Cyhoeddiadau

Cymru a’r Môr: 10,000 o flynyddoedd o Hanes y Môr

Cymru a’r Môr: 10,000 o flynyddoedd o Hanes y Môr

Mae’r astudiaeth fwyaf cynhwysfawr erioed o hanes y môr yng Nghymru – a gymrodd dros ddegawd i’w hymchwilio a’i chynhyrchu – yn cael ei chyhoeddi’r ...

Mwy £24.99

Archaeoleg Ucheldir Gwent – The Archaeology of Upland Gwent

Ffurfiwyd cymeriad arbennig cymoedd y de a’u cymunedau gan gyfuniad o’u tirwedd a’u hanes, ac yn y blaenau cewch drysorfa o henebion archaeolegol sy’n d ...

Mwy £14.95

Above Brecknock: An Historic County from the Air

Cyfrol sy’n dathlu tirwedd ac archaeoleg hynod amrywiol sir hanesyddol Brycheiniog yw Above Brecknock. Tirweddau o’r Mynydd Du yn y dwyrain i’r Fforest Fa ...

Mwy £15.00

Aerofilms: A History of Britain From Above

Prynu - Aerofilms: A History of Britain From Above ...

Mwy £25.00

Llechi Cymru – Archaeoleg a Hanes

Enillwr y wobr am Lyfr Gorau yng Ngwobrau Archaeolegol Prydain 2016   Ar un adeg, arferid gweld llechi o chwareli yng Nghymru ar doeau ledled y byd. ...

Mwy £45.00

Welsh Slate – Archaeology and History of an Industry

Enillwr y wobr am Lyfr Gorau yng Ngwobrau Archaeolegol Prydain 2016   Prynu - Welsh Slate – Archaeology and History of an Industry ...

Mwy £45.00

Dyfrbont a Chamlas Pontcysyllte Safle Treftadaeth Byd

A hithau'n eicon ymysg dyfrffyrdd y byd, ymwelir â Dyfrbont a Chamlas Pontcysyllte gan gannoedd o filoedd o bobl bob blwyddyn. Mae'r rhuban 11 milltir hwn o no ...

Mwy £9.95

Pontcysyllte Aqueduct and Canal World Heritage Site

Prynu - Pontcysyllte Aqueduct and Canal World Heritage Site Siop Lyfrau Mae ein hôl-gatalog cyfan ar gael drwy ein siop lyfrau. Mae’r holl deitlau sydd al ...

Mwy £9.95

Darganfod Tai Hanesyddol Eryri – Discovering the Historic Houses of Snowdonia

Cynnwys Confensiynau Dylunio Rhagair: Hen Dai Newydd Eryri Y Gwir Anrhydeddus yr Arglwydd Lord Dafydd Elis-Thomas Rhagymadrodd yr Awduron Rhan I: C ...

Mwy £29.95

Architecture, Regional Identity and Power in the Iron Age Landscapes of Mid Wales

Astudiaeth yw hon o fryngaerau o’r Oes Haearn yng Ngogledd Ceredigion, canolbarth Cymru. Mae mwy na chant o fryngaerau a llociau amddiffynnol yn hysbys yn y d ...

Mwy £33.00

Cymru Hanesyddol o’r Awyr – Historic Wales from the Air

Mewn 220 a rhagor o luniau gwych mae'r llyfr hwn yn ymchwilio i dirweddau a hanes Cymru. Maent yn dyddio o'r 1920au hyd heddiw ac o waith cynharaf awyrlunwyr pr ...

Mwy £19.95

Capeli – Chapels

Gan Tim Rushton with an introduction by Susan Fielding and a foreward by Huw Edwards, 2012. Mae cyhoeddiad dwyieithog gyda 120 o luniau hardd o Capeli gan yr ...

Mwy £14.95

Fields of Play: The Sporting Heritage of Wales

Yn yr ugeinfed ganrif ar hugain mae llawer ohonom yn cymryd parciau, meysydd chwaraeon a chanolfannau hamdden yn ganiataol. Ond y tu ôl i bob un ohonynt mae st ...

Mwy £14.95

The Western Brecon Beacons: The Archaeology of Mynydd Du and Fforest Fawr

Siop Lyfrau Mae ein hôl-gatalog cyfan ar gael drwy ein siop lyfrau. Mae’r holl deitlau sydd allan o brint bellach ar gael fel eLyfrau drwy Google Play, ac ...

