CBHC / RCAHMW > Newyddion > Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Tachwedd 2019
Henllan Falls Carved Tree Graffiti, 2015 Ref. DS2019_0048_0001 C.674012 NPRN: 421279

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Tachwedd 2019

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC). Gellir gweld yr eitemau archifol a’r llyfrau llyfrgell ac erthyglau o gylchgronau yn ein hystafell ddarllen gyhoeddus. Gellir gweld y deunydd archifol ar Coflein hefyd yn coflein.gov.uk. Gellir dod o hyd i bob cyhoeddiad yn ein Catalog Llyfrgell ar-lein.

Rydym ar agor i’r cyhoedd ar yr adegau canlynol:
Dydd Llun – Dydd Gwener 09.30 – 16.00,
Dydd Mercher 10.30 – 16.30.
Fe’ch cynghorir i wneud apwyntiad.

Onnen wedi’i Thocio, Coed-y-Gaer, 2006 Cyfeirnod DS2006_047_005   C.524054   NPRN: 404425
Onnen wedi’i Thocio, Coed-y-Gaer, 2006 Cyfeirnod DS2006_047_005 C.524054 NPRN: 404425

Archifau

Adroddiadau/Gwerthusiadau Archaeolegol (nid gan yr Ymddiriedolaethau Archaeolegol)
Archifau arolwg archaeolegol yn ymwneud â:

 • Lleiandy Loreto, Llandudno, 2015: Cyfeirnod AENT43_01

Archifau Prosiect Archaeoleg Cymru / Archaeology Wales
Archifau prosiect yn ymwneud â:

 • Clwb Cymdeithasol y Trallwng, Y Trallwng, Powys, 2018: Cyfeirnod AWP_363

Casgliad Arthur Chater

 • Copïau digidol o negatifau sy’n ymwneud yn bennaf â safleoedd yn Sir Aberteifi, 1967-1968: Cyfeirnod acc05

Casgliad Cadw o Negatifau Lliw 35mm o Adeiladau Rhestredig: Cyfeirnod CLBN
Negatifau lliw, wedi’u tynnu gan Cadw yn ystod ei Brosiect Ail-arolygu Adeiladau Rhestredig: ychwanegiadau at y casgliad presennol
Dyddiadau a gwmpesir: 1980-2010

Casgliad Henebion mewn Gofal Cadw: Cyfeirnod CMC/PA
Deunydd ffotograffig yn ymwneud â Henebion mewn Gofal: ychwanegiadau at y casgliad presennol
Dyddiadau a gwmpesir: 1870-2008

Y Casgliad Rhoddion Digidol Cyffredinol

 • Ffotograffau lliw o’r ffwrnais a’r odyn yn Odyn Fach, Cefn yr Ystrad, 2019: Cyfeirnod DD2019_012
 • Ffotograffau lliw o Goleg Technegol Sir Gaernarfon, Ffordd Ffriddoedd, Bangor, 2019: Cyfeirnod DD2019_013

Arolwg Chwarel Lechi Hafodlas: C.673070
Aroddiad arolwg manwl ar hanes a chynllun Chwarel Lechi Hafodlas, Blaenau Ffestiniog, ynghyd â lluniadau mesuredig a llyfryn o ffotograffau wedi’u copïo gan laser. Y corff hwn o waith a enillodd Wobr Gwaith Maes a Chofnodi’r Gymdeithas Archaeoleg Ddiwydiannol ym 1997
Dyddiadau a gwmpesir: 1997

Graffiti wedi’u Cerfio ar Goeden, Rhaeadr Henllan, 2015 Cyfeirnod DS2019_0048_0001   C.674012   NPRN: 421279
Graffiti wedi’u Cerfio ar Goeden, Rhaeadr Henllan, 2015 Cyfeirnod DS2019_0048_0001 C.674012 NPRN: 421279

Ffotograffiaeth Ddigidol yr Ymchwilwyr
Delweddau arolwg ffotograffig yn ymwneud â:

 • Graffiti wedi’u cerfio ar goeden, Rhaeadr Henllan, 2015: Cyfeirnod DS2019_0048
 • Rhaglen y One Show yn ffilmio ym Maes Awyr Hwlffordd, 2018: Cyfeirnod DS2019_0049
 • Ceuffos a wnaed gan garcharorion rhyfel, Op Road, Ardal Hyfforddi Pontsenni, 2014: Cyfeirnod DS2019_0050
 • Lloc crwn Felindre-isaf, 2018: Cyfeirnod DS2019_0051 

