CBHC / RCAHMW > Newyddion > Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Tachwedd 2018

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Tachwedd 2018

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC). Gellir gweld yr eitemau archifol a’r llyfrau llyfrgell ac erthyglau o gylchgronau yn ein hystafell ddarllen gyhoeddus. Gellir gweld y deunydd archifol ar Coflein hefyd yn www.coflein.gov.uk. Gellir dod o hyd i bob cyhoeddiad yn ein Catalog Llyfrgell ar-lein.

Rydym ar agor i’r cyhoedd ar yr adegau canlynol:
Dydd Llun – Dydd Gwener 09.30 – 16.00,
Dydd Mercher 10.30 – 16.30.
Fe’ch cynghorir i wneud apwyntiad.

 

Archifau

Casgliad C.J. Spurgeon: Cyfeirnod CJS02/06
Nodiadau ymchwil, cardiau cyfeirio, rhanfapiau, cynlluniau o wahanol ffynonellau, copïau o ddeunydd perthnasol, a gohebiaeth yn ymwneud â safleoedd wedi’u cyfeirnodi fel RS (Rejected Sites/Safleoedd  wedi’u Gwrthod): fel y’u cyhoeddwyd yn y Glamorgan Inventory, Cyfrol III, Rhan 1b – ‘Later Castles from 1217 to the Present’. Cyhoeddwyd gyntaf yn 2000
Dyddiadau a gwmpesir: c.1963-1991

Casgliad C.J. Spurgeon: Cyfeirnod CJS02/07
Nodiadau ymchwil, cardiau cyfeirio, rhanfapiau, cynlluniau o wahanol ffynonellau, copïau o ddeunydd perthnasol, a gohebiaeth yn ymwneud â safleoedd wedi’u cyfeirnodi fel FO (Forts and other Post Medieval Fortifications/Caerau ac Amddiffynfeydd Ôl-Ganoloesol eraill). Paratowyd y cofnodion hyn i’w cynnwys yn y Glamorgan Inventory, Cyfrol III, Rhan 1b – ‘Later Castles from 1217 to the Present’, ond ni chawsant eu cynnwys wedyn
Dyddiadau a gwmpesir: c.1992-1995

Casgliad C.J. Spurgeon: Cyfeirnod CJS02/08
Nodiadau ymchwil, cardiau cyfeirio, rhanfapiau, cynlluniau o wahanol ffynonellau, copïau o ddeunydd perthnasol, a gohebiaeth yn ymwneud â safleoedd wedi’u cyfeirnodi fel TD (Town Defences / Amddiffynfeydd Trefol). Paratowyd y cofnodion hyn i’w cynnwys yn y Glamorgan Inventory, Cyfrol III, Rhan 1b – ‘Later Castles from 1217 to the Present’, ond ni chawsant eu cynnwys wedyn
Dyddiadau a gwmpesir: [dim dyddiad]

Casgliad C.J. Spurgeon: Cyfeirnod CJS02/09
Nodiadau arolwg, plotiadau, lluniadau, a phrintiau du a gwyn o gestyll Caerffili ac Abertawe yn bennaf. Mae hefyd yn cynnwys drafftiau mewn llawysgrifen o destunau ar gyfer penodau yn y cyhoeddiad ‘Later Castles’
Dyddiadau a gwmpesir: [dim dyddiad]

Casgliad C.J. Spurgeon: Cyfeirnod CJS02/10
Testun mewn llawysgrifen yn ymwneud â  safleoedd wedi’u cyfeirnodi fel TD (Town Defences / Amddiffynfeydd Trefol). Paratowyd y cofnodion hyn i’w cynnwys yn y Glamorgan Inventory, Cyfrol III, Rhan 1b – ‘Later Castles from 1217 to the Present’, ond ni chawsant eu cynnwys wedyn. Mae hefyd yn cynnwys testunau ar gestyll Ystumllwynarth a Sain Dunwyd
Dyddiadau a gwmpesir: [dim dyddiad]

