CBHC / RCAHMW > Gorffennol Digidol > Data Digidol am Gorffennol Digidol 2018

Data Digidol am Gorffennol Digidol 2018

Yn ogystal â’n sesiynau ar Arolygu Digidol a Threftadaeth Ddigidol, fe fydd sesiwn ar Ddata Digidol yng nghynhadledd Gorffennol Digidol 2018.

Nick White yw Rheolwr TG prosiect yn adran Saesneg Prifysgol Rhydychen sy’n cael ei gyllido gan Gyngor Ymchwil Ewrop; mae hefyd yn arweinydd technegol a chyd-sylfaenydd Rescribe, sefydliad nid-er-elw sy’n arbenigo mewn meddalwedd OCR ffynhonnell agored ar gyfer testunau hanesyddol. Myfyrwraig PhD yn Sefydliad Warburg, Prifysgol Llundain, ac un o gyd-sylfaenwyr eraill Rescribe, yw Antonia Karaisl. Yn Modelau Trwyddedu a Datblygu ym Maes Treftadaeth Ddigidol, bydd Nick ac Antonia yn gwerthuso nifer o brosiectau treftadaeth ddigidol poblogaidd yr ymgymerwyd â hwy gan ddefnyddio gwahanol systemau trwyddedu a datblygu. Byddant yn edrych ar ailddefnyddio meddalwedd a data, yn ogystal â dewisiadau trwyddedu, ac yn asesu sut mae’r penderfyniadau hyn wedi effeithio ar lwyddiant hirdymor a hyfywedd y prosiectau hyn. Yng ngoleuni Brexit a chyllid ansicr yn y dyfodol, byddant hefyd yn cynnig rhai argymhellion o ran yr arferion gorau i’w mabwysiadu.

 

Mae’n bleser gennym groesawu Maurice Murphy yn ôl am ei ail ymddangosiad mewn cynhadledd Gorffennol Digidol. Syrfëwr adeiladau cymwysedig a darlithydd ac ymchwilydd mewn cadwraeth adeiladau a graffeg gyfrifiadurol yng Ngholeg Peirianneg a’r Amgylchedd Adeiledig, Sefydliad Technoleg Dulyn, yw Maurice. Bu’n ymchwilio i sut y gellir cymhwyso BIM at y sector adeiladau hanesyddol (HBIM) ers peth amser ac mae’n dychwelyd atom i drafod datblygiad yr ymchwil hwn i’r defnydd o HBIM mewn cyfuniad â phlatfformau peiriant gemau at bwrpas cyflwyno a dadansoddi archaeoleg a threftadaeth bensaernïol. Yn Cyfuno Modelu Gwybodaeth am Adeiladau Hanesyddol â phlatfformau peiriant gemau ar gyfer archaeoleg a threftadaeth bensaernïol bydd yn cyflwyno dyluniad cysyniadol ar gyfer cyfuno’r prosesau a phlatfformau hyn, ac yn trafod sut y bydd hyn yn gwneud modelau HBIM yn fwy hygyrch i’r diwydiant adeiladu ac yn caniatáu iddynt gael eu defnyddio at ddibenion addysgol i hwyluso lledaenu gwybodaeth am dreftadaeth ddiwylliannol.

 

System Architecture for Virtual Armagh Observatory

 

Ymgeisydd PhD ym Mhrifysgol Lancaster yw Alexander Reinhold. Ei ddiddordeb arbennig yw’r defnydd a wneir o raglenni cyfrifiadurol ym maes archaeoleg i ddogfennu’n ddigidol safleoedd treftadaeth ac i ledaenu data i’r cyhoedd. Mae ei ymchwil yn rhan o’r prosiect ‘Geospatial Innovations’. Nod y prosiect hwn yw datblygu map dwfn prototeip a fydd yn caniatáu i wahanol grwpiau o ddefnyddwyr ddeall yn well bwysigrwydd gofod a lle i dreftadaeth Ardal y Llynnoedd. Yn ei gyflwyniad, Arloesedd Geo-ofodol: Map Dwfn o Ardal y Llynoedd, bydd Alexander yn amlinellu’r prosiect a chysyniadau mapio dwfn cyn canolbwyntio ar un map hanesyddol o Lyn Derwent Water yn Ardal y Llynnoedd a grëwyd gan Peter Crosthwaite ym 1783.

 

Ymgynghorwyr Treftadaeth Ddigidol sy’n arbenigo yn natblygiad rhyngwynebau mynediad cyhoeddus ar-lein i gasgliadau’r Cofnodion Amgylchedd Hanesyddol, Archifdai, Amgueddfeydd a Llyfrgelloedd yw Orangeleaf Systems Ltd. Bydd James Grimster, Rheolwr Gyfarwyddwr, yn y sesiwn Data Digidol i drafod Defnyddio’r Fframwaith Rhyngweithredadwyedd Delweddau Rhyngwladol (IIIF) ar gyfer darparu copïau mynediad archifol o system rheoli casgliadau a diogelu digidol: Yn ymarferol. Mae mwy a mwy o archifdai wedi bod yn gofyn i’r cwmni ddarparu cyflwyniad cyson o ddeunydd wedi’i ddigido ar gyfer y defnyddiwr terfynol, boed yn ddogfen unigol neu’n gasgliad. Bydd James yn cyflwyno tair astudiaeth achos sy’n ystyried yr agweddau ymarferol ar ddefnyddio’r Fframwaith Rhyngweithredadwyedd Delweddau (IIIF): Archifdy Sir Ddinbych, Archifdy Suffolk ac archifau’r Senedd. Bydd James hefyd yn bresennol fel un o Noddwyr Arian y gynhadledd, ac fel arddangoswr, felly byddwch chi’n gallu mynd i’w stondin i drafod ei waith a manteisio ar ei arbenigedd.

 

Cynhadledd Gorffennol Digidol Gwybodaeth Defnyddiol Cofrestru | Sylwadau | Blog | Stondinau Arddangosfa | Cynnig

 

01/02/2018

Subscribe
Notify of
guest

Security code *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

MYNNWCH Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM DREFTADAETH CYMRU

Ymunwch â’r rhestr e-bostio i dderbyn diweddariadau rheolaidd. Mae’n rhad ac am ddim!

Tweets

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x