Awyrluniau Digidol Arosgo Lliw CBHC

 • Awyrluniau’n ymwneud ag amryfal safleoedd yng Nghymru, 2013: Cyfeirnodau AP2019_1000 – AP2019_ 1170 [C.673257-C.674737]
Parc Aberdâr, 2010 Cyfeirnod AP_2010_1163   C.905580   NPRN: 96245
Parc Aberdâr, 2010 Cyfeirnod AP_2010_1163 C.905580 NPRN: 96245

Llyfrau

 • Mae ein holl lyfrau a chylchgronau wedi’u cofnodi yng Nghatalog Llyfrgell y Comisiwn Brenhinol a gellir eu gweld yn ein Llyfrgell ac Ystafell Ymchwil.
 • Barnatt, John. 2019. Reading the Peak District landscape: snapshots in time. Swindon: Historic England.
 • Breeze, David John. 2016. Hadrian’s Wall: paintings by the Richardson family. Edinburgh: John Donald.
 • Brundle, Lisa. 2019. Image and performance, agency and ideology: representations of the human figure in funerary contexts in Anglo-Saxon art, AD 400-680. Oxford: BAR Publishing.
 • Cherry, Briget. 2015. Ivy-mantled tower: a history of the church and churchyard of St. Mary, Hornsey, Middlesex.  London: Hornsey Historical Society.
 • Drage, Christopher. 1982? Skegby manor house. [Mansfield]: Trent Valley Archaeological Research Committee: Workers’ Educational Association.
 • Flatman, Joe. 2011. Becoming an archaeologist: a guide to professional pathways. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Gittos, Brian a Gittos, Moira. 2019. Interpreting medieval effigies: the evidence from Yorkshire to 1400. Oxford: Oxbow.
 • Heather, Peter. 2005. The fall of the Roman Empire: a new history. London: Macmillan.
 • Rodger, Richard a Madgin, Rebecca [Golygyddion]. 2016. Leicester: a modern history. Lancaster: Carnegie.
 • Waterson, Merlin [Golygwyd gan Morrison, Ian.]. 2019. Rescue & reuse: communities, heritage and architecture. Newcastle upon Tyne: RIBA Publishing.

Gwahanlithiau o Lyfrgell y Grŵp Pensaernïaeth Werinol

 • Buchanan, R.H. 1957. Stapple thatch, gwahanlith o Ulster Folklife, Cyfrol 3, tt. 19 – 28. Belfast: Ulster Folklife.
 • Charles, F.W.B. 1967. Dating of Medieval roof trusses by comparative methods, gwahanlith o Conference on Scientific Methods in Medieval Archaeology, tt. 1 – 15. Los Angeles: Scientific methods in medieval archaeology.
 • Finlaison, M.D. a Holdsworth, P. 1976. A Medieval house at 13 and 13A Old Street, St. Helier and an insect fauna from Old Street, St. Helier, gwahanlith o Société Jersiaise Annual Bulletin, Cyfrol 21, tt. 477 – 496. St. Helier [Jersey C.I.]: Société Jersiaise.
 • Gailey, Alan.1982. Bricks and brick-making in Ulster in the 1830s, gwahanlith o Ulster Folklife, Cyfrol 28, tt. 61-64. Belfast: Ulster Folklife.
 • Harvey, John. 1953. Early Tudor draughtsmen, gwahanlith o The connoisseur coronation book, tt. 97 – 102. [London]: [National Magazine].
 • Robinson, P.S. a Brannon, N.F. 1981-2. A Seventeenth-century house in New Row, Coleraine, gwahanlith o’r Ulster Journal of Archaeology, Cyfrolau 44 a 45,tt. 173 -178. Belfast: Ulster Journal of Archaeology.
 • Robinson, P.S. 1983. Some late survivals of box-framed ‘Plantation’ houses in Coleraine, County Londonderry, gwahanlith o’r Ulster Journal of Archaeology, Cyfrol 46, tt. 129 – 136. Belfast: Ulster Archaeological Society.
 • Samuels, F.W.B. 1971. Dendrochronology: The science of dating buildings by tree rings, gwahanlith o’r Timber Trades Journal, Hydref 30, 1971, tt. 14 – 19. Dartford: Timber Trades Journal.
 • Samuels, John. 1980. Mud-walled buildings at Flintham and Thoroton. Nottinghamshire, gwahanlith o The Transactions of the Thoroton Society of Nottinghamshire, Cyfrol 84, tt. 44 – 47. Nottingham: Thoroton Society.
 • Williams, B.B. a Robinson, P.S. 1983. The excavation of Bronze age cists and a Medieval Booley House at Glenmakeeran, County Antrim and a discussion of Booleying in North Antrim, gwahanlith o’r Ulster Journal of Archaeology, Cyfrol 46, tt. 29 – 40. Belfast: Ulster Archaeological Society.