Casgliad C.J. Spurgeon: Cyfeirnod CJS02/11
Drafftiau a drafftiau wedi’u golygu o adrannau yn y cyhoeddiad ‘Later Castles’ yn bennaf
Dyddiadau a gwmpesir: [dim dyddiad]

 

Ffotograff arosgo lliw CBHC o Ysbyty Siroedd Gogledd Cymru, Dinbych, 2011. AP_2011_3790 C.912909 NPRN: 96571

Ffotograff arosgo lliw CBHC o Ysbyty Siroedd Gogledd Cymru, Dinbych, 2011. AP_2011_3790 C.912909 NPRN: 96571

 

Y Casgliad Cofnodi Brys: NPRN 96571
Adroddiadau, cynlluniau, a ffotograffau’n ymwneud ag Ysbyty Gogledd Cymru, Dinbych
Dyddiadau a gwmpesir: 2018

Archif Prosiectau Foundations Archaeology: Cyfeirnod FAPA
Archifau prosiect yn ymwneud â nifer o ymchwiliadau a gwerthusiadau archaeolegol a wnaed gan Foundations Archaeology
Dyddiadau a gwmpesir: 1999-2010

Casgliad Sleidiau Howard J. Thomas: Cyfeirnod HJT
Sleidiau lliw wedi’u cynhyrchu gan Howard J. Thomas, yn ymwneud ag amryw safleoedd yng Nghymru
Dyddiadau a gwmpesir: 1970-1990

Casgliad Awyrluniau Fertigol yr Arolwg Ordnans
Awyrluniau du a gwyn o amryfal ardaloedd yng Nghymru
Dyddiadau a gwmpesir: 1966-1995

 

Golwg o’r awyr o Lociau Cwm-Fforch-Wen, i’r gogledd o Ystradgynlais: Paul R. Davis, 1 Tachwedd 2018. PRD_02_1902 C.647759 NPRN: 423589

Golwg o’r awyr o Lociau Cwm-Fforch-Wen, i’r gogledd o Ystradgynlais: Paul R. Davis, 1 Tachwedd 2018. PRD_02_1902 C.647759 NPRN: 423589

 

Casgliad Paul R. Davis: Cyfeirnodau PRD_02_1902 – PRD_02_1915
Awyrluniau lliw, a mapiau, yn ymwneud â nifer o safleoedd yng Nghymru
Dyddiadau a gwmpesir: Tachwedd 2018

Awyrluniau Digidol Arosgo Lliw CBHC: Cyfeirnodau AP2018_610 – AP2018_659
Awyrluniau arosgo yn dangos amryfal safleoedd yng Nghymru, wedi’u tynnu fel rhan o raglen rhagchwilio o’r awyr y Comisiwn Brenhinol
Dyddiadau a gwmpesir: 2015

Casgliad Stanley R. Jones: Cyfeirnod SRJC
Casgliad o luniadau mesuredig yn dangos adeiladau yng Nghanolbarth Cymru, wedi’u cynhyrchu gan Stanley R. Jones
Dyddiadau a gwmpesir: 1950-2000

 

Llyfrau

Mae ein holl lyfrau a chylchgronau wedi’u cofnodi yng Nghatalog Llyfrgell y Comisiwn Brenhinol a gellir eu gweld yn ein Llyfrgell ac Ystafell Ymchwil.

