanishing Houses of Kent: 1. Durlock Grange, Minster-in-Thanet ; Reprinted from “Archaeologia Cantiana”, Vol. LXXVII, 1962. Kent: Kent Archaeological Society.
 • Parkin, E. W. 1963. The Vanishing Houses of Kent: 3. Leeds Priory Gate House ; Reprinted from “Archaeolgia Cantiana”, Vol. LXXVIII, 1963. Kent: Kent Archaeological Society.
 • Parkin, E. W. 1964. The Vanishing Houses of Kent: 4. Bridge Farm, Bridge ; Reprinted from “Archaeologia Cantiana”, Vol. LXXIX, 1964. Kent: Kent Archaeological Society.
 • Parkin, E. W. 1965. The Vanishing Houses of Kent. 5. The Old Vicarage, Maidstone ; Reprinted from “Archaeologia Cantiana”, Vol. LXXX, 1965. Kent: Kent Archaeological Society.
 • Parkin, E. W. 1966. The Vanishing Houses of Kent. 6. The Old Cottage at Upper Hardres; Reprinted from “Archaeologia Cantiana”, Vol. LXXXI, 1966. Kent: Kent Archaeological Society.
 • Parkin, E. W. 1967. The Vanishing Houses of Kent. 7. Harringe Court, Sellindge ; Reprinted from “Archaeologia Cantiana”, Vol. LXXXII, 1967. Kent: Kent Archaeological Society.
 • Parkin, E. W. 1968. The Vanishing Houses of Kent. 8. Lake House, Eastwell ; Reprinted from “Archaeologia Cantiana”, Vol. LXXXIII, 1968. Kent: Kent Archaeological Society.
 • Parkin, E. W. 1969. The Old Rectory of St. Alphege, Canterbury. Reprinted from “Archaeologia Cantiana”, Vol. LXXXIV, 1969. Kent: Kent Archaeological Society.
 • Parkin E. W. 1971. Cobb’s Hall, Aldington, and the Holy Maid of Kent ; Reprinted from “Archaeologia Cantiana”, Vol. LXXXV, 1971. Kent: Kent Archaeological Society.
 • Parkin, E. W. 1970. Cogan House, St. Peters Canterbury ; Reprinted from “Archaeologia Cantiana”, Vol. LXXXV, 1970. Kent: Kent Archaeological Society.
 • Parkin, E. W. 1972. No.17 Palace Street, Canterbury ; Reprinted from “Archaeologia Cantiana”, Vol. LXXXVII, 1972. Kent: Kent Archaeological Society.
 • Parkin, E. W. 1973. The Ancient Buildings of New Romney ; Reprinted from “Archaeologia Cantiana”, Vol. LXXXVIII, 1973. Kent: Kent Archaeological Society.
 • Parkin, E. W. 1976. The Old Chantry House, Bredgar ; Reprinted from “Archaeologia Cantiana”, Vol. XCI, 1976. Kent: Kent Archaeological Society.
 • Parkin, E. W. 1977. Ratling Court, Aylesham ; Reprinted from “Archaeologia Cantiana”, Vol. XCII, 1977. Kent: Kent Archaeological Society.
 • Parkin, E. W. 1977. Wingham, A Medieval Town; Reprinted from “Archaeologia Cantiana”, Vol. XCIII, 1977. Kent: Kent Archaeological Society.
 • Parkin, E. W. 1979. The Old Canonry and Canon Cottage, Wingham; Reprinted from “Archaeologia Cantiana”, Vol. XCV, 1979. Kent: Kent Archaeological Society.
 • Parkin, E. W. 1982. The Old Court Hall, Lydd ; Offprint  from “Archaeologia Cantiana”, Vol. XCVIII, 1982. Kent: Kent Archaeological Society.
 • Percy, Hugh Algernon, Duke of Northumberland. 195-. Guide-book to Alnwick castle. Alnwick[England]: Printed by H. C. Coates & Sons for the Duke of Northumberland.
 • Radford, C.A. Ralegh. 1956. Dolwyddelan Castle: Caernarvonshire. London: Her Majesty’s Stationary office.
 • Radford, C.A. Ralegh. 1959. Skenfrith Castle , Monmouthshire. London: H.M.S.O.
 • Radford, C.A. Ralegh. 1959. Tretower Castle: Breconshire. London: Her Majesty’s Stationary office.
 • Radford, C.A. Ralegh. 1962. Dolbadarn Castle: Caernarvonshire. London: Her Majesty’s Stationary office.
 • Renn, Derek. 1982. Tonbridge and Some Other Gatehouses. Maidstone: Cyhoeddwr Anhysbys: Kent Archaeological Society efallai. Gwahanlith o Collectanea Historica: Essays in Memory of Stuart Rigold.
 • Rigold, S.E. 1962. Totnes castle. London: H.M.S.O.
 • Rigold, S. E. 1962. Excavation of a Moated Site at Pivington ; Reprinted from “Archaeologia Cantiana”, Vol. LXXVII, 1962. Kent: Kent Archaeological Society.
 • Rigold, S. E. 1964. Two Kentish Hospitals Re-examined: S. Mary, Ospringe, and SS. Stephen and Thomas, New Romney ; Reprinted from “Archaeologia Cantiana”, Vol. LXXIX, 1964. Kent: Kent Archaeological Society.
 • Rix, M. M; Dunning, G. C. 1955. Excavation of a Medieval Garderobe in Snargate Street, Dover, in 1945 ; Reprinted from “Archaeologica Cantiana”, Vol. LXIX, 1955. Kent: Kent Archaeological Society.
 • Rolt, Lionel, Thomas, Caswall. 2014 [7th publication (70th anniversary edition)]. Narrow Boat. Stroud: The History Press.
 • Rudling, David. 1998. Sussex Archaeological Collections: The development of Roman villas in Sussex.  Lewes: Sussex Archaeological Society.
 • Somerville, Robert, Sir. 1968. Guide to Tutbury castle. [London?]: Duchy of Lancaster Office.
 • Sparks, M. J; Parkin, E. W. 1974. ‘The Deanery’, Chartham; Reprinted from “Archaeologia Cantiana”, Vol. LXXXIX, 1974. Kent: Kent Archaeological Society.
 • Swain, E. R. 1964. A Hall-House at Upper Bush ; Reprinted from “Archaeologia Cantiana”, Vol. LXXIX, 1964. Kent: Kent Archaeological Society.
 • Swain, Eric. R. 1966. Starkey Castle, Wouldham. Reprinted from “Archaeologia Cantiana”, Vol. LXXXI, 1966. Kent: Kent Archaeological Society.
 • Webster, Graham. 1962. The Defences of Viroconium (Wroxeter). Birmingham: Birmingham Archaeological Society.
 • Welshpool Borough Council. [196-]. Welshpool: a gateway to Wales. Official guide. Welshpool: David Rowlands Ltd., The County Times Press.
 • Wood, Henry. 1971. Guide to Tamworth Castle. [Lle Cyhoeddi’n Anhysbys – Tamworth efallai]: Tamworth Corporation.

