Cyhoeddiadau

Archaeoleg Ucheldir Gwent - The Archaeology of Upland Gwent ISBN-9781871184570

Archaeoleg Ucheldir Gwent – The Archaeology of Upland Gwent

Ffurfiwyd cymeriad arbennig cymoedd y de a’u cymunedau gan gyfuniad o’u tirwedd a’u hanes, ac yn y blaenau cewch drysorfa o henebion archaeolegol sy’n d ...

Mwy £14.95

above-brennock

Above Brecknock: An Historic County from the Air

Cyfrol sy’n dathlu tirwedd ac archaeoleg hynod amrywiol sir hanesyddol Brycheiniog yw Above Brecknock. Tirweddau o’r Mynydd Du yn y dwyrain i’r Fforest Fa ...

Mwy £15.00

Llechi Cymru Archaeoleg a Hanes ISBN9781871184525

Llechi Cymru – Archaeoleg a Hanes

Enillwr y wobr am Lyfr Gorau yng Ngwobrau Archaeolegol Prydain 2016   Ar un adeg, arferid gweld llechi o chwareli yng Nghymru ar doeau ledled y byd. ...

Mwy £45.00

Welsh Slate Archaeology and History of an Industry ISBN9781871184518

Welsh Slate – Archaeology and History of an Industry

Enillwr y wobr am Lyfr Gorau yng Ngwobrau Archaeolegol Prydain 2016 ...

Mwy £45.00

Layout 1

Dyfrbont a Chamlas Pontcysyllte Safle Treftadaeth Byd

A hithau'n eicon ymysg dyfrffyrdd y byd, ymwelir â Dyfrbont a Chamlas Pontcysyllte gan gannoedd o filoedd o bobl bob blwyddyn. Mae'r rhuban 11 milltir hwn o no ...

Mwy £9.95

Layout 1

Pontcysyllte Aqueduct and Canal World Heritage Site

  Siop Lyfrau Mae ein hôl-gatalog cyfan ar gael drwy ein siop lyfrau. Mae’r holl deitlau sydd allan o brint bellach ar gael fel eLyfrau drwy Google P ...

Mwy £9.95

Darganfod Tai Hanesyddol Eryri - Discovering the Historic Houses of Snowdonia ISBN 978-1-871184-53-2

Darganfod Tai Hanesyddol Eryri – Discovering the Historic Houses of Snowdonia

Cynnwys Confensiynau Dylunio Rhagair: Hen Dai Newydd Eryri Y Gwir Anrhydeddus yr Arglwydd Lord Dafydd Elis-Thomas Rhagymadrodd yr Awduron Rhan I: C ...

Mwy £29.95

BAR Driver cover_2

Architecture, Regional Identity and Power in the Iron Age Landscapes of Mid Wales

Astudiaeth yw hon o fryngaerau o’r Oes Haearn yng Ngogledd Ceredigion, canolbarth Cymru. Mae mwy na chant o fryngaerau a llociau amddiffynnol yn hysbys yn y d ...

Mwy £33.00

Cymru Hanesyddol o'r Awyr - Historic Wales from the Air ISBN 978-1-871184-44-0

Cymru Hanesyddol o’r Awyr – Historic Wales from the Air

Mewn 220 a rhagor o luniau gwych mae'r llyfr hwn yn ymchwilio i dirweddau a hanes Cymru. Maent yn dyddio o'r 1920au hyd heddiw ac o waith cynharaf awyrlunwyr pr ...

Mwy £19.95

Capeli - Chapels ISBN 978-1-8477146-5-7

Capeli – Chapels

Gan Tim Rushton with an introduction by Susan Fielding and a foreward by Huw Edwards, 2012. Mae cyhoeddiad dwyieithog gyda 120 o luniau hardd o Capeli gan yr ...

Mwy £14.95

Fields of Play The Sporting Heritage of Wales ISBN 978-1-87118-445-7

Fields of Play: The Sporting Heritage of Wales

Yn yr ugeinfed ganrif ar hugain mae llawer ohonom yn cymryd parciau, meysydd chwaraeon a chanolfannau hamdden yn ganiataol. Ond y tu ôl i bob un ohonynt mae st ...

