CBHC / RCAHMW > Newyddion > Datganiad i’r Wasg – Pleidleisiwch dros Angel

Datganiad i’r Wasg – Pleidleisiwch dros Angel

Mae’r cyhoedd yn cael eu gwahodd i bleidleisio dros eu hoff Angel Treftadaeth fel rhan o gynllun gwobrau wedi’i noddi gan Sefydliad Andrew Lloyd Webber.

Mae pymtheg o unigolion a phrosiectau wedi’u dewis ar gyfer y rhestr fer a gwahoddir pawb i ddweud pa un yn eu barn nhw ddylai ennill gwobr ‘Dewis y Bobl’.

Mae’r manylion ar wefan Gwobrau Angel Treftadaeth Cymru a bydd y pleidleisio’n cau am ganol nos ar 4 Tachwedd 2018.

Cyhoeddir enwau’r enillwyr ar 8 Tachwedd yng Nghastell Caerffili – dyma gyfle i weld pwy sydd wedi’i ddewis ac a yw pleidlais y cyhoedd a phenderfyniadau’r beirniaid yn cyd-fynd.

Bydd chwe gwobr yn cael eu rhoi yn y seremoni yng Nghastell Caerffili ar 8 Tachwedd, a gyflwynir gan Rhys Mwyn (cyflwynydd ar Radio Cymru, blogiwr ac archaeolegydd). Bydd pum enillydd yn cael eu dewis gan banel nodedig o feirniaid wedi’i gadeirio gan y Farwnes Kay Andrews.

Bydd y chweched wobr ar gyfer hoff brosiect y cyhoedd a gall pawb bleidleisio – felly ewch i wefan Gwobrau Angel Treftadaeth Cymru i gael eich ysbrydoli gan waith gwirfoddolwyr, hyfforddwyr, prentisiaid, pobl ifanc a staff treftadaeth proffesiynol a fu’n atgyweirio neu’n achub adeiladau hanesyddol neu’n gwneud darganfyddiadau newydd, a phleidleisiwch dros yr un a ddylai ennill y wobr yn eich barn chi.

Y pymtheg, sydd wedi cael eu dewis gan y beirniaid, ar y rhestr fer yw:

Cyfraniad Gorau i Brosiect Treftadaeth gan Bobl Ifainc

 • Ysgol Gynradd Thornhill, Caerdydd
 • Ysgol Dyffryn Aman, Sir Gâr
 • Panel Ieuenctid Treftadaeth Ddisylw – Ceredigion Gyfyngedig

Crefftwr neu Brentis Gorau ar Brosiect Achub neu Atgyweirio Treftadaeth

 • Rachael Cochrane a Liam Davies, Camlas Mynwy a Brycheiniog
 • Matthew Roberts a Brett Burnell, Sain Ffagan
 • Hugh Haley, Yr Ysgwrn

Enghraifft Orau o Ymchwil, Dehongli neu Gofnodi Treftadaeth

 • Grŵp Darganfod Hen Dai Cymreig
 • Byd Coll y Capel Cymreig / The Lost World of the Welsh Chapel
 • Archif Menywod Cymru

 Enghraifft Orau o Achub Adeilad neu Le Hanesyddol (ar gyfer prosiectau’n costio llai na £5m)

 • Yr Ysgwrn, Trawsfynydd
 • Insole Court, Caerdydd
 • Plas Kynaston, Cefn Mawr, Wrecsam

Enghraifft Orau o Adfywio Adeilad neu Le Hanesyddol ar Raddfa Fawr (ar gyfer prosiectau’n costio mwy na £5m)

 • Sain Ffagan, Caerdydd
 • Oriel Gelf Glynn Vivian yn Abertawe
 • Castell Aberteifi, Ceredigion

 

Y DIWEDD

 

Nodiadau i olygyddion
Cynllun gwobrau Cymreig newydd, sy’n cael ei noddi gan Sefydliad Andrew Lloyd Webber, yw Gwobrau Angel Treftadaeth Cymru.

Ynghylch Sefydliad Andrew Lloyd Webber

Cafodd Sefydliad Andrew Lloyd Webber ei sefydlu gan Andrew ym 1992 i hyrwyddo’r celfyddydau, diwylliant a threftadaeth er budd y cyhoedd; ers y dechrau Andrew sydd wedi darparu’r rhan fwyaf o’r arian ar gyfer gweithgareddau elusennol y Sefydliad. Yn 2010, fe ddechreuodd y Sefydliad raglen rhoi grantiau ac erbyn hyn mae wedi dyfarnu grantiau gwerth mwy na £19.5 miliwn i hybu hyfforddiant a datblygiad personol o safon uchel ac i gefnogi prosiectau sy’n gwneud gwahaniaeth gwirioneddol drwy gyfoethogi ansawdd bywyd unigolion a chymunedau lleol. Rhai grantiau sylweddol a roddwyd yw £3.5m i’r Arts Educational Schools, Llundain i greu theatr broffesiynol â’r cyfleusterau diweddaraf, £2.4m i’r Ymddiriedolaeth Cerddoriaeth mewn Ysgolion Uwchradd, £1m i’r Gronfa Treftadaeth Bensaernïol, $1.3m i’r American Theatre Wing, a mwy na £350,000 bob blwyddyn i ariannu 30 ysgoloriaeth yn y celfyddydau perfformio ar gyfer myfyrwyr dawnus sydd mewn angen ariannol.  www.andrewlloydwebberfoundation.com

Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru sy’n gweinyddu’r Gwobrau yng Nghymru ar ran y Grŵp Llywio Gwobrau Angel Treftadaeth Cymru.

Mae’r grŵp llywio yn cynnwys cynrychiolwyr o nifer o sefydliadau Cymreig, gan gynnwys Cadw, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru, Cronfa Dreftadaeth y Loteri, Ymddiriedolaethau Archaeolegol Cymru, Cyngor Archaeoleg Prydain Cymru, y Sefydliad Cadwraeth Adeiladau Hanesyddol, Cymdeithas Frenhinol y Penseiri yng Nghymru, Glandŵr Cymru a Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru.

Y beirniaid yw:

 • Y Farwnes Kay Andrews, Cadeirydd Cronfa Dreftadaeth y Loteri yng Nghymru.
 • Cefyn Burgess, y dylunydd tecstilau ac arlunydd byd-enwog sy’n adnabyddus am ei baentiadau o gapeli Cymreig.
 • Andrew Teilo, yr actor sy’n chwarae rhan Hywel Llywelyn ar Pobol y Cwm, yr opera sebon sy’n cael ei darlledu ar S4C.
 • Jamie Davies, aelod o Bwyllgor Cronfa Dreftadaeth y Loteri yng Nghymru ac un o ymddiriedolwyr Amgueddfa Forwrol Llŷn.
 • Manon Antoniazzi, Prif Weithredwr a Chlerc Cynulliad Cenedlaethol Cymru.
 • Rhys Mwyn, cyflwynydd ar BBC Radio Cymru, blogiwr ac archaeolegydd.

Bydd enwau enillwyr y pum categori a chanlyniad pleidlais y cyhoedd yn cael eu cyhoeddi yn y Seremoni Wobrwyo. Bydd Rhys Mwyn (cyflwynydd ar BBC Radio Cymru, blogiwr ac archaeolegydd, a chyn-ganwr gyda’r band Cymraeg ‘Anhrefn’) yn cyflwyno Gwobrau Angel Treftadaeth Cymru yng Nghastell Caerffili ar Ddydd Iau 8 Tachwedd.

Y pum categori yw:

 • Cyfraniad Gorau i Brosiect Treftadaeth gan Bobl Ifainc
 • Crefftwr neu Brentis Gorau ar Brosiect Achub neu Atgyweirio Treftadaeth
 • Enghraifft Orau o Ymchwil, Dehongli neu Gofnodi Treftadaeth
 • Enghraifft Orau o Achub Adeilad neu Le Hanesyddol ar gyfer prosiectau’n costio llai na £5m
 • Enghraifft Orau o Adfywio Adeilad neu Le Hanesyddol ar Raddfa Fawr ar gyfer prosiectau’n costio mwy na £5m

Delweddau:
Lluniau 1 a 2 – Insloe Court, Caerdydd cyn ac ar ôl cael ei adfer gan wirfoddolwyr Ymddiriedolaeth Insole Court.
Lluniau 3 a 4 – Plas Kynaston, Wrecsam sydd wedi’i droi’n fflatiau i helpu i ateb y galw lleol am dai gan yr Ymddiriedolaeth Sioraidd Gymreig.
Llun 5 – Rachael Cochrane, prentis gyda Glandŵr Cymru, wrthi’n adfer Traphont Ddŵr Brynich, ger Aberhonddu.
Llun 6 – Castell Caerffili, lleoliad Gwobrau Angel Treftadaeth Cymru ar Ddydd Iau 8 Tachwedd, 2018.

Mae rhagor o luniau ar gael

Manylion cysylltu:
Angharad Williams, Rheolwr Ymgysylltu â’r Cyhoedd, Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru, 01970 621 237,    angharad.williams@cbhc.gov.uk

 

Mae’r datganiad i’w wasg hwn ar gael yn Saesneg hefyd.
This press release is also available in English.

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

05/10/2018

Subscribe
Notify of
guest

Security code *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

MYNNWCH Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM DREFTADAETH CYMRU

Ymunwch â’r rhestr e-bostio i dderbyn diweddariadau rheolaidd. Mae’n rhad ac am ddim!

Tweets

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x