Cyfnodolion

 • Antiquaries Journal Cyfrol 98 (2018).
 • Architects’ Journal Cyfrol 246 (Rhan 21, 07/11/2019 a Rhan 22, 21/11/2019).
 • AJ Specification (Tachwedd 2019).
 • Britannia Cyfrol 50 (2019).
 • Current Archaeology 357 (Rhagfyr 2019).
 • Industrial Archaeology Review Cyfrol 41 (Rhan 2, Tachwedd 2019).
 • Mausolus Gaeaf (2019).
 • Melin Cyfrol 35 (2019).
 • Pembrokeshire Cyfrol 28 (2019).
 • Railway and Canal Historical Society Bulletin Rhif 482 (Tachwedd 2019).
 • Railway and Canal Historical Society Journal Cyfrol 39 (Rhan 9, Rhif 236, Tachwedd 2019).
 • Regional Furniture Cyfrolau 32 a 33 (2018 a 2019).                 
 • Regional Furniture Society Newsletter Cyfrol 71 (Hydref 2019).
 • Tools and Trades History Society Newsletter Cyfrol 144 (Gŵyl Fihangel, 2019).
 • Vernacular Architecture Group, Spring Conference: East Cornwall 2019.
 • Victorian: The Magazine of the Victorian Society Cyfrol 62 (Tachwedd 2019).
 • Welsh Mines Preservation Trust Newsletter / Newyddlen Ymddiriedolaeth Cadwraeth Mwynfeydd Cymru Cyfrol 4 (Hydref 2019).
 • Welsh Mines Society Newsletter / Newyddlen Cymdeithas Mwyngloddiau Cymru Cyfrol 81 (Hydref 2019).

Cylchgronau: Ymwybyddiaeth Gyfredol

 • Britannia Cyfrol 50 (2019) tt. 410-412 Safleoedd yng Nghymru sy’n cael sylw, Evan M. Chapman.
 • Victorian: The Magazine of the Victorian Society Cyfrol 62 (Tachwedd 2019) t. 27, Living (with) Victorians: Cardiff Castle, Matthew Williams. P. 30 Cynhwysir Ysgol y Bont-faen, Bro Morgannwg, ar restr 2019 o’r 10 adeilad sydd fwyaf mewn perygl.
Darnau gweddol fawr o goed sy’n dangos y gwahaniaeth rhwng y mawn a’r haenau llifwaddodol (wedi’u diffinio gan y newidiadau yn lliw’r pridd), Coedwig Foddedig, Llanrhystud, 2012 Cyfeirnod DS2012_547_005   C.564412   NPRN: 417481
Darnau gweddol fawr o goed sy’n dangos y gwahaniaeth rhwng y mawn a’r haenau llifwaddodol (wedi’u diffinio gan y newidiadau yn lliw’r pridd), Coedwig Foddedig, Llanrhystud, 2012 Cyfeirnod DS2012_547_005 C.564412 NPRN: 417481

Cysylltwch â ni

Os oes gennych unrhyw sylwadau neu ymholiadau, mae croeso i chi gysylltu â ni:

Gwasanaeth Llyfrgell ac Ymholiadau CHCC
Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru
Ffordd Penglais
Aberystwyth
Ceredigion SY23 3BU

Ffôn: +44 (0)1970 621200
Ffacs: +44 (0)1970 627701
E-bost: chc.cymru@cbhc.gov.uk
Gwefan: cbhc.gov.uk

Croesewir gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg | Correspondence welcomed in Welsh and English

06/12/2019

Subscribe
Notify of
guest

Security code *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

MYNNWCH Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM DREFTADAETH CYMRU

Ymunwch â’r rhestr e-bostio i dderbyn diweddariadau rheolaidd. Mae’n rhad ac am ddim!

Tweets

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x