CBHC / RCAHMW > Gorffennol Digidol > Cyhoeddwyd ein Prif Siaradwyr Cyntaf

Cyhoeddwyd ein Prif Siaradwyr Cyntaf

Mae’n bleser mawr gennym gyhoeddi enwau’r Prif Siaradwyr ar gyfer ein Prif Sesiwn gyntaf yng nghynhadledd Gorffennol Digidol 2018.

Ar Ddydd Mercher 7 Chwefror fe fydd Simon Crutchley (Historic England), Helen Pike a Dean Veall (Coleg Prifysol Llundain) ac Andreas Weber (Prifysgol Twente) yn rhoi cyflwyniadau ar amrywiaeth eang o brosiectau arolygu a dehongli.

Simon Crutchley yw Rheolwr Datblygu Pell-synhwyro Historic England ac, fel archaeolegydd tirwedd, mae ganddo fwy na 25 mlynedd o brofiad o fapio a dehongli nodweddion archaeolegol a hanesyddol o awyrluniau. Yn ‘”Edrych yn ôl ac ymlaen, i fyny ac i lawr”: Newidiadau o ran mesur a chofnodi safleoedd a thirweddau yn ystod y deng mlynedd ddiwethaf yn Historic England’ fe fydd Simon yn edrych yn ôl ar y datblygiadau ym meysydd LiDAR a sganio laser daearol yn ystod y degawd diwethaf. Bydd hyn yn cynnwys datblygiadau mewn caledwedd, meddalwedd, a rheoli a lledaenu data. Ystyrir hefyd y gwersi a ddysgwyd a beth fydd yn digwydd yn y dyfodol.

UAV_at_Kenilworth Cover_SJ9718_camp_composite_small

Helen Pike yw Rhaglennydd Cyhoeddus Amgueddfeydd Coleg Prifysgol Llundain (UCL). Mae ganddi ddiddordeb arbennig mewn sicrhau bod pob cymuned yn gallu cyrchu ac ymgysylltu â chasgliadau treftadaeth. Dean Veall yw’r Swyddog Dysgu a Mynediad yn Amgueddfa Sŵoleg Grant. Mae ei waith yn cynnwys defnyddio technolegau arloesol i helpu’r cyhoedd i ymgysylltu â gwyddoniaeth a byd natur. Fel rhan o Grand Challenge of Transformative Technology UCL, bu Helen a Dean yn cynnal digwyddiadau fel ‘Hacathonau i Bobl â Nam ar eu Golwg’ i ymchwilio i sut y gellid defnyddio technolegau i greu profiadau mwy hygyrch, cynhwysol a grymusol, a ‘Teithiau Robot’ a oedd yn profi sut y gallai technolegau mynediad pell gwneud amgueddfeydd a’u casgliadau’n haws eu cyrchu gan bobl ag anableddau. Yn y cyflwyniad hwn byddant yn rhannu eu mewnwelediadau wrth arbrofi gyda thechnolegau ac offer digidol newydd sy’n ehangu mynediad i ddiwylliant a threftadaeth drwy theori ac ymarfer.

nnm001000762_003, 6/17/09, 8:51 AM,  8C, 3328x3536 (5008+3744), 133%, JUNI 2009 LT12, 1/120 s, R49.8, G18.4, B13.2

Is-ddarlithydd yng Nghyfadran y Gwyddorau Ymddygiad, Rheolaeth a Chymdeithasol ym Mhrifysgol Twente yw’r Dr Andreas Weber. Mae gan Andreas arbenigedd yn natblygiad gwyddoniaeth a thechnoleg mewn cymdeithas a threftadaeth ddigidol, a bydd yn rhoi cyflwyniad ar Archifau byd natur fel her a chyfle digidol. Yn ystod hanner cyntaf y bedwaredd ganrif ar bymtheg fe gafodd planhigion ac anifeiliaid ynysfor Indonesia eu cofnodi’n ysgrifenedig a gweledol ar raddfa nas gwelwyd o’r blaen. Mae’r llawysgrifau a darluniau hyn, sydd mewn amgueddfeydd yn yr Iseldiroedd, yr Almaen a Lloegr, wedi cael eu digido, ond oherwydd eu natur maent hwy’n parhau’n weddol anhygyrch i ymchwilwyr a’r cyhoedd. Mae’r prosiect Making Sense of Illustrated Handwritten Archives wedi datblygu  gwasanaeth ar-lein soffistigedig a chyfeillgar i alluogi’r defnyddiwr i chwilio a rhwydweithio’r casgliadau llawysgrifenedig darluniedig wedi’u digido hyn. Yn ogystal â bwrw golwg cyffredinol dros y prosiect fe fydd Andreas yn trafod y cyfleoedd, peryglon a goblygiadau ehangach sydd ynghlwm wrth gymhwyso system adnabod delweddau (geiriau) a thechnegau digidol eraill yng nghyd-destun casgliadau llawysgrifenedig darluniedig wedi’u digido.

 

 

05/12/2017

Subscribe
Notify of
guest

Security code *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

MYNNWCH Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM DREFTADAETH CYMRU

Ymunwch â’r rhestr e-bostio i dderbyn diweddariadau rheolaidd. Mae’n rhad ac am ddim!

Tweets

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x