Mwy £14.95

Y Tu Mewn i Gartrefi Cymru / Inside Welsh Homes (eBook)

Mae’r teitl hwn allan o brint bellach, ond mae ar gael fel eLyfr. Prynwch yr eLyfr Nawr Y Tu Mewn i Gartrefi Cymru / Inside Welsh Homes at Google Play. ...

Mwy £14.99

Worktown: The Drawings of Falcon Hildred

Siop Lyfrau Mae ein hôl-gatalog cyfan ar gael drwy ein siop lyfrau. Mae’r holl deitlau sydd allan o brint bellach ar gael fel eLyfrau drwy Google Play, ac ...

Mwy £16.95

Herbert Luck North: Arts and Crafts Architecture for Wales

*Allan o Stoc* Siop Lyfrau Mae ein hôl-gatalog cyfan ar gael drwy ein siop lyfrau. Mae’r holl deitlau sydd allan o brint bellach ar gael fel eLyfrau drwy ...

Mwy £14.95

Mynydd Hiraethog: Darganfod Treftadaeth yr Uwchdiroedd

Mynydd Hiraethog: The Denbigh Moors gan Robert J. Silvester gyda chyfraniadau gan Louise Barker a David Leighton, cyhoeddwyd gan Gomisiwn Brenhinol Henebion Cym ...

Mwy £9.99

Y Bwthyn Cymreig: Arferion adeiladu tlodion y Gymru wledig 1750-1900

Er mai'r bwythyn traddodiadol yw o nodweddion mwyaf arbennig tirwedd Cymru, mae ef bellach yn adeilad eithaf prin am i filoedd o enghreifftiau ohono ddiflannu d ...

Mwy £29.95

Roman Frontiers in Wales and the Marches

Siop Lyfrau Mae ein hôl-gatalog cyfan ar gael drwy ein siop lyfrau. Mae’r holl deitlau sydd allan o brint bellach ar gael fel eLyfrau drwy Google Play, ac ...

Mwy £35.00

Pontcysyllte Aqueduct & Canal: Nomination as a World Heritage Site

Siop Lyfrau Mae ein hôl-gatalog cyfan ar gael drwy ein siop lyfrau. Mae’r holl deitlau sydd allan o brint bellach ar gael fel eLyfrau drwy Google Play, ac ...

Mwy £14.95

Trysorau Cudd: Darganfod Treftadaeth Cymru

Yn Trysorau Cudd dangosir sut y mae treftadaeth Cymru wedi’i hailddarganfod a’i hail-ddehongli yn ystod canrif o ymchwil. Ceir ynddo gant o draethodau ac am ...

Mwy £19.95

Pembrokeshire: Historic Landscapes from the Air

Mae tirweddau hanesyddol Sir Benfro gyda’r mwyaf amrywiol a diddorol ym Mhrydain. Ar hyd glannau trofaus y sir hon ym mhen draw gorllewin Cymru, sir sydd â d ...

Mwy £19.95

Houses and History in the March of Wales: Radnorshire 1400-1800 (eBook)

Mae’r teitl hwn allan o brint bellach, ond mae ar gael fel eLyfr. Prynwch yr eLyfr Nawr Houses and History in the March of Wales: Radnorshire 1400-1800 yn ...

Mwy £9.99

The Archaeology of the Welsh Uplands (eBook)

Mae’r teitl hwn allan o brint bellach, ond mae ar gael fel eLyfr. Prynwch yr eLyfr Nawr The Archaeology of the Welsh Uplands yn Google Play.   Sio ...

Mwy £4.99

Bryngaer Pen Dinas Hill-Fort: A Prehistoric Fortress at Aberystwyth

Mae’r teitl hwn allan o brint bellach, ond mae ar gael fel eLyfr. Prynwch yr eLyfr Nawr Bryngaer Pen Dinas Hill-Fort: A Prehistoric Fortress at Aberystwyth ...

Mwy £1.99

Guns Across the Severn: Victorian Fortifications of Glamorgan

Yn Guns Across the Severn ceir astudiaeth fanwl gan staff y Comisiwn Brenhinol o'r prif amddiffynfeydd a godwyd ym Morgannwg yn ystod oes Victoria, sef ar Ynys ...

Mwy £5.00

Copperopolis: Landscapes of the Early Industrial Period in Swansea (eBook)

Mae’r teitl hwn allan o brint bellach, ond mae ar gael fel eLyfr. Prynwch yr eLyfr Nawr Copperopolis: Landscapes of the Early Industrial Period in Swansea ...

Mwy £9.99

Glamorgan: Later Castles (eBook)

Mae’r teitl hwn allan o brint bellach, ond mae ar gael fel eLyfr. Prynwch yr eLyfr Nawr Glamorgan: Later Castles yn Google Play.   Siop Lyfrau Ma ...

