Cyhoeddwyd ein Prif Siaradwyr Cyntaf

Mae’n bleser mawr gennym gyhoeddi enwau’r Prif Siaradwyr ar gyfer ein Prif Sesiwn gyntaf yng nghynhadledd Gorffennol Digidol 2018.

Ar Ddydd Mercher 7 Chwefror fe fydd Simon Crutchley (Historic England), Helen Pike a Dean Veall (Coleg Prifysol Llundain) ac Andreas Weber (Prifysgol Twente) yn rhoi cyflwyniadau ar amrywiaeth eang o brosiectau arolygu a dehongli.

Simon Crutchley yw Rheolwr Datblygu Pell-synhwyro Historic England ac, fel archaeolegydd tirwedd, mae ganddo fwy na 25 mlynedd o brofiad o fapio a dehongli nodweddion archaeolegol a hanesyddol o awyrluniau. Yn ‘”Edrych yn ôl ac ymlaen, i fyny ac i lawr”: Newidiadau o ran mesur a chofnodi safleoedd a thirweddau yn ystod y deng mlynedd ddiwethaf yn Historic England’ fe fydd Simon yn edrych yn ôl ar y datblygiadau ym meysydd LiDAR a sganio laser daearol yn ystod y degawd diwethaf. Bydd hyn yn cynnwys datblygiadau mewn caledwedd, meddalwedd, a rheoli a lledaenu data. Ystyrir hefyd y gwersi a ddysgwyd a beth fydd yn digwydd yn y dyfodol.

UAV_at_Kenilworth Cover_SJ9718_camp_composite_small

Helen Pike yw Rhaglennydd Cyhoeddus Amgueddfeydd Coleg Prifysgol Llundain (UCL). Mae ganddi ddiddordeb arbennig mewn sicrhau bod pob cymuned yn gallu cyrchu ac ymgysylltu â chasgliadau treftadaeth. Dean Veall yw’r Swyddog Dysgu a Mynediad yn Amgueddfa Sŵoleg Grant. Mae ei waith yn cynnwys defnyddio technolegau arloesol i helpu’r cyhoedd i ymgysylltu â gwyddoniaeth a byd natur. Fel rhan o Grand Challenge of Transformative Technology UCL, bu Helen a Dean yn cynnal digwyddiadau fel ‘Hacathonau i Bobl â Nam ar eu Golwg’ i ymchwilio i sut y gellid defnyddio technolegau i greu profiadau mwy hygyrch, cynhwysol a grymusol, a ‘Teithiau Robot’ a oedd yn profi sut y gallai technolegau mynediad pell gwneud amgueddfeydd a’u casgliadau’n haws eu cyrchu gan bobl ag anableddau. Yn y cyflwyniad hwn byddant yn rhannu eu mewnwelediadau wrth arbrofi gyda thechnolegau ac offer digidol newydd sy’n ehangu mynediad i ddiwylliant a threftadaeth drwy theori ac ymarfer.

nnm001000762_003, 6/17/09, 8:51 AM,  8C, 3328x3536 (5008+3744), 133%, JUNI 2009 LT12, 1/120 s, R49.8, G18.4, B13.2

Is-ddarlithydd yng Nghyfadran y Gwyddorau Ymddygiad, Rheolaeth a Chymdeithasol ym Mhrifysgol Twente yw’r Dr Andreas Weber. Mae gan Andreas arbenigedd yn natblygiad gwyddoniaeth a thechnoleg mewn cymdeithas a threftadaeth ddigidol, a bydd yn rhoi cyflwyniad ar Archifau byd natur fel her a chyfle digidol. Yn ystod hanner cyntaf y bedwaredd ganrif ar bymtheg fe gafodd planhigion ac anifeiliaid ynysfor Indonesia eu cofnodi’n ysgrifenedig a gweledol ar raddfa nas gwelwyd o’r blaen. Mae’r llawysgrifau a darluniau hyn, sydd mewn amgueddfeydd yn yr Iseldiroedd, yr Almaen a Lloegr, wedi cael eu digido, ond oherwydd eu natur maent hwy’n parhau’n weddol anhygyrch i ymchwilwyr a’r cyhoedd. Mae’r prosiect Making Sense of Illustrated Handwritten Archives wedi datblygu  gwasanaeth ar-lein soffistigedig a chyfeillgar i alluogi’r defnyddiwr i chwilio a rhwydweithio’r casgliadau llawysgrifenedig darluniedig wedi’u digido hyn. Yn ogystal â bwrw golwg cyffredinol dros y prosiect fe fydd Andreas yn trafod y cyfleoedd, peryglon a goblygiadau ehangach sydd ynghlwm wrth gymhwyso system adnabod delweddau (geiriau) a thechnegau digidol eraill yng nghyd-destun casgliadau llawysgrifenedig darluniedig wedi’u digido.

 

 

12/05/2017

guest

Security code *

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

MYNNWCH Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM DREFTADAETH CYMRU

Ymunwch â’r rhestr e-bostio i dderbyn diweddariadau rheolaidd. Mae’n rhad ac am ddim!

Tweets

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x