 • Anderson, D. 1982. Coal, a pictorial history of the British coal industry. Newton Abbot: David and Charles.
 • Firth Cleveland Ropes Ltd. [?]. Wire ropes. Sheffield: Firth Cleveland Ltd.
 • English Heritage. 2004. Save our streets. Swindon: English Heritage.
 • Hopson, Mary. The Roman Catholic burial ground and former church at Coed Anghred, Skenfrith, Gwent.  Llanrothal, Monmouth: Tregate Press.
 • Hutton, Barbara a Martin, Joyce. 1986. Doorways in the Dales. York: North Yorkshire and Cleveland Vernacular Buildings Study Group.
 • Lewis, David T.R. 2018. The Vaughan [Earls of Carbery] and Cambell [Earls and Thanes of Cawdor] families of Golden Grove Carmarthenshire. Erwhen, Carmarthenshire: David T.R. Lewis.
 • Mason, E. 1951. Practical coal mining for miners. London: Virtue and Company Ltd.
 • National Coal Board. 1968. Setting supports underground. London: H.M.S.O.
 • National Coal Board. 1973. Tracklaying for underground haulage. London: National Coal Board Mining Department.
 • National Coal Board. 1976. Colliery electrician. London: National Coal Board Industrial Training Branch.
 • National Coal Board. 1976. Transport underground: Part 2, moving men and supplies. London: National Coal Board Industrial Training Branch.
 • National Coal Board. 1977. Basic mechanical engineering. London: National Coal Board Industrial Training Branch.
 • National Coal Board. 1979. Coal its origin and occurrence. London: National Coal Board Mining Department.
 • National Coal Board. 1981. Pit ventilation. London: National Coal Board Industrial Training Branch.
 • National Coal Board. 1982. Armoured conveyors. London: National Coal Board Industrial Training Branch.
 • National Coal Board. 1985. Pumps and pumping. London: National Coal Board Industrial Training Branch.
 • National Coal Board. 1989. British coalmining: an introduction. Burton-on-Trent: British Coal Technical Department.
 • Neath Borough Council. 1964. The restoration of the Norman castle of Neath. Neath: Borough of Neath.
 • Presbyterian Church. 1929. The book of the jubilee fund: a book commemorating the work of the Jubilee Church Extension Fund of the Presbyterian Church of England, 1926-1929. London: Jubilee Church Extension Fund.
 • Rowlands, Dorothy Howard. 1949. Coal: yesterday, to-day and to-morrow. London: Harrap.
 • Russell, C. 1973. Coal, the basis of nineteenth-century technology. Bletchley: Open University Press.
 • Thomas, W. Gerwyn. 1969. Coal mining in Wales. Cardiff: National Museum of Wales.
 • Welton, Ann a John. 2010. The story of Montgomery. Woonton: Logaston Press.
 • Williams, Herbert. 1975. Battles in Wales. Cardiff: John Jones Cardiff Ltd.
 • Williams, Ifor. 1945. Enwau Lleoedd. Lerpwl: Gwasg y Brython.