Mwy £14.95

The Western Brecon Beacons The Archaeology of Mynydd Du and Fforest Fawr ISBN 978-1-871184-43-3

The Western Brecon Beacons: The Archaeology of Mynydd Du and Fforest Fawr

Siop Lyfrau Mae ein hôl-gatalog cyfan ar gael drwy ein siop lyfrau. Mae’r holl deitlau sydd allan o brint bellach ar gael fel eLyfrau drwy Google Play, ac ...

Mwy £14.95

Inside Welsh Homes  Y Tu Mewn i Gartrefi Cymru ISBN 978-1-871184-46-4

Y Tu Mewn i Gartrefi Cymru / Inside Welsh Homes (eBook)

Mae’r teitl hwn allan o brint bellach, ond mae ar gael fel eLyfr. Prynwch yr eLyfr Nawr Y Tu Mewn i Gartrefi Cymru / Inside Welsh Homes at Google Play. ...

Mwy £14.99

Worktown The Drawings of Falcon Hildred ISBN 978-1-871184-47-1

Worktown: The Drawings of Falcon Hildred

Siop Lyfrau Mae ein hôl-gatalog cyfan ar gael drwy ein siop lyfrau. Mae’r holl deitlau sydd allan o brint bellach ar gael fel eLyfrau drwy Google Play, ac ...

Mwy £16.95

Herbert Luck North Arts and Crafts Architecture for Wales ISBN 978-1-871184-41-9

Herbert Luck North: Arts and Crafts Architecture for Wales

Siop Lyfrau Mae ein hôl-gatalog cyfan ar gael drwy ein siop lyfrau. Mae’r holl deitlau sydd allan o brint bellach ar gael fel eLyfrau drwy Google Play, ac ...

Mwy £14.95

Mynydd Hiraethog The Denbigh Moors ISBN 978-1-871184-40-2

Mynydd Hiraethog: Darganfod Treftadaeth yr Uwchdiroedd

Mynydd Hiraethog: The Denbigh Moors gan Robert J. Silvester gyda chyfraniadau gan Louise Barker a David Leighton, cyhoeddwyd gan Gomisiwn Brenhinol Henebion Cym ...

Mwy £9.99

Y Bwthyn Cymreig Arferion adeiladu tlodion y Gymru wledig 1750-1900 ISBN 978-1-871184-38-9

Y Bwthyn Cymreig: Arferion adeiladu tlodion y Gymru wledig 1750-1900

Er mai'r bwythyn traddodiadol yw o nodweddion mwyaf arbennig tirwedd Cymru, mae ef bellach yn adeilad eithaf prin am i filoedd o enghreifftiau ohono ddiflannu d ...

Mwy £29.95

Roman Frontiers in Wales and the Marches ISBN 978-1-871184-39-6

Roman Frontiers in Wales and the Marches

Siop Lyfrau Mae ein hôl-gatalog cyfan ar gael drwy ein siop lyfrau. Mae’r holl deitlau sydd allan o brint bellach ar gael fel eLyfrau drwy Google Play, ac ...

Mwy £35.00

transp 12.tif

Pontcysyllte Aqueduct & Canal: Nomination as a World Heritage Site

Siop Lyfrau Mae ein hôl-gatalog cyfan ar gael drwy ein siop lyfrau. Mae’r holl deitlau sydd allan o brint bellach ar gael fel eLyfrau drwy Google Play, ac ...

Mwy £14.95

Trysorau Cudd Darganfod Treftadaeth Cymru ISBN 978-1-871184-36-5

Trysorau Cudd: Darganfod Treftadaeth Cymru

Yn Trysorau Cudd dangosir sut y mae treftadaeth Cymru wedi’i hailddarganfod a’i hail-ddehongli yn ystod canrif o ymchwil. Ceir ynddo gant o draethodau ac am ...

Mwy £19.95

Pembrokeshire Historic Landscapes from the Air ISBN 978-1-87118-429-7

Pembrokeshire: Historic Landscapes from the Air

Mae tirweddau hanesyddol Sir Benfro gyda’r mwyaf amrywiol a diddorol ym Mhrydain. Ar hyd glannau trofaus y sir hon ym mhen draw gorllewin Cymru, sir sydd â d ...

