CBHC / RCAHMW > Newyddion > Cynhadledd MOROL / Prosiect Llongau-U 1914-18: Coffáu profiad Cymru o’r Rhyfel Mawr ar y môr

Cynhadledd MOROL / Prosiect Llongau-U 1914-18: Coffáu profiad Cymru o’r Rhyfel Mawr ar y môr

 

Lleoliad: Neuadd Pater, Noc Penfro.

Lleoliad: Neuadd Pater, Noc Penfro.

 

Mae’n bleser gan dîm y Prosiect Llongau-U eich gwahodd i’n cynhadledd MOROL / Prosiect Llongau-U 1914-18 dau-ddiwrnod:
Coffáu profiad Cymru o’r Rhyfel Mawr ar y môr
a gynhelir yn Neuadd Pater, Noc Penfro ar 3 a 4 Tachwedd 2018.

Ymunwch â ni i ddysgu am brofiad y llongwyr a chymunedau Cymreig a fu ynghlwm wrth weithgareddau’r Llynges Frenhinol, y llynges fasnachol a’r diwydiant pysgota yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. Nodau’r gynhadledd fydd rhoi sylw i’r ymchwil a’r prosiectau yr ymgymerwyd â nhw yn ystod cyfnod y coffáu, ac ysgogi ymchwil a phrosiectau treftadaeth cymunedol yn y dyfodol i gofnodi ymhellach effeithiau’r gyflafan.

Yn ogystal â rhaglen lawn o siaradwyr fe fydd arddangosiadau ymarferol, hyfforddiant i ymchwilwyr ar sut i ddefnyddio adnoddau ar-lein, a thaith dywys drwy’r amgueddfa môr yn Hancock’s Yard.

Cynhelir y gynhadledd ar y cyd â dangos arddangosfa’r Prosiect Llongau-U, sy’n datgelu canlyniadau cyffrous arolygon newydd o longddrylliadau o’r Rhyfel Mawr ac yn cyflwyno teyrngedau a awgrymwyd gan grwpiau cymunedol ar hyd a lled Cymru.

 

Cofrestru

Dilynwch y cyswllt hwn i gofrestru eich presenoldeb: https://ti.to/digital-past/Yn-Coffaur-Rhyfel-ar-y-mor-2018

Mae nifer cyfyngedig o leoedd, felly bwciwch yn gynnar i osgoi cael eich siomi!

 

Cysylltwch â ni

E-bost: llongauu@cbhc.gov.uk

Dilynwch ni ar Twitter ac ar Facebook

 

Tancer Prydeinig oedd y DERBENT. Roedd hi’n teithio o Lerpwl i Queenstown pan gafodd ei suddo gan yr U 96 dan reolaeth y KptLeut Heinrich Jeß ar 30 Tachwedd 1917.

Tancer Prydeinig oedd y DERBENT. Roedd hi’n teithio o Lerpwl i Queenstown pan gafodd ei suddo gan yr U 96 dan reolaeth y KptLeut Heinrich Jeß ar 30 Tachwedd 1917.

18/09/2018

Subscribe
Notify of
guest

Security code *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

MYNNWCH Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM DREFTADAETH CYMRU

Ymunwch â’r rhestr e-bostio i dderbyn diweddariadau rheolaidd. Mae’n rhad ac am ddim!

Tweets

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x