Coflein

Cofleincoflein.gov.uk –  yw cronfa ddata ar-lein Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC), y casgliad cenedlaethol o wybodaeth am amgylchedd hanesyddol Cymru. Daw enw’r gronfa ddata o’r ddau air cof a lein.

Mae Coflein yn fodd i weld manylion miloedd ar filoedd o safleoedd archaeolegol, henebion, adeiladau a safleoedd arforol yng Nghymru, ynghyd â mynegai i’r lluniadau, y llawysgrifau a’r ffotograffau sydd yng nghasgliadau archifol CHCC. Mae’r gwasanaeth hefyd yn fodd i chi weld mwy a mwy o luniau ar-lein. Gellir dangos y safleoedd naill ai ar fapiau’r Arolwg Ordnans a’u holi’n ddaearyddol, neu fel cyfres o gyfeiriadau testun. Cewch chwilio’r data fesul lleoliad (enw lle, ardal neu daflen map yr Arolwg Ordnans), fesul math (dosbarthiad neu swyddogaeth safle, heneb neu adeilad) neu fesul allweddair.

Tweets