CBHC / RCAHMW > Newyddion > Cynrychioli Cymru yn Ewrop
Cyflwyno treftadaeth Cymru yn arddangosfa Menter Ysgolion y Dreftadaeth Gymreig yn y cyfarfod rhwydwaith blynyddol.

Cynrychioli Cymru yn Ewrop

Fe deithiodd ein Rheolwr Ymgysylltu â’r Cyhoedd i Tallinn, Estonia yn ddiweddar i gynrychioli Menter Ysgolion y Dreftadaeth Gymreig yng nghyfarfod blynyddol Rhwydwaith EUSTORY a ariennir gan Sefydliad Körber. Bydd yr aelodau, o fwy nag 20 gwlad, yn trefnu cystadlaethau treftadaeth/hanes i bobl ifanc yn Ewrop, a bydd EUSTORY yn trefnu uwchgynhadledd flynyddol i’r enillwyr. Drwy ei waith, bydd EUSTORY yn ymdrechu i gyfrannu at ymgyrchoedd Ewropeaidd i hybu heddwch a goddefgarwch: ‘Deall Gwahaniaethau, Goresgyn Rhaniadau’.

Braint i aelodau EUSTORY eleni oedd cyfarfod ag Arlywydd Estonia, Kersti Kaljulaid, noddwraig cystadleuaeth hanes cenedlaethol Estonia. Cymdeithas Athrawon Hanes Estonia oedd un o aelodau cychwynnol EUSTORY a chynhaliodd gyfarfod 2019 ar y cyd â Sefydliad Körber. Ffotograff: Aaron Urb
Braint i aelodau EUSTORY eleni oedd cyfarfod ag Arlywydd Estonia, Kersti Kaljulaid, noddwraig cystadleuaeth hanes cenedlaethol Estonia. Cymdeithas Athrawon Hanes Estonia oedd un o aelodau cychwynnol EUSTORY a chynhaliodd gyfarfod 2019 ar y cyd â Sefydliad Körber. Ffotograff: Aaron Urb

Oherwydd ei rôl genedlaethol arweiniol o ran datblygu dealltwriaeth o dreftadaeth archaeolegol, adeiledig ac arforol Cymru, mae’r Comisiwn Brenhinol yn falch o gefnogi a chymryd rhan ym Menter Ysgolion y Dreftadaeth Gymreig. Mae’r Fenter hon, drwy gynnal cystadleuaeth flynyddol i ddathlu treftadaeth ein gwlad, yn annog pobl ifanc rhwng 4 a 18 oed i ymchwilio i’w treftadaeth a’i dehongli a’i hyrwyddo. Mae hyn yn cyd-fynd yn arbennig o dda â nodau’r Comisiwn o hybu a chynyddu ymwneud y cyhoedd â gweithgareddau diwylliannol ac o gyflwyno diwylliant, treftadaeth ac iaith Cymru i gynulleidfa ryngwladol.

Yn ystod y Cyfarfod Rhwydwaith EUSTORY blynyddol, bydd pob gwlad yn cyflwyno gwybodaeth am eu cystadleuaeth eu hun, gan gynnwys enghreifftiau o brosiectau treftadaeth buddugol. Mae rhaglen o weithdai a chyflwyniadau’n annog yr aelodau i rannu arfer da a datblygiadau cyfoes, cyfnewid syniadau a thrafod heriau ym maes addysg hanes a gwleidyddiaeth. Er enghraifft, yng nghyfarfod 2018, trafodwyd defnyddio archifau fel ffynonellau gwybodaeth gan haneswyr ifanc a’r her o hybu defnyddio ieithoedd brodorol i gyflwyno canlyniadau prosiectau ymchwil. Eleni, rhoddwyd sylw arbennig yn y rhaglen i bwnc a oedd yn bwysig i’n gwesteiwyr, sef hunaniaeth a chanlyniadau’r newidiadau gwleidyddol mawr yn Estonia ac Ewrop ym 1989-91.

Cyflwyno treftadaeth Cymru yn arddangosfa Menter Ysgolion y Dreftadaeth Gymreig yn y cyfarfod rhwydwaith blynyddol.
Cyflwyno treftadaeth Cymru yn arddangosfa Menter Ysgolion y Dreftadaeth Gymreig yn y cyfarfod rhwydwaith blynyddol.

Mae’r Uwchgynhadledd Ieuenctid EUSTORY flynyddol yn cynnig cyfle euraid i bobl ifanc gymryd rhan mewn trafodaethau trawsffiniol sy’n cynyddu eu hymwybyddiaeth o’u hamryfal gefndiroedd a’r gwahaniaethau rhwng eu gwledydd. Drwy rannu hanes eu gwledydd eu hunain maen nhw’n helpu i feithrin dealltwriaeth a goddefgarwch. Mae hyn mor berthnasol heddiw ag yr oedd pan sefydlwyd Rhwydaith EUSTORY yn 2001.

30/04/2019

Subscribe
Notify of
guest

Security code *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

MYNNWCH Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM DREFTADAETH CYMRU

Ymunwch â’r rhestr e-bostio i dderbyn diweddariadau rheolaidd. Mae’n rhad ac am ddim!

Tweets

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x