CBHC / RCAHMW > Newyddion > Cyfle i gael swydd: Dewch i ymuno â’n tîm arolygu i gofnodi treftadaeth Cymru!

Cyfle i gael swydd: Dewch i ymuno â’n tîm arolygu i gofnodi treftadaeth Cymru!

Rydym yn chwilio am Swyddog Geomateg. Swydd barhaol yw hon, ac mae’n ddelfrydol i’r sawl sy’n dwlu ar ddata digidol – ei gasglu, ei brosesu a’i ddosbarthu.

  • Amser-llawn: 37 awr yr wythnos
  • Parhaol
  • £26,900 – £30,610 (Ynghyd a buddion)
  • Dyddiad cau: 5 o’r gloch ar 20/08/2023.

Pwrpas y swydd ac arwyddocâd y rôl

Bydd gennych rôl ganolog yn y Tîm Arolygu ac Ymchwilio. Byddwch yn gweithio’n agos gyda’n holl ymchwilwyr arbenigol (mae pump ohonynt ar hyn o bryd) i ddarparu’r arbenigedd a’r cymorth geomatig sy’n angenrheidiol i’w galluogi i wneud eu gwaith. Byddwch yn arwain ar rhai elfennau ac yn helpu gydag eraill wrth wneud arolygon o safleoedd archaeolegol, henebion ac adeiladau hanesyddol ar hyd a lled Cymru, o bob cyfnod ac mewn amrywiaeth o amgylcheddau.

Mae gwaith ein hymchwilwyr arbenigol yn cwmpasu archaeoleg, archaeoleg ddiwydiannol, adeiladau hanesyddol a phensaernïaeth, archaeoleg arforol, ac arolygu o’r awyr. Bydd y tîm yn gweithio gydag amrywiaeth o asiantaethau, prifysgolion, a chyrff eraill i arolygu ac ymchwilio i’r amgylchedd hanesyddol a’i ddehongli. Rhai prosiectau presennol yw Pensaernïaeth yr Ugeinfed Ganrif, Adeiladau Ffydd, yr arfordir a’r parth rhynglanw a’r Tirwedd Lechi: Safle Treftadaeth y Byd.

Byddwn yn ymgymryd â’n gwaith arolygu’n ddigidol gan ddefnyddio amrywiaeth o dechnegau a chyfarpar, gan gynnwys ffotograffiaeth safonol a ffotogrametreg i wneud arolygon ffotograffig ar y tir ac yn yr awyr (awyren ysgafn a drôn), GNSS i arolygu gwrthgloddiau, a laser-sganio i arolygu adeiladau. Byddwn hefyd yn comisiynu cwmnïau allanol i wneud gwaith arolygu geoffisegol a LiDAR, ac weithiau’n ymgymryd â phrosiectau sonar arforol mewn partneriaeth â sefydliadau eraill.

Ffyrdd newydd o fapio bryngaer: ffotogrametreg â drôn o Fryngaer Pendinas, Penparcau, Aberystwyth, ar ôl hedfan drôn yn 2023. Mae’r Model Arwyneb Digidol, sy’n gywir i’r centimedr, yn dangos amlinellau a gwrthgloddiau hynafol yr amddiffynfeydd cynhanesyddol, yn ogystal â gwrychoedd ac olion aredig mwy diweddar.
Ffyrdd newydd o fapio bryngaer: ffotogrametreg â drôn o Fryngaer Pendinas, Penparcau, Aberystwyth, ar ôl hedfan drôn yn 2023. Mae’r Model Arwyneb Digidol, sy’n gywir i’r centimedr, yn dangos amlinellau a gwrthgloddiau hynafol yr amddiffynfeydd cynhanesyddol, yn ogystal â gwrychoedd ac olion aredig mwy diweddar.

Mae gennym raglen eang a bydd ein gwaith arolygu’n arwain at greu a lledaenu sawl math o gynnyrch, yn fewnol a thrwy gomisiwn, gan gynnwys cynlluniau a thrawsluniau archifol safonol, modelau 3D, animeiddiadau ail-greu, teithiau rhithiol, a Realiti Cymysg. Gallwch weld peth o’n gwaith diweddaraf yma https://sketchfab.com/CBHC_RCAHMW/collections ac yma https://www.youtube.com/@rcahmw/playlists

Byddwn hefyd yn rhoi arweiniad a chyngor ar ddulliau arolygu i sefydliadau eraill yn sector amgylchedd hanesyddol Cymru, ac rydym wedi ymrwymo i ymchwilio i dechnolegau digidol arloesol ar gyfer y sector treftadaeth ac i’w datblygu, ac i dynnu sylw at y datblygiadau diweddaraf yn y maes drwy gynnal cynhadledd Gorffennol Digidol flynyddol.

Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon cysylltwch â:

Louise Barker, Uwch Ymchwilydd (Archaeoleg) ar 01970 621212, e-bost louise.barker@rcahmw.gov.uk neu

Susan Fielding, Uwch Ymchwilydd (Adeiladau Hanesyddol) ar 01970 621219, email susan.fielding@rcahmw.gov.uk

Gellir cael mwy o fanylion

Gellir cael mwy o fanylion a ffurflen gais ar ein tudalen swyddi gwag.

20/07/2023

Subscribe
Notify of
guest

Security code *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

MYNNWCH Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM DREFTADAETH CYMRU

Ymunwch â’r rhestr e-bostio i dderbyn diweddariadau rheolaidd. Mae’n rhad ac am ddim!

Tweets

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x