Gwahanlithiau o Lyfrgell y Grŵp Pensaernïaeth Werinol

 • Barley, M.W. 1975. Flore’s house, Oakham, Rutland, gwahanlith o Transactions of the Leicestershire Archaeological and Historical Society, Cyfrol 50, tt. 37-40. Leicester: Leicestershire Archaeology and Historical Society.
 • Dent, J.S. 1977. Recent Excavations on the Site of Stockport Castle, gwahanlith o The Transactions of the Lancashire and Cheshire Antiquarian Society, Cyfrol 79, tt. 1-13. Wilmslow: Richmond Press Ltd.
 • Eden, P.M.G. 1972. Vernacular architecture, gwahanlith o Leicester and its region, pennod 26, tt. 578-589. Leicester: Leicester University Press for the Local Committee of the British Association.
 • Fraser Darling. 1955. The social situation, pennod o’r llyfr West Highland survey, tt. 288-302. London: Oxford University Press.
 • Hill, Nick. 2003. 10-14 Churchgate: Hallaton’s lost manor House?, gwahanlith o Transactions of the Leicestershire Archaeological and Historical Society, Cyfrol 77, tt. 12-34. Leicester: Leicestershire Archaeology and Historical Society.
 • Hill, Nick. 2001. The manor house, Melbourne: the development of Leicestershire’s earliest manor house, gwahanlith o Transactions of the Leicestershire Archaeological and Historical Society, Cyfrol 75, tt. 36-61. Leicester: Leicestershire Archaeology and Historical Society.
 • Hunter, James. The years of recovery, pennod o’r llyfr The making of the crofting community, tt. 111-113. Edinburgh: John Donald.
 • Maclean, Charles. 1972. A simple life, pennod o’r llyfr Island on the edge of the world: the story of St. Kilda, tt. 65-68. Edinburgh: Canongate.
 • Macdonald, Donald. 1978. Housing, pennod o’r llyfr Lewis: a history of the island, tt. 57-63. Edinburgh: Gordon Wright Publishing.
 • Maxwell, Syr John Stirling. 1938. Small houses and cottages, pennod o’r llyfr Shrines and homes of Scotland, tt. 215-225. London: Alexander Maclehose.
 • Plant, Marjorie, ‘The Home and its Plenishing’, tt. 19-60, pennod o’r llyfr The Domestic Life of Scotland in the Eighteenth Century. 1952. Edinburgh: University Press.
 • Rickman, T.H. 1972. A hall house at Shepshed, Leicestershire, gwahanlith o Transactions of the Leicestershire Archaeological and Historical Society, Cyfrol 47, tt. 51-54. Leicester: Leicestershire Archaeology and Historical Society.
 • Singleton, William, A. (?). Traditional Domestic Architecture in the South Manchester Region, Part I, gwahanlith o The Journal of the Manchester Geographical Society, Cyfrol LVI, tt. 7-32. London: Sherratt and Hughes.
 • Singleton, William, A. (?). Traditional Domestic Architecture in the South Manchester Region, Part II, gwahanlith o The Journal of the Manchester Geographical Society, Cyfrol LVII, tt. 57-89. London: Sherratt and Hughes.
 • Singleton, William, A. 1952. The Traditional House-Types in Rural Lancashire and Cheshire, gwahanlith o Transactions of the Historic Society of Lancashire and Cheshire, Cyfrol 104. tt. 75-91. Liverpool: Transactions of the Historic Society of Lancashire and Cheshire.
 • Smith, W.J. 1977. The Staircase Café, Stockport, gwahanlith o The Transactions of the Lancashire and Cheshire Antiquarian Society, Cyfrol 79, tt. 14-20. Wilmslow: Richmond Press Ltd.
 • Tattersall, Joan E. 1963. An eighteenth-century shippon at Accrington, gwahanlith o Transactions of the Historic Society of Lancashire and Cheshire, Cyfrol 115, tt. 177-183. Liverpool: Lancashire and Cheshire Historic Society.
 • Taylor, Robert F. 1965. Three Cruck Buildings in Lancashire and Cheshire, gwahanlith o Transactions of the Historic Society of Lancashire and Cheshire, Cyfrol 117, tt. 33-57. England: Chadwyck-Healey.
 • Wade-Martins, Peter, Excavations at North Elmham, 1967-8: An Interim Report, gwahanlith o Norfolk Archaeology, Cyfrol XXXIV, Rhan IV, tt. 352-397. (?)
 • Wade-Martins, Peter, Excavations at North Elmham, 1969: An Interim Report, gwahanlith o Norfolk Archaeology, Cyfrol XXXV, Rhan I, tt. 25-78. (?).
 • Webster, V.R. 1954. Cruck-framed buildings of Leicestershire. Gwahanlith o Transactions of the Leicestershire Archaeological Society, Cyfrol 30, tt. 26-58. Leicester: Leicestershire Archaeological Society.
 • Woodfield, Paul. 1981. The larger medieval houses of Northamptonshire, gwahanlith o Northamptonshire Archaeology, Cyfrol 16, tt. 153-196. (?): Northampshire Archaeology.
 • Walton, James. 1942. The domestic architecture of Tehri-Garhwal, gwahanlith o The Modern Review, Cyfrol 71, tt. 479-481. Calcutta: Modern Review.
 • Walton, James. 1957. Cruck-framed buildings in Scotland, gwahanlith o Gwerin, Cyfrol 1, rhifyn 3, tt. 109-122. Oxford[?]: Blackwells.

