Chwilio Ein Cofnodion

Gwasanaethau data rhagorol sy’n sicrhau bod gwybodaeth effeithiol ar gael ar-lein am amgylchedd hanesyddol Cymru.

Coflein
Mae Coflein yn fodd i weld manylion miloedd ar filoedd o safleoedd archaeolegol, henebion, adeiladau a safleoedd arforol yng Nghymru, ynghyd â mynegai i’r lluniadau, y llawysgrifau a’r ffotograffau sydd yng nghasgliadau archifol Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru.

Catalog y Llyfrgell
Mae catalog y Llyfrgell yn darparu mynediad ar-lein i gasgliadau Llyfrgell y Comisiwn Brenhinol sy’n cwmpasu pob agwedd ar archaeoleg, pensaernïaeth, hanes, archaeoleg arforol, topograffeg, cartograffeg, deddfwriaeth cynllunio a strategaeth amgylchedd hanesyddol Cymru.

Cymru Hanesyddol
Porth sy’n seiliedig ar fapiau yw Cymru Hanesyddol, a thrwyddo caiff y defnyddiwr wybodaeth o un neu ragor o gronfeydd data. Dangosir bodolaeth y wybodaeth ar ffurf dotiau ar fap.

Aerofilms
Ar wefan Prydain oddi Fry ceir lluniau sy’n dod o gasgliad Aerofilms, yr archif unigryw o awyrluniau sydd o bwys rhyngwladol. Yn y casgliad hwnnw ceir 1.26 miliwn o negyddion a thros 2000 o albymau o ffotograffau.

Anghydffurfio Digidol: Hanes Capeli Cymru
Mae cynnwys llawn Cronfa Ddata Capeli y Comisiwn, sef cyfanswm o 6430 o safleoedd, bellach ar gael ar-lein drwy wefan y prosiect.

Casgliad y Werin Cymru
Mae Casgliad y Werin Cymru yn wefan sy’n bodoli’n unswydd ar gyfer hanes Cymru a’i phobl. Mae’r wefan yn llawn o luniau, recordiadau sain, dogfennau, fideos a straeon cyfareddol am hanes a threftadaeth Cymru.

Rhestr o Enwau Lleoedd Hanesyddol
Mynegai o enwau lleoliadau daearyddol a nodir mewn ffynonellau a oedd ar gael cyn y Rhyfel Byd Cyntaf fydd y Rhestr o Enwau Lleoedd Hanesyddol.

Tweets