Mwy £9.99

Brecknock: Later Prehistoric Monuments and Unenclosed Settlements To 1000 A.D. (eBook)

Mae’r teitl hwn allan o brint bellach, ond mae ar gael fel eLyfr. Prynwch yr eLyfr Nawr Brecknock: Later Prehistoric Monuments and Unenclosed Settlements T ...

Mwy £9.99

Collieries of Wales: Engineering & Architecture (eBook)

Mae’r teitl hwn allan o brint bellach, ond mae ar gael fel eLyfr. Prynwch yr eLyfr - Collieries of Wales: Engineering & Architecture Siop Lyfrau Mae ...

Mwy £2.99

Lighthouses of Wales: Their Architecture and Archaeology (eBook)

Mae’r teitl hwn allan o brint bellach, ond mae ar gael fel eLyfr. Prynwch yr eLyfr Nawr Lighthouses of Wales: Their Architecture and Archaeology yn Google ...

Mwy £2.99

Newport Castle (Pembrokeshire): An Architectural Guide (eBook)

Mae’r teitl hwn allan o brint bellach, ond mae ar gael fel eLyfr. Prynwch yr eLyfr Nawr Newport Castle (Pembrokeshire): An Architectural Guide yn Google P ...

Mwy £1.99

Glamorgan: Early Castles (eBook)

Mae’r teitl hwn allan o brint bellach, ond mae ar gael fel eLyfr. Prynwch yr eLyfr Nawr Glamorgan: Early Castles yn Google Play.   Siop Lyfrau Ma ...

Mwy £9.99

The Brecon Forest Tramroad: The Archaeology of an Early Railway System (eBook)

Mae’r teitl hwn allan o brint bellach, ond mae ar gael fel eLyfr. Prynwch yr eLyfr Nawr The Brecon Forest Tramroad: The Archaeology of an Early Railway Sys ...

Mwy £4.99

A Guide to the Industrial Archaeology of the Swansea Region (eBook)

Mae’r teitl hwn allan o brint bellach, ond mae ar gael fel eLyfr. Prynwch yr eLyfr Nawr A Guide to the Industrial Archaeology of the Swansea Region. &nb ...

Mwy £1.99

Glamorgan Inventory: Vol.4 part 2 Farmhouses and Cottages (eBook)

Mae’r teitl hwn allan o brint bellach, ond mae ar gael fel eLyfr. Prynwch yr eLyfr Nawr Glamorgan Inventory: Vol.4 part 2 Farmhouses and Cottages yn Google ...

Mwy £9.99

Houses of the Welsh Countryside: A study in historical geography (Second Edition) (eBook)

Mae’r teitl hwn allan o brint bellach, ond mae ar gael fel eLyfr. Prynwch yr eLyfr Nawr Houses of the Welsh Countryside: A study in historical geography (S ...

Mwy £14.99

The Archaeology of the Montgomeryshire Canal (eBook)

Mae’r teitl hwn allan o brint bellach, ond mae ar gael fel eLyfr. Prynwch yr eLyfr Nawr The Archaeology of the Montgomeryshire Canal yn Google Play. &nb ...

Mwy £2.99

Brecknock: Part ii: Hill-forts and Roman Remains (eBook)

Mae’r teitl hwn allan o brint bellach, ond mae ar gael fel eLyfr. Prynwch yr eLyfr Nawr Brecknock: Part ii: Hill-forts and Roman Remains yn Google Play. ...

Mwy £9.99

Glamorgan Inventory: Vol 3, Part 2: Medieval Secular Monuments, Non-defensive (eBook)

Mae’r teitl hwn allan o brint bellach, ond mae ar gael fel eLyfr. Prynwch yr eLyfr Nawr Glamorgan Inventory: Vol 3, Part 2: Medieval Secular Monuments, Non ...

Mwy £9.99

Glamorgan Inventory: Vol.4, part 1 The Greater Houses (eBook)

Mae’r teitl hwn allan o brint bellach, ond mae ar gael fel eLyfr. Prynwch yr eLyfr Nawr Glamorgan Inventory: Vol.4, part 1 The Greater Houses   Si ...

Mwy £9.99

Glamorgan Inventory: Vol.1, part 1 The Stone and Bronze Ages (eBook)

Mae’r teitl hwn allan o brint bellach, ond mae ar gael fel eLyfr. Prynwch yr eLyfr Nawr Glamorgan Inventory: Vol.1, part 1 The Stone and Bronze Ages yn Goo ...

