Cymru Hanesyddol

Porth gwe sy’n darparu mynediad i gofnodion Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru, Amgueddfa Cymru a Cadw yw Cymru Hanesyddol. Mae’r tri sefydliad wrthi’n gweithio mewn partneriaeth i ddarparu adnodd amhrisiadwy i’r sawl a hoffai wybod rhagor am hanes amrywiol a chyfoethog Cymru. Mae’r wefan eisoes yn fodd i chwilio drwy gannoedd o filoedd o gofnodion am yr amgylchedd hanesyddol ac am adeiladau ac arteffactau hanesyddol yr un pryd.

Porth sy’n seiliedig ar fapiau yw Cymru Hanesyddol, a thrwyddo caiff y defnyddiwr wybodaeth o un neu ragor o gronfeydd data. Dangosir bodolaeth y wybodaeth ar ffurf dotiau ar fap. Drwy ddewis y dot ar gyfer safle ar y map, cewch y wybodaeth fanwl sydd gan bob cronfa ddata am y safle hwnnw. Os dewiswch chi gr?p o safleoedd, cewch wybodaeth o’r holl gronfeydd data mewn rhestri ar wahân.

Mae’r wefan yn cynnig cyfoeth o wybodaeth i reolwyr proffesiynol byd treftadaeth ac i bawb sy’n ymddiddori mewn hanes lleol neu yn nhreftadaeth y man y maen nhw’n ymweld ag ef. Drwy glicio’r llygoden, cewch rwydd hynt i gyrchu’r cofnodion a’r casgliadau archaeolegol helaeth hyn o hanes Cymru.

Ar ran y sefydliadau sy’n cymryd rhan ynddo, partneriaeth SWISH sy’n cydlynu porth Cymru Hanesyddol, a’r bartneriaeth honno sy’n trefnu i’r porth fod ar gael drwy’r Comisiwn Brenhinol. Mae’n wasanaeth cyhoeddus sydd ar gael yn rhad ac am ddim. Caiff ei ddatblygu a’i ehangu’n gyson a’r gobaith yw ychwanegu cronfeydd data eraill ato yn y dyfodol.

Tweets