CBHC / RCAHMW > Newyddion > Cyfraniad anhepgor llongau i’r byd!
International Maritime Day

Cyfraniad anhepgor llongau i’r byd!

Mae’n Ddiwrnod Morwrol y Byd heddiw – diwrnod a roddwyd o’r neilltu i ddathlu’r diwydiant sydd, yn ddistaw ac effeithlon, ddydd a nos, yn sicrhau bod pobl y byd yn cael eu bwydo, eu dilladu a’u cadw’n ddiddos, ac yn darparu’r holl ‘hanfodion’ bach hynny na allwn wneud hebddynt erbyn hyn.

International Maritime Day

Mae’r detholiad uchod yn dangos ffotograffau diweddar a dynnwyd gan ein hymchwilydd ni – y FLYING FOAM, sgwner a ddrylliwyd ger Deganwy ym 1936 (chwith uchaf), ac ysgerbwd llong ar flaendraeth Sandy Haven, Sir Benfro (de gwaelod) – a golygfeydd mwy hanesyddol o’n casgliadau megis llongau’n cael eu llwytho â glo (de uchaf) a badau pleser yn harbwr Dinbych-y-pysgod (chwith gwaelod).

 

Mae’r llongau a gollwyd oddi ar arfordir Cymru ac a gofnodwyd yng Nghofnod Henebion Cenedlaethol Cymru – bron 6,000 o longddrylliadau yn perthyn i 17 genedl o leiaf – yn adlewyrchu natur ryngwladol ein treftadaeth forwrol.

Ceir yn ein casgliadau o ffotograffau lawer o luniau o’r llongau hyn, yn y porthladd a hefyd yn eu gorffwysfan olaf. Rydym wedi casglu ynghyd ddetholiad ohonynt mewn oriel ar-lein arbennig i’w coffáu ac i ddathlu’r diwrnod.

Mae maint llongau modern yn hollol syfrdanol. Er enghraifft, gall llongau cynwysyddion mwyaf y byd, MSC OSCAR ac CSCL GLOBE, gario mwy na 19,000 o gynwysyddion neu 39,000 o geir. Gall llongau eraill gludo digon o rawn i fwydo bron pedair miliwn o bobl am fis; digon o olew i wresogi dinas gyfan am flwyddyn, neu ddigon o nwyddau gorffenedig i lenwi rhyw 20,000 o lorïau mawr.

Ers canrifoedd lawer, llongau fu’r ‘peiriannau’ mwyaf cymhleth a grëwyd gan ddyn ac, yn sicr, maen nhw wedi cadw eu statws fel un o ryfeddodau peirianegol mwyaf y byd!

 

Y cenhedloedd a gollodd y llongau sydd wedi’u cofnodi yng Nghofnod Henebion Cenedlaethol Cymru

Mae dadansoddiad o’r llongau o wledydd tramor a gollwyd yn cadarnhau natur ryngwladol cysylltiadau morwrol Cymru.

 

Mae ein casgliadau hefyd yn cynnwys fideos tanddwr o safleoedd llongddrylliadau, er enghraifft, y ROYAL CHARTER a gollwyd oddi ar Foelfre ym mis Hydref 1859: https://www.casgliadywerin.cymru/items/476122

29/09/2016

Subscribe
Notify of
guest

Security code *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

MYNNWCH Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM DREFTADAETH CYMRU

Ymunwch â’r rhestr e-bostio i dderbyn diweddariadau rheolaidd. Mae’n rhad ac am ddim!

Tweets

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x