Mwy £4.99

Glamorgan Inventory: Vol.1, part 2 The Iron Age and Roman Occupation (eBook)

Mae’r teitl hwn allan o brint bellach, ond mae ar gael fel eLyfr. Prynwch yr eLyfr Nawr Glamorgan Inventory: Vol.1, part 2 The Iron Age and Roman Occupatio ...

Mwy £4.99

Glamorgan Inventory: Vol.1, part 3 The Early Christian Period (eBook)

Mae’r teitl hwn allan o brint bellach, ond mae ar gael fel eLyfr. Prynwch yr eLyfr Nawr Glamorgan Inventory: Vol.1, part 3 The Early Christian Period yn Go ...

Mwy £4.99

Caernarvonshire: West III: An Inventory of the Ancient Monuments in the County (eBook)

Mae’r teitl hwn allan o brint bellach, ond mae ar gael fel eLyfr. Prynwch yr eLyfr Nawr Caernarvonshire: West III: An Inventory of the Ancient Monuments in ...

Mwy £0.00

Caernarvonshire: Central II: An Inventory of the Ancient Monuments in the County (eBook)

Mae’r teitl hwn allan o brint bellach, ond mae ar gael fel eLyfr. Prynwch yr eLyfr Nawr Caernarvonshire: Central II: An Inventory of the Ancient Monuments ...

Mwy £0.00

Caernarvonshire: East I: An Inventory of the Ancient Monuments in the County (eBook)

Mae’r teitl hwn allan o brint bellach, ond mae ar gael fel eLyfr. Prynwch yr eLyfr Nawr Caernarvonshire: East I: An Inventory of the Ancient Monuments in t ...

Mwy £0.00

Anglesey: An Inventory of the Ancient Monuments in the County (eBook)

Mae’r teitl hwn allan o brint bellach, ond mae ar gael fel eLyfr. Prynwch yr eLyfr Nawr Anglesey: An Inventory of the Ancient Monuments in the County yn Go ...

Mwy £0.00

Pembrokeshire: An Inventory of the Ancient Monuments in the County (eBook)

Mae’r teitl hwn allan o brint bellach, ond mae ar gael fel eLyfr. Prynwch yr eLyfr Nawr An Inventory of the Ancient Monuments in Wales and Monmouthshire: V ...

Mwy £0.00

Merionethshire: An Inventory of the Ancient Monuments in the County (eBook)

Mae’r teitl hwn allan o brint bellach, ond mae ar gael fel eLyfr. Prynwch yr eLyfr Nawr An Inventory of the Ancient Monuments in Wales and Monmouthshire: V ...

Mwy £0.00

Carmarthenshire: An Inventory of the Ancient Monuments in the County (eBook)

Mae’r teitl hwn allan o brint bellach, ond mae ar gael fel eLyfr. Prynwch yr eLyfr Nawr An Inventory of the Ancient Monuments in Wales and Monmouthshire: V ...

Mwy £0.00

Denbighshire: An Inventory of the Ancient Monuments in the County (eBook)

Mae’r teitl hwn allan o brint bellach, ond mae ar gael fel eLyfr. Prynwch yr eLyfr Nawr An Inventory of the Ancient Monuments in Wales and Monmouthshire: I ...

Mwy £0.00

Radnorshire: An Inventory of the Ancient Monuments in the County (eBook)

Mae’r teitl hwn allan o brint bellach, ond mae ar gael fel eLyfr. Prynwch yr eLyfr Nawr An Inventory of the Ancient Monuments in Wales and Monmouthshire: I ...

Mwy Price: £0.00

Flintshire: An Inventory of the Ancient Monuments in the County (eBook)

Mae’r teitl hwn allan o brint bellach, ond mae ar gael fel eLyfr. Prynwch yr eLyfr Nawr An Inventory of the Ancient Monuments in Wales and Monmouthshire: I ...

Mwy £0.00

Minutes of Evidence given before the Royal Commission on Ancient Monuments in Wales and Monmouthshire (eBook)

Mae’r teitl hwn allan o brint bellach, ond mae ar gael fel eLyfr. Prynwch yr eLyfr Nawr Minutes of Evidence given before the Royal Commission on Ancient Mo ...

Mwy £0.00

Montgomeryshire: An Inventory of the Ancient Monuments in the County (eBook)

Mae’r teitl hwn allan o brint bellach, ond mae ar gael fel eLyfr. Prynwch yr eLyfr Nawr An Inventory of the Ancient Monuments in Wales and Monmouthshire: I ...

Mwy £0.00

Mwy