CBHC / RCAHMW > Newyddion > Dathlu Diwrnod Hawliau’r Gymraeg
Diwrnod Hawliau'r Gymraeg 2019

Dathlu Diwrnod Hawliau’r Gymraeg

Heddiw, Dydd Mawrth 7 Rhagfyr, yw Diwrnod Hawliau’r Gymraeg, diwrnod ar gyfer codi ymwybyddiaeth o’r hawliau sydd gennych i ddefnyddio’r Gymraeg gyda ni ac ar gyfer hyrwyddo ein gwasanaethau Cymraeg.

Gwyliwch Marisa a Rhodri yn trafod Diwrnod Hawliau’r Gymraeg yma:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLbKw_Ere5rvS3a89IrtDR5_OvaR4NdGrx

Pwy ydyn ni?

Llyfrgell ac Ystafell Ymchwil Comisiwn Brenhinol
Llyfrgell ac Ystafell Ymchwil Comisiwn Brenhinol

Gwaith Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru (‘y Comisiwn Brenhinol’) yw helpu pobl i werthfawrogi a mwynhau treftadaeth Cymru. Rydyn ni’n gyfrifol am drydydd casgliad cenedlaethol Cymru, sef Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru. Mae’r archif wych hon yn cynnwys gwybodaeth am archaeoleg ac adeiladau Cymru o’r cyfnodau cynharaf hyd heddiw. Meddyliwch am y trysorau y gallech eu darganfod ymhlith ein dwy filiwn o ffotograffau a miloedd lawer o luniadau, arolygon, adroddiadau a mapiau! Gallwch gyrchu ein harchif drwy fynd i’n cronfa ddata ar-lein, Coflein.

Defnyddio’r Gymraeg gyda ni

Rydyn ni’n croesawu ymholiadau gan unigolion a sefydliadau sy’n ymddiddori yn nhreftadaeth Cymru, ac rydyn ni’n annog pawb sy’n dymuno cysylltu â ni drwy gyfrwng y Gymraeg i ddefnyddio ein gwasanaeth Cymraeg. P’un ydych chi’n rhugl neu’n ddysgwr, byddem yn falch iawn o glywed gennych!

Gallwch gysylltu â’n gwasanaeth ymholiadau cyhoeddus dwyieithog drwy ffonio (01970 621200), drwy e-bost (chc.cymru@cbhc.gov.uk) neu drwy ymweld yn bersonol â’n llyfrgell ac ystafell ymchwil yn Aberystwyth. Bydd ein tîm o staff arbenigol yn hapus i ddarparu gwybodaeth ac ateb eich ymholiadau drwy chwilio ein cronfeydd data a’n deunydd archifol.

Croeso i'n siop
Croeso i’n siop

Rydyn ni’n eich gwahodd hefyd i ryngweithio â ni ar gyfryngau cymdeithasol drwy Facebook neu Twitter (@RCAHMWales) neu i bori yn ein siop ar-lein ddwyieithog (siop.cbhc.gov.uk). Byddwch chi’n gallu cyrchu ein catalog cyfan o gyhoeddiadau yno, ac archebu teitlau sydd allan o brint fel eLyfrau.

Defnyddio’r Gymraeg yn fewnol

Diwrnod Hawliau'r Gymraeg 2019
Diwrnod Hawliau’r Gymraeg 2019

Ar Ddiwrnod Hawlio’r Gymraeg eleni fe fyddwn ni’n lansio ein polisi Cymraeg yn y Gweithle. Mae’r ddogfen hon yn egluro polisi’r Comisiwn Brenhinol mewn perthynas â defnyddio’r Gymraeg yn fewnol at bwrpas hyrwyddo a hwyluso defnyddio’r iaith.

Mae hyn yn cynnwys ymrwymiadau i’n staff Cymraeg eu hiaith yn ogystal â’n dysgwyr, ac i aelodau presennol o’r staff yn ogystal â rhai newydd. Mae’n amrywio o’r hawl i dderbyn dogfennau, ffurflenni, polisïau a gweithdrefnau yn y Gymraeg, i helpu staff i wneud mwy o ddefnydd o’r Gymraeg yn ystod cymdeithasu anffurfiol (er enghraifft, drwy ein “Sgwrs dros Baned”).

Mae’r Comisiwn Brenhinol yn hybu diwylliant sy’n gwerthfawrogi ac yn cefnogi defnyddio’r Gymraeg yn fewnol. Mae hyn, yn ei dro, yn cyfrannu at ddarparu gwasanaethau o safon uchel yn y Gymraeg a’r Saesneg.

CBHC Logo RCAHMW

07/12/2021

Subscribe
Notify of
guest

Security code *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

MYNNWCH Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM DREFTADAETH CYMRU

Ymunwch â’r rhestr e-bostio i dderbyn diweddariadau rheolaidd. Mae’n rhad ac am ddim!

Tweets

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x