Mwy £19.95

rty 5 (2).tif

Houses and History in the March of Wales: Radnorshire 1400-1800 (eBook)

Mae’r teitl hwn allan o brint bellach, ond mae ar gael fel eLyfr. Prynwch yr eLyfr Nawr Houses and History in the March of Wales: Radnorshire 1400-1800 yn ...

Mwy £9.99

book 3 (2).tif

The Archaeology of the Welsh Uplands (eBook)

Mae’r teitl hwn allan o brint bellach, ond mae ar gael fel eLyfr. Prynwch yr eLyfr Nawr The Archaeology of the Welsh Uplands yn Google Play.   Sio ...

Mwy £4.99

Bryngaer Pen Dinas Hill-Fort A Prehistoric Fortress at Aberystwyth

Bryngaer Pen Dinas Hill-Fort: A Prehistoric Fortress at Aberystwyth

Mae’r teitl hwn allan o brint bellach, ond mae ar gael fel eLyfr. Prynwch yr eLyfr Nawr Bryngaer Pen Dinas Hill-Fort: A Prehistoric Fortress at Aberystwyth ...

Mwy £1.99

book.tif

Guns Across the Severn: Victorian Fortifications of Glamorgan

Yn Guns Across the Severn ceir astudiaeth fanwl gan staff y Comisiwn Brenhinol o'r prif amddiffynfeydd a godwyd ym Morgannwg yn ystod oes Victoria, sef ar Ynys ...

Mwy £5.00

rty 10.tif

Copperopolis: Landscapes of the Early Industrial Period in Swansea (eBook)

Mae’r teitl hwn allan o brint bellach, ond mae ar gael fel eLyfr. Prynwch yr eLyfr Nawr Copperopolis: Landscapes of the Early Industrial Period in Swansea ...

Mwy £9.99

Glamorgan Later Castles

Glamorgan: Later Castles (eBook)

Mae’r teitl hwn allan o brint bellach, ond mae ar gael fel eLyfr. Prynwch yr eLyfr Nawr Glamorgan: Later Castles yn Google Play.   Siop Lyfrau Ma ...

Mwy £9.99

Brecknock: Later Prehistoric Monuments and Unenclosed Settlements To 1000 A.D. (eBook)

Mae’r teitl hwn allan o brint bellach, ond mae ar gael fel eLyfr. Prynwch yr eLyfr Nawr Brecknock: Later Prehistoric Monuments and Unenclosed Settlements T ...

Mwy £9.99

Collieries of Wales Engineering & Architecture

Collieries of Wales: Engineering & Architecture (eBook)

Mae’r teitl hwn allan o brint bellach, ond mae ar gael fel eLyfr. Prynwch yr eLyfr Nawr Collieries of Wales: Engineering & Architecture yn Google Play. ...

Mwy £2.99

bok 7.tif

Lighthouses of Wales: Their Architecture and Archaeology (eBook)

Mae’r teitl hwn allan o brint bellach, ond mae ar gael fel eLyfr. Prynwch yr eLyfr Nawr Lighthouses of Wales: Their Architecture and Archaeology yn Google ...

Mwy £2.99

Newport Castle (Pembrokeshire) An Architectural Guide

Newport Castle (Pembrokeshire): An Architectural Guide (eBook)

Mae’r teitl hwn allan o brint bellach, ond mae ar gael fel eLyfr. Prynwch yr eLyfr Nawr Newport Castle (Pembrokeshire): An Architectural Guide yn Google P ...

Mwy £1.99

bok 14.tif

Glamorgan: Early Castles (eBook)

Mae’r teitl hwn allan o brint bellach, ond mae ar gael fel eLyfr. Prynwch yr eLyfr Nawr Glamorgan: Early Castles yn Google Play.   Siop Lyfrau Ma ...

Mwy £9.99

bok 2.tif

The Brecon Forest Tramroad: The Archaeology of an Early Railway System (eBook)

Mae’r teitl hwn allan o brint bellach, ond mae ar gael fel eLyfr. Prynwch yr eLyfr Nawr The Brecon Forest Tramroad: The Archaeology of an Early Railway Sys ...

