CBHC / RCAHMW > Newyddion > Cyfle i gael swydd – Swyddog Ymgysylltu â’r Cyhoedd yn y Comisiwn Brenhinol

Cyfle i gael swydd – Swyddog Ymgysylltu â’r Cyhoedd yn y Comisiwn Brenhinol

  • Llawn-amser: 37 awr yr wythnos
  • Parhaol
  • £26,900 – £30,610 (ynghyd â buddion)
  • Dyddiad cau: 5pm ar 1af Hydref 2023.

Ydych chi’n meddwl eich bod yn dda am gyfleu gwybodaeth i gynulleidfa eang ac amrywiol yng Nghymru a thu hwnt?

Ydych chi’n dwlu ar dreftadaeth yn ei holl ffurfiau amrywiol – archaeoleg, adeiladau hanesyddol, hanes arforol, a chymaint o bethau eraill? Allech chi ysgrifennu blog sy’n seiliedig ar waith y Comisiwn Brenhinol, creu negeseuon yn rheolaidd ar gyfer cyfryngau cymdeithasol, mynychu digwyddiadau treftadaeth a chynrychioli’r Comisiwn ynddynt, ac anfon llythyrau newyddion i rwydwaith mawr o dros fil o Gyfeillion? Os felly, efallai mai hon yw’r swydd berffaith i chi!

Diben a phwysigrwydd y swydd

Mae’r Tîm Cyfathrebiadau yn gyfrifol am hyrwyddo’r Comisiwn Brenhinol a’i weithgareddau drwy raglen ymgysylltu sy’n hygyrch i gynulleidfa eang ac amrywiol. Mae gan y Comisiwn rwydwaith cryf o Gyfeillion, sy’n cael gwybodaeth yn rheolaidd am weithgareddau a digwyddiadau’r Comisiwn.

Fel aelod o’r tîm hwn, bydd y Swyddog Ymgysylltu â’r Cyhoedd yn chwarae rôl bwysig o ran cynnal a datblygu’r gynulleidfa hon drwy ddulliau cyfathrebu ac ymgysylltu ar-lein ac wyneb yn wyneb arloesol yn ogystal â dulliau sydd wedi ennill eu plwyf. Bydd hynny’n golygu cysylltu pobl o bob cwr o Gymru a thu hwnt â gwaith y Comisiwn ac adnoddau Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru. Bydd deiliad y swydd yn aelod o dîm brwdfrydig sy’n cydweithio’n agos â’i gilydd mewn amgylchedd dwyieithog dan arweiniad y Rheolwr Cyfathrebiadau. 

Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, mae croeso i chi gysylltu â: Nicola Roberts, Rheolwr Cyfathrebiadau, ffôn: 01970 621248, ebost: nicola.roberts@cbhc.gov.uk

Gellir cael mwy o fanylion

Gellir cael mwy o fanylion a ffurflen gais ar ein tudalen swyddi gwag.

13/09/2023

Subscribe
Notify of
guest

Security code *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

MYNNWCH Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM DREFTADAETH CYMRU

Ymunwch â’r rhestr e-bostio i dderbyn diweddariadau rheolaidd. Mae’n rhad ac am ddim!

Tweets

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x