CBHC / RCAHMW > Chwilio Ein Cofnodion > Catalog y Llyfrgell

Catalog y Llyfrgell

 

Mae catalog y Llyfrgell yn darparu mynediad ar-lein i gasgliadau Llyfrgell y Comisiwn Brenhinol sy’n cwmpasu pob agwedd ar archaeoleg, pensaernïaeth, hanes, archaeoleg arforol, topograffeg, cartograffeg, deddfwriaeth cynllunio a strategaeth amgylchedd hanesyddol Cymru. Caiff testunau sy’n ymdrin ag ardaloedd daearyddol ehangach eu casglu hefyd i ddarparu cyd-destun. Mae’r llyfrgell yn gartref i gasgliadau arbennig o dda o lyfrau’n ymwneud â chynhanes, Prydain Rufeinig, anghydffurfiaeth Gymreig, topograffeg Gymreig, pensaernïaeth werinol ac archaeoleg ddiwydiannol.

Bydd y llyfrgell yn casglu cylchgronau cyfredol cymdeithasau hanes sirol Cymru, yn ogystal â chyfnodolion archaeolegol, pensaernïol a hanesyddol arbenigol perthnasol.

Cliciwch yma i chwilio ein catalog llyfrgell ar-lein.

Defnyddiwch y nodwedd ‘Pori silff’ i bori’r casgliadau.

Gwelwch ddetholiad o ddeunydd newydd ei gatalogio ar y carwsél tudalen flaen.

Library catalogue screenshot - welsh

Tweets