CBHC / RCAHMW > Chwilio Ein Cofnodion > Cymru Hanesyddol

Cymru Hanesyddol

Porth gwe sy’n darparu mynediad i gofnodion Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru, Amgueddfa Cymru a Cadw yw Cymru Hanesyddol. Mae’r tri sefydliad wrthi’n gweithio mewn partneriaeth i ddarparu adnodd amhrisiadwy i’r sawl a hoffai wybod rhagor am hanes amrywiol a chyfoethog Cymru. Mae’r wefan eisoes yn fodd i chwilio drwy gannoedd o filoedd o gofnodion am yr amgylchedd hanesyddol ac am adeiladau ac arteffactau hanesyddol yr un pryd.

Porth sy’n seiliedig ar fapiau yw Cymru Hanesyddol, a thrwyddo caiff y defnyddiwr wybodaeth o un neu ragor o gronfeydd data. Dangosir bodolaeth y wybodaeth ar ffurf dotiau ar fap. Drwy ddewis y dot ar gyfer safle ar y map, cewch y wybodaeth fanwl sydd gan bob cronfa ddata am y safle hwnnw. Os dewiswch chi gr?p o safleoedd, cewch wybodaeth o’r holl gronfeydd data mewn rhestri ar wahân.

Mae’r wefan yn cynnig cyfoeth o wybodaeth i reolwyr proffesiynol byd treftadaeth ac i bawb sy’n ymddiddori mewn hanes lleol neu yn nhreftadaeth y man y maen nhw’n ymweld ag ef. Drwy glicio’r llygoden, cewch rwydd hynt i gyrchu’r cofnodion a’r casgliadau archaeolegol helaeth hyn o hanes Cymru.

Mae’r porth Cymru Hanesyddol wedi cydlynu a darparu gan y Comisiwn Brenhinol ar ran y sefydliadau cyfranogoll. Mae’n wasanaeth cyhoeddus sydd ar gael yn rhad ac am ddim. Caiff ei ddatblygu a’i ehangu’n gyson a’r gobaith yw ychwanegu cronfeydd data eraill ato yn y dyfodol.

Tweets