Cyfnodolion

 • Antiquity Cyfrol 92 (Rhif 365, Hydref 2018).
 • Architects’ Journal Cyfrol 245 (Rhifyn 20, 25/10/2018).
 • Architects’ Journal Cyfrol 245 (Rhifyn 21, 08/11/2018).
 • Architects’ Journal Specification Hydref (2018).
 • Britannia Cyfrol 49 (2018).
 • Cartographic Journal Cyfrol 55 (Rhif 3, Awst 2018).
 • Chapels Society Newsletter Cyfrol 69 (Medi 2018).
 • Current Archaeology Cyfrol 345 (Rhagfyr, 2018).
 • Current World Archaeology Cyfrol 91 (Hydref/Tachwedd, 2018).
 • DBRG News, Domestic Building Research Group Surrey Cyfrol 140 (Hydref 2018).
 • Etifeddiaeth y Cymry Cyfrol 67 (Gaeaf, 2018).
 • Essex Historic Buildings Group Newsletter Rhif 7 (Hydref 2018).
 • Essex Historic Buildings Group Newsletter Rhif 8 (Tachwedd 2018).
 • Gower Journal Cyfrol 69 (2018).
 • Heritage in Wales Cyfrol 67 (Gaeaf, 2018).
 • Industrial Archaeology Review Cyfrol 40 (Rhif 1, Mai 2018).
 • Mausolus: The Journal of the Mausolea and Monuments Trust (Haf 2018).
 • Melin Cyfrol 34 (2018).
 • Merioneth: Journal of the Merioneth Historical and Record society = Cylchgrawn Cymdeithas Hanes a Chofnodion Sir Feirionydd Cyfrol 18 (Rhan 1, 2018).
 • Panel for Historical Engineering Works Newsletter Rhif 159 (Medi 2018).
 • Pembrokeshire: The Journal of the Pembrokeshire Historical Society Cyfrol 27 (2018).
 • PenCambria Cyfrol 039 (Hydref 2018).
 • Railway & Canal Historical Society Bulletin Rhif 476 (Tachwedd 2018).
 • Railway & Canal Historical Society Journal Cyfrol 039 (Rhan 6, Rhif 233, 2018).
 • Touchstone (2018).
 • The Victorian Cyfrol 59 (Tachwedd 2018).

Cylchgronau: Ymwybyddiaeth Gyfredol

 • Current Archaeology Cyfrol 345 (Rhagfyr, 2018), tt. 52-55 Moving monoliths: New revelations from the Preseli bluestone quarries.
 • Current World Archaeology Cyfrol 91 (Hydref/Tachwedd, 2018), t. 9 From Wales to Stonehenge.
 • Industrial Archaeology Review Cyfrol 40 (Rhif 1, Mai 2018) tt. 25-38 Bwrdd Marchnata Llaeth: Four Milk Marketing Board creameries in Wales, Brian Malaws a Miriam McDonald.
 • The Victorian Cyfrol 59 (Tachwedd, 2018), t. 16 John Summers Steelworks, Shotton on the Top 10 Endangered Buildings 2018.

 

Cysylltwch â ni

Os oes gennych unrhyw sylwadau neu ymholiadau, mae croeso i chi gysylltu â ni:

Gwasanaeth Llyfrgell ac Ymholiadau CHCC
Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru
Ffordd Penglais
Aberystwyth
Ceredigion SY23 3BU

Ffôn: +44 (0)1970 621200
Ffacs: +44 (0)1970 627701
E-bost: chc.cymru@cbhc.gov.uk
Gwefan: cbhc.gov.uk

Croesewir gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg | Correspondence welcomed in Welsh and English

05/12/2018

Subscribe
Notify of
guest

Security code *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

MYNNWCH Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM DREFTADAETH CYMRU

Ymunwch â’r rhestr e-bostio i dderbyn diweddariadau rheolaidd. Mae’n rhad ac am ddim!

Tweets

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x