 

Cyfnodolion

 • Below No.3 (Hydref  2017)
 • C20 Magazine of the Twentieth Century Society No. 2 (2017)
 • The Cartographic Journal Vol.54 No.3 (Awst 2017)
 • Casemate No.110 (Medi 2017)
 • Current Archaeology No.332 (Tachwedd 2017)
 • Current Archaeology No.333 (Rhagfyr 2017)
 • Domestic Buildings Research Group Surrey Newsletter No.137 (Hydref 2017)
 • Etifeddiaeth y Cymry No.65 (Hydref 2017)
 • Gower Society Journal Vol.68 (2017)
 • Heritage in Wales no.65 (Hydref 2017)
 • Panel for Historical Engineering works Newsletter No.155 (Medi 2017)
 • The Journal of the Pembrokeshire Historical Society No.26 (2017)
 • PenCambria No.36 (Gaeaf 2017)
 • Planet No.228 (Gaeaf 2017)
 • Railway and Canal Historical Society Bulletin No.470 (Tachwedd/Rhagfyr 2017)
 • Railway and Canal Historical Society Journal No.230 (Tachwedd 2017)
 • The Victorian No. 56 (Tachwedd 2017)
 • Tools and Trades History Society Newsletter 138 (Gŵyl Fihangel 2017)

 

Cylchgronau: Ymwybyddiaeth Gyfredol

 • Current Archaeology No.332 (Tachwedd 2017) T.18-26 – Exploring a Neolithic neighbourhood at Llanfaethlu
 • Panel for Historical Engineering works Newsletter No.155 (Medi 2017) T.3 – Llantysillio Chainbridge
 • The Victorian No. 56 (Tachwedd 2017) T.12 – Top Ten Endangered Buildings 2017 – Buckley’s Brewery Maltings, Llanelli, Carmarthenshire a T.21 – Casework – Plas Glyn y Weddw, Llanbedrog, Gwynedd and Capel Isa, Llithfaen, Gwynedd.

 

Cysylltwch â ni

Os oes gennych unrhyw sylwadau neu ymholiadau, mae croeso i chi gysylltu â ni:

Gwasanaeth Llyfrgell ac Ymholiadau CHCC
Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru
Ffordd Penglais
Aberystwyth
Ceredigion SY23 3BU

Ffôn: +44 (0)1970 621200
Ffacs: +44 (0)1970 627701
E-bost: chc.cymru@cbhc.gov.uk
Gwefan: cbhc.gov.uk

Croesewir gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg | Correspondence welcomed in Welsh and English

04/12/2017

Subscribe
Notify of
guest

Security code *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

MYNNWCH Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM DREFTADAETH CYMRU

Ymunwch â’r rhestr e-bostio i dderbyn diweddariadau rheolaidd. Mae’n rhad ac am ddim!

Tweets

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x