Cyswllt Cyfryngau Cymdeithasol

Gwybodaeth Cyswllt

Ffordd Penglais
Aberystwyth SY23 3BU

01970 621200

chc.cymru@cbhc.gov.uk
nmr.wales@rcahmw.gov.uk

Cysylltu â ni old

Rhowch gymaint o wybodaeth ag y gallwch am y safle, adeilad neu’r ardal y mae gennych ddiddordeb ynddo (er enghraifft y cyfeiriad llawn neu’r cyfeirnod grid cenedlaethol) a’r mathau o wybodaeth y mae gennych ddiddordeb ynddynt (er enghraifft awyrluniau, mapiau, planiau, ac ati). Fe fydd hyn yn ein helpu i ateb mor gyflawn â phosibl.

Rydym yn darparu gwasanaeth dwyieithog.

Ni fyddwn yn pasio eich gwybodaeth ymlaen i drydydd parti.

Bydd CBHC yn prosesu gwybodaeth bersonol cwsmeriaid at ddibenion cyflenwi nwyddau neu wasanaethau. CBHC yw’r ‘rheolydd data’ mewn perthynas â’r data hyn.

Llyfrgell ac Ystafell Ymchwil

Mae ein Llyfrgell ac Ystafell Ymchwil yr Archif nawr ar agor i’r cyhoedd dydd Llun i ddydd Iau. Gwelir ein tudalen ‘Ymweld â ni’ am fwy o wybodaeth.


Os wyddoch chi’r cyfeirnod, nodwch ef yma, e.e. NPRN, enw safle neu rif catalog.