Mwy £4.99

bok 5.tif

A Guide to the Industrial Archaeology of the Swansea Region (eBook)

Mae’r teitl hwn allan o brint bellach, ond mae ar gael fel eLyfr. Prynwch yr eLyfr Nawr A Guide to the Industrial Archaeology of the Swansea Region yn Goo ...

Mwy £1.99

bok 13 (2).tif

Glamorgan Inventory: Vol.4 part 2 Farmhouses and Cottages (eBook)

Mae’r teitl hwn allan o brint bellach, ond mae ar gael fel eLyfr. Prynwch yr eLyfr Nawr Glamorgan Inventory: Vol.4 part 2 Farmhouses and Cottages yn Google ...

Mwy £9.99

bok 3.tif

Houses of the Welsh Countryside: A study in historical geography (Second Edition) (eBook)

Mae’r teitl hwn allan o brint bellach, ond mae ar gael fel eLyfr. Prynwch yr eLyfr Nawr Houses of the Welsh Countryside: A study in historical geography (S ...

Mwy £14.99

bok 16.tif

The Archaeology of the Montgomeryshire Canal (eBook)

Mae’r teitl hwn allan o brint bellach, ond mae ar gael fel eLyfr. Prynwch yr eLyfr Nawr The Archaeology of the Montgomeryshire Canal yn Google Play. &nb ...

Mwy £2.99

bok 11.tif

Brecknock: Part ii: Hill-forts and Roman Remains (eBook)

Mae’r teitl hwn allan o brint bellach, ond mae ar gael fel eLyfr. Prynwch yr eLyfr Nawr Brecknock: Part ii: Hill-forts and Roman Remains yn Google Play. ...

Mwy £9.99

bok 9.tif

Glamorgan Inventory: Vol 3, Part 2: Medieval Secular Monuments, Non-defensive (eBook)

Mae’r teitl hwn allan o brint bellach, ond mae ar gael fel eLyfr. Prynwch yr eLyfr Nawr Glamorgan Inventory: Vol 3, Part 2: Medieval Secular Monuments, Non ...

Mwy £9.99

bok 10.tif

Glamorgan Inventory: Vol.4, part 1 The Greater Houses (eBook)

Mae’r teitl hwn allan o brint bellach, ond mae ar gael fel eLyfr. Prynwch yr eLyfr Nawr Glamorgan Inventory: Vol.4, part 1 The Greater Houses yn Google Pla ...

Mwy £9.99

Glamorgan Inventory Vol1, part 1 The Stone and Bronze Ages

Glamorgan Inventory: Vol.1, part 1 The Stone and Bronze Ages (eBook)

Mae’r teitl hwn allan o brint bellach, ond mae ar gael fel eLyfr. Prynwch yr eLyfr Nawr Glamorgan Inventory: Vol.1, part 1 The Stone and Bronze Ages yn Goo ...

Mwy £4.99

bok 12.tif

Glamorgan Inventory: Vol.1, part 2 The Iron Age and Roman Occupation (eBook)

Mae’r teitl hwn allan o brint bellach, ond mae ar gael fel eLyfr. Prynwch yr eLyfr Nawr Glamorgan Inventory: Vol.1, part 2 The Iron Age and Roman Occupatio ...

Mwy £4.99

Glamorgan Inventory Vol1, part 3 The Early Christian Period

Glamorgan Inventory: Vol.1, part 3 The Early Christian Period (eBook)

Mae’r teitl hwn allan o brint bellach, ond mae ar gael fel eLyfr. Prynwch yr eLyfr Nawr Glamorgan Inventory: Vol.1, part 3 The Early Christian Period yn Go ...

Mwy £4.99

Caernarvonshire West III An Inventory of the Ancient Monuments in the County

Caernarvonshire: West III: An Inventory of the Ancient Monuments in the County (eBook)

Mae’r teitl hwn allan o brint bellach, ond mae ar gael fel eLyfr. Prynwch yr eLyfr Nawr Caernarvonshire: West III: An Inventory of the Ancient Monuments in ...

Mwy £0.00

Caernarvonshire: Central II: An Inventory of the Ancient Monuments in the County (eBook)

Mae’r teitl hwn allan o brint bellach, ond mae ar gael fel eLyfr. Prynwch yr eLyfr Nawr Caernarvonshire: Central II: An Inventory of the Ancient Monuments ...

Mwy £0.00

Caernarvonshire East I - An Inventory of the Ancient Monuments in the County

Caernarvonshire: East I: An Inventory of the Ancient Monuments in the County (eBook)

Mae’r teitl hwn allan o brint bellach, ond mae ar gael fel eLyfr. Prynwch yr eLyfr Nawr Caernarvonshire: East I: An Inventory of the Ancient Monuments in t ...

Mwy £0.00

Anglesey - An Inventory of the Ancient Monuments in the County

Anglesey: An Inventory of the Ancient Monuments in the County (eBook)

Mae’r teitl hwn allan o brint bellach, ond mae ar gael fel eLyfr. Prynwch yr eLyfr Nawr Anglesey: An Inventory of the Ancient Monuments in the County yn Go ...

Mwy £0.00

Pembrokeshire - An Inventory of the Ancient Monuments in the County

Pembrokeshire: An Inventory of the Ancient Monuments in the County (eBook)

Mae’r teitl hwn allan o brint bellach, ond mae ar gael fel eLyfr. Prynwch yr eLyfr Nawr An Inventory of the Ancient Monuments in Wales and Monmouthshire: V ...

Mwy £0.00

Merionethshire - An Inventory of the Ancient Monuments in the County

Merionethshire: An Inventory of the Ancient Monuments in the County (eBook)

Mae’r teitl hwn allan o brint bellach, ond mae ar gael fel eLyfr. Prynwch yr eLyfr Nawr An Inventory of the Ancient Monuments in Wales and Monmouthshire: V ...

Mwy £0.00

Carmarthenshire - An Inventory of the Ancient Monuments in the County

Carmarthenshire: An Inventory of the Ancient Monuments in the County (eBook)

Mae’r teitl hwn allan o brint bellach, ond mae ar gael fel eLyfr. Prynwch yr eLyfr Nawr An Inventory of the Ancient Monuments in Wales and Monmouthshire: V ...

Mwy £0.00

Denbighshire - An Inventory of the Ancient Monuments in the County

Denbighshire: An Inventory of the Ancient Monuments in the County (eBook)

Mae’r teitl hwn allan o brint bellach, ond mae ar gael fel eLyfr. Prynwch yr eLyfr Nawr An Inventory of the Ancient Monuments in Wales and Monmouthshire: I ...

Mwy £0.00

Radnorshire - An Inventory of the Ancient Monuments in the County

Radnorshire: An Inventory of the Ancient Monuments in the County (eBook)

Mae’r teitl hwn allan o brint bellach, ond mae ar gael fel eLyfr. Prynwch yr eLyfr Nawr An Inventory of the Ancient Monuments in Wales and Monmouthshire: I ...

Mwy Price: £0.00

An Inventory of the Ancient Monuments in Wales and Monmouthshire II - County of Flint

Flintshire: An Inventory of the Ancient Monuments in the County (eBook)

Mae’r teitl hwn allan o brint bellach, ond mae ar gael fel eLyfr. Prynwch yr eLyfr Nawr An Inventory of the Ancient Monuments in Wales and Monmouthshire: I ...

Mwy £0.00

Minutes of Evidence given before the Royal Commission on Ancient Monuments in Wales and Monmouthshire

Minutes of Evidence given before the Royal Commission on Ancient Monuments in Wales and Monmouthshire (eBook)

Mae’r teitl hwn allan o brint bellach, ond mae ar gael fel eLyfr. Prynwch yr eLyfr Nawr Minutes of Evidence given before the Royal Commission on Ancient Mo ...

Mwy £0.00

An Inventory of the Ancient Monuments in Wales and Monmouthshire I - County of Montgomery

Montgomeryshire: An Inventory of the Ancient Monuments in the County (eBook)

Mae’r teitl hwn allan o brint bellach, ond mae ar gael fel eLyfr. Prynwch yr eLyfr Nawr An Inventory of the Ancient Monuments in Wales and Monmouthshire: I ...

Mwy £0.00

Mwy